Dağbaşı'da 31 yerleşim bulundu.
sırala 
  Bürüncek mah - Siverek (Dağbaşı bucağı) - Şanlıurfa
Kr: Meqtele
1928k: Maktele [ Ar "cinayet yeri" ]
■ Zaza (Kırvar) yerleşimi metonio
  Büyükyakıtlı mah - Siverek (Dağbaşı bucağı) - Şanlıurfa
1928k: Hob [ Kürd hop "bent, set" ]
Zaza yerleşimi
■ Kırvar aşireti. metonio
  Sarıkaya mah - Siverek (Dağbaşı bucağı) - Şanlıurfa
2000: Tavukçu
1928k: Sahrik
■ Zaza (Kırvar) aşireti metonio
  Büyüktepe mah - Siverek (Dağbaşı bucağı) - Şanlıurfa
1928k: B. Til [ Kürd/Süry tell/til "höyük" ]
Zaza yerleşimi
■ Zaza (Kırvar) aşireti metonio
  Kapıkaya mah - Siverek (Dağbaşı bucağı) - Şanlıurfa
Kr: Bab [ "kapı" ]
1928k: Babviran [ Kürd/Tr "kapıören" ]
Zaza yerleşimi
■ Yerel kullanımda kasabanın adı Bab olarak bilinir. Zazaca Mevlid yazarı Osman Efendiyo Babıj ve Siyeri Nebi müellifi Molla Cumhayo Babıj buralıdır. SN
  Onar mah - Siverek (Dağbaşı bucağı) - Şanlıurfa
1928k: Tolik [ Kürd tolik "taş evcik" ]
■ Kürtçe ve Türkçe tol `taş kemerli ev, özellikle kısmen yeraltında inşa edilmiş kemerli yapı` SN
  Yeditaş mah Kapıkaya - Siverek (Dağbaşı bucağı) - Şanlıurfa
Kr: KeloşkêBabî [ Kürd "Bab (Kapıkaya) Keloşiki" ]
1928k: Keloşik
  Bağlık mah Kapıkaya - Siverek (Dağbaşı bucağı) - Şanlıurfa
1928k: Bahser
Zaza yerleşimi
  Konurtepe mah - Siverek (Dağbaşı bucağı) - Şanlıurfa
1928k: Giresor [ Kürd girêsor "kızıltepe" ]
  Taşgeçit mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1913hk: Goloşa
1876s, 1928k: Koloşa [ Yun kolóssa "kocataşlar" ]
Hemşinli yerleşimi
  Çiftepınar mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
Eski adı: K. Aşa
Hemşinli yerleşimi
■ Sularbaşı (Büyük Aşa) köyünden ayrıldı. SN
  Sularbaşı mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1913hk: Yaşa
1876s, 1928k: Aşa [ Yun ]
Hemşinli yerleşimi
  Aytaş mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1913hk: Zivana
1876s: Zifona [ Yun ]
Hemşinli yerleşimi
  Çankaya mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1960k: Dağbaşı
1876s, 1928k: Xaruksa [ Yun ]
  Köprüüstü mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928k: B. Ayven
1913hk: Daivenon [ Yun ]
1876s: Ayven
Hemşinli yerleşimi
  Kükürtlü mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928k: K. Ayven [ Yun ]
Hemşinli yerleşimi
■ Köprüüstü (Ayven) köyünün mahallesi iken ayrıldı. SN
  Erenler mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1960k: Keçikaya
1928k: Cimla/Zimla
E1902: Dzingila
Hemşinli yerleşimi
■ 18. yy'da Hemşinli Ermenilerce iskan edilmiş dağınık bir köy iken bazı mahalleleri ayrılıp köy statüsüne kavuşmuştur. Eprigyan'a göre 19. yy sonunda 30 hane Ermeni nüfusu ve S. Kevork kilisesi vardı. SN
  Çukurçayır mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1913hk: Roş
1876s, 1928k: Foşa [ Yun ]
Hemşinli yerleşimi
  Kayacık mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928k: Kizirnos
1876s: Kizirnas [ Yun ]
Hemşinli yerleşimi
  Erikli mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1876s, 1928k: Salarot [ Erm salorod "erikli" ]
  Kestanelik mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928k: B. Cimla/Zimla [ Yun ]
1913hk: Tsvilo
1876s: Zimla
Hemşinli yerleşimi
  Yüceyurt mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1876s, 1928k: Cimla/ZimlaKava
Hemşinli yerleşimi
■ Erenler (Cimla/Zimla) köyünün mahallesi iken ayrı köy olmuştur. SN
  Sulakyurt mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928k: Aymam [ Yun ágios mámas "Aziz Mamas" ]
■ Çankırılı olan Mamas anne ve babası din uğruna şehit olunca çocuk yaşta Kayseri civarında bir dağa sığınan ve birçok keramet gösterdiği rivayet edilen azizdir. Hacı Bektaş-ı Veli menkıbelerinin birçoğu Aziz Mamas efsanesi ile benzerlik gösterir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km