Burdur'da 215 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  Elmalıyurt köy - Altınyayla - Burdur
k1928 K: Pırnaz [ Yun prînos "pırnal (palamut çalısı)" ]
  Ballık köy - Altınyayla - Burdur
k1928 K: Maşta
  Asmalı köy - Gölhisar - Burdur
k1928 K: Asmalı
  Evciler köy - Altınyayla - Burdur
k1928 K: Evciler
  Gölhisar ilçe - Gölhisar - Burdur
1530 TT-438: Horzum [ Tr "aş." ]
Y17 Str: Kibyra
1333 Batt 2.119: Gölhisar (başka yer)
■ İlçeye adını veren Göl hisarı kasabanın 6 km güneydoğusunda Uylupınar köyü yakınındadır. 14. yy'da beylik merkezi olmuştur. Osmanlı döneminde hisar yıktırılınca nüfus ağırlığı Horzum köyüne kaydı. ■ Kibyra ören yeri kasabanın batısındaki yamaçtadır. Strabon'a göre Kibyralılar Yunanca ve Likya dili bilmekle birlikte kendi ayrı lisanlarına sahipti. Dört kentten oluşan Kibyra tetrapolis'i MÖ 2. yy'da bir savunma birliği olarak kuruldu. SN
  Çörten köy - Altınyayla - Burdur
k1928 K: Çörten [ Tr "su kanalı" ]
  Çamköy köy - Gölhisar - Burdur
1960- DİE: Kavuncu
hy1919: Çamköy
  Altınyayla ilçe - Altınyayla - Burdur
1478, k1946 TT-30: Dirmil [ Yun Térmilai/Trímilai "kavim adı" ]
■ Lyk Trmmli > Yun Termilai MÖ 1. binyılda Likya ulusunu oluşturan kavimlerden biri veya başlıcası idi. SN
  Güney bld - Yeşilova - Burdur
hy1919: Günü
  Yamadı köy - Gölhisar - Burdur
hy1919: Yamada
  Belkaya köy - Tefenni - Burdur
k1946 MYK: Gılman
hy1919: Kulman
  İshak köy - Çavdır - Burdur
k1928 K: İshak
  Salda bld - Yeşilova - Burdur
k1968 K2: (Gökçe)
1478, 1960 TT-30, DİE, DİE: Salda
  Kayacık köy - Çavdır - Burdur
k1928 K: Kayacık
  Çavdır ilçe - Çavdır - Burdur
hy1919: Çavdar [ Tr Çavdır/Çavdar "aş." ]
  Beyköy bld - Tefenni - Burdur
hy1919: Beyköy
  Bayır bld - Çavdır - Burdur
k1928 K: Bayındır [ Tr "aş." ]
  Kırlı köy - Yeşilova - Burdur
k1928 K: Kırlı
hy1919: BüyükKırlı
  Niyazlar köy - Yeşilova - Burdur
k1968 K2: (Eşeler)
k1928 K: Niyazlar
  Kayadibi köy - Yeşilova - Burdur
1530 TT-438: Kayadibi
■ Bir dönem Yeşilova/İrle kazasının idari merkezi idi. Ancak yerleşim adı 16. yy'dan beri Kayadibi olarak kaydedilmiştir. SN
  Karamusa köy - Tefenni - Burdur
k1928 K: Karamusa
  Bayındır köy - Yeşilova - Burdur
k1928 K: Bayındır [ Tr "aş." ]
  Yazır köy - Çavdır - Burdur
hy1919: Yazır
  Yeşilova ilçe - Yeşilova - Burdur
k1928 K: Satırlar
1478, k1928 T, K: İrle/Irla (idari bölge)
■ 1936’da teşkil olunan Yeşilova ilçesinin merkezi bir dönem Kayadibi sonra Beylerli (halen Denizli Çardak'a bağlı kasaba) idi. 1967'de Satırlar kasabasına taşındı. SN
  Yuva köy - Tefenni - Burdur
k1928 K: Yuva
  Ece köy - Tefenni - Burdur
hy1912 Kiep: Ece
  Sazak köy - Tefenni - Burdur
hy1912 Kiep: Sazak
  Yuvalak köy - Tefenni - Burdur
k1928 K: Yuvalak
hy1919: Yuvalık
  Karaköy köy - Çavdır - Burdur
k1928 K: Karaköy
  Tefenni ilçe - Tefenni - Burdur
h1911: Tefenni
EYu TİB 8.874: *Tebenná?
