Dağbaşı'da 31 yerleşim bulundu.
sırala 
  Bürüncek mah - Siverek (Dağbaşı bucağı) - Şanlıurfa
K 📖 Meqtele
1928 📖 Maktele [ Ar "cinayet yeri" ]
Zaza (Sünni) (Kırvar) yerleşimi
  Sarıkaya mah - Siverek (Dağbaşı bucağı) - Şanlıurfa
2000 📖 Tavukçu
1835f 1928 Sahrik
Zaza (Sünni) (Kırvar) yerleşimi
  Büyüktepe mah - Siverek (Dağbaşı bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 B. Til [ Kr/Sür tell "höyük" ]
Zaza (Sünni) (Kırvar) yerleşimi
  Kapıkaya mah - Siverek (Dağbaşı bucağı) - Şanlıurfa
K 📖 Bab
1928 📖 Babviran [ Kr/Tr "kapıören" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Yerel kullanımda kasabanın adı Bab olarak bilinir. Zazaca Mevlid yazarı Osman Efendiyo Babıj ve Siyeri Nebi müellifi Molla Cumhayo Babıj buralıdır. SN
  Kesmekaya mah - Siverek (Dağbaşı bucağı) - Şanlıurfa
K 📖 Badirqa Îzola
1835f 1928 Badrik
  Onar mah - Siverek (Dağbaşı bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Tolik [ Kr "ebegümeci" ]
  Yeditaş mah Kapıkaya - Siverek (Dağbaşı bucağı) - Şanlıurfa
K 📖 Keloşkê Babî [ Kr "Bab (Kapıkaya) Keloşiki" ]
1928 📖 Keloşik
  Bağlık mah Kapıkaya - Siverek (Dağbaşı bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1928 Bahser
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Bayırözü mah - Siverek (Dağbaşı bucağı) - Şanlıurfa
1946 📖 Arreş
1928 📖 Er-Reşân
  Hamamören mah - Siverek (Dağbaşı bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Hamamviran
  Dağbaşı mah - Siverek (Dağbaşı bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1946 Karahan
  Konurtepe mah - Siverek (Dağbaşı bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Giresor [ Kr girêsor "kızıltepe" ]
  Taşgeçit mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1913hk 📖 Goloşa
1876s 📖 Kolaşa / Golaşa [ Yun ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Çiftepınar mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
Eski adı: K. Aşa
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Sularbaşı (Büyük Aşa) köyünden ayrıldı. SN
  Sularbaşı mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1913hk 📖 Yaşa
1876s 📖 Aşa [ Yun ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Kayaiçi mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 📖 Toroslu
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ H. Daçyan, Karadeniz'den Erzurum'a Ermeni Yerleşimi (Viyana 1921) eserinde köy ve çevresinin 1708-1710'da Sürmeneli Ğurufoğlu Mehmet Molla önderliğinde Müslümanlaştırılmasını anlatır. 1867-68'de köyü ziyaret eden S. Hayguni halkın halen Ermenice konuştuğunu ve Ermeni geleneklerini sürdürdüğünü belirtir. SN
  Aytaş mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1913hk 📖 Zivana
1876s 📖 Zifona [ Yun "fırtına, sağanak" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Çankaya mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1960 📖 Dağbaşı
1876s 📖 Xaruksa [ Yun ]
  Köprüüstü mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 📖 B. Ayven
Y1890hk : Daivenon [ Yun ta ívanon "eyvanlar? ayvenler?" ]
1876s 📖 Ayven
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Kükürtlü mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 📖 K. Ayven [ Yun ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Köprüüstü (Ayven) köyünün mahallesi iken ayrıldı. SN
  Erenler mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1960 📖 Keçikaya
1928 📖 Cimla / Zimla
E1902 📖 Dzingila
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Kestanelik (Büyük Zimla) köyünün mahallesidir. SN
  Çukurçayır mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1876s 📖 Foşa [ Yun ]
1583t 📖 Mağara | Foşa
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Kayacık mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 📖 Kizirnos
1876s 📖 Kizirnas
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Belki Farsça/Türkçe kizir `bir tür yönetici` adından Ermenice +nots ekiyle. SN
  Erikli mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1876s 📖 Salarot [ Erm salorod "erikli" ]
  Kestanelik mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 📖 B. Cimla / Zimla [ Yun ]
E1902 📖 Dzingela / Dzingila
1876s 📖 Zimla
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ 18. yy'da Hemşinli Ermenilerce iskan edilmiş dağınık bir köy iken bazı mahalleleri ayrılıp köy statüsüne kavuşmuştur. Eprigyan'a göre 19. yy sonunda 30 hane Ermeni nüfusu ve S. Kevork kilisesi vardı. SN
  Yüceyurt mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1876s 📖 Cimla / Zimla Kava
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Erenler (Cimla/Zimla) köyünün mahallesi iken ayrı köy olmuştur. SN
  Sulakyurt mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 📖 Aymam [ Yun áyios Mámas "Aziz Mamas" ]
■ Çankırılı olan Mamas anne ve babası din uğruna şehit olunca çocuk yaşta Kayseri civarında bir dağa sığınan ve birçok keramet gösterdiği rivayet edilen azizdir. Hacı Bektaş-ı Veli menkıbelerinin birçoğu Aziz Mamas efsanesi ile benzerlik gösterir. SN
  Bahçecik mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1876s 📖 Bahçecik


Grafik harita göster     haritada ara : km