Dağbaşı'da 31 yerleşim bulundu.
sırala 
  Bürüncek köy - Siverek (Dağbaşı bucağı) - Urfa
Kr MG: Meqtele
k1928 K: Maktele [ Ar "cinayet yeri" ]
  Büyükyakıtlı köy - Siverek (Dağbaşı bucağı) - Urfa
k1928 K: Hob [ Kürd hop "bent, set" ]
Zaza yerleşimi
  Sarıkaya köy - Siverek (Dağbaşı bucağı) - Urfa
2000 DİE: Tavukçu
k1928 K: Sahrik
  Büyüktepe köy - Siverek (Dağbaşı bucağı) - Urfa
k1946 MYK: BüyükTil [ Kürd/Süry tell/til "höyük, tepe" ]
k1928 K: KebirTil
Zaza yerleşimi
  Kapıkaya bld - Siverek (Dağbaşı bucağı) - Urfa
Kr: Bab [ "kapı" ]
k1928 K: Babviran [ Kürd/Tr "kapıören" ]
Zaza yerleşimi
■ Yerel kullanımda kasabanın adı Bab olarak bilinir. Zazaca Mevlid yazarı Osman Efendiyo Babıj ve Siyeri Nebi müellifi Molla Cumhayo Babıj buralıdır. SN
  Onar köy - Siverek (Dağbaşı bucağı) - Urfa
k1928 K: Tolik [ Kürd tolik "taş evcik" ]
■ Kürtçe ve Türkçe tol `taş kemerli ev, özellikle kısmen yeraltında inşa edilmiş kemerli yapı` SN
  Yeditaş mah Kapıkaya - Siverek (Dağbaşı bucağı) - Urfa
Kr MG: KeloşkêBabî [ Kürd "Bab (Kapıkaya) Keloşiki" ]
k1928 K: Keloşik
  Bağlık mah Kapıkaya - Siverek (Dağbaşı bucağı) - Urfa
k1928 K: Bahser
Zaza yerleşimi
  Konurtepe köy - Siverek (Dağbaşı bucağı) - Urfa
k1928 K: Giresor [ Kürd girêsor "kızıltepe" ]
  Taşgeçit köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
hy1916 Kiep: Goloşa
1876 S-Tr, K: Koloşa [ Yun kolóssa "kocataşlar" ]
Hemşinli yerleşimi
  Çiftepınar köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
Eski adı: KüçükAşa
Hemşinli yerleşimi
■ Sularbaşı (Büyük Aşa) köyünden ayrıldı. SN
  Sularbaşı köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
hy1916 Kiep: Yaşa
1876 S-Tr, K: Aşa [ Yun ]
Hemşinli yerleşimi
  Kayaiçi köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
k1928 K: Toroslu
Hemşinli yerleşimi
  Aytaş köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
hy1916 Kiep: Zivana
1876 S-Tr: Zifona [ Yun ]
Hemşinli yerleşimi
  Çankaya bld - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1960 DİE: Dağbaşı
1876 S-Tr, K: Xaruksa [ Yun ]
  Köprüüstü köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
k1928 K: BüyükAyven
hy1916 Kiep: Daivenon [ Yun ]
1876 S-Tr: Ayven
Hemşinli yerleşimi
  Kükürtlü köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
k1928 K: KüçükAyven [ Yun ]
Hemşinli yerleşimi
■ Köprüüstü (Ayven) köyünün mahallesi iken ayrıldı. SN
  Erenler bld - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1960 DİE: Keçikaya
k1928 K: Cimla/Zimla
E1902 Epr 2.242: Dzingila
Hemşinli yerleşimi
■ 18. yy'da Hemşinli Ermenilerce iskan edilmiş dağınık bir köy iken bazı mahalleleri ayrılıp köy statüsüne kavuşmuştur. Eprigyan'a göre 19. yy sonunda 30 hane Ermeni nüfusu ve S. Kevork kilisesi vardı. SN
  Çukurçayır köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
hy1916 Kiep: Roş
1876 S-Tr, K: Foşa [ Yun ]
Hemşinli yerleşimi
  Kayacık köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
k1928 K: Kizirnos
1876 S-Tr: Kizirnas
Hemşinli yerleşimi
  Erikli köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1876 S-Tr, K: Salarot [ Erm salorod "erikli" ]
  Kestanelik köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
k1928 K: BüyükCimla/Zimla [ Yun ]
hy1916 Kiep: Tsvilo
1876 S-Tr: Zimla
Hemşinli yerleşimi
  Yüceyurt köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1876 S-Tr, K: Cimla/ZimlaKava
Hemşinli yerleşimi
■ Erenler (Cimla/Zimla) köyünün mahallesi iken ayrı köy olmuştur. SN
  Sulakyurt köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
k1928 K: Aymam [ Yun ágios mámas "Aziz Mamas" ]
■ Çankırılı olan Mamas anne ve babası din uğruna öldürüldüğü için çocuk yaşta Kayseri civarında bir dağa sığınan ve birçok keramet gösterdiği rivayet edilen azizdir. Hacı Bektaş-ı Veli menkıbelerinin birçoğu Aziz Mamas efsanesi ile benzerlik gösterir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km