Bozova'da 90 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kırağılı mah - Bozova (Yaylak bucağı) - Şanlıurfa
1917h: Cikân [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
■ Köyün tamami Kürt'tür. Sakinlerin buyuk kismi Birecik ilcesinde yasamaktadir, her firsatta koydedirler. erdem
  Deliler mah - Bozova (Yaylak bucağı) - Şanlıurfa
1917h: Deliler
1914hk: Dinan [ Kürd "deliler" ]
■ Orjinal ismi "Dina", Kurtcedir. Turkcelestirilen koy isimleri icinde ismine sadik kalinan tek köydür. erdem
  Örgülü mah - Bozova (Yaylak bucağı) - Şanlıurfa
K: Gölesor [ Kürd golasor "kızılgöl" ]
1917h: Zaçir
  Irmakboyu mah - Bozova (Yaylak bucağı) - Şanlıurfa
1917h: Narsaid
1800~: Nehrisaid [ Ar/Kürd/Tr "Sait nehri" ]
  Açar mah - Bozova - Şanlıurfa
1917h: Açar
  Şanlıavşar mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1917h: Kanlıavşar [ Tr Kanğlı Avşar "aş." ]
1530t: Kalınavşar?
  Yaylak mah - Bozova (Yaylak bucağı) - Şanlıurfa
1928: Yaylak [ Kürd ]
1530t, 1917h: Yalak
1530t: Bozabad | Baziki (idari bölge) [ Kürd Bazik "doğanlar (aş.)" ]
■ Eskiden Bozabad/Bozova ve Yaylak adı verilen kazanın merkez kasabası idi. Bozova merkezi daha sonra Hüvek (şimdiki Bozova) kasabasına taşındı. SN
  Dutluca mah - Bozova (Yaylak bucağı) - Şanlıurfa
1917h: Tutluca
■ Bu köyün aşağısında Fırat kenarında bulunan Tut/Dut köyü baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Kepirce mah - Bozova (Yaylak bucağı) - Şanlıurfa
1530t: Kepürce / Kepirce [ Tr "köprücük" ]
  Yaslıca mah - Bozova (Yaylak bucağı) - Şanlıurfa
1917h: Yaslıca
1530t: Yassıca
Türkmen (Çepni) yerleşimi
  Denizbacı mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928: Denizbacı [ Tr baç "vergi ödeme yeri, gümrük" ]
Türkmen yerleşimi
  Konuksever mah - Bozova (Yaylak bucağı) - Şanlıurfa
1530t, 1917h: Kızılkilise
Türkmen yerleşimi
  Argıncık mah - Bozova (Yaylak bucağı) - Şanlıurfa
1928: Kobik [ Kürd "tepecik" ]
  Altınlı mah - Bozova (Yaylak bucağı) - Şanlıurfa
1917h: Kurezer [ Kürd "altınoğlu" ]
Türkmen yerleşimi
  Tunalı mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1960: Dokuzağaç
1917h: Tunalı
1530t: Tonˁali
Türkmen yerleşimi
  Kayagözü mz - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928: Salluca-i Sorikan [ Kürd sorikan "kızıllar" ]
1530t: Sabluca [ Tr ]
  Bozova ilçe - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928: Hüvek
1915h: Yaylak (idari bölge)
1530t: Baziki / Bozâbad (idari bölge) [ Kürd Bazik/Bozik "doğanca (aş.)" ]
Kürd (Atmalı) yerleşimi
■ Gerek Bozabad/Bozova, gerek Yaylak idari birim adıdır. Daha önce Baziki köyünde (bugünkü Yaylak beldesi) bulunan kaza merkezi 1930'da Hüvek kasabasına taşındı. Burası da bir süre Yaylak adıyla anıldı ise de, karışıklığa yer vermemek için 1942'de Bozova adı benimsendi. SN
  Çınarlı x - Bozova (Yaylak bucağı) - Şanlıurfa
1928: Cimcime
■ Atatürk Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
  Çatak mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
■ Aşağı Çatak köyü baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Lidar x - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928: Lidar
E1136: Ltar
■ MÖ 4. binyıl veya daha öncesine ait höyük ve Ortaçağ kalesi bulunan Lidar köyü Atatürk Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
  Avlak mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1917h: Güvend
Arap yerleşimi
■ Bozova ilçesine bağlı tek Arap yerleşimidir. SN
■ Geri kalan yerleşimlerin çoğu Kürt, önemli bir kısmı Türkmendir. metonio
  Karaca mah - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928: Çokreş [ Kürd "kara dirsek?" ]
Kürd/Türkmen yerleşimi
  Eskin mah - Bozova (Yaylak bucağı) - Şanlıurfa
1530t, 1917h: Sam
■ Kısmen Türkmen yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km