Ceyhan'da 88 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gündoğan mah - Ceyhan - Adana
1928k: Xurşidiye [ Tr "güneşli" ]
  Kızıldere mah - Ceyhan - Adana
Eski adı: -
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çakaldere mah - Ceyhan - Adana
1928k: Çakaldere
■ Köy halkı Kuzey Karadeniz kökenli Nogay ve Kırım Tatarlarından oluşmaktadır. metonio
  İsalı mah - Ceyhan - Adana
1925ht: İsalı
  Çiçekli mah - Ceyhan - Adana
1928k: Hilmiye
  Yellibel mah - Ceyhan - Adana
1928k: Yellibel
  Durhasandede mah - Ceyhan - Adana
1928k: Durhasandede
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
■ Aslı muhtemelen Tor Hasan Dede. Bektaşi ıstılahında 'tor' `acemi, pişmemiş, toy` anlamındadır. SN
■ Ceyhan ilçesine bağlı tek Tahtacı Türkmen yerleşimidir. metonio
  Sirkeli mah - Ceyhan - Adana
1928k: Sirkeli
  Yeşilova mah Üçdutyeşilova - Ceyhan - Adana
  Doruk mah - Ceyhan - Adana
1928k: Doruk
  Büyükmangıt mah - Ceyhan - Adana
1928k: B. Mangıt [ Nog Mangıt "aş." ]
■ 19. yy'da Kafkasya'dan gelen Nogay muhacirler yerleştirildi. SN
■ Balkan Muhacirleri ve Yörükler den sonra 19. yy'da Kafkasya'dan gelen Nogay muhacirler de yerleştirildi Türk
  Küçükmangıt mah - Ceyhan - Adana
1928k: K. Mangıt [ Nog Mangıt "aş." ]
  Ceyhan ilçe - Ceyhan - Adana
1928k: Yarsuvat
■ Antik Pyramos nehri Arap vakanüvis el-Balazuri'nin Fütuh el-Buldan eserinde H 139 (M757) olayları bağlamında Ceyhân adıyla anılır. Arapça sözcüğün anlamı ve (varsa) Türkistan'daki Ceyhûn nehir adıyla ile ilişkisi açık değildir. SN
  Kelemeti mah Ceyhan - Ceyhan - Adana
1946k: Kelemeti
1915hb: Kelemeddin
■ 1860'larda Nogay muhacirler iskân edildi. SN
  Yeşilbahçe mah - Ceyhan (Sağkaya bucağı) - Adana
1925ht: Sarıbahçe
■ Asıl Sarıbahçe burasıyken, komşu Sarıbahçe-Kürtköyü şimdi Sarıbahçe adını kullanmaktadır. SN
  Çevretepe mah - Ceyhan - Adana
1928k: Nacarlı [ Tr nacar "marangoz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Hamitbey mah - Ceyhan - Adana
1928k: Hamitbey
  Adapınar mah - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1928k: Karamezar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Narlık mah - Ceyhan - Adana
1917ht: Tahtalı
  Akdam mah - Ceyhan (Sağkaya bucağı) - Adana
1928k: Kürtmahmutlu
Türkmen yerleşimi
■ Akdam, Avcılar, İnceyer ve Kürtmahmutlu köyleri bir dönem Akdam adı altında birleşmiş, daha sonra Kürtmahmutlu Akdam adını korurken asıl Akdam köyüne Yeşildam adı verilmiştir. SN
  İncetarla mah - Ceyhan - Adana
1928k: Mercin
1915hb: Mercan
  Yeşildam mah - Ceyhan - Adana
1928k: Akdam
1915hb: Agdam
■ Akdam adını halen komşu Kürtmahmutlu köyü kullanmaktadır. SN
  Çiftlikler mah - Ceyhan - Adana
1928k: Çiftlikât [ Tr "çiftlikler" ]
  Aydınlar mah - Ceyhan - Adana
■ Değirmendere köyünden ayrıldı. SN
  Ağaçlı mah - Ceyhan (Sağkaya bucağı) - Adana
Eski adı: ÇeçenAnavarza
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Sarıkeçili mah - Ceyhan - Adana
Eski adı: -
  Dikilitaş mah - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1928k: Dikilitaş
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Köprülü mah - Ceyhan - Adana
1928k: KârhaneKöprüsü [ Tr kârhane "atölye, işlik" ]
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ 31.08.1942'de Köprülü adıyla müstakil köy statüsü kazandı. SN
  Erenler mah - Ceyhan - Adana
1928k: Abidiye
Eski adı: Papak [ Tr (kara)papak "kavim adı" ]
Karapapak yerleşimi
■ Karapapak muhacirler tarafından 19. yy sonlarında iskân edilmiş, daha sonra II. Abdülhamit'in 1905'te doğan en küçük oğlu Abid Ef. onuruna Abidiye adı verilmiştir. SN
  Hamdilli mah - Ceyhan - Adana
1928k: Hamdilli
  Selimiye mah - Ceyhan - Adana
1928k: Selimiye
yerleşimi
■ II. Abdülhamid'in şehzadesi Selim Ef. adından. SN
  Günyazı mah - Ceyhan - Adana
1928k: Veysiye
  İmran mah - Ceyhan - Adana
1928k: İmran
  Dağıstan mah - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1968k: Beşkuyu
1928k: Naşidiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy, bugün Azerbaycan sınırları içinde bulunan Zakatala'nın Aliabad köyünden göçen İngilo Gürcüleri tarafından kurulmuştur. Şafii mezhebini takip ederler. Emrys
  Değirmenli mah - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1928k: Şevkiye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Hamidiye mah - Ceyhan - Adana
1928k: Hamidiye
1917ht: K. Hamidiye
  Kuzucak mah - Ceyhan - Adana
1928k: Salihiye
  Azizli mah - Ceyhan - Adana
1928k: Azizli
  Yenikent mah Birkent - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Tatarlı mah - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1915hb: Tatarlı
Türkmen (Cerit) yerleşimi
  Burhanlı mah - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1928k: Burhanlı
■ II. Abdülhamid'in oğlu Burhan Ef. adından. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km