Bulanık'da 68 yerleşim bulundu.
sırala 
  Seçme köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928k: Néftik [ Kürd niftik "kükürtlü" ]
Kürd yerleşimi
  Aşağıbüklü köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928k: Dalik/Delikan [ Kürd delikî/delikan "aş." ]
Kürd yerleşimi
  Meşeiçi köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928k: Alikulekan [ Kürd alîkulekan ]
Kürd yerleşimi
  Çataklı köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928k: Hasangoran [ Kürd hesengoran "Hasan otlağı" ]
Kürd yerleşimi
  Demirkapı köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928k: Akrak [ Erm akrag "çiftlik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1932 yılına ait bir belgeye göre; Erivan kökenli Kürt Redkan aşiretinden 14 aile, 1916 yılında Erivan'dan Iğdır ve çevresine, oradan ise Akrag (Demirkapı) köyüne göç ederler. Mar(d)astan
  Dokuzpınar köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928k: Koğak
1902hk: Koğank [ Erm koğenk? "haramiler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1912'de 472 Ermeni ve 780'i aşın Kürt nüfus vardı. (VanV). SN
■ Koxak baraj altında bırakıldı. Şimdi dört tane mezrası var. Kenêr, Pırnaşin, Şêx Mirze, Çırê. Şêx Mirze'de Redkanlılar ile Sipkanlılar beraber oturuyor. Diğer mezraların tamamı Redkandır. Buradaki Redkanlılar Erivan'ın Şamiran, Beyremeli ve Vang köylerinden göç etmişler. Qazi
  Olurdere köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
E1914: Kopo [ Kürd kop "zirve" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 20. yy başında nüfusu çoğunlukla Kürt ve daha az sayıda Ermeni'den oluşmaktaydı. SN
  Koyunağılı köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928k: Hérgiz
Kürd yerleşimi
  Doğantepe köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928k: Şeyxberat [ Kürd "öz." ]
1902hk: Şaxberat
Kürd yerleşimi
  Oğlakkaya köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928k: Pırkaşen
EEr: Prkaşen Բրգաշեն [ Erm "burçköy, burgaz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 1912'de 38 hane Ermeni ve 4 hane Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
■ 2000 yılında köy kavgası sonucu köy halkının yarısı köyden göç ederek Bitlis Tatvana yerleşti. serkan
  Bostancılar köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928k: Arincik [ Erm ar'nçig ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Lynch, Arıncik’i küçük bir Kürt köyü diye tasvir eder. Teotik, soykırımdan önce köyde iki Ermeni hanesi bulunduğunu belirtir. (Arıncik, Harıncik) IraTzourou
  Akçakaynak köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928k: Şirazlar
Kürd yerleşimi
  Akçaarmut köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928k: MollaKorik [ Kürd melekurik "mollauşağı" ]
Kürd yerleşimi
  Hoşgeldi köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1902hk: Hoşgeldi [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1912'de 1018 Ermeni ile az sayıda Türk ve Kürt nüfus kaydedilmiştir. (VanV). SN
  Okçular köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928k: Şeyxveliyan [ Kürd şêxweliyan "Veliler şeyhi" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkasya göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1912 nüfusu yarı yarıya Ermeni ve Çerkes muhacirden ibaretti. (VanV). SN
■ Köyün eski ismi Şêxweliya olup, Erivan muhaciri Redkan aşireti yaşar. Qazi
  Altınoluk köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1556t, 1928k: Tırconk/Tırcunk [ Erm tırçunk թռչունք "kuşlar" ]
Kürd yerleşimi
■ 16. yy'da Varto kazasına bağlı İslam köyü. SN
  Yokuşbaşı köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928k: Semerşeyx
Kürd yerleşimi
  Köprüyolu köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928k: Bıtuli/Bitli
1902hk: Bitlü
Kürd yerleşimi
  Günbatmaz köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928k: Adgon
