Bursa'da 782 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 8
sırala 
  Danişment mah - Karacabey - Bursa
1890hk: Danişmend
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Tophisar mah - Karacabey - Bursa
1928k: Tophisar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Sultaniye mah - Karacabey - Bursa
1928k: Sultaniye
yerleşimi
  Akhisar mah - Karacabey - Bursa
hl: Ağsar
1928k: Akhisar
■ Sonrasında Afyon Emirdağ bölgesinden köye göç eden aileler olmuştur. 1951 yılında Bulgaristan dan gelen göçmen aileleriyle birlikte köyde hızlı bir değişim yaşanmıştır. Türk
  Beylik mah - Karacabey - Bursa
1928k: Beylik
yerleşimi
  Hamidiye mah - Karacabey - Bursa
1928k: Hamidiye
Eski adı: Bulgarlar
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Balkan harpleri sonunda, köy halkı Bulgaristan'a göç ettirildi. Manav
  Okçular mah - Karacabey - Bursa
1928k: Okçular
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Adaköy mah - Mustafakemalpaşa - Bursa
Eski adı: Adaköy
■ 20. yy başında Arnavut/Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Daha önce Arnavut beylerine ait iken 19. yy sonunda Çerkeslerin iskan edildiği köyde iki grup arasında kanlı çatışmalar yaşandı. SN
  YeniSarıbey mah - Karacabey - Bursa
1928k: Y. Sarıbey
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Arız mah - Karacabey - Bursa
1890hk: Araç
  Çeltikçi mah - Mustafakemalpaşa - Bursa
1890hk: Çeltikçi
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1878-1901 arasi Kuzey Bulgaristan üzerinden (Tirnovo-Omurtag civarı) 70 hane ile 1864 sürgünlerinden 15 hane Çerkes, 5 hane Çingene, 5 hane Tatar yerleşti. 1913'te Boşnak ve Arnavut göçleriyle eski Manav yerleşimi büyüdükçe büyüdü. Manav
  Doğla mah - Karacabey - Bursa
1928k: Doğla [ Yun Diokleia? ]
■ B. Umar antik adının Diokleia olduğunu belirtir ise de bu bilgiyi doğrulayan kanıt yoktur. SN
  EskiSarıbey mah - Karacabey - Bursa
1928k: Es. Sarıbey
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Şahmelek mah - Karacabey - Bursa
1928k: Şahmelik? [ Tr ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Koşuboğazı mah - Mustafakemalpaşa - Bursa
1928k: Koşuboğazı
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kosova mah - Mustafakemalpaşa - Bursa
1928k: Kosova
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Bostandere mah - Mustafakemalpaşa - Bursa
1928k: Bostandere
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kurşunlu mah - Karacabey - Bursa
1795h: Kurşunlu
■ 20. yy başında Rum/Kafkasya göçmeni yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 1905'te 420 Rum nüfusu ve Ayios Nikolaos kilisesi vardı. SN
  Boğazköy mah - Mustafakemalpaşa - Bursa
Çr: Peojkuey
1928k: Eskimezarlık
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Karasu mah - Karacabey - Bursa
1890hk: Karasu
  Örencik mah - Karacabey - Bursa
1928k: Örencik
Rumeli göçmeni yerleşimi
  Gönü mah - Karacabey - Bursa
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Hotanlı mah - Karacabey - Bursa
1928k: Hotanlı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi. Kısmen yerleşimi
  Güllüce mah - Mustafakemalpaşa - Bursa
1890hk: Güllüce
Eski adı: Neşetiye
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi. Bulgaristan göçmeni/Kafkasya göçmeni (Abz) yerleşimi
■ 19. yy sonunda Manav yerleşimi Manav
  Yolağzı mah - Karacabey - Bursa
1928k: Dümbe
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ "Mağlıç Dümbe" de denir. (Mağlıç=Mihaliç) Bunun nedeni Güney Marmarada Çerkeslerin yerleşik olduğu ve Dümbe adını taşıyan iki köyden birisi olmasıdır. Diğeri "Manyas Dümbe" yani Tepecik köyüdür. Perit Taymaz
  Karapınar mah - Mustafakemalpaşa - Bursa
1928k: Karapınar
■ 20. yy başında Bulgar/Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
  Güngörmez mah - Karacabey - Bursa
1928k: Güngörmez
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
  Karacabey ilçe - Karacabey - Bursa
1660eç, 1891c: Mihaliç
OYu: Mixailítsion [ Yun "Mihail'cik" ]
■ Antik Miletopolis? İsim Rum İmparatorluğu vaktinde iskân edilen Slavlarla ilişkisi olmalı. 7. asırda bölgeye gelen Slavlar helenleşirken Osmanlı devrinde gelenler halk hüviyetini korudu. 1914 evveli Karesi sancağı Slav Rumların büyük kısmı Bulgar Krallığına iltica etti. Etrafta en büyük Slav köyü Koca Bunar idi. Manav
  Yarış mah - Karacabey - Bursa
1928k: Yarış
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Kayabaşı mah - Mustafakemalpaşa - Bursa
1926ht: İnkaya
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Taşlık mah - Karacabey - Bursa
1890hk: Muhacir
