Bornova'da 21 yerleşim bulundu.
sırala 
  Bayraklı mah - Bornova - İzmir
1928k: Bayraklı
Y1900~: Báris [ Yun ]
Y-450: Smyrna
■ MÖ 1. binyıldan önce kurulup MÖ 5. yy'da terk edilen en eski Smyrna kenti höyüğü bu semttedir. MÖ 3. yy'da kent Kadifekale eteğindeki şimdiki yerine taşındı. SN
  Turan mah - Bornova - İzmir
1928k: Turan
Y1900~: AyiaTriada [ Yun "hz. teslis" ]
  Laka mah - Bornova - İzmir
■ Laka (Λάκκα) örnekleri az olmayan, Rumca bir yer adıdır (Ayvalık'ta da aynı adlı bir yöre vardır). Tankut Beygu
  Eğridere mah - Bornova - İzmir
1891s: Eğridere
yerleşimi
  Bornova ilçe - Bornova - İzmir
1891s: Bîrûnabad
1528t: Burnova/Burnava [ Yun pyrinóbaris? "buğday ambarı" ]
■ 19. yy sonlarında beliren Yun <> (<> `buğday` ve <> `ambar, kule`) etimolojisi muhtemelen yakıştırmadır. Burunabad/Burnabad ve Birunabad biçimleri Cumhuriyet dönemine dek yaygındır. İzmir Frenklerinin yazlık semti idi. SN
■ Birunabad adı Yunanca pırnar çalısı anlamına gelen Pirinobaris'ten dönüşmüş olabilir. İsmin bu hali Lembos Manastırı kayıtlarında geçmektedir. ahmet uhri
■ Rumca /b/nin /v/ sesine evrilmesi, yakınında 'Baris' adında başka bir yerleşimin olması ve isimlerin akusativinin kullanılması (elpis -> elpida) "meşeli (pırnar) Varis" anlamında Prinobaris (Prinovarida) adından geldiğini destekleyen olgulardır. Tankut Beygu
  Işıklar mah - Bornova - İzmir
1909ht: Işıklar
1467t: Şeyxler
  Gökdere mah - Bornova - İzmir
1928k: Arapdere
Alevi yerleşimi
  Pınarbaşı mah - Bornova - İzmir
Y1900~: Petróta [ Yun ]
1891s: Pınarbaşı
Y1220: Periklystra [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 1204-1261 döneminde Bizans imparatorluğu iddia eden Laskaris hanedanının Nynphaion'da (Nif, Kemalpaşa) kışlık ve bu yerde yazlık mülkleri vardı. 20. yy başında Petrota adıyla Rum köyü idi. SN
  Çiçekli mah - Bornova - İzmir
Boşnak yerleşimi
  Beşyol mah - Bornova - İzmir
1928k: Beşyol


Grafik harita göster     haritada ara : km