Bulanık'da 66 yerleşim bulundu.
sırala 
  Seçme köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Néftik [ Kürd niftik "kükürtlü" ]
Kürd yerleşimi
  Aşağıbüklü köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖 Dalik / Delikan [ Kürd dêlikan? "kancıklar" ]
Kürd yerleşimi
  Meşeiçi köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Alikulekan [ Kürd "topal Aliler (aş.)" ]
Kürd yerleşimi
  Çataklı köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖 Hasangoran [ Kürd hesingiran "demirciler" ]
Kürd yerleşimi
  Demirkapı köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Akrak [ Erm akrag "çiftlik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1932 yılına ait bir belgeye göre; Erivan kökenli Kürt Redkan aşiretinden 14 aile, 1916 yılında Erivan'dan Iğdır ve çevresine, oradan ise Akrag (Demirkapı) köyüne göç ederler. Mar(d)astan
  Dokuzpınar köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖 Koğak
E1902 📖 Goğank [ Erm "Koğ (?) manastırı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1912'de 472 Ermeni ve 780'i aşın Kürt nüfus vardı. ■ Merkez köy olan Koxak baraj gölü altında kalmıştır. Kenêr, Pırnaşin, Şêx Mirze, Çırê adlı mezraları meskundur. SN
  Olurdere köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
E1900~a 📖 Kopo
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 20. yy başında nüfusu çoğunlukla Kürt ve daha az sayıda Ermeni'den oluşmaktaydı. SN
  Koyunağılı köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Hérgiz
Kürd yerleşimi
  Doğantepe köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Şeyxberat [ Kürd "öz." ]
1902hk 📖 Şaxberat
Kürd yerleşimi
  Oğlakkaya köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖 Pırkaşen
E1902 📖 Prkaşen Բրգաշեն [ Erm "burçköy, burgaz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 1912'de 38 hane Ermeni ve 4 hane Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
■ 2000 yılında köy kavgası sonucu köy halkının yarısı köyden göç ederek Bitlis Tatvana yerleşti. serkan
  Bostancılar köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Arincik [ Erm arınçig ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Lynch, Arıncik’i küçük bir Kürt köyü diye tasvir eder. Teotik, soykırımdan önce köyde iki Ermeni hanesi bulunduğunu belirtir. (Arıncik, Harıncik) IraTzourou
  Akçakaynak köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Şirazlar
Kürd yerleşimi
  Akçaarmut köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖 Molla Korik [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
  Hoşgeldi köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1902hk 📖 Hoşgeldi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1912'de 1018 Ermeni ile az sayıda Türk ve Kürt nüfus kaydedilmiştir. (VanV). SN
  Okçular köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖 Şeyxveliyan [ Kürd "Şahveliler (aş.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkasya göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1912 nüfusu yarı yarıya Ermeni ve Çerkes muhacirden ibaretti. (VanV). SN
■ Köyün eski ismi Şêxweliya olup, Erivan muhaciri Redkan aşireti yaşar. Qazi
  Altınoluk köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1556b : Tırconk / Tırcunk [ Erm tırçunk թռչունք "kuşlar" ]
Kürd yerleşimi
■ 16. yy'da Varto kazasına bağlı İslam köyü. SN
  Yokuşbaşı köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖 Semerşeyx
Kürd yerleşimi
  Köprüyolu köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Bıtuli / Bitli
1902hk 📖 Bitlü
Kürd yerleşimi
  Günbatmaz köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖 Adgon
E1900~a 📖 Hadgon
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 1912'de 754 Ermeni, 89 Türk ve 85 Kürt nüfusu kaydedilmiştir. (VanV). SN
