Bitlis'de 568 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 6
sırala 
  Özenli köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Mahbûban [ Kr mehbûban "dostlar" ]
E1900~c 📖 Mahbubank
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Şahverdi mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1912 📖 Şahverdi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Balkaya mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Oşut + Akmanastır
E1900~a 📖 Oşud | Huşud [ Erm ôşud "yumrulu?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
  Göztepe köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Plorik / Plurik
E1912 📖 Pılrik [ Erm plurig "tepecik?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
  İkizler köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Kizank
E1902 📖 Gıdzank կծանք [ Erm "ekşiler? acısu manastırı?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
■ 1165 yılından itibaren kaydedilmiş olan Surp Ağpırig manastırı şifalı su kaynağıyla ünlüydü. Manastır 1877 ve 1895 olaylarında yağmalandıktan sonra terk edildi. SN
  Kocainiş köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Guzik [ Kr gûzik "cevizlik" ]
E1902 📖 Inguzek [ Erm "cevizlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
  Çayırlı köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Aruk + Surp Minas Kilise
1556b 📖 Arükan / Arukan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yiğitler mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Kösti / Küsti
E1912 📖 Kost
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çatalmeşe mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Hindiksor / Hündikân
E1912 📖 Hıntgasor [ Erm "hindi deresi? çingene deresi?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Uğur mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Arinük [ Erm ]
E1912 📖 Arunk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çukurca mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Deştidim
E1912 📖 Daştatem [ Erm "çayıra karşı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dağlık köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Şinisti İslam
Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
  Ballı köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Herpi
E1902 📖 Arpi [ Erm "güneşli" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yalıntaş köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
K 📖 Çemê Malor [ Kr "Malor pınarı" ]
1917h 📖 Çem
Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
  Bozburun köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Bilokân / Gilokân [ Kr "Gılo'lar? Bilo'lar?" ]
E1912 📖 Gilonk [ Erm "Gılo'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
  Taşyol mz - Mutki (Geyikpınar bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Gerxu / Kerxo
E1902 📖 Gırxu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akçaağaç köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Zorava + Deştimîran [ Kr deştê mîran "beyler düzü" ]
E1912 📖 Zorava + Daştamir [ Kr zorava "zorunlu iskan" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
  Oluklu köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 îziyan
E1912 📖 Yeziank [ Erm yezavank "sığır manastır" ]
Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
  Yazıcık köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Silind
E1900~c 📖 Sğund / Sılınd [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Güvenli mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Şamiyan [ Kr ]
E1912 📖 Şamiyenk [ Erm "Şamlılar (aş.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
  Serince mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Künut [ Erm ]
  Karabudak köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Şinik
E1900~a 📖 Şénig [ Erm "köyceğiz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Erganköti [ Erm ergankodi "uzunkuşak" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ergankodi buradaki derenin ve boğazın adıdır. SN
  Uran mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902 📖 Tağvu
1556b 📖 Taku / Tağu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
  Alkoyun köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Musor / Mısor
E1902 📖 Medz Tsor [ Erm "büyükdere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çatalerik köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
E1264 📖 Niç
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 13./14. yy Ermeni müelliflerinden Yesayi Niçetsi 1264 yılı dolayında Ağtsnik (Bitlis) ülkesindeki bu köyde doğmuştur. SN
  Meşelik mz - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Mirsank
E1902 📖 Mırtsank [ Erm "mirzalar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Uran köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Tağvank
E1902 📖 Tağavank [ Erm "Tağ (vadisi) manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
  Kovanlı köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Punut
E1902 📖 Poğnud [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Beşevler köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Lodunsor
E1901 📖 Lordıntsor [ Erm "... deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
  Dağarcık köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Salapost
Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
  Kuşdili köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Babutağ
E1912 📖 Babntağ [ Erm "dede mahallesi" ]
1556b 📖 Bâb-ı Tak?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
  ? mz - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Habler [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Danrik / Dadrik [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kayran köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Hersan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) yerleşimi
