haritada ara :   km  
Ceyhan'da 94 yerleşim bulundu.
sırala 
Adapınar mahalle - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1928 📖: Karamezar
1925h 📖: Çerkez Karamezar
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi.
■ Koord: 37° 8' 26'' D, 35° 50' 47'' K
Ağaçlı mahalle - Ceyhan (Sağkaya bucağı) - Adana
1928 📖: Çeçen Anavarza
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çeçen) yerleşimi.
■ Koord: 37° 13' 55'' D, 35° 53' 38'' K
Ağaçpınar mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Kürtköyü
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürt ve Türk karışık Doğru bilgi
■ Türkmenler ve Doğulu Kürtler yaşamaktadır. Türkler çoğunluktadır. metonio
■ Koord: 36° 58' 15'' D, 35° 44' 1'' K
Akdam mahalle - Ceyhan (Sağkaya bucağı) - Adana
1928 📖: Kürtmahmutlu
Türkmen yerleşimi
■ Akdam, Avcılar, İnceyer ve Kürtmahmutlu köyleri bir dönem Akdam adı altında birleşmiş, daha sonra Kürtmahmutlu Akdam adını korurken asıl Akdam köyüne Yeşildam adı verilmiştir. SN
■ Koord: 37° 14' 10'' D, 35° 51' 16'' K
Altıgözbekirli mahalle - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1928 📖: Altıgöz Bekirli
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ Koord: 37° 7' 14'' D, 35° 59' 27'' K
Altıkara mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Altıkara
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay/Kafkas göçmeni (Nogay) yerleşimi. Tatar veya Nogay/Kürt-Sünni yerleşimi
■ 19. yy'da Nogay ve Adıge muhaciri yerleşimi olarak kurulmuştur. Günümüzde büyük ölçüde terk edilmiş ve birkaç hane Kürt yerleşmiştir. Yakında bulunan Korukeli adlı Çerkes köyü terk edilmiştir. SN
■ Yerlisi Nogay Tatarıdır. Geç dönemlerde Siirtli Kürtler de yerleşmiştir. Hâlen çoğunluk Tatardır. metonio
■ Koord: 37° 0' 6'' D, 35° 42' 46'' K
Aydınlar mahalle - Ceyhan - Adana
Eski adı: Sarıkeçili
Yörük (Sarıkeçili) yerleşimi
■ Koord: 36° 58' 37'' D, 35° 54' 26'' K
Azizli mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Azizli
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ Koord: 37° 3' 16'' D, 36° 1' 22'' K
Başören mahalle - Ceyhan (Sağkaya bucağı) - Adana
Eski adı: Çinkoluören
Yörük yerleşimi
■ Karakoyunlu, Bahşişli ve Hayta aşiretlerinden Yörük yerleşimi metonio
■ Koord: 37° 9' 16'' D, 35° 36' 4'' K
Birkent mahalle (Birkent bağ) - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1968 📖: Yenikent
1928 📖: Rumeli Şükriye
■ Şükriye (Türk Şükriye, Eskikent) ve Rumeli Şükriye (Yenikent) köyleri birleştirilerek Birkent belediyesi kurulmuş, belediye lağvedildikten sonra Yenikent köyü Birkent adını korumuştur. SN
■ Avşar Türkmenleri ile Bulgaristan'dan gelen Türkmen göçmenleri ikamet etmektedir. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 12' 21'' D, 36° 2' 32'' K
Burhanlı mahalle - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1928 📖: Burhanlı
Türkmen (Karakoyunlu) yerleşimi
■ II. Abdülhamid’in oğlu Burhaneddin Ef. adından. SN
■ Koord: 37° 9' 19'' D, 36° 4' 2'' K
BüyükBurhaniye mahalle - Ceyhan - Adana
1968 📖: Yeşilhöyük
1928 📖: By. Burhaniye
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Kısmen Yörük yerleşimi
■ 1903 yılında Kırımlı Tatar muhacirler tarafından kurulmuş, daha sonra Kayseri tarafından bazı Yörük aileler yerleşmiştir. Sultan Abdülhamit'in oğlu şehzade Burhaneddin Ef. adı verilmiştir. SN