  Toklular köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Masala / Masella
Kürd yerleşimi
  Şehitveren köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Şehidan [ Kürd şehîdan "şehitler" ]
Kürd yerleşimi
  Eskiyol köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Alibonciyan / Alibocan [ Kürd alîbonciyan "aş." ]
Kürd yerleşimi
  Karacaören köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1916h 📖 Karacaviran
Kürd yerleşimi
  Bingüldek köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖 Kanisipi [ Kürd "akpınar" ]
Kürd (Banoki) yerleşimi
  Erentepe bld - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖 Liz
E1902 📖 Liz / Laz [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Banoki) yerleşimi
■ 1912'de 1500 Ermeni nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. (VanV). SN
■ Daha önce köyde bulunan Karapapak nüfus yoğun dış göçler neticesinde yerini Kürtlere bırakmıştır. metonio
  Gülçimen köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1916h 📖 Muhacir Köyü
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Değirmensuyu köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
<1968 📖 Memanlı Mehiği
1902hk 📖 Mexik [ Erm/Kürd mêxik "karanfil" ]
Kürd yerleşimi
■ Memanlı, köyün bitişiğindeki Samanyolu köyünün eski adıdır. SN
  Cankurtaran köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1916h 📖 Gebolan [ Kürd "lapalar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 1912'de 250 Ermeni ile daha fazla sayıda Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
  Mollakent bld - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1916h 📖 Mollakend
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 1912'de 200 Ermeni ve 780 Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
  Uzgörür bld - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖 Neynik [ Kürd "ayna" ]
Kürd yerleşimi
  Yemişen bld - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖 Piyonk [ Kürd "süngertaşı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Karaağıl bld - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
K 📖 Keregil
1916h 📖 Karaağıl
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkasya göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Oset) yerleşimi
■ 19. yy sonlarında Ermeni nüfuslu olan köye bir miktar Oset muhacir iskan edildi. Halen nüfusun tamamı Kürttür. SN
■ Erivan muhaciri Kürt Redkan aşiretinden 18 aile Ağrı'dan bu köye nakil edildi (331 ve 335 yılları ). Qazi
■ 30 yıl öncesine kadar Karaağıl'ın köy merkezinde Osetler yoğunluktayken mezraları hep Ağrı kökenli Kürtlerden ibaretti. Yalnız bu mezralar o dönemde o kadar büyük nüfuslu olmamakla birlikte Osetlerin yoğun dış göçü neticesiyle günümüzde Karaağıl'da Kürtler çoğunluktadır. metonio
  Kurganlı köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Simo
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Oset) yerleşimi
  Esenlik köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1916h 📖 Abri
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 19. yy sonunda nüfusu yarı yarıya Ermeni ve Kürt idi; Kürt nüfusun `Rumdan dönme` olduğu rivayet edilirdi. Ermeni ve Müslümanlar tarafından ziyaret edilen ünlü bir yatırı bulunmaktaydı. SN
  Samanyolu köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1946 📖 Memanlı
1928 📖 Mamanlı [ Kürd "Mehmetler (aş.)" ]
Kürd yerleşimi
  Balotu köy - Bulanık - Muş
1928 📖 Téğut
E1902 📖 Teğud Թեղուտ [ Erm "karaağaçlı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd yerleşimi
■ 1912'de nüfusu 1168 Ermeni ile 93 Harbi muhaciri Türkler idi. (VanV). Ahlat ilçesinde bir bağka Teğut vardır. SN
  Arıköy köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖 Ari
Kürd yerleşimi
