haritada ara :   km  
Boğazlıyan'da 34 yerleşim bulundu.
sırala 
Eğlence köy - Boğazlıyan (Yenipazar bucağı) - Yozgat
1902a 1907hk 📖Eğlence [ Tr "durak yeri" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Yunanistan göçmeni/Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ 19. yy sonunda onu Protestan olmak üzere 35 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Kozanili mübâdiller aşağı mahallede iskân edilmiştir. Yukarı mahallede Bulgaristan muhâcirleri oturur. Manav
Yamaçlı bld - Boğazlıyan (Fakılı bucağı) - Yozgat
1928 📖: Seğleb
1907hk 📖: Seylep [ Tr "su baskını" ]
■ 1915 sonrası bazı kimsesiz Ermeni kızları köyde yeni bir hayat kurmak mecburiyetinde kaldılar. Manav
■ Kasaba halkı Kırşehir'den gelen Tülek Aşireti'ne mensup Türkmenler ile Batı'dan gelen Yörükler'den meydan gelmektedir. Mustafa
Yenipazar bld - Boğazlıyan (Yenipazar bucağı) - Yozgat
1907hk 📖: Keller
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1938'de iskân edilen 30 hâne ile 1951'de 50 hânenin Bulgaristan'ın Dobruca bölgesinden getirildiği tahmin edilmektedir. Manav
■ Manav cahil ve tarih yoksunu olduğun her yerde yazdığın saçmalıklardan bellidir. Bilgi sahibi olmadığın yerler hakkında yorum yapma! Yenipazar Kasabası'nın tarihi 1924 yılında Mübadele ile eski ismi Keller olan köye ilk olarak Kozana Mübadillerinin gelmesi ile değişti. Çünkü Keller köyü 10-15 kadar Ermeni ailenin yaşadığı çok küçük bir köydü. Fakat Kozana Mübadilleri Selanik Mimarisi ile yaptıkları müstakil evler ve sanatkarlıklarıyla buranın kısa sürede büyümesini sağladı. Ayrıca Kozanalılardan yaklaşık iki ay kadar sonra Arnavutlar'da buraya gelmiştir. Daha sonraları 1930 ve 1951 yıllarında Bulgaristan'dan Muhacirlerinde gelmesiyle Yenipazar daha da kalabalıklaştı. 1965 senesinde Keller olan adı Yenipazar'a çevrildi. Ermeniler ise kendi istekleri ile İstanbul'a göç etti. Mütemadiyen Şişli'ye yerleştiler diye biliyorum. İlerleyen yıllarda Kasabadaki Mübadil, Muhacir, Arnavut nüfusu da İstanbul'a göç verdi. Mustafa
Poyrazlı köy - Boğazlıyan (Yenipazar bucağı) - Yozgat
1907hk 📖: Poyrazlı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi.
■ 150 hane olan köyde nüfus 400 dolayındadır. Osetçe anadilini gayet iyi bilen ve anayurt ile ilişkileri iyi olan bir köydür. abdüssamet
Sırçalı bld - Boğazlıyan - Yozgat
1907hk 📖: Sırçalıtekke
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Osmanlı devrinde Türkmen ve Ermeni yerleşimiydi. Tehcirden sonra ise sadece Türkmenler ikamet etmeye başladı. Mustafa
Yeşilhisar köy - Boğazlıyan - Yozgat
1928 📖: Kıvrıl
■ 1832 tarihli (1247-Zilkade-29) Müslim (nüfus) defterinin 17-18. Sayfalarında Kıvrıl Karyesi kayıtlıdır. Seddül Bahir
Dereçepni köy - Boğazlıyan - Yozgat
1907hk 📖: Çepni [ Tr "aş." ]
■ Çepni boyuna mensup Türkmenlerin yaşadığı bir köydür. Mustafa
Yukarıhasinli köy - Boğazlıyan - Yozgat
1928 📖: Hasinli yk.
1919hb 📖: Cinli yk.
Aşağıhasinli köy - Boğazlıyan - Yozgat
1928 📖: Hasinli aş.
1919hb 📖: Cinli aş.
