Burç'da 43 yerleşim bulundu.
sırala 
  Akbayır mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Sibke
1543t 📖 Sibkeli
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Çubukdiken mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Dostallı
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Sarıkaya mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1543t 📖 Sarukaya
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Bekişli mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Bekişli
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Tiyekli mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Hezek Yeniyapan
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Dokur mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1946 📖 Esmegemriği
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Güllüce mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1543t 📖 Güllüce
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Çevreli mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Burtu
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Belentepe mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Belenköy
1543t 📖 Belânkendi
Kürt (Sünni) (Rişvan) yerleşimi
■ Hacı Hasan isimli gölü meşhurdur. Merkez-Şahinbey ilçesinin tek yerli Kürt yerleşimidir. Çevre Türk köylerinin etkisiyle önemli ölçüde Türkleşmiştir. SN
■ Türk Sünni Yerleşimi Antepli
  Morcalı mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1918h 📖 Morcalı [ Tr "aş." ]
■ Morcalılar Anadolu'nun çeşitli yerlerine dağılmış bir Yörük topluluğudur. SN
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Hacıarslan mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Uğurtepe mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1946 📖 Tell İbrahim [ Ar/Kr tell ibrahim "İbrahim höyüğü" ]
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Hacıköy mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Yaycı mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Sırasöğüt mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1543t 📖 Hezek
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Türk Sünni Yerleşimi Antepli
  Cevizli mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1543t 📖 Lohan / Luhan
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Kuşçu mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Narlıca mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1543t 📖 Narlıca
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Doğanca mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1543t 📖 Seğer
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Yazıbağı mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
Eski adı: Hezek Karadineği
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Kavşak mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1543t 📖 Kilisecik yk.
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Kayakent mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Yaylacık mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1543t 📖 Yaylacık
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Beşkuyu mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Güveççe
1543t 📖 Güvecci
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Ozanlı mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Pevirge
1543t 📖 Pâvirge
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Ufacık mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1543t 📖 Uvacık / Ovacık
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Kürüm mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Kürüm [ Ar/Sür "üzüm bağı" ]
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Çöreklik mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1918h 📖 Çörekli
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Akpınar mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1543t 📖 Akpınar
Türk yerleşimi
  Çimenli mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1918h 📖 Cilcime
Türk yerleşimi
■ Barak Türkmen Yerleşimi Antepli
  Burç mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Burç
1543t 📖 Burci Resas
■ Türkmen Barak Yerleşimi Antepli
  Zülfikar mah - Şehitkamil (Burç bucağı) - Gaziantep
1543t 📖 Zülfikar
Türkmen yerleşimi
  Kaleboyu mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1543t 📖 Tıxnatan
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Gülpınar mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Kelpin
1543t 📖 Kelbin
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Damlacık mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1543t 1917h Çakalköy
■ Türkmen Kızık Yerleşimi Antepli
  Yeşilköy mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Karasakal
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Durantaş mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1543t 📖 Zevkür / Zevker
Türk yerleşimi
  Muhacirosman mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1918h 📖 Kehriz
■ Türkmen Barak Yerleşimi Antepli
  BurçKarakuyu mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Serince mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Zemge
1543t 📖 Senemgird / Zemgir
■ Türk Sünni Yerleşimi Antepli
  Cebeler mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Mahreman
1543t 📖 Marhaman
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Budak mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
Eski adı: Gartıl
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Şahinbey ilçe - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
■ Türk ve Kürt Yerleşimi Şahinbey ilçeside Şehitkamil ilçesinde olduğu gibi Doğudan baya göç almıştır bu ilçe merkezi Siirt Urfa Adıyaman Van Şırnak Diyarbakır Hakkari ve Mardinden baya bir Kürt göçü almıştır Şahinbey yöresinin tarihi MÖ 4000 yıllarına uzanmaktadır. Gaziantep ilinin yerleştiği alanın, ilk uygarlıkların doğup geliştiği Mezopotamya ve Akdeniz arasında bulunması, dolayısıyla tarih öncesi çağlardan beri insan topluluklarına yerleşme sahası ve uğrak yeri olmuştur. MÖ 1800 yıllarında Hititlerin egemenliği altında kalan bölge, Hititlerden sonra Asurluların, MÖVI.yüzyılda da Perslerin egemenliğine girmiş ve Kapadokya Satraplığına bağlanmıştır. MÖ.IV.yüzyılda İskender’in egemenliğine girmiş, Onun ölümünden sonra Seleukoslar hakim olmuştur. MÖ.II.yüzyılda Roma’nın desteği ile bağımsızlığını sürdüren yöre, kısa bir süre Kommagene Krallığı’na bağlanmış ve MS.72’de Romalılar tümü ile buraya hakim olmuş, X.yüzyılın sonlarında Bizans’ın Telukh Theması’na (Yerel Yönetim Birimi) bağlanmıştır. Malazgirt Savaşı’ndan (1071) sonra, Selçuklular Emir Afşin yönetiminde 1067’de akınlar yapmış ve Türkmen boyları yöreye yerleşmiştir. Yöredeki Anadolu Selçuklu yönetimi Haçlıların 1098’de Urfa Haçlı Kontluğu’nu kurmalarına kadar sürmüştür. Yöre 1150’de yeniden Selçukluların egemenliğine girmiştir. Daha sonra Halep Eyyubileri buraya hakim olmuşsa da, 1218’de bir kez daha Selçukluların eline geçmiştir. İlhanlıların Anadolu’da etkili oldukları dönemde Memlüklulara bağlanmış, 1259’da İlhamlıların eline geçmiş ve her iki devlet arasında çekişme konusu olmuştur. XIV. yüzyıl boyunca Memlüklular ile Dulkadiroğulları arasında sürekli el değiştirmiş, XV. yüzyılda da Osmanlılar bu bölge ile ilgilenmeye başlamışlardır. Yavuz Sultan Selim’in Memlük Devletini ortadan kaldırması ile 1516’da Gaziantep yöresi ile birlikte Osmanlı topraklarına katılmıştır. Şahinbey, Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu ilçedir. Antepli


Grafik harita göster     haritada ara : km