  Havarik mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Havarik [ Erm "kuzca" ]
E1912 📖 Avark
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
  Erler köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Şinisti Hıristiyan
E1902 📖 Şınist [ Erm ]
1556b 📖 Şinist
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
  Gümüşkanat köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Keyburan
E1912 📖 Karbk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yuvalıdam köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Torx [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) yerleşimi
  ? x - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Halaniyan [ Kr ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bağarası köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Mermend
E1900~c 📖 Marmand
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Taşboğaz köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Herpüns [ Erm ]
  Rabat mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1556b 📖 Rabat [ Erm "han? " ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çıtlıyol köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902 E1900~c 📖 📖 Tağitsor / Tağvutsor [ Erm "Tağ deresi" ]
1556b 📖 Taksor / Taxsor
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Tağ vadisi adı verilen yörenin başlıca köyüdür. 19. yy sonunda 15 hane Ermeni nüfusu ve Surp Stepannos kilisesi vardı. SN
  ? mz - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Totan
E1900~c 📖 Totnug [ Erm "totancık (?)" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Esenyurt mz - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Dölek
E1912 📖 Dolıg
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yanıkçakır köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Çemani İğik
1917h 📖 Çeman [ Kr "gözeler" ]
  Meydan köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Meydan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) yerleşimi
  Boğazönü köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Parsenk
E1912 📖 Partsığenk [ Erm parseği vank "aziz Parsex manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yenidoğan köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Korsuvak
E1912 📖 Gordzıvank [ Erm "yıkık manastır" ]
  Varan mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Varan
  Çiğdemalan köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 İğik [ Erm yeğék "kamış, saz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ozanlı mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Piştonik [ Erm ]
  Ulaş mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Alaxik
1917h 📖 Alax
  Üçadım köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Tırkanak
  Alıcık köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1946 📖 Gödişkan
1928 📖 Godişkan [ Kr ]
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Parîzan [ Kr parêzan "bahçeler" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sarıçiçek köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Serkani [ Kr "pınarbaşı" ]
  Arpalıseki köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Pıxonk
E1902 📖 Pığonk / Piğonk [ Erm "oluklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Bıdri) yerleşimi
  Uzunyar köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Kûran
  Kapıkaya köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Kortigân [ Kr "çukurlar" ]
  ? mz - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Küsünk
E1912 📖 Kodzonk [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1917h 📖 Mîrköx [ Erm "mir köyü?" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Geyikpınarı köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Kolanîs [ Erm ]
  Kavakbaşı ib - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1556b 📖 Xuyt / Xuyut
E630 📖 Xuyt խույթ
Y610 📖 Xothai eth. Xothaitai [ Yun "Xoth halkı" ]
  Kavakbaşı bld - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Dap | Xuyut
1556b 📖 Dap [ Erm "düzlük, alan" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Vaktiyle ayrı beylik ve kaza olan Xuyt bölgesinin merkezi 19. yy'a dek Pırnaşen köyü iken daha sonra Dap (Kavakbaşı) köyüne taşındı. Cumhuriyetin ilk yıllarında Mutki/Motkan kazasının merkezi burası idi. Mutki ilçe merkezi bugünkü yeri olan Miritağ kasabasına 1938'de nakledildi. SN
  Kayabaşı köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Sıhors / Soğors [ Erm ]
  Alatoprak köy - Mutki - Bitlis
1917h 📖 Salansor
E1902 📖 Salnotsor [ Erm "kayrakdere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yenice mz - Bitlis_M (Sasrıkonak bucağı) - Bitlis
1928 📖 Destomi
  Çığır köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 📖 Kor
E1902 📖 Gor
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Açıkalan köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Misi
E1902 📖 Mıtsu / Mıtsi [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Bir dönem Motki kaza merkezi olan köy 1912'de 300 dolayında Ermeni nüfusa sahipti. SN
  Kayadağ köy - Bitlis_M (Narlıdere bucağı) - Bitlis
1928 📖 Mezretaş
  Kaşıklı köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
E1902 1928 📖 📖 Şén [ Erm "köy" ]
1556b 📖 Şîn
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çaygeçit köy - Mutki - Bitlis
1928 📖 Çeman + Badinan [ Kr çeman "gözeler" ]
  Ziyaret mz - Mutki (Geyikpınar bucağı) - Bitlis
1556b 📖 Ziyaret
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Şeyh Selman türbesi ziyaret edilir. Halkının Ermeni iken Müslümanlaştığı rivayet edilmektedir. SN
  Tolgalı köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Urus + Sisar
E1900~a 📖 Urus
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Koyunlu bld - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1960 📖 Koyunlu yk.
