Bitlis'de 568 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 6
sırala 
  Özenli köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h: Mahbûban [ Kürd mehbûban "dostlar" ]
E1900~c: Mahbubank
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Şahverdi mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1912: Şahverdi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Göztepe köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1912: Pılrik [ Erm plurig "tepecik?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  İkizler köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928: Kizank
E1900~c: Gıdzank կծանք [ Erm "ekşiler? acısular?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
■ 1165 yılından itibaren kaydedilmiş olan Surp Ağpırig manastırı şifalı su kaynağıyla ünlüydü. Manastır 1877 ve 1895 olaylarında yağmalandıktan sonra terk edildi. SN
  Kocainiş köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928: Guzik [ Kürd gûzik "cevizlik" ]
E1900~c: Inguzek [ Erm "cevizlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Çayırlı köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yalıntaş köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
K: Çemê Malor [ Kürd "Malor pınarı" ]
1917h: Çem
Arap (Bıdri) yerleşimi
  Ballı köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h: Herpi
E1902: Arpi [ Erm "güneşli" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bozburun köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h: Bilokân / Gilokân [ Kürd "Gılo'lar? Bilo'lar?" ]
E1912: Gilonk [ Erm "Gılo'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Oluklu köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h: îziyan
E1912: Yeziank [ Erm ]
Arap (Bıdri) yerleşimi
  Yazıcık köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1917h: Silind
E1900~c: Sğund / Sılınd [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Karabudak köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h: Şinik
E1900~a: Şénig [ Erm "köyceğiz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h: Erganköti [ Erm ergankodi "uzunkuşak" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ergankodi buradaki derenin ve boğazın adıdır. SN
  Uran mah - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902: Tağvu
1556b: Taku / Tağu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Alkoyun köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902: Medz Tsor [ Erm "büyükdere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çatalerik köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
E1264: Niç
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 13./14. yy Ermeni müelliflerinden Yesayi Niçetsi 1264 yılı dolayında Ağtsnik (Bitlis) ülkesindeki bu köyde doğmuştur. SN
  Akpınar köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h: Tağvank
E1902: Tağavank [ Erm "Tağ (vadisi) manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Beşevler köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h: Lodunsor
E1901: Lordıntsor [ Erm "... deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Kuşdili köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h: Babutağ
E1912: Babntağ [ Erm "dede mahallesi" ]
1556b: Bâb-ı Tak?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Kayran köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1917h: Hersan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Erler köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902: Şınist [ Erm ]
1556b: Şinist
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Havarik mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h: Havarik [ Erm "kuzca" ]
E1912: Avark
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Yuvalıdam köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1917h: Torx [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Bağarası köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h: Mermend
E1900~c: Marmand
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Gümüşkanat köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h: Keyburan
E1912: Karbk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çıtlıyol köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902, E1900~c: Tağitsor / Tağvutsor [ Erm "Tağ vadisi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Tağ vadisi adı verilen yörenin başlıca köyüdür. 19. yy sonunda 15 hane Ermeni nüfusu ve Surp Stepannos kilisesi vardı. SN
  Meydan köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h: Meydan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Boğazönü köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h: Parsink
E1912: Partsığenk [ Erm "yüksekler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yenidoğan köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928: Korsuvak
E1912: Gordzıvank [ Erm "yıkıntılık" ]
  Çiğdemalan köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1917h: İğik [ Erm yeğék "kamış, saz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Arpalıseki köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h: Pıxonk
E1902: Pığonk / Piğonk [ Erm "oluklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Kapıkaya köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1917h: Kortigân [ Kürd "çukurlar" ]
  Sarıçiçek köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h: Serkani [ Kürd "pınarbaşı" ]
  Kavakbaşı bld - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928: Dap | Xuyut
1556b: Dap [ Erm "düzlük, alan" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Vaktiyle ayrı beylik ve kaza olan Xuyt bölgesinin merkezi 19. yy'a dek Pırnaşen köyü iken daha sonra Dap (Kavakbaşı) köyüne taşındı. Cumhuriyetin ilk yıllarında Mutki/Motkan kazasının merkezi burası idi. Mutki ilçe merkezi bugünkü yeri olan Miritağ kasabasına 1938'de nakledildi. SN
  Alatoprak köy - Mutki - Bitlis
1917h: Salansor
E1900~c: Salnatsor [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çığır köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928: Kor
E1902: Gor
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Açıkalan köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h: Misi
E1902: Mıtsu / Mıtsi [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Bir dönem Motki kaza merkezi olan köy 1912'de 300 dolayında Ermeni nüfusa sahipti. SN
  Kaşıklı köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
E1902, 1928: Şén [ Erm "köy" ]
1556b: Şîn
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çaygeçit köy - Mutki - Bitlis
1928: Çeman + Badinan [ Kürd çeman "gözeler" ]
  Salman köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928: Kinzu
E1902: Gındzu [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Koyunlu bld - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1960: Koyunlu yk.
1946: Ohin yk.
