haritada ara :   km  
Da��ba����' 16 yerleşim bulundu.
sırala 
Taşgeçit mahalle - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1913hk 📖 : Goloşa
1876s 📖 : Kolaşa / Golaşa [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Koord: 40° 41' 32'' D, 39° 52' 45'' K
Çiftepınar mahalle - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
Eski adı: Kç. Aşa
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Sularbaşı (Büyük Aşa) köyünden ayrıldı. SN
■ Koord: 40° 43' 30'' D, 39° 52' 59'' K
Sularbaşı mahalle - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1913hk 📖 : Yaşa
1876s 📖 : Aşa [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Koord: 40° 42' 37'' D, 39° 53' 2'' K
Kayaiçi mahalle - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 📖 : Toroslu
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ H. Daçyan, Karadeniz’den Erzurum’a Ermeni Yerleşimi (Viyana 1921) eserinde köy ve çevresinin 1708-1710’da Sürmeneli Ğurufoğlu Mehmet Molla önderliğinde Müslümanlaştırılmasını anlatır. 1867-68’de köyü ziyaret eden S. Hayguni halkın halen Ermenice konuştuğunu ve Ermeni geleneklerini sürdürdüğünü belirtir. SN
■ Koord: 40° 39' 47'' D, 39° 54' 2'' K
Aytaş mahalle - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1913hk 📖 : Zivana
1876s 📖 : Zifona [ Yunanca "fırtına, sağanak" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Koord: 40° 41' 12'' D, 39° 54' 25'' K
Çankaya mahalle - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1960 📖 : Dağbaşı
1876s 📖 : Xaruksa [ Yunanca ]
■ Koord: 40° 43' 42'' D, 39° 54' 38'' K
Köprüüstü mahalle - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 📖 : By. Ayven
Y1890hk : Daivenon [ Yunanca ta ívanon "eyvanlar? ayvenler?" ]
1876s 📖 : Ayven
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Koord: 40° 42' 39'' D, 39° 54' 53'' K
Kükürtlü mahalle - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 📖 : Kç. Ayven [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Köprüüstü (Ayven) köyünün mahallesi iken ayrıldı. SN
■ Koord: 40° 43' 23'' D, 39° 55' 27'' K
Erenler mahalle - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1960 📖 : Keçikaya
1928 📖 : Cimla / Zimla
E1902 📖 : Dzingila
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Kestanelik (Büyük Zimla) köyünün mahallesidir. SN
■ Koord: 40° 46' 1'' D, 39° 56' 57'' K
Çukurçayır mahalle - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1876s 📖 : Foşa [ Yunanca ]
1583t 📖 : Mağara | Foşa
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Koord: 40° 42' 38'' D, 39° 57' 1'' K
Kayacık mahalle - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 📖 : Kizirnos
1876s 📖 : Kizirnas
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Belki Farsça/Türkçe kizir `bir tür yönetici` adından Ermenice +nots ekiyle. SN
■ Koord: 40° 43' 39'' D, 39° 57' 38'' K
Erikli mahalle - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1876s 📖 : Salarot [ Ermenice salorod "erikli" ]
■ Koord: 40° 34' 40'' D, 39° 57' 39'' K
Kestanelik mahalle - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 📖 : By. Cimla / Zimla [ Yunanca ]
E1902 📖 : Dzingela / Dzingila
1876s 📖 : Zimla
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ 18. yy’da Hemşinli Ermenilerce iskan edilmiş dağınık bir köy iken bazı mahalleleri ayrılıp köy statüsüne kavuşmuştur. Eprigyan’a göre 19. yy sonunda 30 hane Ermeni nüfusu ve S. Kevork kilisesi vardı. SN
■ Koord: 40° 46' 33'' D, 39° 57' 48'' K
Yüceyurt mahalle - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1876s 📖 : Cimla / Zimla Kava
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Erenler (Cimla/Zimla) köyünün mahallesi iken ayrı köy olmuştur. SN
■ Koord: 40° 44' 50'' D, 39° 58' 29'' K
Sulakyurt mahalle - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 📖 : Aymam [ Yunanca áyios Mámas "Aziz Mamas" ]
■ Çankırılı olan Mamas anne ve babası din uğruna şehit olunca çocuk yaşta Kayseri civarında bir dağa sığınan ve birçok keramet gösterdiği rivayet edilen azizdir. Hacı Bektaş-ı Veli menkıbelerinin birçoğu Aziz Mamas efsanesi ile benzerlik gösterir. SN
■ Koord: 40° 35' 58'' D, 39° 59' 49'' K
Bahçecik mahalle - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1876s 📖 : Bahçecik
■ Koord: 40° 34' 59'' D, 40° 0' 3'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.