Borçka'da 51 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çifteköprü köy - Borçka - Artvin
Lz2009: Jurxinci [ Laz "çifteköprü" ]
1927: Gola
Laz yerleşimi
  Düzköy köy - Borçka - Artvin
Lz2009: Çxalazeni [ Laz "havuzdüzü" ]
1927: Çxala
1876s: Cxalet
Laz/Hemşinli yerleşimi
  Fındıklı köy - Borçka - Artvin
1927: Saxandro [ Gürc ]
1876s: Başköy
Laz yerleşimi
  Akdilek mah Güreşen - Borçka - Artvin
  Çaylı köy - Borçka (Muratlı bucağı) - Artvin
1927: Gerezen [ Laz cgirazeni? "iyidüz" ]
Hemşinli yerleşimi
  Kale köy - Borçka - Artvin
1876s: Makret [ Gürc makareti? "düğünyeri" ]
Laz yerleşimi
  Boğazköy mah Güreşen - Borçka - Artvin
  Madenli mah - Borçka - Artvin
Eski adı: Skuriça [ Laz "karasu" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
  Demirciler köy - Borçka - Artvin
Lz2009: Mamanati
Laz yerleşimi
  Güreşen köy - Borçka (Muratlı bucağı) - Artvin
1928: Beglevan
G1900~: Begelavani [ Gürc "ambarköy?" ]
1854h: Perlawan
Laz yerleşimi
■ Ona yakın mahalleden oluşan bir dere vadisinin genel adıdır. Köyün Gürcücenın Türkçe Pehlivan adından bozulmuş olduğu da rivayet edilir. SN
■ Gürc. Beğelavani "ambarköy?" [beğeli (ambar) +avani (köy, kasaba)]. Taner A.
  Akpınar köy - Borçka - Artvin
1968: Sülüklü
1902hb: Arhva [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Yeşilköy köy - Borçka - Artvin
1927: Manastır
Laz yerleşimi
  Şerefiye köy - Borçka (Muratlı bucağı) - Artvin
1928: Şerefiye
1876s: Oxordiya [ Gürc oxordia "büyük ev" ]
■ Batum'a bağlı eski Maradit nahiyesi merkezi. 1885'te İzmit'in Çubukluosmaniye ve Yalova Safran köyüne göç verdi. Mamaliga yenir. Manav
■ Köyün çoğunluğu Lazdır, bazı sülaleler ise Rizenin Merkez ilçesine bağlı köylerden gelmişlerdir. Hemşinli varlığı tartışmalıdır. metonio
  Civan köy - Borçka - Artvin
1876s: Cvani [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Güzelyurt köy - Borçka - Artvin
1902hb: Gidrevati
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Borçka ilçe - Borçka - Artvin
1854h: Borçxa
■ 10. yy'a ait bir Bizans kaynağında Bourzó adıyla anılan yer olması mümkündür. (B&W 347). Kesin olan en erken kayıt anonim Gürcü vekâyinamesinin 13. yy'a ait Ermenice çevirisinde geçen Porçxa'dır. ■ Borçka Rus yönetimi zamanında benimsenen idari birim adıdır. TC Borçka ilçesi 1928'de kuruldu, yönetim merkezi Yeniyol köyünde tesis edildi. SN
■ Lazca Borçxa denir. Laz-megrel dilinde cixa "kale" anlamındadır. isa tabili
  Küçükköy mah Borçka - Borçka - Artvin
1902hb: Takvara
1876s: Dakvara
  Güneşli köy - Borçka (Muratlı bucağı) - Artvin
1902hb: Sakurğa
■ Daha önce terk edilmişken 1930'larda Rizeliler tarafından iskan edildi. SN
■ Berk sen gerçekten Rize'de Çepni Türkmeni varlığının olduğunu düşünüyor musun? metonio
  Örücüler köy - Borçka - Artvin
1913hk: Tsotsxevi
1876s: Sosxoban [ Gürc ]
Laz yerleşimi
  Kayadibi köy - Borçka - Artvin
1928: Maradid yk.
