Dörtyol'da 19 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yeniyurt mah - Dörtyol - Hatay
Eski adı: -
  KinetHöyük mv - Dörtyol - Hatay
Y17: İssós | Nikópolis [ Yun "zaferkent" ]
Y-350: İssós [ Luw ]
■ Antik çağda İskenderun Körfezi üzerindeki başlıca liman olan İssos yakınında MÖ 333'te Büyük İskender İran'a karşı nihai zaferi kazandı. Kentin cılız harabeleri petrol depolama tesisleri arasındadır. SN
  Yeşilköy mah - Dörtyol - Hatay
Eski adı: -
■ MÖ 333'te Büyük İskender'in Perslere karşı zafer kazandığı İssos Ovası mevkiinde yeni yerleşim alanıdır. SN
  Ocaklı mah - Dörtyol - Hatay
1904z: Ocaklı
■ © 01.08.1904 Adana vilayeti tahriratı üzerine Osmaniye kazası dahilindeki Kapı Nahiyesi Müdürlüğü'nün kaldırılarak ... Çokmerzimen, Çaylı, Uzeyirli, Karakenise, Kuzuculu, Yaylamış, Lülük, Arzin, Kuyuluk, Kızlarçayı ve Bornaz adlarındaki on bir karyenin ilhakıyla Payas kazasına tabi Ocaklı karyesinde bir nahiye merkezi kurulması.... deyar heyran
  Payas mah - Dörtyol (Yakacık bucağı) - Hatay
1960: Yakacık
1917h y: Payas
A1220: Bayâs
■ Türkçe isim Arapça Bayâs şeklinden alınmıştır (karş. Yakut, el-İdrisi, el-İstahri, İbn Hawqal). Direkt alıntı halinde *Veyis veya *Vayız beklenirdi. ■ Osmanlı döneminde sancak ve nahiye adı olarak, 14. yy'da bölgeye egemen olan bir bey veya aşiret adı olan Uzeyr kullanılmıştır. Bazı kaynaklarda 'Özer' şeklinde yazılarak Türkçeleştirilir. SN
  Özerli mah Dörtyol - Dörtyol - Hatay
1940: Üzerli
E1902: Özerli
1484: Üzeyr (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Osmanlı döneminde Dörtyol-Payas, Erzin ve İskenderun'u kapsayan Uzeyr idari biriminin (sancak, sonra kaza ve nahiye) merkez köyü idi. Şimdi Dörtyol'un dış semtidir. ■ 19. yy sonunda 250 hane Ermeni ve 50 hane Türk nüfusu vardı. Ermeniler Türkçe konuşurdu. SN
  Dörtyol ilçe - Dörtyol - Hatay
1910: Umraniye
E1902: Çorkmarzman [ Erm "dört menzil" ]
1530t: Çokmerzimen
1911hk: Dörtyol (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1909'da Dörtyol adıyla kaza oldu. Kaza merkezi olan Çokmerzimen köyüne 1910'da Umraniye adı verildi ise de bu ad uzun ömürlü olmamıştır. ■ Dörtyol, Ermenice Çorkmarzman/Çokmerzimen adının tercümesidir. SN
  Kürtül mah Payas - Dörtyol - Hatay
1928: Kürtül
  Karbeyaz mah Payas - Dörtyol - Hatay
1911hk: Kurpayas [ Tr "Kuru Payas?" ]
  Konaklı mah - Dörtyol - Hatay
1911hk: Rabat [ Ar/Tr "han" ]
  Karakese mah - Dörtyol - Hatay
1928: Karakise
1900~: Karakenise [ Tr "karakilise" ]
  Çatköy mah - Dörtyol - Hatay
1940: Çat
  Kapılı mah - Dörtyol - Hatay
1940: Kapulu
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km