haritada ara :   km  
Daday'da 81 yerleşim bulundu.
sırala 
Aktaştekke köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Aktaştekke
1487c 📖 : Aktaş
■ Koord: 41° 29' 14'' D, 33° 5' 56'' K
Selam mahalle - Daday - Kastamonu
■ Koord: 41° 27' 10'' D, 33° 7' 7'' K
Meğre mahalle - Daday - Kastamonu
■ Koord: 41° 28' 22'' D, 33° 7' 49'' K
Gökören köy - Daday - Kastamonu
1487c 📖 : Gökviran
■ Koord: 41° 27' 26'' D, 33° 8' 27'' K
Karaağaç köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Karaağaç
■ Koord: 41° 28' 53'' D, 33° 9' 24'' K
İlyas mahalle (Karaağaç bağ) - Daday - Kastamonu
1919hb 📖 : Ellez
■ Koord: 41° 29' 6'' D, 33° 10' 15'' K
Selalmaz köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Selalmaz
■ Koord: 41° 28' 20'' D, 33° 10' 29'' K
Koççağız köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Koççağız
■ Koord: 41° 29' 51'' D, 33° 10' 33'' K
Çomaklar mahalle - Daday - Kastamonu
■ Koord: 41° 30' 49'' D, 33° 11' 1'' K
Keş mahalle - Daday - Kastamonu
■ Koord: 41° 28' 4'' D, 33° 11' 2'' K
Çavuşlu köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Çavuşlu
1919hb 📖 : Çilani (idari bölge)
1487c 1869s 📖 📖 : Çiğlene / Çiklene (idari bölge)
■ 19. yy sonlarına dek Daday ilçesinin batı bölümüne tekabül eden Çiğlene kazasının divanı (ilçe merkezi) idi. SN
■ © 12.08.1801 Çiğlene kazasının Kürtköyü karyesi ahalisinden Akçabeşe oğlu Süleyman... deyar heyran
■ Koord: 41° 31' 37'' D, 33° 11' 6'' K
Çukur mahalle - Daday - Kastamonu
■ Koord: 41° 31' 50'' D, 33° 11' 22'' K
Değirmencik köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Değirmencik
■ Koord: 41° 23' 33'' D, 33° 11' 25'' K
Kirazlı mahalle - Daday - Kastamonu
■ Koord: 41° 26' 44'' D, 33° 11' 34'' K
Kapaklı köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Kapaklı
■ Koord: 41° 27' 10'' D, 33° 12' 9'' K
Köçekler mahalle - Daday - Kastamonu
■ Koord: 41° 29' 14'' D, 33° 12' 33'' K
Fasıllar köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Fasıllar
1919hb 📖 : Fazıllar
■ Koord: 41° 29' 36'' D, 33° 12' 36'' K
Köşeler köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Köşeler
■ Koord: 41° 31' 21'' D, 33° 12' 38'' K
Karacaören köy - Daday - Kastamonu
1487c 📖 : Karacaviran
■ Koord: 41° 28' 45'' D, 33° 12' 41'' K
Kayıköy köy - Daday - Kastamonu
1582t 📖 : Kayı [ Türkçe "aş." ]
■ Koord: 41° 24' 54'' D, 33° 12' 41'' K
Çamkonak köy - Daday - Kastamonu
1801z 📖 : Kürtköyü
■ © 12.08.1801 Çiğlene kazasının Kürtköyü karyesi ahalisinden Akçabeşe oğlu Süleyman'ın halilesi Tuti Hatun miskin illetine duçar olduğundan ve birkaç küçük evladı bulunduğundan... deyar heyran
■ Koord: 41° 23' 58'' D, 33° 14' 3'' K
Karapınar mahalle - Daday - Kastamonu
■ Koord: 41° 30' 25'' D, 33° 14' 44'' K
Beykoz köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Beykoz
■ Koord: 41° 29' 23'' D, 33° 15' 4'' K
Çamlıbel köy - Daday - Kastamonu
1968 📖 : Kızılinek
■ Koord: 41° 23' 59'' D, 33° 16' 49'' K
Yaylımkara mahalle - Daday - Kastamonu
■ Koord: 41° 28' 23'' D, 33° 16' 56'' K
Demirce köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Demirce
■ Koord: 41° 28' 32'' D, 33° 18' 0'' K
Boyalıca köy - Daday - Kastamonu
1849z 📖 : Boyalıca