E1914: Hadgon
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 1912'de 754 Ermeni, 89 Türk ve 85 Kürt nüfusu kaydedilmiştir. (VanV). SN
  Şehitveren köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928k: Şehidan [ Kürd şehîdan "şehitler" ]
Kürd yerleşimi
  Eskiyol köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928k: Alibonciyan/Alibocan [ Kürd alîbonciyan "Bücürler sülalesi?" ]
Kürd yerleşimi
  Bingüldek köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928k: Kanisipi [ Kürd kanîsipî "akpınar" ]
Kürd (Banoki) yerleşimi
  Erentepe bld - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928k: Liz
E1902: Liz/Laz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Banoki) yerleşimi
■ 1912'de 1500 Ermeni nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. (VanV). SN
■ Daha önce köyde bulunan Karapapak nüfus yoğun dış göçler neticesinde yerini Kürtlere bırakmıştır. metonio
■ Kürd (Banoki, Celali, Heseni, Redki) yerleşimi. Mar(d)astan
  Değirmensuyu köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1902hk: Mexik [ Kürd mêxik "karanfil" ]
Kürd yerleşimi
■ Mamanlı, köyün bitişiğindeki Samanyolu köyünün eski adıdır. SN
  Cankurtaran köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928k: Gebolan [ Kürd "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 1912'de 250 Ermeni ile daha fazla sayıda Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
  Mollakent bld - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
E1914: Mollakend
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 1912'de 200 Ermeni ve 780 Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
  Uzgörür bld - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928k: Neynik [ Kürd neynik "ayna" ]
Kürd yerleşimi
  Yemişen bld - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928k: Piyonk [ Kürd "süngertaşı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Karaağıl bld - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928k: Keregil
E1912: Karağıl
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkasya göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Oset) yerleşimi
■ 19. yy sonlarında Ermeni nüfuslu olan köye bir miktar Oset muhacir iskan edildi. SN
■ Erivan muhaciri Kürt Redkan aşiretinden 18 aile Ağrı'dan bu köye nakil edildi (331 ve 335 yılları ). Qazi
■ 30 yıl öncesine kadar Karaağıl'ın köy merkezinde Osetler yoğunluktayken mezraları hep Ağrı kökenli Kürtlerden ibaretti. Yalnız bu mezralar o dönemde o kadar büyük nüfuslu olmamakla birlikte Osetlerin yoğun dış göçü neticesiyle günümüzde Karaağıl'da Kürtler çoğunluktadır. metonio
  Kurganlı köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928k: Simo
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Oset) yerleşimi
  Esenlik köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
E1902, 1928k: Abri
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 19. yy sonunda nüfusu yarı yarıya Ermeni ve Kürt idi; Kürt nüfusun `Rumdan dönme` olduğu rivayet edilirdi. Ermeni ve Müslümanlar tarafından ziyaret edilen ünlü bir yatırı bulunmaktaydı. SN
  Samanyolu köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928k: Mamanlı [ Kürd "amcalar" ]
Kürd yerleşimi
  Balotu köy - Bulanık - Muş
1928k: Téğut
E1902: Teğud Թեղուտ [ Erm "karaağaçlı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd yerleşimi
■ 1912'de nüfusu 1168 Ermeni ile 93 Harbi muhaciri Türkler idi. (VanV). Ahlat ilçesinde bir bağka Teğut vardır. SN
  Arıköy köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928k: Ari
Kürd yerleşimi
  Şatırlar köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928k: Şatıryan/Şatırlar [ Kürd şatiryan "aş." ]
Kürd yerleşimi