1927: Zeda Maradit [ Gürc zeda maradidi "yukarı Maradit" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Taraklı köy - Borçka - Artvin
1902hb: Trapan
1876s: Traben [ Erm trapan դռաբան "derbent, kapıcı" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Çavuşlu köy - Borçka (Muratlı bucağı) - Artvin
1876s: Kataphiya
1854h: Gadapia
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Arka köy - Borçka - Artvin
1902hb: Araveti
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Dikiciler mah Çavuşlu - Borçka - Artvin
1902hb: Morkovati [ Gürc ]
  Tekeli mah İbrikli - Borçka - Artvin
  Zorlu köy - Borçka - Artvin
1913hk: Tsxiladzur
1876s: Tıxlazor
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Artvin merkeze bağlıyken 1950 yılında Borçka ilçesine bağlandı. SN
  Muratlı köy - Borçka (Muratlı bucağı) - Artvin
1876s: Maradit [ Gürc maradidi ]
E630: Mrit
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Eski Gürcü yurdudur. 1921 Kars antlaşması ile köy ikiye bölünmüş, Aşağı Maradid Gürcistan tarafında kalmıştır. ■ 7. yy'a ait Ermenice Aşxarhatsuyts'ta Egr (Batı Gürcistan) diyarında Murgul ve İmerhevi? ile birlikte anılır. SN
■ Tarihsel Gürcü (Kartveli) yerleşim yeridir. 1921 Kars Antlaşması ile ikiye bölünmüştür. Gürcistan'a bağlı Maradidi Köyü ile karşı karşıyadır. Sınırın iki tarafında kalan bu iki köy halkı birbiri ile akrabadır. Halkın tamamı Gürcü (Kartveli) dir. Gürcüce'nin Acharuli Lehçesi konuşulur. Maradit Nahiyesinden göç edenlerin kurduğu köylerden biri İzmit'e bağlı Çubuklu Bâlâ Köyü dür. Köy halkı 1885 Yılında gemi ile Batum'dan İzmit'e geldi. Cüneyt Malçok
  Avcılar köy - Borçka - Artvin
1876s: Avana
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Dereiçi mah Karşıköy - Borçka - Artvin
1902hb: Kinçkoreti
  Ambarlı köy - Borçka - Artvin
1876s: Dampal [ Gürc damp'ali "ambar" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Karşıköy köy - Borçka (Muratlı bucağı) - Artvin
1876s: Zedubani [ Gürc "yukarıköy" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Sabavur mah Karşıköy - Borçka - Artvin
1902hb: Sabauri [ Gürc ]
  İbrikli köy - Borçka - Artvin
1927: Ebrika
Gürcü/Laz yerleşimi
■ Köyde bulunan kilise "İbriga şapeli" adıyla anılır. Kilise, Gürcü kaynaklarında "Mamatsminda kilisesi" olarak geçer. Fresklerdeki yazılar genel olarak Rumcadır, fakat bunun dışında Asomtavruli alfabeli Gürcüce yazılara da rastlanır. Emrys
  Tekin mah Karşıköy - Borçka - Artvin
1902hb: Oğlatvuri?
  Tektaş mah Karşıköy - Borçka - Artvin
1902hb: Kartaşi
  Ortadere mah Alaca - Borçka - Artvin
  Kiremitçi mah İbrikli - Borçka - Artvin
  Aralık köy - Borçka - Artvin
1902hb: KvedaKlaskuri [ Gürc "aşağı Klaskur" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Alaca köy - Borçka - Artvin
1927: Şuaxevi [ Gürc "ortadere" ]
1913hk: Şvaxev
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Gürgenli mah Karşıköy - Borçka - Artvin
  Adagül köy - Borçka - Artvin
1902hb: Adaguli
1854h: Axaldaba [ Gürc "yenikent" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Adagül köyünün eski adı Adaguli [Gürc]. Axaldaba bu köyün bir mahallesi. (Axaldahan yazımı yanlış, bir tapu listesine öyle yanlış yazmışlar Axaldaba adını). Taner A.
  Işıklı mah Alaca - Borçka - Artvin
  Atanoğlu köy - Borçka - Artvin
1902hb: Zeda Klaskuri [ Gürc "yukarı Klaskur" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Aralık (Klaskuri) köyüne bağlı Yukarı Aralık mahallesi iken 11.5.1956'da Atanoğlu adıyla köy oldu. SN
  Kaynarca köy - Borçka - Artvin
1927: Devisketi [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Balcı köy - Borçka - Artvin
1927: Bagen [ Laz bageni "samanlık" ]
1913hk: Bagin
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Düzenli köy - Borçka (Camili bucağı) - Artvin
1876s: Zedvake [ Gürc zeda vak'e "yukarı düzlük" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Camili köy - Borçka (Camili bucağı) - Artvin
1928: Camili
1927: Hertvisi [ Gürc xertvisi "dereçatı?" ]
1479, 1876a: Maçaxel (idari bölge) [ Gürc maçaxeli "balçıklı" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ 26 köyden oluşan Maçaxel vadisinin Türkiye tarafında kalan 6 köyünün merkezidir. Vadinin aşağı kısmındaki 20 köy 1921'de Gürcistan'a bırakıldı. SN
  Efeler köy - Borçka (Camili bucağı) - Artvin
1876s: Efrati [ Gürc eprat "kayalar" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Kayalar köy - Borçka (Camili bucağı) - Artvin
1876s: Kvabistav [ Gürc kvabistavi "taşlarbaşı" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Maral köy - Borçka (Camili bucağı) - Artvin
1876s: Mindiyeti [ Gürc mindieti "komşu, bitişik" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Uğur köy - Borçka (Camili bucağı) - Artvin
1902hb: Akriyas
1876s: Akriya [ Gürc akria "porduk ağacı?" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km