■ © 17.07.1849 Çiğlene kazasına bağlı Boyalıca Divanı köyündeki çiftliğine Sabriç köyünden Hüseyin ve altı arkadaşı tarafından yapılan müdahalenin menine dair Kethüdaoğlu Ali'nin arzuhali üzerine iktiza kaydı ve buyruldu. deyar heyran
■ Koord: 41° 32' 25'' D, 33° 18' 5'' K
Okluk köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Okluk
■ Koord: 41° 29' 8'' D, 33° 20' 41'' K
Akılçalman köy - Daday - Kastamonu
1487c 📖 : Akılçalman
■ Koord: 41° 24' 29'' D, 33° 20' 57'' K
Ahatveren mahalle - Daday - Kastamonu
■ Koord: 41° 26' 35'' D, 33° 21' 28'' K
Ertaş köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Ertaş
■ Koord: 41° 22' 2'' D, 33° 22' 23'' K
Örencik köy - Daday - Kastamonu
1487c 📖 : Virancık
■ Koord: 41° 25' 9'' D, 33° 22' 56'' K
Dereözü köy - Daday - Kastamonu
1487c 📖 : Başyalak
■ Koord: 41° 28' 20'' D, 33° 22' 59'' K
Sarpun köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Sarpun [ Türkçe "ambar" ]
■ Koord: 41° 33' 33'' D, 33° 23' 6'' K
Kavakyayla köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Kavakyayla
■ Koord: 41° 30' 14'' D, 33° 23' 21'' K
Çömlekçiler köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Çömlekçiler
■ Koord: 41° 27' 28'' D, 33° 23' 34'' K
Sancı mahalle - Daday - Kastamonu
■ Koord: 41° 26' 35'' D, 33° 23' 58'' K
Göçerler mahalle - Daday - Kastamonu
■ Koord: 41° 27' 0'' D, 33° 24' 32'' K
Akpınar köy - Daday - Kastamonu
1487c 📖 : Akpınar
■ Koord: 41° 26' 46'' D, 33° 24' 34'' K
Elmayazı köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Peşman
■ Koord: 41° 27' 33'' D, 33° 24' 44'' K
Bezirgân köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Bezirgân
■ Koord: 41° 22' 50'' D, 33° 25' 2'' K
Civler mahalle - Daday - Kastamonu
■ Koord: 41° 25' 51'' D, 33° 25' 13'' K
Bastak köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Bastak
■ Koord: 41° 29' 13'' D, 33° 25' 26'' K
Bolatlar köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Bolatlar
■ Koord: 41° 26' 51'' D, 33° 25' 31'' K
Karacaağaç köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Karacaağaç
■ Koord: 41° 29' 27'' D, 33° 26' 25'' K
Boyalılar köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Boyalılar
■ Koord: 41° 27' 35'' D, 33° 26' 26'' K
Görük köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Görük
■ Koord: 41° 28' 31'' D, 33° 26' 6'' K
Dereköy köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Dereköy
■ Koord: 41° 30' 12'' D, 33° 26' 39'' K
Tüfekçi köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Tüfekçi
■ Koord: 41° 27' 33'' D, 33° 26' 40'' K
Üyükören köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Üyükviran
■ Koord: 41° 21' 42'' D, 33° 26' 51'' K
Kızsini köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Kızini
■ Koord: 41° 33' 11'' D, 33° 27' 16'' K
Sorkuncuk köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Sorkuncuk
■ Koord: 41° 21' 18'' D, 33° 27' 47'' K
Daday ilçe - Daday - Kastamonu
1487c 📖 : Daday / Tatay [ Yunanca ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ B. Umar’ın zikrettiği *Dadaira/Dadaura adı güvenilir kaynaklarda mevcut değildir. SN
■ Koord: 41° 28' 41'' D, 33° 28' 0'' K
Siyahlar köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Siyahlar
■ Koord: 41° 30' 30'' D, 33° 28' 0'' K