1946 📖 Ohin yk.
1928 📖 Oxin yk. [ Erm oğn? "sırt" ]
  Salman köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928 📖 Kinzu
E1902 📖 Gındzu [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Karbastı köy - Bitlis_M (Narlıdere bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Tibxi [ Erm ]
  Alaniçi köy - Bitlis_M (Narlıdere bucağı) - Bitlis
1928 📖 Kermate
  ? mz - Mutki - Bitlis
1917h 📖 Mîkar / Meykar [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 📖 Oxsa [ Erm ]
1917h 📖 Oxa
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kapaklı köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Xaçinan
  Yumrumeşe köy - Mutki - Bitlis
1917h 📖 Tağ [ Erm "mahalle?" ]
1556b 📖 Tak
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki (Geyikpınar bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Zender
E1912 📖 Zandar
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Üstyayla köy - Mutki - Bitlis
1917h 📖 Aspıncer yk.
E1902 📖 Asbnçer yk. [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ayrancılar köy - Bitlis_M (Narlıdere bucağı) - Bitlis
1928 📖 Miryanis [ Erm miryants "beyler" ]
1865h 📖 Miryas
  Tanrıyar köy - Bitlis_M (Narlıdere bucağı) - Bitlis
K 📖 Kîlyat
1928 📖 Riclek
  Küllüce köy - Mutki - Bitlis
1928 📖 Tıbxi
1917h 📖 Tığbik [ Erm ]
  Ocaklı mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Pırnaşîn
E1902 📖 Pırnaşén Բռնաշէն [ Erm "Pırnik (öz.) köyü, zorbaköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 903 yılına ait yazıtı bulunan Pırnig (`şedit, zorba`) adlı yerel beyin adından gelir. Eprigyan'ın aktardığı yerel efsaneye göre İsa'nın havarilerinden Aziz Tateos/Thaddeus bu mevkide mucizevi bir pınar açarak yanıbaşında ünlü Ağprik Vank' (`pınarcık`) manastırını inşa ettirmiş. Şimdi hemen hemen terk edilmiş olan mezra, vaktiyle aynı adı taşıyan beyliğin (daha sonra Xuyt veya Kavakbaşı bucağı) merkezi idi. SN
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Giçutan / Kiçütan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1917h 📖 Aspıncer aş.
E1902 📖 Asbnçer aş.
1556b 📖 Esbncer [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sekiliyazı köy - Mutki - Bitlis
1917h 📖 Tatvan [ Erm tadavan "(Aziz) Tad kenti" ]
■ Ermeni inanışına göre Aziz Tad 1. yy'da yaşamış olup havari Tateos (Thaddeus)'un öğrencisi idi. SN
  Ağaçpınar köy - Bitlis_M (Narlıdere bucağı) - Bitlis
1928 📖 İngöl / Engul
1865h 📖 Angol
  Narlıdere köy - Bitlis_M (Narlıdere bucağı) - Bitlis
1928 📖 Kasrik [ Kr qesrik "konacık" ]
  Akıncı köy - Mutki - Bitlis
1917h 📖 Batılmış / Bakılmış
  Çatalsöğüt köy - Mutki - Bitlis
1917h 📖 Xaştax / Xaştak [ Er/Kr ]
  Kaşak köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Kaşak
E1902 1928 📖 📖 Kaşax
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Aydın mz - Mutki - Bitlis
E1902 1928 📖 📖 Xur / Xor [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Sarpkaya köy - Bitlis_M (Narlıdere bucağı) - Bitlis
1917h 📖 Zîzan [ Kr "aş." ]


Grafik harita göster     haritada ara : km