Bozova'da 85 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kırağılı mah - Bozova (Yaylak bucağı) - Şanlıurfa
1928k: Çikân [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
■ Köyün tamami Kürt'tür. Sakinlerin buyuk kismi Birecik ilcesinde yasamaktadir, her firsatta koydedirler. erdem
  Deliler mah - Bozova (Yaylak bucağı) - Şanlıurfa
1914hk: Dinan [ Kürd "deliler" ]
■ Orjinal ismi "Dina", Kurtcedir. Turkcelestirilen koy isimleri icinde ismine sadik kalinan tek köydür. erdem
  Örgülü mah - Bozova (Yaylak bucağı) - Şanlıurfa
Eski adı: Gölesor [ Kürd golasor "kızılgöl" ]
  Irmakboyu mah - Bozova (Yaylak bucağı) - Şanlıurfa
1914hk: Narseyid
Eski adı: Nehrisaid [ Ar/Kürd/Tr "Sait nehri" ]
  İkiz mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1530td: İkizce
■ Mahalle halkı Kurmanç Kürdler'inden olup Baziki Aşireti'ne mensuptur. Berk Ulusoy
  Şanlıavşar mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928k: Kanlıavşar [ Tr Kanğlı Avşar "aş." ]
1530td: Kalınavşar?
■ Mahalle halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yaylak mah - Bozova (Yaylak bucağı) - Şanlıurfa
1928k: Yaylak [ Kürd ]
1530td: Yalak
1530td, 1928k: Bozabad/Baziki (idari bölge) [ Kürd Bazik "doğanlar (aş.)" ]
■ Eskiden Bozabad/Bozova ve Yaylak adı verilen kazanın merkez kasabası idi. Bozova merkezi daha sonra Hüvek (şimdiki Bozova) kasabasına taşındı. SN
  Dutluca mah - Bozova (Yaylak bucağı) - Şanlıurfa
1928k: Tutluca
■ Bu köyün aşağısında Fırat kenarında bulunan Tut/Dut köyü baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Sızan mah - Bozova (Yaylak bucağı) - Şanlıurfa
1530td, 1928k: Sizan
  Kepirce mah - Bozova (Yaylak bucağı) - Şanlıurfa
1530td, 1928k: Kepürce/Kepirce [ Tr "köprücük" ]
  Yaslıca mah - Bozova (Yaylak bucağı) - Şanlıurfa
1914hk: Yazıce
1530td: Yassıca
Türkmen (Çepni) yerleşimi
  Denizbacı mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928k: Denizbacı [ Tr baç "vergi ödeme yeri, gümrük" ]
Türkmen yerleşimi
  Büyükhan mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1946k: Çarmelik [ Kürd çarmelîk "dörtmelik" ]
  Konuksever mah - Bozova (Yaylak bucağı) - Şanlıurfa
1530td, 1928k: Kızılkilise
Türkmen yerleşimi
  Argıncık mah - Bozova (Yaylak bucağı) - Şanlıurfa
1928k: Kobik [ Kürd kopik "zirvecik" ]
  Akmağara mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1530td, 1928k: Ağcamağara/Akmağara
■ Mahalle halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Mahalle halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Mahalle halkının ataları Güney Azerbaycan'ın Erdebil kentinin Halhal ilçesinden göç etmiştir. Berk Ulusoy
  Soğukkuyu mah - Bozova (Yaylak bucağı) - Şanlıurfa
1928k: Birik [ Kürd bîrik "kuyucuk" ]
  Altınlı mah - Bozova (Yaylak bucağı) - Şanlıurfa
1928k: Kürezer [ Kürd kûrêzer "sarıdoruk" ]
Türkmen yerleşimi
  Tunalı mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1960k: Dokuzağaç
1928k: Tunalı
1530td: Tonˁali
Türkmen yerleşimi
  Arıkök mah - Bozova (Yaylak bucağı) - Şanlıurfa
1530td, 1928k: Saf
■ Mahalle halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kayagözü mz - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928k: SallucaiSorikan [ Kürd sorikan "kızıllar" ]
1530td: Sabluca [ Tr ]
  Bozova ilçe - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928k: Hüvek
Ar: TellHuwek
1930-1944: Yaylak (idari bölge)
1530td, 1928k: Baziki/Bozâbad (idari bölge) [ Kürd Bazik/Bozik "aş." ]
Kürd (Atmalı) yerleşimi
■ Gerek Bozabad/Bozova, gerek Yaylak idari birim adıdır. Daha önce Baziki köyünde (bugünkü Yaylak beldesi) bulunan kaza merkezi 1930'da Hüvek kasabasına taşındı. Burası da bir süre Yaylak adıyla anıldı ise de, karışıklığa yer vermemek için 1944'te Bozova adı benimsendi. SN
  Çınarlı x - Bozova (Yaylak bucağı) - Şanlıurfa
1928k: Cimcime
■ Atatürk Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
  Çatak mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1530td, 1928k: Çatak aş. + yk.
■ Aşağı Çatak köyü baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Lidar x - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928k: Lidar
E1136: Ltar
■ MÖ 4. binyıl veya daha öncesine ait höyük ve Ortaçağ kalesi bulunan Lidar köyü Atatürk Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
  Avlak mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
Arap yerleşimi
■ Bozova ilçesine bağlı tek Arap yerleşimidir. SN
■ Geri kalan yerleşimlerin çoğu Kürt, önemli bir kısmı Türkmendir. metonio
  Karaca mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928k: Çokreş [ Kürd çoxreş "kara harman" ]
Kürd/Türkmen yerleşimi
  Eskin mah - Bozova (Yaylak bucağı) - Şanlıurfa
1530td, 1928k: Sam
■ Kısmen Türkmen yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km