Daday'da 61 yerleşim bulundu.
sırala 
  Aktaştekke köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Aktaştekke
1487c 📖 Aktaş
  Gökören köy - Daday - Kastamonu
1487c 📖 Gökviran
  Karaağaç köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Karaağaç
  İlyas mah Karaağaç - Daday - Kastamonu
1919hb 📖 Ellez
  Selalmaz köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Selalmaz
  Koççağız köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Koççağız
  Çavuşlu köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Çavuşlu
1919hb 📖 Çilani (idari bölge)
1487c 1869s 📖 📖 Çiğlene / Çiklene (idari bölge)
■ 19. yy sonlarına dek Daday ilçesinin batı bölümüne tekabül eden Çiğlene kazasının divanı (ilçe merkezi) idi. SN
■ © 12.08.1801 Çiğlene kazasının Kürtköyü karyesi ahalisinden Akçabeşe oğlu Süleyman... deyar heyran
  Değirmencik köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Değirmencik
  Kapaklı köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Kapaklı
  Fasıllar köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Fasıllar
1919hb 📖 Fazıllar
  Köşeler köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Köşeler
  Karacaören köy - Daday - Kastamonu
1487c 📖 Karacaviran
  Kayıköy köy - Daday - Kastamonu
1582t 📖 Kayı [ Tr "aş." ]
  Çamkonak köy - Daday - Kastamonu
1801z 📖 Kürtköyü
■ © 12.08.1801 Çiğlene kazasının Kürtköyü karyesi ahalisinden Akçabeşe oğlu Süleyman'ın halilesi Tuti Hatun miskin illetine duçar olduğundan ve birkaç küçük evladı bulunduğundan... deyar heyran
  Beykoz köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Beykoz
  Çamlıbel köy - Daday - Kastamonu
1968 📖 Kızılinek
  Demirce köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Demirce
  Boyalıca köy - Daday - Kastamonu
1849z 📖 Boyalıca
■ © 17.07.1849 Çiğlene kazasına bağlı Boyalıca Divanı köyündeki çiftliğine Sabriç köyünden Hüseyin ve altı arkadaşı tarafından yapılan müdahalenin menine dair Kethüdaoğlu Ali'nin arzuhali üzerine iktiza kaydı ve buyruldu. deyar heyran
  Okluk köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Okluk
  Akılçalman köy - Daday - Kastamonu
1487c 📖 Akılçalman
  Ertaş köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Ertaş
  Örencik köy - Daday - Kastamonu
1487c 📖 Virancık
  Dereözü köy - Daday - Kastamonu
1487c 📖 Başyalak
  Çömlekçiler köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Çömlekçiler
  Sarpun köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Sarpun [ Tr "ambar" ]
  Kavakyayla köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Kavakyayla
  Akpınar köy - Daday - Kastamonu
1487c 📖 Akpınar
  Elmayazı köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Peşman
  Bezirgân köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Bezirgân
  Bastak köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Bastak
  Bolatlar köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Bolatlar
  Tüfekçi köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Tüfekçi
  Karacaağaç köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Karacaağaç
  Boyalılar köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Boyalılar
  Görük köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Görük
  Dereköy köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Dereköy
  Üyükören köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Üyükviran
  Kızsini köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Kızini
  Sorkuncuk köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Sorkuncuk
  Daday ilçe - Daday - Kastamonu
1487c 📖 Daday / Tatay [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ B. Umar'ın zikrettiği *Dadaira/Dadaura adı güvenilir kaynaklarda mevcut değildir. SN
  Siyahlar köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Siyahlar
  Alipaşa köy - Daday - Kastamonu
1968 2000 📖 📖 Topsöğüt
1836 1928 1836 📖 Honsalar [ t xond-sâlâr "hoca-komutan" ]
■ 15. yy başında İsfendiyaroğlu emirlerinden Xond-salar Ali Paşa'nın cami ve külliyesi bulunur. Aynı kişinin Kastamonu merkezde bulunan camii kentin bir mahallesine isim vermiştir. SN
  Bağışlar köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Beyazlar
  Çayırlı köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Çayırlı
  Arabacılar köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Arabacılar
  Davut köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Davut
  Bayır köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Karadin
1582t 📖 Karadigin [ Tr "kara prens" ]
■ Karadigin adının 11. yy'da Kastamonu yöresini fetheden Selçuklu emiri Karatigin'den türediği rivayet edilir. SN
  Budaklı köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Budaklı
  Değirmenözü köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Çorumviran aş.
  Bayramlı köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Bayramlı
  Hasanağa köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Hasanağa
  Sarıçam köy - Daday - Kastamonu
1487c 📖 Gulam [ Tr "köle" ]
  Küten köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Küten
  Karamuk köy - Daday - Kastamonu
1582t 📖 Karamuk
  Çayözü köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Çorumviran yk.
1487c 📖 Çörümviran / Çevrimviran
  Kayabağı köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Kâhyar
  Yazıcameydan köy - Daday - Kastamonu
1487c 📖 Yazırca [ Tr "aş." ]
  Sorkun köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Sorkun [ Tr "yaban söğüdü" ]
  Uzbanlar köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Uzbanlar
  Kızılörencik köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 Kızılcavirancık


Grafik harita göster     haritada ara : km