  Şatırlar köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Şatıryan / Şatırlar [ Kürd "aş." ]
Kürd yerleşimi
  Sarıpınar bld - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Hamzaşeyx [ Kürd/Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1912'de bini aşkın Ermeni nüfus ile az sayıda Çerkes ve Türk muhacir nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Köyde Kürtlerden önce Kafkasya muhaciri Osetler ve iki Nogay aile yaşıyordu. Köye yoğun olarak yerleşemeyen bu nüfusun üzerine sayıca daha yüksek Kürt nüfus yerleşmiş ve bu köydeki Kafkasya muhacirleri zamanla köyden göç etmişlerdir. metonio
  Arakonak köy - Bulanık - Muş
1928 📖 Odunçur
E1912 📖 Vodnçur [ Erm "yamaçsuyu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1912'de 1254 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
  Abdalbayazıt köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖 Abdalbayazıt
Kürd yerleşimi
  Adıvar köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1916h 📖 Şirvanşeyh [ Kürd/Tr "Şirvan şeyhi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Azerbaycan evliyalarından Şeyh Amr Rabbani silsilesinden gelen şeyhlere Şirvan-Şeyh unvanı verilir. SN
  Sıradere köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖 Endiris
1916h 📖 İdrisin Köyü
Kürd (Şemski) yerleşimi
  Yoncalı bld - Bulanık - Muş
1902a 1916h 📖 Yoncalı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ 19. yy sonunda bir kısmı Protestan olmak üzere 1400 Ermeni nüfusu vardı. Daha sonra bazı Karapapak aileler iskan edildi. SN
  Bilican dağ - Bulanık - Muş
K 📖 Bilêcan
1556b : Bilican
■ Osmanlı döneminde Bilîcan nahiyesine adını veren dağdır. Bellibaşlı dorukları 20. yy başında Ermenice adlarıyla Düman, Pertisar, Şıxis, Zoç-hayat, Küçük hayat, Xancar, Kosasar, Zoç-jaxnots, Şakarbulak olarak kaydedilmiştir (Epr I.404). SN
  Yazbaşı köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1916h 📖 Murad Beği
Kürd (Berjeri) yerleşimi
■ Köy halkının büyük bir kısmı Siirt/Pervari, geri kalan kısmı da Erzurum/Karayazı ve Muş/Malazgirt kökenlidir. metonio
  Bulanık ib - Bulanık - Muş
1869s 📖 Bulanık
E630 📖 Hark Հարք
■ İdari bölge adı, Bulanık Çayından alınmıştır. SN
  Kotanlı köy - Bulanık - Muş
1928 📖 Kotanlı
Ahıska Türkü/Kürd yerleşimi
  Günyurdu köy - Bulanık - Muş
1928 📖 Tırtop? [ Erm tırdap? դռտափ "kapı düzü" ]
E1900~a 📖 Bırdob?
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 1912'de 30 hane Kürt ve 4 hane Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
  Örenkent köy - Bulanık - Muş
E1902 1928 📖 📖 Xarabeşehir [ Kürd xarabêşar "şehirören" ]
E474 📖 Haygaşén [ Erm "Hayk köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Ermeni kaynaklarında 5. yy'dan itibaren kaydedilen Haykaşen harabesidir. Tarihçi Horenli Movses'in aktardığı rivayete göre Ermeni kavminin kurucusu olan Hayk, Van'a gitmeden önce ilk olarak Hark ilçesindeki bu yere yerleşerek bir köy kurmuştur. 1912'te 572 Ermeni ve 100 dolayında Kürt nüfus vardı. SN
■ Köyde halen aslen Ermeni olup Müslüman ve Kürtleşen aileler mevcuttur. Serhat Ronî
  Bulanık ilçe - Bulanık - Muş
1928 📖 Kop
E347y 📖 Gop [ Kop] կոփ [ Erm "oyma? yontu? taş ocağı?" ]
1869s 📖 Bulanık (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Karapapak yerleşimi
■ Eski Ermenistan'ın Hark ilinin merkezi olan Gop/Kop kasabası 347 yılında vefat eden Suriyeli Aziz Daniel türbesi münasebetiyle anılır. ■ Önceden ilçe nüfusunun büyük bölümünü oluşturan Ermeniler 1895 olaylarında topluca Müslümanlığı benimsemiş olup, 20. yy başlarında birçok köyde Kürtçe konuşan Hıristiyan ve Müslüman aileler bir arada yaşamış görünür. O dönemde boşalan 16 dolayında köye Kafkasya muhaciri Karapapak. Ahıska Türkü ve Osetler iskan edilmiştir. SN
