Bitlis'de 586 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 6
sırala 
  Özenli köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Mahbuban [ Kürd mehbûban "dostlar" ]
E1900 Hew 194: Mahbubank
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Göztepe köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
Kr: Çemê Bilo [ Kürd "Bilo (Bilal?) pınarı" ]
1928 K: Plorik
E1900 HSH: Bılrik [ Erm plurig "tepecik?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  İkizler köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Kizank
E1900 Hew 82: Gıdzank [ Erm կծանք "ekşiler? acısular?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
■ 1165 yılından itibaren kaydedilmiş olan Surp Ağpırig manasırı şifalı su kaynağıyla ünlüydü. Manastır 1877 ve 1895 olaylarında yağmalandıktan sonra terk edildi. SN
  Kocainiş köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Guzik [ Kürd gûzik "cevizlik" ]
E1900 Hew 194: Inguzek [ Erm "cevizlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Çayırlı köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Mezre Mîran
E1900 HSH: Mızremiran [ Kürd "beyler mezrası" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Yiğitler mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1914 K&P: ŞnistVerin [ Erm "Yukarı köyyuva" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Dağlık köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Şinistiİslam
E1914 K&P: ŞnistNerkin [ Erm "Aşağı köyyuva" ]
E1900 Epr: Şnist
Arap (Bıdri) yerleşimi
  Ballı köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928 K: Herpi
E1900 Epr, Hew: Arp'i [ Erm "güneşli" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bozburun köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Gilokan [ Kürd "Gılo'lar" ]
E1900 HSH: Gelonk [ Erm "Gılo'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Oluklu köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Yezyan
E1900 HSH: Yeziank [ Erm "sığırcılar" ]
Arap (Bıdri) yerleşimi
  Yazıcık köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1928 K: Silind
E1900 Hew 194: Sğund/Sılınd [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Karabudak köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928 K: Şinik
E1914 K&P: Şénig [ Erm "köyceğiz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Alkoyun köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Misor
E1900 Epr: Medz Tsor [ Erm "büyükdere" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kovanlı köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928 K: Érgankodi [ Erm yergankodi "uzunkuşak" ]
  Uran köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Tağvank
E1902, E1914 Epr II.10: Tağavank [ Erm "Tağ (vadisi) manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Çatalerik köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
E1902, 1928 Epr, K: Niç
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Beşevler köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Lodınsor
E1901 Vic, Hew: Lordntsor [ Erm "... deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Kuşdili köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Babutağ
E900: Babntağ [ Erm "dede mahallesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
  Kayran köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
E1900, 1928 Hew, K: Hersan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Erler köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Xavarik [ Erm "kuzca" ]
■ Kısmen Arap (Bıdri) yerleşimi
  Yuvalıdam köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1928 K: Torx [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Bağarası köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928 K: Mermend
E1900 Hew 194: Marmand
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çıtlıyol köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Tağisor
E1900 Epr, Hew: Tağitsor/Tağvutsor [ Erm "Tağ vadisi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (Bıdri) yerleşimi
■ Tağ vadisi adı verilen yörenin başlıca köyüdür. 19. yy sonunda 15 hane Ermeni nüfusu ve Surp Stepannos kilisesi vardı. SN
  Yanıkçakır köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1928 K: Çemani İğik [ Kürd "İğik (kamışlı) gözeleri" ]
  Meydan köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928 K: Meydan
E1900 Hew 194: Medan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Boğazönü köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Parsink
