Cizre'de 37 yerleşim bulundu.
sırala 
  Uğur köy - Cizre (Dicle bucağı) - Şırnak
1928 📖 Tilibel / Tellibel [ Kr tell bêl "yassıtepe" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Koçtepe köy - Cizre (Dicle bucağı) - Şırnak
1928 📖 Tell ˁİfrit [ Ar/Kr tell ˁifrît "ifrit höyük" ]
  Kebeli köy - Cizre (Dicle bucağı) - Şırnak
1928 📖 Babil
  Varlık köy - Cizre (Dicle bucağı) - Şırnak
1928 📖 Gijal [ Kr "dikenlik" ]
  Taşhöyük köy - Cizre (Dicle bucağı) - Şırnak
1928 📖 Girigevr [ Kr girêgewr "boztepe" ]
  Yalıntepe köy - Cizre (Dicle bucağı) - Şırnak
K2011 📖 Bêdar [ Kr "ağaçsız" ]
1946 📖 Bidar
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Kümetaş mah - Cizre (Dicle bucağı) - Şırnak
1928 📖 Girigâh [ Kr girîgeh "ağlama yeri" ]
  Dicle köy - Cizre (Dicle bucağı) - Şırnak
1960 📖 Kocapınar
1928 📖 ˁAyn Meyrin [ Kr ˁayn mêrîn "yiğitgöze" ]
■ Bir dönem Dicle nahiyesi merkezi idi. SN
  Korucu köy - Cizre (Dicle bucağı) - Şırnak
1928 📖 Deyrbacıyan [ Kr dêra baciyan "gümrük manastırı?" ]
  Erdem köy - Cizre (Dicle bucağı) - Şırnak
1928 📖 Dimbilyan [ Kr "Dimili'ler (aş.)" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ Akkoyunlular zamanında Hakkari'ye egemen olan Dımbili aşiretinin, yenildikten sonra Cizre'ye çekildiğini Şerefname (1597) aktarır. SN
  Tepeönü köy - Cizre (Dicle bucağı) - Şırnak
1928 📖 Batil [ Kr ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Düzova köy - Cizre (Dicle bucağı) - Şırnak
1865h 📖 Hoser
S1850 : Awsar
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Güçlü köy - Cizre (Dicle bucağı) - Şırnak
1928 📖 Cibri [ Kr "aş." ]
  Bağlarbaşı köy - Cizre (Dicle bucağı) - Şırnak
K2011 📖 Serdahlê [ Kr serdahil "koru başı" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Katran köy - Cizre (Dicle bucağı) - Şırnak
1946 📖 Bazift [ Kr "ziftli" ]
  Ulaş köy - Cizre - Şırnak
K2011 📖 Zevîga [ Kr "tarlalar" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Aşağıçeşme köy - Cizre - Şırnak
1916hb 📖 Tahar Mamo [ Kr ]
  Gürsu köy - Cizre (Dicle bucağı) - Şırnak
1928 📖 Gozik [ Kr "kozca" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Yeşilyurt köy - Cizre - Şırnak
K2011 📖 Cinnibir
1928 📖 Cinibir
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Sulak köy - Cizre (Dicle bucağı) - Şırnak
K2011 📖 Nehrib
1928 📖 Nerib
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Çavuşlu köy - Cizre (Dicle bucağı) - Şırnak
1928 📖 Ernebat
E1902 1928 📖 📖 Arnabad / Ernebat
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Meman) yerleşimi
  Kuştepe köy - Cizre - Şırnak
1928 📖 Basüsk / Basisk [ Kr bâsûsik "meyanlı" ]
  AşağıDere x - Cizre - Şırnak
■ Boşaltılıp tahrip edilmiştir. SN
  Çatalköy köy - Cizre - Şırnak
1928 📖 İstavrik [ Kr stewrik "yüklük" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Kurtuluş köy - Cizre - Şırnak
1865h 📖 Mansuri / Mansuriye
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Keldani ve kısmen Protestan Süryani köyü idi. SN
  Cizre ilçe - Cizre - Şırnak
K 📖 Cizîra Botan [ Kr "Botan adası" ]
S1286 📖 Gzartâ d'Beth Zabdaï [ Sür "ada, Zabdai-yurdu adası" ]
A947 📖 Cezîre İbn-ˁOmar [ Ar "Ömeroğlu adası" ]
1876a 📖 Bohtan (idari bölge)
Y378 A870 📖 📖 Bêzabdê (idari bölge) [ Sür Beth Zabdai "Zabdai yurdu" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Süry «Gzarta» `cezire, ada` lakabı 5. yy'dan itibaren görülür. Cezîre (`ada`) aynı adın Arapça biçimidir. BethZabdai/Bêzabde bölge adı ve Yun Zabdaiôn Xôrion (`Zebdai yurdu`) kaydedilmiştir. Zebdai (`rızk veren`) Aramice yaygın bir erkek adıdır. SN
  Dirsekli köy - Cizre - Şırnak
1946 📖 Baska [ Kr ]
  ? mz - Cizre - Şırnak
1916hb 📖 Mahmadi
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Bozalan köy - Cizre - Şırnak
1928 📖 Bahmur
1916hb 📖 Bahamuri
  ? mz - Cizre - Şırnak
1916hb 📖 Koruğ
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Çağlayan x - Cizre - Şırnak
K1597 1928 Şax
Y17 📖 Satalka
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ MS 1. yy'da coğrafyacı Strabon'un, Gordyene krallığının üç kalesinden biri olarak andığı Satalka kalesi bu köydedir. 20. yy başında Keldani (Katolik Nasturi) yerleşimi idi. Köy 1993'te TC kuvvetlerince boşaltılarak tahrip edildi. SN
  Hisar köy - Cizre - Şırnak
1928 📖 HeblerHaritada yeri belli olmayanlar.
  Kuruağaç mah - Cizre (Dicle bucağı) - Şırnak
<1960 📖 Binatuk
1946 📖 Binyatök
1928 📖 Bilatuk


Grafik harita göster     haritada ara : km