Ceyhan'da 89 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gündoğan köy - Ceyhan - Adana
k1928 K: Xurşidiye [ Tr "güneşli" ]
  Kızıldere köy - Ceyhan - Adana
Eski adı: -
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çakaldere köy - Ceyhan - Adana
k1928 K: Çakaldere
■ Köy halkı Kuzey Karadeniz kökenli Nogay ve Kırım Tatarlarından oluşmaktadır. metonio
  İsalı köy - Ceyhan - Adana
h1915: İsalı
  Çiçekli köy - Ceyhan - Adana
k1928 K: Hilmiye
  Yellibel köy - Ceyhan - Adana
k1928 K: Yellibel
  Durhasandede köy - Ceyhan - Adana
k1928 K: Durhasandede
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
■ Aslı muhtemelen Tor Hasan Dede. Bektaşi ıstılahında tor `acemi, pişmemiş, toy` anlamındadır. SN
■ Ceyhan ilçesine bağlı tek Tahtacı Türkmen yerleşimidir. metonio
  Sirkeli köy - Ceyhan - Adana
k1928 K: Sirkeli
  Yeşilova mah Üçdutyeşilova - Ceyhan - Adana
  Yılankale köy - Ceyhan - Adana
k1928 K: Yılankale
  Doruk bld - Ceyhan - Adana
k1928 K: Doruk
  Toktamış köy - Ceyhan - Adana
k1928 K: Toktamış
  Büyükmangıt bld - Ceyhan - Adana
k1928 K: BüyükMangıt [ Nog Mangıt "aş." ]
■ 19. yy'da Kafkasya'dan gelen Nogay muhacirler yerleştirildi. SN
■ Balkan Muhacirleri ve Yörükler den sonra 19. yy'da Kafkasya'dan gelen Nogay muhacirler de yerleştirildi Türk
  Küçükmangıt köy - Ceyhan - Adana
k1928 K: Küçükmangıt [ Nog Mangıt "aş." ]
  Ceyhan nehir - Ceyhan - Adana
A892- Bala: Ceyhân
Y17 Str: Pyramos (neh) [ Luw purama ]
■ Antik Pyramos nehri Arap vakanüvis el-Baladhuri'nin Fütuh el-Buldan eserinde H 139 (M757) olayları bağlamında Ceyhân adıyla anılır. Sözcüğün Arapça anlamı ve (varsa) Türkistan'daki Ceyhûn nehri ile ilişkisi açık değildir. SN
  Ceyhan ilçe - Ceyhan - Adana
k1928 K: Yarsuvat [ Tr suvat "dere kenarında hayvanların su içmesine uygun yer" ]
■ Ceyhan nehir adı Cumhuriyet döneminde idari bölge adı olarak benimsendi. SN
  Kelemeti mah Ceyhan - Ceyhan - Adana
k1946 MYK: Kelemeti
hy1915: Kelemeddin
■ 1860'larda Nogay muhacirler tarafından iskân edildi. SN
  Yeşilbahçe köy - Ceyhan (Sağkaya bucağı) - Adana
h1915: Sarıbahçe
■ Asıl Sarıbahçe burasıyken, komşu SarıbahçeKürtköyü şimdi Sarıbahçe adını kullanmaktadır. SN
  Çevretepe köy - Ceyhan - Adana
k1928 K: Nacarlı [ Tr nacar "marangoz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Hamitbey köy - Ceyhan - Adana
k1928 K: Hamitbey
  Adapınar köy - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
k1928 K: Karamezar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Narlık köy - Ceyhan - Adana
h1917: Tahtalı
  Akdam köy - Ceyhan (Sağkaya bucağı) - Adana
k1928 K: Kürtmahmutlu
Türkmen yerleşimi
■ Akdam, Avcılar, İnceyer ve Kürtmahmutlu köyleri bir dönem Akdam adı altında birleşmiş, daha sonra Kürtmahmutlu Akdam adını korurken asıl Akdam köyüne Yeşildam adı verilmiştir. SN
  İncetarla köy - Ceyhan - Adana
k1928 K: Mercin
hy1915: Mercan
  Yeşildam köy - Ceyhan - Adana
k1928 K: Akdam
hy1915: Agdam
■ Akdam adını halen komşu Kürtmahmutlu köyü kullanmaktadır. SN
  Çiftlikler köy - Ceyhan - Adana
k1928 K: Çiftlikât [ Tr "çiftlikler" ]
  Aydınlar köy - Ceyhan - Adana
■ Değirmendere köyünden ayrıldı. SN
  Ağaçlı köy - Ceyhan (Sağkaya bucağı) - Adana
Eski adı: ÇeçenAnavarza
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Sarıkeçili köy - Ceyhan - Adana
Eski adı: -
  Dikilitaş köy - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
k1928 K: Dikilitaş
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Köprülü köy - Ceyhan - Adana
k1928 K: KârhaneKöprüsü [ Tr kârhane "atölye, işlik" ]
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ 31.08.1942'de Köprülü adıyla müstakil köy statüsü kazandı. SN
  Erenler köy - Ceyhan - Adana
k1928 K: Abidiye
Eski adı: Papak [ Tr (kara)papak "kavim adı" ]
Karapapak yerleşimi
■ Karapapak muhacirler tarafından 19. yy sonlarında iskân edilmiş, daha sonra II. Abdülhamit'in 1905'te doğan en küçük oğlu Abid Ef. onuruna Abidiye adı verilmiştir. SN
  Hamdilli bld - Ceyhan - Adana
k1928 K: Hamdilli
  Selimiye köy - Ceyhan - Adana
k1928 K: Selimiye
yerleşimi
■ II. Abdülhamid'in şehzadesi Selim Ef. adından. SN
  Soğukpınar köy - Ceyhan - Adana
k1928 K: Faikiye
  Günyazı köy - Ceyhan - Adana
k1928 K: Veysiye
  İmran köy - Ceyhan - Adana
k1928 K: İmran
  Dağıstan köy - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
k1968 K2: Beşkuyu
k1928 K: Naşidiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy, bugün Azerbaycan sınırları içinde bulunan Zakatala'nın Aliabad köyünden göçen İngilo Gürcüleri tarafından kurulmuştur. Şafii mezhebini takip ederler. Emrys
  Altıkara köy - Ceyhan - Adana
k1928 K: Altıkara
  Değirmenli köy - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
k1928 K: Şevkiye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Hamidiye köy - Ceyhan - Adana
k1928 K: Hamidiye
  Kuzucak köy - Ceyhan - Adana
k1928 K: Salihiye
  Azizli köy - Ceyhan - Adana
k1928 K: Azizli
  Yenikent mah Birkent - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
k1928 K: RumeliŞükriye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Tatarlı köy - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
hy1915: Tatarlı
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Burhanlı köy - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
k1928 K: Burhanlı
■ II. Abdülhamid'in oğlu Burhan Ef. adından. SN
  Mustafabeyli bld - Ceyhan - Adana
k1928 K: Rıfatiye
hy1915: MustafaBey


Grafik harita göster     haritada ara : km