E1900 HSH: Partsığenk [ Erm "yüksekler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yenidoğan köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Korsuvak
E1900 HSH: Gordzıvank [ Erm "yıkıntılık" ]
  Çiğdemalan köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1928 K: İğik [ Erm yeğék "kamış, saz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Alıcık köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1946 MYK: Gödişkan
1928 K: Godişkan [ Kürd gotişikan "yarıklar" ]
  Arpalıseki köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Pıxonk
E1900 HSH, Epr: Pığonk/Piğonk [ Erm "oluklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kapıkaya köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1928 K: Kortiyan [ Kürd "çukurlar" ]
  Sarıçiçek köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Serkani [ Kürd serêkanî "pınarbaşı" ]
  Kavakbaşı bld - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Dap [ Erm dap տափ "düzlük, alan" ]
1928 K: Xuyut (idari bölge)
E666 Aşx, Ardz: Xuyt (idari bölge) [ Erm xut խութ? "engebe, sarp kaya" ]
E1900: Pırnaşen (idari bölge) [ Erm բռնաշէն "Pırnig kenti" ]
Byz Kyp: Xothai (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Mutki/Motkan bölgesinin iç kısmı olan Xuyt'un 19. yy'daki idari merkezi Dap/Kavakbaşı köyü idi. İlçe merkezi bugünkü yerine 1938'de nakledildi. Ermenice kaynaklarda gölülen Pırnaşen bölge adı, 903 yılına ait yazıtı bulunan Pırnig (`şedit, zorba`) adlı yerel beyin adından gelir. 19. yy'da Kürt mîrler yönetimi altında çoğu veya tamamı Ermeni nüfustan oluşmaktaydı. ■ 7. yy başında Rum tarihçi Kıbrıslı Georgios yöre halkından Xothaitai (Xoth'lular`) adıyla söz eder. SN
  Alatoprak köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Salansor
E1900 Hew 194: Salnatsor [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Uzunyar köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928 K: Kûran [ Kürd kûran "derinler" ]
  Çığır köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Kor
E1900 Epr: Gor
E1900 HSH: Gork [ Erm "yamuklar?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Açıkalan köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928 K: Misi
E1914 K&P: Mıtsi
E1900 Epr: Mıtsu [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Bir dönem Motki kaza merkezi olup 1914'te 300 dolayında Ermeni nüfusa sahipti. SN
  Kaşıklı köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
E1902, 1928 Epr, K: Şen [ Erm şén "köy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çaygeçit köy - Mutki - Bitlis
1946 MYK: Badinan
1928 K: Çeman maa Badinan [ Kürd çeman "gözeler" ]
  Salman köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928 K: Kinzu
E1900 Epr: Gındzu/Gındzav [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Koyunlu bld - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1960 DİE: YukarıKoyunlu
1946 MYK: YukarıOhin
1928 K: OxinUlya [ Erm oğn? "sırt" ]
  Kapaklı köy - Mutki - Bitlis
Eski adı: Xaçinan
  Yumrumeşe köy - Mutki - Bitlis
1946 MYK: Tağo
1928 K: Tağu
E1900 Epr II.12: Tağ gen. Tağvu [ Erm "mahalle (köyü)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Tağ (`mahalle`) burada bir vadinin ve bölgenin adı olup, Tağvu, Tağutsor ve Tağuvank yerleşimlerini içerir. SN
  Ayrancılar köy - Bitlis_M (Narlıdere bucağı) - Bitlis
1928 K: Miryanıs [ Erm miryants "beyleryurdu" ]
  Ocaklı mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 Epr, K: Pırnaşin
E967, E1902 Er, Epr: Pırnaşén [ Erm բռնաշէն "Pırnik (öz.) köyü, zorbaköy" ]
■ Eprigyan'ın aktardığı yerel efsaneye göre Prnig (`zorba`) adlı yerel hükümdarın kalesi iken İsa'nın havarilerinden Aziz Tateos/Thaddeus bu mevkide mucizevi bir pınar açarak yanıbaşında ünlü Ağprik Vank' (`pınarcık`) manastırını inşa eder. Şimdi hemen hemen terkedilmiş olan mezra, vaktiyle aynı adı taşıyan bir idari bölgenin (daha sonra Huyut/Kavakbaşı bucağı) merkez köyü idi. SN
  Narlıdere köy - Bitlis_M (Narlıdere bucağı) - Bitlis
1928 K: Kasrik [ Kürd qesrik "konacık" ]
  Üstyayla köy - Mutki - Bitlis
1928 K: AspıncerUlya
E1900 Epr: Verin Asbnçer [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sekiliyazı köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Tatvan [ Erm tadavan "(Aziz) Tad kenti" ]
E1900 HSH: Datvan
■ 1. yy'da yaşadığı ve havari Tateos (Thaddeus)'un öğrencisi olduğu rivayet edilen Aziz Tad muhtemelen efsanedir. Kasaba adının Ermenice öncesi bir dilden kalmış olması güçlü olasılıktır. SN
