haritada ara :   km  
D��zk��y' 10 yerleşim bulundu.
sırala 
Alazlı mahalle - Düzköy - Trabzon
1928 📖 : Mula/Muxula [ Yunanca moúla "değirmenler" ]
■ Standart Yunanca mýlos (`değirmen`) sözcüğü Pontos Rumcasında y > ou kuralı uyarınca moúlon, çoğ. moúla şeklini alır. SN
■ 1530 tarihli Tahrir defterinde ismi Mula olarak geçen köy, Muhula olamaz. 1530'da Mula olarak kayda alınan köy şimdi de eski ismi Mula olarak bilinen aynı köydür, yani Alazlı'dır. M.Hanefi Bostan'ın 15-16. Asırlarda Trabzon Sancağında Sosyal ve İktisadi Hayat isimli çalışmasında, 1583 tarihli Tahrir defteri kayıtlarında Muhula ismi geçmezken, 1650-1651 yılı Avarızhane defteri kayıtlarında Muhula ismi geçmektedir. Ayrıca 1583 yılı Tahrir kayıtlarında geçmeyen Muhula, 1682 Tahrir kayıtlarında geçmektedir. Buradan şu sonuca varılabilir ki 1583'te Muhula diye bir müstakil köy yoktu ya da bölgesel konumu nedeniyle Metinganiya köyleri denilen 8 köy içerisinde olan bir köy ile birlikte kayda alınmış olmalıdır. cykurdoglu
■ Mula: Alazlı'nın eski adı. Köyün alt tarafındaki derenin üstünde bir zamanlar 7-8 tane değirmen varmış. Birisi halen (2011) sağlam ve faaldir. Diğerlerinin de bazılarının kalıntılarını görmek mümkündür. Anames (Mula'nın eski adı): Yun. Anemos "rüzgâr". Değirmenlerin olduğu derenin adı da Anemes Deresi'dir. Kseros
■ Eski kayıtlarda adı görülen "Mula Karyesi"nin günümüzdeki ismi "Kuruçam" köyüdür ve "Muhula" olarak bilinir. Bu köy 1530 tarihli Osmanlı Tahrir Defterinde şu şekilde görülür: Mula karyesi, Akça-abad nahiyesi. Seddül Bahir
■ Koord: 40° 51' 3'' D, 39° 22' 51'' K
Çal mahalle - Düzköy - Trabzon
1928 📖 : Çal [ Türkçe "çalılık, yoz arazi" ]
yerleşimi
■ Köy halkının büyük bir bölümü Ağasar kökenli Çepnidir. metonio
■ Koord: 40° 52' 23'' D, 39° 23' 43'' K
Gürgendağ mahalle - Düzköy - Trabzon
1928 📖 : Kalkiya [ Yunanca ]
■ Koord: 40° 51' 0'' D, 39° 23' 59'' K
Çiğdemli mahalle - Düzköy - Trabzon
hl 📖 : Xameni
1928 📖 : Xameniya [ Yunanca xamenía "kayıp yerler?" ]
■ Koord: 40° 51' 54'' D, 39° 24' 5'' K
Taşocağı mahalle - Düzköy - Trabzon
1928 📖 : Gulaliyos / Golaliyos [ Yunanca ]
■ Koord: 40° 53' 15'' D, 39° 25' 5'' K
Düzköy ilçe - Düzköy - Trabzon
1928 📖 : Xaçka [ Ermenice xaçga "Xaçik (haççık?) köyü" ]
1583t 📖 : Xaçku
■ Düzköy ilçesinde Rumca konuşulmaz. 20. yy başlarında Rumca konuşulduğuna dair bir kaynağa ulaşılamadı. Ayrıca bütün halka 'Rum mühtedisi' yakıştırması yapmak yanlıştır. Cihad Gümüs
■ Akçaabat'a bağlı köy iken ilçe yapılmıştır. Manav
■ Eskiden Akçaabata bağlıydı. Ali
■ Koord: 40° 52' 23'' D, 39° 25' 27'' K
Gökçeler mahalle - Düzköy - Trabzon
1928 📖 : İxtimena [ Yunanca xtiména "yapılı, mamur" ]
■ Koord: 40° 53' 45'' D, 39° 26' 24'' K
Küçüktepeköy mahalle - Düzköy - Trabzon
1946 📖 : Panakata
1928 📖 : Panakotla [ Yunanca panokotylê "yukarıçukur" ]
■ Koord: 40° 55' 12'' D, 39° 27' 2'' K
Aykut mahalle - Düzköy - Trabzon
1928 📖 : Xorovi
Y1390~ 📖 : Xôroví
■ Koord: 40° 53' 59'' D, 39° 27' 55'' K
Doğanköy mahalle - Akçaabat (Düzköy bucağı) - Trabzon
1522t 📖 : Mucura
Y1450~ 📖 : Moutsourá
■ Koord: 40° 54' 51'' D, 39° 28' 51'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.