  Sarıpınar bld - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928k: Hamzaşeyx [ Kürd/Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1912'de bini aşkın Ermeni nüfus ile az sayıda Çerkes ve Türk muhacir nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Köyde Kürtlerden önce Kafkasya muhaciri Osetler ve iki Nogay aile yaşıyordu. Köye yoğun olarak yerleşemeyen bu nüfusun üzerine sayıca daha yüksek Kürt nüfus yerleşmiş ve bu köydeki Kafkasya muhacirleri zamanla köyden göç etmişlerdir. metonio
  Arakonak köy - Bulanık - Muş
1928k: Odunçur
E1912: Vodnçur [ Erm "yamaçsuyu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1912'de 1254 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
  Adıvar köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928k: Şirvanşeyh [ Kürd şêrwanşêx "yiğitler şeyhi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd (Redkan) yerleşimi
  Sıradere köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928k: İndiris
Kürd (Şemski) yerleşimi
  Yoncalı bld - Bulanık - Muş
E1902: Yoncalı [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ 19. yy sonunda bir kısmı Protestan olmak üzere 1400 Ermeni nüfusu vardı. Daha sonra bazı Karapapak aileler iskan edildi. SN
  Bilican dağ - Bulanık - Muş
Kr: Bilêcan
1556t: Bilican
■ Osmanlı döneminde Bilîcan nahiyesine adını veren dağdır. Bellibaşlı dorukları 20. yy başında Ermenice adlarıyla Düman, Pertisar, Şıxis, Zoç-hayat, Küçük hayat, Xancar, Kosasar, Zoç-jaxnots, Şakarbulak olarak kaydedilmiştir (Epr I.404). SN
  Yazbaşı köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928k: Muradibeğ
Kürd (Berjeri) yerleşimi
■ Berjerî sözcüğü "aşağıdan gelen" anlamına gelmekle beraber bu adı taşıyan aşiretin kökeni Kuzey Irak'taki Süleymaniye çevresine dayandırılmaktadır. Bu aşiret önce Siirt/Pervari civarına, sonra daha kuzeye çıkarak Erzurum, Muş ve Ağrı'nın bazı köylerine yerleşmiştir. metonio
  Kotanlı köy - Bulanık - Muş
1928k: Kotanlı
Ahıska Türkü/Kürd yerleşimi
  Günyurdu köy - Bulanık - Muş
1928k: Tırtop? [ Erm tırdap? դռտափ "kapı düzü" ]
E1914: Bırdob?
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 1912'de 30 hane Kürt ve 4 hane Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
  Örenkent köy - Bulanık - Muş
E1902, 1928k: Xarabeşehir [ Kürd xarabêşar "şehirören" ]
E474: Haygaşén [ Erm "Hayk köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Ermeni kaynaklarında 5. yy'dan itibaren kaydedilen Haykaşen harabesidir. Tarihçi Horenli Movses'in aktardığı rivayete göre Ermeni kavminin kurucusu olan Hayk, Van'a gitmeden önce ilk olarak Hark ilçesindeki bu yere yerleşerek bir köy kurmuştur. 1912'te 572 Ermeni ve 100 dolayında Kürt nüfus vardı. SN
■ Köyde halen aslen Ermeni olup Müslüman ve Kürtleşen aileler mevcuttur. Serhat Ronî
  Bulanık ilçe - Bulanık - Muş
1928k: Kop
E347: Gop [Kop] կոփ [ Erm "oyma? yontu? taş ocağı?" ]
1869s: Bulanık (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Karapapak yerleşimi
■ Eski Ermenistan'ın Hark ilinin merkezi olan Gop/Kop kasabası en erken 347 yılında vefat eden Suriyeli Aziz Daniel türbesi münasebetiyle anılır. ■ Önceden ilçe nüfusunun büyük bölümünü oluşturan Ermeniler 1895 olaylarında topluca Müslümanlığı benimsemiş olup, 20. yy başlarında birçok köyde Kürtçe konuşan Hıristiyan ve Müslüman aileler bir arada yaşamış görünür. O dönemde boşalan 16 dolayında köye Kafkasya muhaciri Karapapak. Ahıska Türkü ve Osetler iskan edilmiştir. SN
■ © 15.07.1856 Malazgirt ve Bulanıklar civarındaki köylere Sebki Aşireti'nin iskanından dolayı memnun olunduğu. deyar heyran
■ Bulanık Müslüman mezarlığının altında Ermeni Mezarlığı bulunmaktadır. Etrafı surlarlar ile çevrilmiş olup kısmen tahrip olmuştur. Merkez jandarma karakolunun ana girişleri,eski kilisenin taş sutunlardır.Halen Kado Deresi mevkiinde Eski Ermeni Mezarlıkları, define avcılaarı tarafından tahrip edilmiştir. Serhat Ronî
  Gündüzü köy - Bulanık - Muş
1928k: MollaMustafa [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
