Boztepe'de 15 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çimeli köy - Boztepe - Kırşehir
1928k: Çimeli
■ Köy halkının büyük çoğunluğunun kökeni 24 Oğuz Türkmen boyundan, Karaevli Boyu'nun Karalar Aşireti'ne dayanmaktadır. Ayrıca köyde birkaç hanede Kurmanç Kürdleri bulunmaktadır. Kaynak: Türkmen Yurdu Kırşehir: tarihi, aşiretleri, cemaatleri, boyları kitabıdır. Berk Ulusoy
  Büyükkışla köy - Boztepe - Kırşehir
1928k: Terziyanlı [ Kürd/Tr terziyan "aş." ]
Eski adı: Taşlıtepe
Kürd (Terziyan) yerleşimi
  Karacaören bld - Boztepe - Kırşehir
1928k: Karacaviran
■ Kürtçe adı Rişvan, Türkçe adı Karaca olan Kürt/Türkmen aşireti adından. SN
■ © 16.11.1849 Kırşehir'e bağlanan Karaca Kürd Aşireti ile Aksaray'a bağlanan Hacı Ahmedli Aşireti Müdürlüğü'nün uhdesine verilmesini isteyen, Boynuinceli Aşireti sabık Müdürü Mir el-Hac Hüseyin'in arzuhali. a.g.tt © »»»»» 03.03.1850 Talebe-i ulumdan Seyyid Ömer'in kardeşi Nevşehir'de sığır celepliği yapan Hacı Mehmed'in, Aksaray civarında Reşvan Aşireti'nden Kaküllü Kürd Ali tarafından soyulup yaralanması üzerine Ankara'nın Tekke köyünde bulunan suçlunun yakalanıp muhakeme edilmesine dair. deyar heyran
■ Ayhan Bey, Karacaören kasabası 16. yüzyılda kurulmuştur. Kasaba'nın kuruluşunda Akpınar ve Mucur ilçelerimizden gelen Arıöz, Koçak, Coşkun, Baran, Gökşen, İlhan gibi ailelerin ataları etkilidir. Sonraları Çimeli köyünden Altunkaya ile Çelebi aileleri, Bozok yani Yozgat'tan Çavuş, Güler, Deniz aileleri ve Erzurum'dan Özmen ailesi Karacaören'e göç etmiştir. İmam Yusuf önderliğinde Mucur'dan gelen başta İlhan ve Gökşen aileleri Karacakurt Aşireti'ne mensupturlar. Ayrıca rahmetli Osman Bölükbaşı'nın dediği gibi Karacakürt değil Karacakurt demeniz daha doğru olacaktır. Birçok üniversitenin kütüphanesine girmiş olan Doç. Dr. Ahmet Gündüz'ün kitabına muteber demeniz ayrıca bir saçmalıktır. Rahmetli Faruk Sümer kitapları mutlak okunması gereken bir profesördür, öneriniz için ayrıca teşekkürler. Berk Bey'e ise Cevdet Hakkı Tarım'ın Kırşehir'in Tarihi isimli çalışmasını okumasını tavsiye ederim. Koray Aslan
■ Berk Ulusoy eklediği yanlış bilgi bulunmaktadır. Karacaören komşu Karacakürt köyleri bulunmaktadır. fakat Karacaören Karacakurt aşiretinden değildir. Karacakurt 17.yüzyılda Kırşehir’e göç etmiştir. Karacaören bu yüzyıldan önce kurulmuştur. ve Ahmet Gündüzün kitabı olan Türkmen Yurdu Kırşehir muteber bir kitap değildir. Kitapta ciddi hattalar bulunmaktadır. Kaynak olarak Oğuzlar konusunda uzman Büyük tarihçe merhum Faruk Sümer yaralanmanız. Koray Bey, Baba tarafından Karaca Örenliyim. Babaannem sülalesi köyünün köyün kurucularından olup, dedem tarafı köye sonradan yerleşmiştir. Sebahattin YAŞARIN "XV. Yüzyılda Kırşehir Varsakları: Büğüz Köyü" adlı kitabında Karacaören kasabası( üçkaraaağaç) Varsakların kurmuş olduğu yazmakta. Yusuf Halaçoğlu’nun yazdığı Anadolu'da aşiretler cemaatler oymaklar adlı kitabında Varsaklar Karacaören kasabasının kurulmuş olduğu Malya ovasında Varsakların yaşadığı görülmektedir. Verdiğiniz bilgiler http://www.karacaoren40.com/?SyfNmb=2&pt=Kasabam%C4%B1z adlı site bulunmaktadır. Ben ısrarlar Ahmet beyin kitabında ciddi hatalar bulunduğun savunmaktayım. Sadece birkaç tanesi yazacağım. Annem tarafında yabanlı aşireti ve herikli aşiretindenim ve Babanın dede tarafında da Yabanlı aşiretindenim fakat Karacaören yerleşmiştir. Ahmet beyin kitabında bu iki aşiretle ilgili bilgileri Ünlü Türk dilbilimci Azerbaycanlı Ahmet Caferoğlu’nun bir makalesinde alınmıştır. Bu makalede iki aşirette Kızılkoyunlu olduğu yazmakda bu bilginin kaynağında sadece üç kişilerden adlı bilgidir. Hâlbuki Yabanlı aşireti Faruk