■ Kayserili Yörükler ve Kırım Tatarları yaşamaktadır. metonio
■ Koord: 37° 3' 11'' D, 35° 41' 19'' K
Büyükmangıt mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: By. Mangıt [ Nogayca Mangıt "aş." ]
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Rumeli göçmeni/Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1860 yılında Kuzey Kafkasya muhaciri Nogaylar iskan edilmiştir. Mangıt, Nogay ulusunun nüvesini oluşturan aşiret konfederasyonunun adıdır. 'Nogay' sözcüğü ile eş anlamlı kullanılır. ■ Fransız işgali döneminde yakılarak terk edilen köye daha sonra Rumeli muhacirleri ve çeşitli başka gruplar yerleşti. SN
■ Köyü kuranlar Nogaylardır. Muhacirler ve Yörükler daha sonra yerleşmiştir. Bugün ayrıca yüzde otuza yakın bir Doğulu Kürt nüfus da bulunuyor. metonio
■ Koord: 37° 2' 25'' D, 35° 46' 9'' K
Camuzağılı mahalle - Ceyhan (Sağkaya bucağı) - Adana
1928 📖: Camuzağılı
Türkmen (Sırkıntı) yerleşimi
■ Günümüzde Adana'nın 18 köyü ve kasabasında Sırkıntı Türkmenleri toprak sahibi olup, ikamet etmektedir. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 15' 21'' D, 35° 48' 23'' K
Celiluşağı mahalle (Birkent bağ) - Ceyhan - Adana
1925h 📖: Celiluşağı
■ Koord: 37° 12' 54'' D, 35° 59' 26'' K
Ceyhan ilçe - Ceyhan - Adana
1928 📖: Yarsuvat
1925h 📖: Yarsuvat | Hamidiye
■ Yarsuvat köyüne 19. yy ikinci yarısında Kafkasya göçmeni Nogaylar ve Rumeli muhacirleri iskan edilerek Hamidiye adı verildi. 1926’da Ceyhan nehir adıyla ilçe yapıldı. SN
■ 1862 senesinde 43 000 Nogay iskân edilmiştir. Manav
■ İlçe merkezi günümüzde Türkmenler başta olmak üzere Tatarlar, Yörükler, Balkan Muhacirleri, Kürtler, Kafkasya Muhacirleri'nden meydana gelmektedir. Kırsal da ise aynı durum geçerlidir. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 1' 18'' D, 35° 48' 38'' K
Ceyhanbekirli mahalle - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1928 📖: Kayıkçı Bekirli
1925h 📖: Bekirli
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ Koord: 37° 12' 4'' D, 35° 57' 15'' K
Çakaldere mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Çakaldere
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ 1860'larda Kuban Nogayları tarafından kurulan köye daha sonra Dobruca muhaciri Kırım Tatarları iskan edilmiştir. Halen Tatar kültürü egemendir. SN
■ Köy halkı Kuzey Karadeniz kökenli Nogay ve Kırım Tatarlarından oluşmaktadır. metonio
■ Koord: 36° 59' 30'' D, 35° 41' 0'' K
Çataklı mahalle - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1928 📖: Haliliye
Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Koord: 37° 7' 53'' D, 36° 3' 19'' K
Çatalhüyük mahalle - Ceyhan (Sağkaya bucağı) - Adana
1925h 📖: Heyhey Höyüğü
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyü kuran Malatya/Darende'liler Türk kökenli. Köye sonradan gelen Doğulular Kürt kökenli. metonio
■ Koord: 37° 11' 48'' D, 35° 48' 56'' K
Çevretepe mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Nacarlı [ Türkçe nacar "marangoz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arnavut yerleşimi
■ Koord: 36° 53' 52'' D, 35° 49' 24'' K
Çınarlı mahalle (Altıgözbekirli bağ) - Ceyhan - Adana
1925h 📖: Karagöz Çf.