1928: Oxin yk. [ Erm oğn? "sırt" ]
  Yumrumeşe köy - Mutki - Bitlis
1917h: Tağ [ Erm "mahalle?" ]
1556b: Tak
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Ayrancılar köy - Bitlis_M (Narlıdere bucağı) - Bitlis
1928: Miryans [ Erm miryants "beyler" ]
1865h: Miryas
  Ocaklı mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h: Pırnaşîn
E1902: Pırnaşén Բռնաշէն [ Erm "Pırnik (öz.) köyü, zorbaköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 903 yılına ait yazıtı bulunan Pırnig (`şedit, zorba`) adlı yerel beyin adından gelir. Eprigyan'ın aktardığı yerel efsaneye göre İsa'nın havarilerinden Aziz Tateos/Thaddeus bu mevkide mucizevi bir pınar açarak yanıbaşında ünlü Ağprik Vank' (`pınarcık`) manastırını inşa ettirmiş. Şimdi hemen hemen terk edilmiş olan mezra, vaktiyle aynı adı taşıyan beyliğin (daha sonra Xuyt veya Kavakbaşı bucağı) merkezi idi. SN
  ? mz - Mutki - Bitlis
E1902: Asbnçer aş.
1556b: Esbncer
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Narlıdere köy - Bitlis_M (Narlıdere bucağı) - Bitlis
1928: Kasrik [ Kürd qesrik "konacık" ]
  Üstyayla köy - Mutki - Bitlis
1917h: Aspıncer yk.
E1902: Asbnçer yk. [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sekiliyazı köy - Mutki - Bitlis
1917h: Tatvan [ Erm tadavan "(Aziz) Tad kenti" ]
■ Ermeni inanışına göre Aziz Tad 1. yy'da yaşamış olup havari Tateos (Thaddeus)'un öğrencisi idi. SN
  Kaşak köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h: Kaşak
E1902, 1928: Kaşax
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sarpkaya köy - Bitlis_M (Narlıdere bucağı) - Bitlis
1917h: Zîzan [ Kürd "kızgınlar?" ]
  ? mz - Mutki - Bitlis
1917h: Abutağ
E1902: Havutağ [ Erm "dede mahallesi" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Mutki ilçe - Mutki - Bitlis
E1902: Mérétağ [ Erm/Kürd "mîr/bey mahallesi" ]
1665: Modiki (dağ)
1869s: Motki / Motkan (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Motki/Motkan ilçe merkezi 1938'de Misi (Açıkalan) köyünden Mirtak'a taşındı. Daha önceki devirde Xuyt (Kavakbaşı) merkezdi. SN
  Kovanlı köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h: Punut
E1902: Poğnud [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Meşelik mz - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h: Mirsank
E1902: Mırtsank [ Erm "mirzalar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Taşyol mz - Mutki (Geyikpınar bucağı) - Bitlis
1917h: Gerxu / Kerxo
E1902: Gırxu [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Aydın mz - Mutki - Bitlis
E1902, 1928: Xur / Xor [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928: Oxsa [ Erm ]
1917h: Oxa
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tolgalı köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h: Urus + Sisar
E1900~a: Urus
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Esenyurt mz - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1917h: Dölek
E1912: Dolıg
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki (Geyikpınar bucağı) - Bitlis
1917h: Zender
E1912: Zandar
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Cumhuriyet köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1960: Kurudere
1928: Dereç / Derrac (başka yer)
■ 1998'de Kurudere/Dereç köyü boşaltıldı, 1 km aşağıda köyden ziyade toplama kampına benzeyen Cumhuriyet adlı yer yapıldı. SN
  Ziyaret mz - Mutki (Geyikpınar bucağı) - Bitlis
1556b: Ziyaret
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Şeyh Selman türbesi ziyaret edilir. Halkının Ermeni iken Müslümanlaştığı rivayet edilmektedir. SN
  ? mz - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h: Habler [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Aydemir köy - Mutki - Bitlis
E1902: Ordzenk [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h: Danrik / Dadrik [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çallı köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
E1902: Pertag [ Erm բերդակ "kalecik" ]
1556b: Pertûk
Kürd yerleşimi
  ? mz - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h: Totan
E1900~c: Totnug [ Erm "totancık (?)" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h: Küsünk
E1912: Kodzonk [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yaygın köy - Bitlis_M - Bitlis
1928: Samo
  ? mz - Mutki - Bitlis
1917h: Mîkar / Meykar [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
E1912, 1928: Nizen / Nizin
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1917h: Mîrköx [ Erm "mir köyü?" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kayalıbağ köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1928: Lérd [ Erm lert "ıssız, metruk" ]
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1917h: Parîzan [ Kürd parêzan "bahçeler" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çatalmeşe mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1912: Hıntgasor [ Erm "Hindi deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dereyolu köy - Mutki - Bitlis
E1902: Mızrug [ Erm "bir tür çiçek, ballıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Günkırı bld - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1917h: Kotni
Kürd yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928: Tanzik
E1900~a: Dantsik / Dantsés [ Erm "armutlar" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1900~a: Dıvakus
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km