  Bölmepınar köy - Çavdır - Burdur
k1928 K: Dengere
hy1919: Tenger
■ 18. yy sonlarında bir dönem Gölhisar kazası merkezi burası idi. SN
  Dereköy köy - Yeşilova - Burdur
k1928 K: Dereköy
  Dereköy köy - Karamanlı - Burdur
hy1912 Kiep: Dereköy
  Karaatlı köy - Yeşilova - Burdur
1530 TT-438: Karaatlı
  Kılcan köy - Karamanlı - Burdur
hy1912 Kiep: Kılcan
  Başpınar köy - Tefenni - Burdur
k1928 K: Bunak [ Tr bulak? ]
hy1919: Binuk
  Orhanlı köy - Yeşilova - Burdur
k1928 K: Orhaniye
  Çaltepe köy - Yeşilova - Burdur
k1928 K: Gebrem
  Bayırbaşı köy - Yeşilova - Burdur
k1928 K: Bahyar [ Tr Bağ yer? ]
  Kavak köy - Yeşilova - Burdur
k1928 K: Kavak
  Çaylı köy - Tefenni - Burdur
k1928 K: Çaylı
  Seydiler köy - Tefenni - Burdur
hy1919: Seyyidler
  Höyük köy - Tefenni - Burdur
hy1919: Öyük
  Karamanlı ilçe - Karamanlı - Burdur
1478 TT-30: Karamanlı
  Bedirli köy - Yeşilova - Burdur
hy1919: Pederli
  Beyköy köy - Yeşilova - Burdur
k1928 K: Beyköy
  Alanköy köy - Yeşilova - Burdur
1891 S-Ay91: Alanköy
  Kayaköy mah Alanköy - Yeşilova - Burdur
k1928 K: Kayaköy
  Çuvallı köy - Yeşilova - Burdur
1530 TT-438: Çuvallı
  Gençali köy - Yeşilova - Burdur
k1928 K: Gençali
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Başkuyu köy - Yeşilova - Burdur
k1928 K: Başkuyu
  Manca köy - Karamanlı - Burdur
1970 DİE: Harmankaya
k1928 K: Manca
■ 1960'lı yıllarda verilen Harmankaya adı 1980'lerde yeniden Manca olarak düzeltilmiştir. SN
  Armutköy köy - Yeşilova - Burdur
k1928 K: Armutköy
1891 S-Ay91: ArmudÇiftliği
  Harmanlı köy - Yeşilova - Burdur
k1928 K: Navlu
  Çeltek köy - Yeşilova - Burdur
k1928 K: Çeltek
  Büyükyaka köy - Yeşilova - Burdur
k1928 K: Büyükyaka
hy1919: Kocayaka
  Onacak köy - Yeşilova - Burdur
k1928 K: Onacak
hy1919: Angıcak
  İğdir köy - Yeşilova - Burdur
k1928 K: İğdir [ Tr Iğdır/İğdir "aş." ]
  Kayalı köy - Karamanlı - Burdur
k1928 K: Kayalı
  Mürseller köy - Karamanlı - Burdur
hy1912 Kiep: Mursallar
  Yaraşlı köy - Yeşilova - Burdur
k1928 K: Yaraşlı
EYu: Tákina
■ İmparator Caracalla dönemine (211-217) ait Takina yazıtı için bk. Sencer Şahin & David French, Ein Document aus Takina, in Epigraphica Anatolica v. 10, 1987. SN
■ 19 Mart 1942 tarihli RG'de yayımlanan kararname ile Yaraşlı köyü mahalle olarak Navlı köyüne bağlanmıştır. Daha sonra ne zaman tekrar köy oldu bilmiyorum. Taner A.
  Yaylaköy köy - Tefenni - Burdur
k1928 K: Ovacık
  Çardak köy - Yeşilova - Burdur
k1928 K: Çardak
  Elden köy - Yeşilova - Burdur
k1928 K: Elden
  Örencik köy - Yeşilova - Burdur
1891 S-Ay91: Örencik


Grafik harita göster     haritada ara : km