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 37° 8' 13'' D, 36° 1' 13'' K
Çiçekli mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Hilmiye
■ Türkmenler ve Doğulu Kürtler yaşamaktadır. metonio
■ Koord: 37° 4' 52'' D, 35° 41' 49'' K
Çiftlikler mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Çiftlikât [ Türkçe "çiftlikler" ]
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Tatar veya Nogay/Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1960'larda Kuban bölgesinden gelen Nogaylar tarafından kurulmuştur. Günümüzde nüfus çoğunluğu Cizre ve Siirt kökenli Kürttür. SN
■ Köyün kurucusu Nogaylardır. Kırım Tatarları ve Doğulu Kürtler de yaşıyor. metonio
■ Koord: 36° 59' 6'' D, 35° 52' 41'' K
Çokçapınar mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Çokçapınar [ Türkçe "sesli pınar" ]
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 59' 16'' D, 35° 42' 36'' K
Çukurkamış mahalle (Tumlu bağ) - Ceyhan - Adana
1925h 📖: Çukurkamış
■ Koord: 37° 8' 10'' D, 35° 45' 20'' K
Dağıstan mahalle - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1968 📖: Beşkuyu
1928 📖: Naşidiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ Bugün Azerbaycan sınırları içinde bulunan Zakatala’nın Aliabad köyünden göçen İngilo Gürcüleri tarafından kurulmuştur. Şafii mezhebini takip ederler. Türkiyede Batum veya Artvin kökenli olmayan tek Müslüman Gürcü yerleşimidir. SN
■ Koord: 37° 6' 7'' D, 35° 58' 55'' K
Değirmendere mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Değirmendere
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ Koord: 37° 0' 16'' D, 35° 54' 44'' K
Değirmenli mahalle - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1928 📖: Şevkiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni (Ubıx) yerleşimi
■ Ubıhça unutulmuştur. SN
■ Koord: 37° 6' 11'' D, 35° 59' 11'' K
Dikilitaş mahalle - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1928 📖: Dikilitaş
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Kafkas göçmeni (Çeçen) yerleşimi
■ Koord: 37° 11' 7'' D, 35° 54' 53'' K
Dokuztekne mahalle - Ceyhan - Adana
1917h 📖: Dokuztekne
Yörük yerleşimi
■ Tekeli, Karakoyunlu, Bahşişli, Sarıkeçili ve Hayta Yörükleri yaşamaktadır. metonio
■ Koord: 37° 0' 38'' D, 35° 58' 35'' K
Doruk mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Doruk
Türkmen yerleşimi
■ Kasaba halkı Cerit Türkmenleri ile Avşar Türkmenleri beraber yaşamaktadır. Ahmet Savi
■ Koord: 36° 52' 42'' D, 35° 45' 47'' K
Durhasandede mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Durhasandede
Alevi-Türk (Tahtacı) yerleşimi
■ Aslı muhtemelen Tor Hasan Dede. Bektaşi ıstılahında ’tor’ `acemi, pişmemiş, toy` anlamındadır. Köy, Ceyhan ilçesine bağlı tek Alevi/Tahtacı yerleşimidir. SN
■ Köyün ismi Yanyatır ocağının kurucusu ve Çobanlı aşiretinden Durhasandede'den gelmektedir. Durhasandede'nin mezarı da burada bulunmaktadır. Mursallı
■ Koord: 36° 52' 45'' D, 35° 44' 8'' K
Dutlupınar mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Dutlupınar
Yörük yerleşimi
■ Koord: 37° 1' 40'' D, 36° 1' 4'' K
Ekinyazı mahalle - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1928 📖: Sıddıkiye
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Türkmen/Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Yerlisi Cerit Türkmenidir. Daha sonra Balkan göçmeni Türkler de yerleşmiştir. metonio
■ Koord: 37° 10' 7'' D, 35° 51' 46'' K
Elmagölü mahalle - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1928 📖: Bahriye
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ Koord: 37° 9' 55'' D, 35° 53' 52'' K
Erenler mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Abidiye