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Melde mv - Mustafakemalpaşa - Bursa
1913hk: Melde
Y17: Milêtópolis [ Yun "Milatai (halkı) kenti" ]
■ Antik çağda Ulubat gölü veya ona bağlı bugün kurumuş bir göl üzerinde liman olan Mitetopolis kentinin yeri 1975'te bulunan kalıntılarla kesinleştirilmiştir. SN
  Yeniköy mah Bayramdere - Karacabey - Bursa
1890hk: Yeniköy
1795h: Nixori [ Yun Neoxóri "yeniköy" ]
■ Daha önce Yeniköy veya Karacabey Plajı adıyla bilinen sahil yerleşimi Bayramdere kasabasına dahil edilmiştir. SN
  Bayramdere mah - Karacabey - Bursa
1928k: Bayramdere
1890hk: Panayia [ Yun "Meryemana" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Antik çağda Mygdonia adı verilen dağlık bölgenin ana yerleşimidir. Mygdonia, Bandırma ile Mihaliç Çayı arasındaki kıyı bölgesidir. SN
  Yalıntaş mah - Mustafakemalpaşa - Bursa
1928k: Mineyiz
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Ovaazatlı mah - Mustafakemalpaşa - Bursa
1928k: Azadlı
1890hk: Gavurköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Bakırköy mah - Karacabey - Bursa
1928k: Makri [ Yun mákrê "uzun" ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda Rusçuk (Bulgaristan) Tatarları iskan edildi. SN
  Mustafakemalpaşa ilçe - Mustafakemalpaşa - Bursa
1660eç: Kirmasti
OYu: Kremastí Κρεμαστή [ Yun "askı, asılı" ]
■ Kremasti/Kirmasti esasen kasaba içinden geçen akarsuyun adıdır. Kasaba adı 1922 Ekiminde Mustafakemalpaşa olarak değiştirildi. SN
■ Kirmasti ismi halen ilçenin ortasında geçen akarsuyun ismi. Muhtemelen önceleri sadece akarsuyun ismiydi. HAKAN ÜNSEVEN
  Lütfiye mah - Mustafakemalpaşa - Bursa
1928k: Lütfiye
Eski adı: Domuzdere
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Orhaniye mah - Mustafakemalpaşa - Bursa
1928k: Orhaniye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Bahariye mah - Mustafakemalpaşa - Bursa
1928k: Bahariye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Harmanlı mah - Karacabey - Bursa
Y1900~: Primikíri [ Yun ]
1890hk, 1928k: Kirmikir
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Tepecik mah - Mustafakemalpaşa - Bursa
1928k: Tepecik
■ 20. yy başında Rum/Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ 1954'te belediye olan belde "Manav" çoğunlukta bir yerleşim yeridir. Belediye sınırları içinde Lezzo ve Merko fabrikaları bulunmaktadır. TamerB
  Akçasusurluk mah - Karacabey - Bursa
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Hamidiye mah - Mustafakemalpaşa - Bursa
1928k: Hamidiye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Akarca mah - Mustafakemalpaşa - Bursa
1928k: Akarca
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Uluabat mah - Karacabey - Bursa
1946k: Ulubat
1660eç: Ilıbat
Y1150: Lopádion (göl) [ Yun lopadion (λοπάδιον) "çanakçık" ]
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Yunanca isimden evrilmiş olan Ulubat adı yerine, bilgisizlikten kaynaklanan Uluabat yazımı yakın yıllarda benimsenmiştir. Evliya Çelebi kasaba adının Rum devrinde Kalopetra (`güzelcehisar`) olduğunu belirtir. SN
■ Rumlar 'Lopadi', Türkler 'Lubad' adlarını da kullanıyorlardı. Tankut Beygu
  Yeşilova mah - Mustafakemalpaşa - Bursa
1928k: Voyvoda
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Boğazköy mah - Karacabey - Bursa
Eski adı: Es. Çiftlik
1890hk: Susığırlık
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ 1973'te Artvin'den göçen Gürcü kökenli aileler tarafından Boğazköy adıyla kurulmuştur. Daha önce bu mevkiin adı Eskiçiftlik olarak kaydedilmiştir. SN
  Hayırlar mah - Karacabey - Bursa
1928k: Hayırsız
1890hk: Çerkesköy?
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Ormankadı mah - Mustafakemalpaşa - Bursa
1890hk: Kadıköy
■ 20. yy başında Gürcü/Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Karaorman mah - Mustafakemalpaşa - Bursa
1928k: Karaorman
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni/Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Ekmekçi mah - Karacabey - Bursa
1890hk: Varvara
■ 20. yy başında Rum/Kafkasya göçmeni yerleşimi. Şimdi Kafkasya göçmeni yerleşimi
  Hisaraltı mah - Mustafakemalpaşa - Bursa
1928k: Hisaraltı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Kömürcükadı mah - Mustafakemalpaşa - Bursa
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Aralık mah - Mustafakemalpaşa - Bursa
1928k: Ayrılık?
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Soğucak mah - Mustafakemalpaşa (Devecikonağı bucağı) - Bursa
1928k: Soğucak
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Seyran mah - Karacabey - Bursa
1928k: SeyranHaritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km