Bahariye köy - Boğazlıyan - Yozgat
Eski adı: Cavlak
Çakmak bld - Boğazlıyan - Yozgat
1907hk 📖: Çakmak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kasaba'nın ilk sakinleri Ermeniler'dir. Ermenilerin tehcir döneminde sürgün edilmesi ile kasaba bir süre boş kalmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra ise Yunanistan'dan gelen Selanik ve Kozana Mübadilleri yerleşmiştir. Daha sonraları 1938 ve 1951 senelerinde Bulgaristan'dan Muhacirler'de kasabaya yerleşmiştir. Mustafa
Yoğunhisar köy - Boğazlıyan - Yozgat
1907hk 📖: Yoğunhisar
Y400~b 📖: Euaíssós akk. Aoíson [ AnaD ]
■ Leyla Kalesi ile Mecnun Kalesi bu köyün güney yakınındadır. SN
Ovakent bld - Boğazlıyan - Yozgat
1928 📖: Horan
■ Kasaba halkı Avşar Türkmenlerinden oluşmaktadır. Ayrıca 1870-1880 yıllarında kasabadaki Türkmen nüfusunun bir kısmı Erzurum'a iskan edilirken, Erzurum'dan getirtilen Kürtler ise Akdağmadeni tarafına iskan edilmiştir. Mustafa
Boğazlıyan ilçe - Boğazlıyan - Yozgat
1891c 📖: Boğazlıyan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Kasaba 19. yy başlarında Osmanlı idaresi tarafından kurulmuş ve yaklaşık yarı yarıya Ermenilerle iskân edilmiştir. 20. yy başında 2000 Ermeni ile Surp Minas ve Asdvadzadzin kiliseleri bulunuyordu. SN
■ Yöreye 1934-35'te Bijelo Polje, Novi Pazar, Sjenica, Prijepolje ve Pljevlja gibi yerlerden Boşnaklar iskân edilmiştir. İskân edildikleri mahalleye ''Muhâcir mahallesi'' denmiş daha sonra bu mahalle Yenidoğan, Kemâliye, Kaymakamkemalbey isminde 3 ayrı mahalleye bölünmüştür. Manav
Karakoç köy - Boğazlıyan - Yozgat
1907hk 📖: Karakoç
Yapalak köy - Boğazlıyan - Yozgat
1907hk 📖: Yapalak
Abdilli köy - Boğazlıyan - Yozgat
1928 📖: Abdilli
Çalapverdi bld - Boğazlıyan - Yozgat
1907hk 📖: Çalapverdi [ Tr "tanrıverdi" ]
■ 1575 yılı Osmanlı Tahrir Defterlerine baktığımızda Tatar Cemaatine bağlı Kıpçak Kavmi'nin yaşadığı anlaşılıyor. Ayrıca Osmanlı dönemindeki adı ise Tacir Kışla Karyesi nam-ı Diğer Çalapverdi şeklinde geçiyor. Mustafa
Yazıçepni köy - Boğazlıyan - Yozgat
1928 📖: Yazı Çepni [ Tr Çepni "aş." ]
Güveçli köy - Boğazlıyan - Yozgat
1907hk 📖: Kulaklı
Yunanistan göçmeni yerleşimi
Yenikışla köy - Boğazlıyan - Yozgat
1928 📖: Yeni Kışla
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Oğulcuk köy - Boğazlıyan - Yozgat
1907hk 📖: Oğulcuk
Devecipınar bld - Boğazlıyan - Yozgat
1891c 📖: Devecipınarı
■ Kasaba halkı Avşar Türkmenleri ile Kırım Tatarlarından meydana gelmektedir. Mustafa
Karakuyu köy - Boğazlıyan - Yozgat
1928 📖: Karakuyu
Belören köy - Boğazlıyan - Yozgat
1902a 📖: Belören
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Cumhuriyet sonrası tam belirsiz olmakla berâber Bijelo Polje, Novi Pazar, Sjenica, Prijepolje ve Pljevlja gibi yerlerden Boşnaklar iskân edilmiştir. Manav
■ Boşnak köyüdür. Mustafa
Uzunlu bld - Boğazlıyan - Yozgat
1907hk 📖: Uzunlu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (Boşnak) yerleşimi
Yazıkışla köy - Boğazlıyan - Yozgat
1902a 📖: Gürden
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Cumhuriyet sonrası tam belirsiz olmakla berâber Bijelo Polje, Novi Pazar, Sjenica, Prijepolje ve Pljevlja gibi yerlerden Boşnaklar iskân edilmiştir. Manav


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.