  Karaburun köy - Bulanık - Muş
1928k: PîranMéxiği [ Kürd pîran "Göztepe (Pîran) köyü" ]
Kürd yerleşimi
  Şehittahir köy - Bulanık - Muş
1928k: Kuştiyan [ Kürd kuştiyan "kan davasından dolayı yeni kurulan köy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ © 26.08.1850 Muş sancağı Malazgird kazası Guştiyan köyünden ve Ekrad taifesinden Şer, Havzi ve Ferho isimli üç hanın köylerden kaldırılması için karye ahalisinin talepte bulundukları. deyar heyran
  Gölyanı köy - Bulanık - Muş
1928k: Haçlı
1899: Xaçlu [ Tr ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Göztepe köy - Bulanık - Muş
1928k: Pîran [ Kürd pîran "dedeler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1912'de 446 Ermeni ve 149 Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
  Göllüova köy - Bulanık - Muş
1928k: Şeyxyakup [ Kürd şêxyaqûb "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ 1912'de 1400 Ermeni nüfusu ve iki kilisesi vardı. (VanV). SN
  Rüstemgedik bld - Bulanık - Muş
1928k: Rüstemgedik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Mescitli köy - Bulanık - Muş
1556t: Mescidlü [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ 16. yy'da Hınıs kazasına bağlı Ermeni köyü. 1914'te 850 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Sultanlı köy - Bulanık - Muş
1928k: Sultanlı [ Tr ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Osmanlı'nın 19. yüzyıl sonlarında Hamidiye alayları için kurdurduğu Kürt köylerinden biridir. metonio
  Üçtepe köy - Bulanık - Muş
1928k: Mirbar
E1912: Miribar [ Kürd ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ 1912'de 50 hanede 472 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Köy Ermeniler gittikten sonra 220 hane Karapapak göçü alarak tekrar iskan edilmiştir. Günümüzde bu Karapapak haneler dışında çevre köylerden (Piran, Söğütlü vb.) tarla işleri vb. için gelen Kürtler yaşamaktadır. metonio
  Gümüşpınar köy - Bulanık - Muş
1928k: Pulur
E1912: Plur [ Erm "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Yakın tarihe kadar tamamına yakını Karapapak yerleşimi iken günümüzde birkaç aile hariç nüfus Gölyanı ve Söğütlü köylerinden gelen Kürtlerden oluşur. SN
■ 30 yıl öncesine kadar tamamına yakını Karapapaklardan oluşmaktayken günümüzde bir kaç Karapapak aile hariç nüfusun tamamına yakını Gölyanı ve Söğütlü köylerinden gelen Kürtlerden oluşmaktadır. metonio
  Söğütlü köy - Bulanık - Muş
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Osmanlı'nın 19. yüzyıl sonlarında Hamidiye alayları için kurdurduğu Kürt köylerinden biridir. metonio
  Ericek köy - Bulanık - Muş
1928k: Girkamo [ Kürd "Kamo tepesi" ]
Kürd yerleşimi
  Kırkgöze köy - Bulanık - Muş
1928k: Kekeli
E1912: Kakarlu
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Daha önce Karapapaklar iskan edilmişken şimdi nüfus neredeyse tümüyle Kürttür. SN
  Çaygeldi köy - Bulanık - Muş
1928k: Alibonciyan/Alibocan [ Kürd alîbonciyan "Bücürler (aş.)" ]
Kürd yerleşimi
  Elmakaya bld - Bulanık - Muş
1928k: Leter
E1902: Latar
E390: Talarik? Դալարիք [ Erm "yeşil" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Yak. 350 yılında II. Şahpur komutasındaki İranlıların Ermeni kralı Diran/Tiran'ı esir ederek gözlerini kör ettiği Talarik köyü olması güçlü olasılıktır. ■ 1830'lu yıllarda 300 hane Ermeni nüfusu olan köye Bitlisli şeyhlerin yerleşmesi sonucunda Ermenilere ait tapuların nasıl şeyhlere geçtiği ve kasabanın Kürtleştiğine dair ilginç bir makale 1882 yılında Masis dergisinde yayımlanmıştır. SN
■ Ermenilerin göçünden sonra Gümüşhane/Şiran civarından Türkler iskan edildi. 80'li yıllardan sonra büyük kısmı bu köyden göç etti. metonioHaritada yeri belli olmayanlar.
  Bulanık ib - Bulanık - Muş
E666, E1902: Hark Հարք
1869s: Bulanık
■ İdari bölge adı, Bulanık Çayından alınmıştır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km