1900~ 📖: Papak [ Türkçe (kara)papak "kavim adı" ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Karapapak muhacirler tarafından 19. yy sonlarında iskân edilmiş, daha sonra II. Abdülhamit’in 1905’te doğan en küçük oğlu Abid Ef. onuruna Abidiye adı verilmiştir. SN
■ Koord: 37° 0' 20'' D, 35° 55' 33'' K
Eskikent mahalle (Birkent bağ) - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1928 📖: Türk Şükriye
1925h 📖: Şükriye
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ Koord: 37° 12' 29'' D, 36° 1' 32'' K
Gümürdülü mahalle - Ceyhan (Sağkaya bucağı) - Adana
1928 📖: Gümürdülü
■ Sırkıntı Aşireti'ne mensup Türkmenler ile Aydın'dan gelen yörüklerin beraber yaşadığı bir köydür. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 12' 31'' D, 35° 40' 0'' K
Gümüşdere mahalle (Gümürdülü bağ) - Ceyhan - Adana
1925 1925: Kürd Beli
■ Koord: 37° 10' 39'' D, 35° 36' 47'' K
Gündoğan mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Xurşidiye [ Türkçe "güneşli" ]
Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Selanik mübadili Türkler yaşamaktadır. metonio
■ Koord: 36° 53' 35'' D, 35° 40' 10'' K
Günlüce mahalle - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1928 📖: Sadiye
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Halkı Bulgaristan Razgrad göçmenidir. SN
■ Koord: 37° 10' 53'' D, 36° 3' 55'' K
Hamdilli mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Hamdilli
■ Kasabayı kuranlar ve günümüzdeki nüfusunun çoğunluğunu oluşturanlar Cerit Aşireti'ne mensup Türkmenler'dir. Ayrıca daha sonraları kasabaya Aydınlı yörükler de gelip, yerleşmiştir. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 2' 10'' D, 35° 55' 37'' K
Hamidiye mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Hamidiye
1917h 📖: Kç. Hamidiye
Boşnak yerleşimi
■ Koord: 36° 59' 31'' D, 35° 59' 44'' K
Hamitbey mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Hamitbey
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi.
■ Nogaylar tarafından kurulup sonradan Avşarlar da yerleşmiştir. Günümüzde bir kaç Siirtli Kürt aile de var. metonio
■ Koord: 37° 7' 24'' D, 35° 49' 43'' K
Hamitbeybucağı mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Hamitbey Bucağı
■ Çoğu Boşnak, yarıya yakın nüfusu da Bulgaristan göçmeni Türktür. metonio
■ Koord: 37° 6' 21'' D, 35° 49' 8'' K
Haydarağa mahalle (Camuzağılı bağ) - Ceyhan - Adana
1925h 📖: Haydarağa Çf.
Türkmen (Sırkıntı) yerleşimi
■ Koord: 37° 15' 9'' D, 35° 49' 47'' K
Irmaklı mahalle - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1928 📖: Mahmudiye
1925h 📖: Yılkı Muhaciri
■ Köy halkı Selanik Mübadilleri ve Bulgaristan Muhacirlerinden meydana geliyor. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 13' 1'' D, 35° 58' 40'' K
Isırganlı mahalle - Ceyhan (Sağkaya bucağı) - Adana
1928 📖: Isırganlı
Türkmen (Varsak) yerleşimi
■ Koord: 37° 5' 59'' D, 35° 40' 8'' K
İmran mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: İmran
■ Köy halkı Cerit Türkmenleri ile Sarıkeçili yörüklerinden meydana gelmektedir. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 2' 7'' D, 35° 58' 17'' K
İnceyer mahalle - Ceyhan (Sağkaya bucağı) - Adana
1928 📖: İnceyer
■ Kayseri kökenli Yörükler ve Avşar Türkmenleri yaşamaktadır. metonio
■ Koord: 37° 10' 49'' D, 35° 51' 44'' K
İncirli mahalle (Kurtpınarı bağ) - Ceyhan - Adana
Y180 Y334 📖 📖: Katabolos/Katavolo [ Yunanca "iniş dibi" ]
■ Botaş Rafineri tesislerinde çalışanların yaşadığı yerleşimdir. ■ 334 tarihli İtinerarium Burdigalense'de anılan Katavolos adlı yer burası veya Botaş Tesisleri yerinde olmalıdır. SN
■ Yerli halkı Niğde/Çamardı kökenli Yörüktür. metonio
■ Koord: 36° 53' 33'' D, 35° 56' 52'' K
İsalı mahalle - Ceyhan - Adana
1925h 📖: İsalı
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ Koord: 36° 55' 14'' D, 35° 43' 6'' K
Karakayalı mahalle - Ceyhan - Adana
1925h 📖: Cebre Çf.