Sümer araştırmalarına göre Bayat boyundandır. Bu aşiret 19.yüzyılda Fırka-i İslahiye adlı iskânla Çukurova’dan gelmiştir. Herikli aşiret ise Adnan Menderes Kaya Avşar olduğu yazmakta ve 18. Yüzyılda Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından iskân edilmişlerdir. Kamanda ve Mucurda bulunan Kargın isimli köyleri bulunmaktadır. Mucurdaki Kargın köyü Karacakurt köyüdür. Karacakurt aşireti de Bayat boynundadır. Rahmetli Osman Bölükbaşı Bayat boyundan olan Dulkadiroğluların Beylerin torundur. Kargınları oğuzların 24 boyundan biridir. Fakat Faruk Sümer Oğuzlar Kitabında Halep bayatları içerisinde kethüdasın kaynaklı olarak aşiretinin ismi kargın olan bir aşiret bulunmaktır. Karacakurtlar içerisinde yer alan kargınlarda kargın boyunda değil Bayat boyunun bir aşiretdir. ayhan akıncı
■ Kırşehir binlerce yıllık bir geçmişe sahip olması, Orta Anadolu'da yer alması ve haliyle neredeyse bütün Oğuz Boylarının uğraması sebebiyle tarihi ve tam bir Türkmen kentidir. Ayhan Bey'e de, Koray Bey'e bilgileri için minnettarız. Lakin dediğim gibi 24 Oğuz Boyu'nun da etkisinin bulunması sebebiyle bir yerleşim biriminde birden fazla aşiret, oymak, sülale ; kültür, gelenek, görenek olması doğaldır. Karacaören beldemizde Karacakurt, Boynuinceli, Karalar, Varsak gibi Türkmen Aşiret ve Oymakları yer almaktadır. Ahmet Bey'in kitabıyla ilgili -varsa- yanlış ve bilgi eksiklikleri Ahmet Bey'in e-mail'ine gönderebilirsiniz. Bu arada Karacakurt Aşireti Bayat ya da Kargın değil, Danişmendlilerle birlikte anılan ve soyu Beydili Boyu'na dayanan bir Türkmen Aşireti'dir. Osman Bölükbaşı ise kendisi ve köyü yani Hasanlar Köyü -Adnan Menderes'in isteği ile günümüzde Hacıbektaş ilçesine bağlı- soy itibariyle Karacakurt Aşireti'ne mensuptur. Bu bilginin kesinliğini akl-i melekeleriniz yerindeyse rahatlıkla teyit edebilirsiniz ve Rahmetli Osman Bey'in oğlu Rahmetli Deniz Bey'in de Beydililer'i işaret etmiş olduğunu belirtmek isterim. Berk Ulusoy
  Harmanaltı köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
1928k: Şuayibli
Eski adı: Pizbinik aş. [ Kürd pizbinik "çobanların hayvanlara bağladığı ip" ]
Kürd (Mîfkan) yerleşimi
■ Mifikan asireti Reşwan asiret federasyonunun 12 kolundan biridir. ABDULLAH ALTUNTAS
  Uzunpınar köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
1928k: Uzunpınar
Eski adı: Sira/Sora [ Kürd soran "kızıllar" ]
Kürd (Mifikan) yerleşimi
  Eskidoğanlı köy - Boztepe - Kırşehir
1928k: Es. Araplı [ Tr "eski Araplı" ]
1928k: Xorla
Kürd (Mîfkan) yerleşimi
  Yenidoğanlı köy - Boztepe - Kırşehir
Kr: Otko [ Kürd ]
1928k: Y. Araplı [ Tr "yeni Araplı" ]
Kürd (Mifîkan ) yerleşimi
■ Kürt ve Türk karışık yerleşim. Türkler sonradan köye yerleşmiştir. Mert Çakmak
■ Köy halkının yarısı Türkler'den, diğer yarısı ise Kurmanç Kürdlerin'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Hatunoğlu köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
Kr: Xaladîno [ Kürd xaladîno "deli Halil" ]
1928k: Öksüzkale
Kürd (Milli) yerleşimi
■ Asıl adı Xaladino olan köy asimilasyon politikaları dahilinde önce Öksüzkale sonrasında ise Hatunoğlu adını almıştır. Devran
  Çevirme köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
1928k: Çevirme
Kürd (şêxbilan) yerleşimi
■ Köy halkının kökeni Kürdler'den Şêxbilan Aşireti'ne dayanmaktadır. Köy halkı yöreye 1865 yılında iskan edilmiştir. Kaynak: Osmanlı İmparatorluğu'nda Aşiretlerin İskanı kitabıdır. Berk Ulusoy
  Çiğdeli köy - Boztepe - Kırşehir
1928k: Çiğdeli
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  Çamalak köy - Boztepe - Kırşehir
1928k: Çamalak
Kürd (Şêxbil) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km