Alipaşa köy - Daday - Kastamonu
1968 2000 📖 📖 : Topsöğüt
1836 1928 1836 📖 : Honsalar [ Türkçe xond-sâlâr "hoca-komutan" ]
■ 15. yy başında İsfendiyaroğlu emirlerinden Xond-salar Ali Paşa’nın cami ve külliyesi bulunur. Aynı kişinin Kastamonu merkezde bulunan camii kentin bir mahallesine isim vermiştir. SN
■ Koord: 41° 30' 17'' D, 33° 28' 8'' K
Pirdede mahalle - Daday - Kastamonu
■ Koord: 41° 32' 52'' D, 33° 28' 15'' K
Kılıçlar mahalle - Daday - Kastamonu
■ Koord: 41° 35' 37'' D, 33° 28' 30'' K
Bağışlar köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Beyazlar
■ Koord: 41° 30' 22'' D, 33° 28' 44'' K
Çayırlı köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Çayırlı
■ Koord: 41° 29' 20'' D, 33° 29' 8'' K
Arabacılar köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Arabacılar
■ Koord: 41° 30' 46'' D, 33° 29' 22'' K
Davut köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Davut
■ Koord: 41° 28' 47'' D, 33° 29' 22'' K
Bayır köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Karadin
1582t 📖 : Karadigin [ Türkçe "kara prens" ]
■ Karadigin adının 11. yy’da Kastamonu yöresini fetheden Selçuklu emiri Karatigin’den türediği rivayet edilir. SN
■ Koord: 41° 28' 11'' D, 33° 29' 24'' K
Ulu mahalle - Daday - Kastamonu
■ Koord: 41° 30' 6'' D, 33° 29' 48'' K
Budaklı köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Budaklı
■ Koord: 41° 29' 56'' D, 33° 29' 16'' K
Değirmenözü köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Aş. Çorumviran
■ Koord: 41° 35' 41'' D, 33° 29' 51'' K
Bayramlı köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Bayramlı
■ Koord: 41° 29' 19'' D, 33° 30' 2'' K
Hasanağa köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Hasanağa
■ Koord: 41° 32' 25'' D, 33° 30' 8'' K
Sarıçam köy - Daday - Kastamonu
1487c 📖 : Gulam [ Türkçe "köle" ]
■ Koord: 41° 28' 36'' D, 33° 30' 26'' K
Küten köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Küten
■ Koord: 41° 27' 47'' D, 33° 30' 32'' K
Karamuk köy - Daday - Kastamonu
1582t 📖 : Karamuk
■ Koord: 41° 24' 2'' D, 33° 30' 46'' K
Çayözü köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Yk. Çorumviran
■ Koord: 41° 35' 54'' D, 33° 30' 50'' K
Kayabağı köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Kâhyar
■ Koord: 41° 26' 54'' D, 33° 31' 14'' K
Gözdere mahalle - Daday - Kastamonu
■ Koord: 41° 31' 14'' D, 33° 31' 17'' K
Yazıcameydan köy - Daday - Kastamonu
1487c 📖 : Yazırca [ Türkçe "aş." ]
■ Koord: 41° 27' 30'' D, 33° 31' 17'' K
Demirce mahalle - Daday - Kastamonu
■ Koord: 41° 30' 38'' D, 33° 31' 27'' K
Sorkun köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Sorkun [ Türkçe "yaban söğüdü" ]
■ Koord: 41° 27' 20'' D, 33° 31' 29'' K
Uzbanlar köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Uzbanlar
■ Koord: 41° 30' 22'' D, 33° 32' 3'' K
Hasanşeyh köy - Daday - Kastamonu
■ Koord: 41° 26' 44'' D, 33° 32' 22'' K
İnciğez köy - Daday - Kastamonu
■ Koord: 41° 28' 45'' D, 33° 32' 57'' K
Karacakise mahalle - Daday - Kastamonu
■ Koord: 41° 36' 29'' D, 33° 33' 24'' K
Kızılörencik köy - Daday - Kastamonu
1928 📖 : Kızılcavirancık
■ Koord: 41° 29' 28'' D, 33° 34' 24'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.