■ Yörük yerleşimidir. Bir kaç aile Doğulu Kürt de bulunuyor. metonio
■ Koord: 37° 8' 5'' D, 35° 53' 40'' K
Karatepe mahalle (Kurtpınarı bağ) - Ceyhan - Adana
1925h 📖: Karatepe Çf.
■ Eski Karatepe Çiftliği arazisinde şimdi Botaş Rafinerisi bulunur. SN
■ Yerli halkı Niğde/Çamardı kökenli Yörüktür. metonio
■ Koord: 36° 54' 33'' D, 35° 55' 59'' K
Kelemeti mahalle (Ceyhan bağ) - Ceyhan - Adana
1925h 1946 📖 📖: Kelemeti [ Nogayca "aş." ]
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi.
■ 1860’larda Nogay muhacirler tarafından kurulmuş ve Nogay dili 1950'lere dek korunmuştur. Günümüzde nüfus karışıktır. SN
■ Kurucuları Nogay olup köyün çoğunluğunu Malatya/Darende'li Türkmenler oluşturmaktadır. Nogaylar beş hane civarındadır. metonio
■ Koord: 37° 1' 32'' D, 35° 47' 19'' K
Kılıçkaya mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Kılıçkaya
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Kısmen Yörük yerleşimi
■ Kırım Tatarı ve Nogaylar tarafından kurulan köye 1950'lerde Aydın Yörükleri yerleşmiştir. SN
■ Koord: 36° 52' 35'' D, 35° 42' 13'' K
Kıvrıklı mahalle - Ceyhan (Sağkaya bucağı) - Adana
1928 📖: Kıvrıklı
Eski adı: Handeresi
■ Bir kaç Doğulu Kürt aile haricinde tüm nüfus Türkmendir. metonio
■ Koord: 37° 4' 50'' D, 35° 43' 22'' K
Kızıldere mahalle - Ceyhan - Adana
Y334 📖: Kirkota
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Dersim’den sürgün edilen Alevilerin iskanıyla kurulmuş bir köydür. Günümüzde Elbistan kökenli Sinemilli aşiretinden Alevi-Kürtler ile Dersim kökenli Alevi Zazalar yaşamaktadır. SN
■ Dersim sürgünü yerleşimi.Kızıldereli Dersim sürgünleri çalışkanlığı ile dikkat çekmektedir. Çevresinin en zengin köyüdür. Mehmet Ali
■ 19. yüzyılın ortalarında Elbistan ve Pazarcık'tan gelen Sinemilli aşiretinden Kürt-Alevi topluluğu tarafından kurulmuş, daha sonra 1938 yılında Zaza Alevi kökenli sürgünler de yerleştirilmiştir. metonio
■ Koord: 36° 56' 45'' D, 35° 40' 55'' K
Köprülü mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Kârhane Köprüsü [ Türkçe kârhane "atölye, işlik" ]
Yörük (Menemenci) yerleşimi
■ 31.08.1942’de Köprülü adıyla müstakil köy statüsü kazandı. SN
■ Menemencioğulları Aşireti 17. veyahut 18. yüzyıllarda İzmir'in Menemen ilçesinden Adana'nın Karaisalı ilçesi ile İçel Sancağına iskan edilmiş bir Türkmen Aşiretidir. Menemencioğulları'nın Karaman ve Antalya bölgelerine yerleşen kolları da vardır. Bu kollar kendilerini Yörük olarak adlandırırken, Çukurova yani Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye kentlerine yerleşen Menemencioğulları kendilerini Türkmen olarak kabul etmektedir. Köprülü köyü 18. yüzyılda dönemin Aşiret Reisi Hacı Ahmet Bey'in emri ile kurulan ilk köylerden birisidir. Köy halkı da Menemencioğulları Aşiretine mensup Türkmenlerdir. Kaynak: Dr. Yılmaz Kurt'un Menemencioğulları Tarihi ismindeki eseridir. http://www.karaisalihaber.net/?Syf=22&Mkl=689371 Ahmet Savi
■ Koord: 37° 5' 45'' D, 35° 55' 25'' K
Körkuyu mahalle - Ceyhan - Adana
1917h 📖: Körkuyu Çf.