■ © 15.07.1856 Malazgirt ve Bulanıklar civarındaki köylere Sebki Aşireti'nin iskanından dolayı memnun olunduğu. deyar heyran
■ Bulanık Müslüman mezarlığının altında Ermeni Mezarlığı bulunmaktadır. Etrafı surlarlar ile çevrilmiş olup kısmen tahrip olmuştur. Merkez jandarma karakolunun ana girişleri,eski kilisenin taş sutunlardır.Halen Kado Deresi mevkiinde Eski Ermeni Mezarlıkları, define avcılaarı tarafından tahrip edilmiştir. Serhat Ronî
  Gündüzü köy - Bulanık - Muş
1928 📖 Molla Mustafa [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
  Karaburun köy - Bulanık - Muş
1928 📖 Pîran Mexiği [ Kürd pîran "Göztepe (Pîran) köyü" ]
Kürd yerleşimi
  Şehittahir köy - Bulanık - Muş
1850z 📖 Kuştiyan [ Kürd "cinayetli" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ © 26.08.1850 Muş sancağı Malazgird kazası Guştiyan köyünden ve Ekrad taifesinden Şer, Havzi ve Ferho isimli üç hanın köylerden kaldırılması için karye ahalisinin talepte bulundukları. deyar heyran
  Gölyanı köy - Bulanık - Muş
1916h 📖 Haçlı
1901a 📖 Xaçlu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Göztepe köy - Bulanık - Muş
1928 📖 Pîran [ Kürd "dedeler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1912'de 446 Ermeni ve 149 Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
  Göllüova köy - Bulanık - Muş
1928 📖 Şeyx Yakub [ Kürd "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ 1912'de 1400 Ermeni nüfusu ve iki kilisesi vardı. (VanV). SN
  Rüstemgedik bld - Bulanık - Muş
1928 📖 Rüstemgedik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Mescitli köy - Bulanık - Muş
1556b : Mescidlü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ 16. yy'da Hınıs kazasına bağlı Ermeni köyü. 1914'te 850 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Sultanlı köy - Bulanık - Muş
1928 📖 Sultanlı
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Osmanlı'nın 19. yüzyıl sonlarında Hamidiye alayları için kurdurduğu Kürt köylerinden biridir. metonio
  Üçtepe köy - Bulanık - Muş
1916h 📖 Miribar / Mirbar [ Kürd ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ 1912'de 50 hanede 472 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Köy Ermeniler gittikten sonra 220 hane Karapapak göçü alarak tekrar iskan edilmiştir. Günümüzde bu Karapapak haneler dışında çevre köylerden (Piran, Söğütlü vb.) tarla işleri vb. için gelen Kürtler yaşamaktadır. metonio
  Gümüşpınar köy - Bulanık - Muş
1928 📖 Pulur
E1912 📖 Plur [ Erm "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Yakın tarihe kadar tamamına yakını Karapapak yerleşimi iken günümüzde birkaç aile hariç nüfus Gölyanı ve Söğütlü köylerinden gelen Kürtlerden oluşur. SN
  Ericek köy - Bulanık - Muş
1928 📖 Girkamo [ Kürd girik ˁamo "Ömer tepesi" ]
Kürd yerleşimi
  Kırkgöze köy - Bulanık - Muş
1928 📖 Kekeli
E1912 📖 Kakarlu
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Daha önce Karapapaklar iskan edilmişken şimdi nüfus neredeyse tümüyle Kürttür. SN
  Çaygeldi köy - Bulanık - Muş
1928 📖 Alibonciyan / Alibocan [ Kürd alîbonciyan "aş." ]
Kürd yerleşimi
  Elmakaya bld - Bulanık - Muş
1928 📖 Leter
E1902 📖 Latar
E390 📖 Talarik? Դալարիք [ Erm "yeşil" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
■ Yak. 350 yılında II. Şahpur komutasındaki İranlıların Ermeni kralı Diran/Tiran'ı esir ederek gözlerini kör ettiği Talarik köyü olması güçlü olasılıktır. ■ 1830'lu yıllarda 300 hane Ermeni nüfusu olan köye Bitlisli şeyhlerin yerleşmesi sonucunda Ermenilere ait tapuların nasıl şeyhlere geçtiği ve kasabanın Kürtleştiğine dair ilginç bir makale 1882 yılında Masis dergisinde yayımlanmıştır. SN
■ Ermenilerin göçünden sonra Gümüşhane/Şiran civarından Türkler iskan edildi. 80'li yıllardan sonra büyük kısmı bu köyden göç etti. metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km