  Akıncı köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Batılmis
  Çatalsöğüt köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Xaştak [ Erm ]
  Kaşak köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
E1902, 1928 Epr, K: Kaşax
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sarpkaya köy - Bitlis_M (Narlıdere bucağı) - Bitlis
Eski adı: Zizan [ Kürd zîzan ]
  Mutki ilçe - Mutki - Bitlis
1928 K: Miritak
E1900 Epr: Mérétağ [ Erm/Kürd "mîr/bey mahallesi" ]
Osm: Motkan (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Motki/Motkan ilçe merkezi 1938’de Açıkalam/Misi'den Mirtak'a taşındı. Daha önceki devirde Kavakbaşı/Xuyt kaza merkezi idi. SN
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Punut
E1900 Epr I.408: Poğnud [ Erm ]
E1900 HSH: Boğnut
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Meşelik mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Mirsank
E1902, E1914 Epr, K&P: Mırtsank [ Erm "mirzalar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Taşyol mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Gerxu
E1900 Epr: Gırxu [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Aydın mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Xur
E1902, E1914 Epr, K&P: Xur [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Oxsa [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Urus mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Urus maa Sisar
E1914 K&P: Urus
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Dölek
E1900 HSH: Dolıg
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Zinder
E1900 HSH: Zandar
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Zizan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Cumhuriyet köy - Bitlis_M (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1960 DİE: Kurudere
1928 K: Dereç
■ 1998'de Kurudere/Dereç köyü boşaltıldı, 1 km aşağıda köyden ziyade toplama kampına benzeyen Cumhuriyet adlı yer yapıldı. SN
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Ziyaret
E1900 HSH: Ziamet [ Tr "zeamet" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Dabler [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Aydemir köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Horsink
E1914 K&P: Hartsink [ Erm ]
E1900 Epr: Ordzenk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Dadrik [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Çallı köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1928 K: Pertük
E1900 Epr I.396: Pertag [ Erm բերդակ "kalecik" ]
Kürd yerleşimi
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Tıbxi [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Totan
E1900 Hew 194: Totnug [ Erm "totancık (?)" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Küsünık
E1900 HSH: Kodzonk' [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Golemiran [ Kürd golê mîran "beyler gölü" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Yaygın köy - Bitlis_M - Bitlis
1928 K: SamoHaritada yeri belli olmayanlar.
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Tanzik
Kr: Tanzis
E1900 K&P: Dantsik [ Erm "armutlar" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Xut maa Xulan
E1914 K&P: Xuyt/Xut [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1914 K&P: Tıvados
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Mescitdüzü mah Bitlis - Bitlis_M - Bitlis
E1437: Amırdol [ Ar/Tr Amirdevlet? ]
■ Birkaç yapıdan oluşan ünlü Amırdol/Amirtol Manastırı 15. ila 18. yy'larda önemli bir kültür kurumu olmuş, 1895 olaylarında yağmalanarak tahrip edilmiştir. SN
  ? - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
E1900 HSH: Hormez
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
E1900 HSH: Şahverdi
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
E1900 HSH: Salaconk
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? - Mutki - Bitlis
E1900 HSH: Tandzik [ Erm "armutçuk" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? - Mutki - Bitlis
E1900 HSH: Karbk [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? - Mutki - Bitlis
E1900 HSH: Daregavan [ Erm "Darek (?) köyü" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Xut maa Xulan
E1900 HSH: Xulents [ Erm "sağırlar? kullar?" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mah Güroymak - Güroymak - Bitlis
E1900 HSH: Oğurmak
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km