Türkmen (Karakoyunlu) yerleşimi
■ Koord: 36° 56' 52'' D, 35° 49' 26'' K
Köröküz mahalle (Camuzağılı bağ) - Ceyhan - Adana
1925h 📖: Ahmetağa Çf.
Türkmen (Sırkıntı) yerleşimi
■ Koord: 37° 12' 9'' D, 35° 51' 28'' K
Kösreli mahalle - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1928 📖: Kösreli
■ Türkmenler ve Doğulu Kürtler yaşamaktadır. Çoğunluk Türktür. metonio
■ Koord: 37° 9' 45'' D, 35° 58' 54'' K
Kurtkulağı mahalle - Ceyhan - Adana
1572t: Kurtkulağı
Y334 📖: Tardequeia?
Türkmen yerleşimi
■ 17. yüzyılda yapılmış büyük bir Osmanlı kervansarayı bulunur. SN
■ Kasaba da Cerit Türkmenleri ile Avşar Türkmenleri beraber yaşamaktadır. Ahmet Savi
■ Koord: 36° 55' 24'' D, 35° 53' 7'' K
Kurtpınar mahalle - Ceyhan - Adana
1925h 📖: Akpınar
■ Yerli halkı Niğde/Çamardı kökenli Yörüktür. SN
■ Koord: 36° 55' 38'' D, 35° 55' 45'' K
Kuzucak mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Salihiye
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Koord: 37° 3' 25'' D, 35° 59' 49'' K
Küçükburhaniye mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Kç. Burhaniye
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 37° 0' 34'' D, 35° 44' 29'' K
Küçükmangıt mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Kç. Mangıt [ Nogayca Mangıt "aş." ]
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Kürt-Sünni/Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Köyün kurucusu olan Nogaylar Fransız işgali döneminde terk etmiş ve köye Eruh'un Tanzi köyünden gelen Kürtler yerleşmiştir. 1950'lerde bir miktar Bulgaristan muhaciri iskan edilmiştir. SN
■ Eskiden Mangıt boyundan Nogaylar çoğunluk iken, bölgeye Kürtler yerleşmiş ve köyün tamamını kaplamışlardır. Mehmet Ali
■ Burası da Büyükmangıt gibi Nogay yerleşimi olarak kurulup daha sonra Bulgaristan göçmeni Türkler de yerleşmişti. Ancak Doğulu Kürtler bugün buranın yarısından biraz fazlasını oluşturuyor. metonio
■ Koord: 37° 4' 8'' D, 35° 47' 40'' K
Mercimek mahalle - Ceyhan - Adana
1925h 📖: Mercimek
■ 20. yy başında kısmen Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1860'larda Nogay muhacirler tarafından kurulan köy daha sonra Çerkes ve Abhaz göçü almış, Fransız işgali döneminde boşalmıştır. Halen nüfusu büyük çoğunlukla Kürttür. SN
■ Koord: 37° 6' 17'' D, 35° 47' 41'' K
Mercin mahalle - Ceyhan - Adana
Eski adı: İncetarla
■ Koord: 37° 5' 16'' D, 35° 51' 53'' K
Mustafabeyli mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Rıfatiye
1925h 📖: Mustafabey
■ Kısmen Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Kasaba halkı Cerit Türkmenleri ile Balkan Muhacirlerinden meydana gelmiştir. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 4' 43'' D, 36° 4' 12'' K
Narlık mahalle - Ceyhan - Adana
1917h 📖: Tahtalı
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Şifalı sayılan kükürtlü su kaynağı halen Tahtalıköy adıyla bilinir. SN
■ Bulgaristan/Filibe göçmeni Türk yerleşimi metonio
■ Koord: 36° 54' 51'' D, 35° 51' 7'' K
Nazımbey Yeniköy mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Yeniköy
Yörük yerleşimi
■ Koord: 36° 56' 58'' D, 35° 45' 41'' K
Sağırlar mahalle - Ceyhan - Adana
