Daday'da 61 yerleşim bulundu.
sırala 
  İlyas mah Karaağaç - Daday - Kastamonu
1919hb: Ellez
  Çavuşlu köy - Daday - Kastamonu
1928: Çavuşlu
1919hb: Çilani (idari bölge)
1487c, 1869s: Çiğlene / Çiklene (idari bölge)
■ 19. yy sonlarına dek Daday ilçesinin batı bölümüne tekabül eden Çiğlene kazasının divanı idi. SN
■ © 12.08.1801 Çiğlene kazasının Kürtköyü karyesi ahalisinden Akçabeşe oğlu Süleyman... deyar heyran
  Kayıköy köy - Daday - Kastamonu
1582t: Kayı
  Çamkonak köy - Daday - Kastamonu
1801z: Kürtköyü
■ © 12.08.1801 Çiğlene kazasının Kürtköyü karyesi ahalisinden Akçabeşe oğlu Süleyman'ın halilesi Tuti Hatun miskin illetine duçar olduğundan ve birkaç küçük evladı bulunduğundan... deyar heyran
  Beykoz köy - Daday - Kastamonu
1928: Beykoz
  Boyalıca köy - Daday - Kastamonu
1849z: Boyalıca
■ © 17.07.1849 Çiğlene kazasına bağlı Boyalıca Divanı köyündeki çiftliğine Sabriç köyünden Hüseyin ve altı arkadaşı tarafından yapılan müdahalenin menine dair Kethüdaoğlu Ali'nin arzuhali üzerine iktiza kaydı ve buyruldu. deyar heyran
  Okluk köy - Daday - Kastamonu
1928: Okluk
  Ertaş köy - Daday - Kastamonu
1928: Ertaş
  Sarpun köy - Daday - Kastamonu
1928: Sarpun [ Tr "ambar" ]
  Bastak köy - Daday - Kastamonu
1928: Bastak
  Daday ilçe - Daday - Kastamonu
1487c y: Daday / Tatay [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ B. Umar'ın zikrettiği *Dadaira/Dadaura adı güvenilir kaynaklarda mevcut değildir. SN
  Alipaşa köy - Daday - Kastamonu
1968, 2000: Topsöğüt
1928: Honsalar
■ 15. yy başında İsfendiyaroğlu emirlerinden olan Ali Paşa'nın cami ve külliyesi bu köydedir. Honsalar (Farsça «salar» = `kumandan`) muhtemelen aynı kişinin sıfatıdır. SN
  Davut köy - Daday - Kastamonu
1928: Davut
  Bayır köy - Daday - Kastamonu
1928: Karadin
1582t: Karadigin [ Tr "kara prens" ]
■ Karadigin adının 11. yy'da Kastamonu yöresini fetheden Selçuklu emiri Karatigin'den türediği rivayet edilir. SN
  Sarıçam köy - Daday - Kastamonu
1487c: Gulam [ Tr "köle" ]
  Küten köy - Daday - Kastamonu
1928: Küten
  Karamuk köy - Daday - Kastamonu
1582t: Karamuk
  Yazıcameydan köy - Daday - Kastamonu
1487c: Yazırca [ Tr "ovacık" ]
  Sorkun köy - Daday - Kastamonu
1928: Sorkun


Grafik harita göster     haritada ara : km