1925h 📖: Sağırlar
Türkmen (Bozdoğan) yerleşimi
■ Koord: 36° 58' 30'' D, 35° 55' 33'' K
Sağkaya mahalle - Ceyhan (Sağkaya bucağı) - Adana
1928 📖: Kırmıt
■ Köy halkı Sırkıntı Aşiretine mensup Türkmenler ile Hayta obasından yörüklerden oluşur. SN
■ Koord: 37° 10' 45'' D, 35° 41' 35'' K
Sarıbahçe mahalle - Ceyhan (Sağkaya bucağı) - Adana
hl 📖: Kürdistan
1925h 📖: Kürtköyü
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 19. yüzyılın ortalarında Dersim'den göçerek iskân edilmiş bir Kürt-Alevi köyüdür. Zaza bulunmamaktadır. Sünni Türkmen azınlık da bulunuyor. metonio
■ Koord: 37° 11' 22'' D, 35° 49' 42'' K
Sarımazı mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Sarımazı
Türkmen yerleşimi
■ Muhafazakar milliyetçi görüşlü bir Türkmen yerleşimidir. metonio
■ Koord: 36° 58' 1'' D, 35° 58' 14'' K
Selimiye mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Selimiye
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi. Kısmen Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ II. Abdülhamid’in şehzadesi Selim Ef. adından. SN
■ Bir kısmı Yörük, bir kısmı Muhacirdir. metonio
■ Koord: 36° 59' 41'' D, 35° 57' 43'' K
Sirkeli mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Sirkeli
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay/Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1860'larda Nogay muhacirler tarafından kurulan eski Sirkeli köyü şimdiki yerleşimin 1 km kadar batısındaydı. Şimdiki köyü Rumeli muhaciirleri iskan etmiş, onların azalmasıyla Kürt nüfus başat hale gelmiştir. SN
■ Koord: 36° 59' 50'' D, 35° 45' 1'' K
Soğukpınar mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Faikiye
Yörük yerleşimi
■ Koord: 37° 1' 43'' D, 35° 57' 50'' K
Soysallı mahalle - Ceyhan (Sağkaya bucağı) - Adana
1928 📖: Soysallı
Yörük yerleşimi
■ Köyü kuranlar ve ilk yerleşenler Sırkıntılı Türkmenleridir. Yörükler yerleşik hayata geçince köye yerleştiler. Ahmet Savi
■ Koord: 37° 8' 40'' D, 35° 39' 52'' K
Tatarlı mahalle - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1925h 📖: Tatarlı
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ Koord: 37° 7' 25'' D, 36° 3' 9'' K
Tatlıkuyu mahalle - Ceyhan (Sağkaya bucağı) - Adana
1928 📖: Tatlıkuyu
Yörük yerleşimi
■ Koord: 37° 7' 4'' D, 35° 42' 38'' K
Toktamış mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Toktamış [ Türkçe "bir Nogay aşireti" ]
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Yunanistan göçmeni/Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Nogaylar tarafından kurulan köye 1924'te Yunanistan mübadilleri, 1950'de Bulgaristan muhacirleri yerleşmiştir. Kürt nüfus da vardır. SN
■ Koord: 36° 59' 58'' D, 35° 46' 0'' K
Tumlu mahalle - Ceyhan (Sağkaya bucağı) - Adana
1928 📖: Dumlu
Yörük yerleşimi
■ Haçlılar veya Kilikya Ermeni hükümdarları dönemine ait görkemli Tumlu Kalesi köyün sırtındadır. SN
■ Koord: 37° 9' 2'' D, 35° 42' 20'' K
Üçdutyeşilova mahalle - Ceyhan (Sağkaya bucağı) - Adana
1928 📖: Üçdut/Üsdut
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Üçdut Köyü ile Yeşilova Mahallesi birleştirilerek Üçdutyeşilova köyü kurulmuştur. Üçdut nüfusunun Kürt veya Türkmen kökenli Avşar olduğu bildirilir. SN
■ Köyün ilk ismi Üsdut köyüdür. Avşar
■ Üçdutyeşilova'nın üç mahallesi vardır. Merkez mahallesinde Bulgaristan göçmeni Türkler, diğer iki mahalleden Üçdut'da Avşar Türkmenleri, diğerinde Yörükler oturmaktadır. Kürt nüfus yoktur. metonio
■ Koord: 37° 14' 58'' D, 35° 44' 57'' K
Veysiye mahalle - Ceyhan - Adana
Eski adı: Günyazı
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ Koord: 37° 4' 6'' D, 35° 57' 49'' K
Yalak mahalle - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1928 📖: Yalak
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ Koord: 37° 6' 42'' D, 35° 55' 47'' K
Yellibel mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Yellibel
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay/Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Evvelce Sırkıntı Yörüklerinin yaşadığı alana 1880'lerde Dobruca muhaciri Kırım Tatarları iskan edilmiştir. SN
■ Köyün kurucuları Sırkıntılı Türkmenleridir. Daha sonraları Kırım Tatarlar ve Bulgaristan Muhacirleride köye yerleşmiştir. Köy de Yörük nüfusu yoktur. Ahmet Savi
■ Koord: 36° 52' 4'' D, 35° 44' 6'' K
Yeşilbahçe mahalle - Ceyhan (Sağkaya bucağı) - Adana
1925h 📖: Sarıbahçe
■ Asıl Sarıbahçe burasıyken, komşu Sarıbahçe-Kürtköyü şimdi Sarıbahçe adını kullanmaktadır. SN
■ Eski muhacir köyüdür, şuan köyde Tuncelili Aleviler baskın duruma gelmiştir. Veli Günaydın
■ Abzehler tarafından kurulmuştur. Önce Bulgaristan göçmeni, sonra Yunanistan mübadili Türkler yerleşmiştir. Lâkin bugün Tuncelili Kürt-Aleviler en büyük topluluktur. Abhazların büyük çoğunluğu da topraklarını Doğulu Kürtlere sattılar. metonio
■ Koord: 37° 10' 17'' D, 35° 49' 25'' K
Yeşildam mahalle - Ceyhan - Adana
1925h 1928 📖 📖: Ağdam/Akdam [ Türkçe ]
Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Akdam adını halen komşu Kürtmahmutlu köyü kullanmaktadır. SN
■ Selânik mübadili Türkler yaşamaktadır. metonio
■ Koord: 37° 13' 41'' D, 35° 52' 37'' K
Yeşilova mahalle (Üçdutyeşilova bağ) - Ceyhan - Adana
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Koord: 37° 13' 56'' D, 35° 45' 20'' K
Yılankale mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Yılankale
E1361y: Levonkla [ Ermenice "Levon kalesi" ]
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi.
■ Kilikya kralı I. Levon (hd 1198-1219) tarafından yaptırılmış olan görkemli kaleye Ermeni kaynaklarında Levon Kalesi veya (yakındaki bir köyden dolayı) Kovara Kalesi adı verilir. Çukurova efsanelerinde Şahmaran ve Lokman Hekim ile irtibatlandırılır. Yaşar Kemal romanlarında yer tutar. ■ 1860'larda Nogaylar tarafından iskan edilen köye 1901'de Çerkes, 1904'te Kırım Tatarı muhacirleri yerleştirilmiştir. Daha sonra Urfa'dan Arap, Ağrı'dan Kürt göçü almıştır. SN
■ Yerlileri Kırım Tatarı, Nogay ve Yörüktür. Daha sonra Urfadan Arap ve Ağrıdan Kürt göçü almıştır. Halen Türkler çoğunluktadır. Serdar Ortaç'ın anne tarafı bu köyün Nogaylarındandır. metonio
■ Koord: 37° 1' 9'' D, 35° 45' 23'' K
Yörükler mahalle (Başören bağ) - Ceyhan - Adana
■ Koord: 37° 9' 38'' D, 35° 36' 15'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.