Bismil'de 121 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Sarıtoprak mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 Holan [ Kr "alanlar" ]
Kürt (Sünni) (Acaban) yerleşimi
  Çolağan mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 Çolağan
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Devran mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 MollaXayr
  Işıklar mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 Haydaran / Haydarlu [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yukarıdarılı mah Işıklar - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 Kürd Darılı
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Diyarbakır'daki 14 Alevi Türkmen Köyü'nden birisi olarak tanıtılmaktadır. Mehmet Kaya
  Kağıtlı mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 Kağıtlı
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Ambar mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 Ambar
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1938'de Razgrad taraflarında bulunan Antonovo (Yaylaköy) halkı iskân edilmişti. Önemli kısmı çok aralamadan batıya dönmüş olup şu anda 15 hâne kaldığı bildirilmektedir. Manav
■ 13 hane Bulgaristan Türkü dışında köyün geri kalanı Kürttür. metonio
■ Kasabanın Bulgaristan Türk'ü olan halkının büyük kısmı Bismil ilçe merkezi ile Batı şehirlerine göç etmiştir. Günümüzde ikamet edenler Bulgaristan Türkler'i ile çevre köylerden gelen Kürtler'dir. Diyarbakır'ın büyükşehir olması ile birlikte Ambar da mahalle statüsü almıştır. Mehmet Kaya
  Ataköy mah - Bismil - Diyarbakır
1946 📖 Darakul
1928 📖 Darakol [ Tr Haydarkolu? ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  İbrahim mah Işıklar - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 Xanpazarı
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Üçtepe mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 Kerxa Dicle [ Kr "Dicle kıyısı" ]
1915h 📖 Kerh
1861y 📖 Kurx
Kürt (Sünni) (Kikan) yerleşimi
■ İngiliz seyyah Taylor'un 1861'de burada keşfettiği Asur kralı III Şalmanaser yazıtı (Kurkh Monolith) halen British Museum'dadır. SN
  Yasince mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 Yasince
1917h 📖 Haydarkol
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Göksu mah - Bismil - Diyarbakır
K2015 📖 Kerxa Muhaciran [ Kr "Kerx (kıyıköy) Muhacirleri" ]
1917h 📖 Muhaciran
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Çakallı mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 Çakallı
  Güroluk mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 Kastel / Kastal
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ 11. yy'da Mervani emiri Ebu-Nasr Ahmed'in inşa ettirdiği Nasriyye kalesi olabilir. Nasır-ı Husrev sefernamesinde Silvan-Amid yolunda dördüncü fersah olduğu belirtilir. SN
  Baharlı mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 Baharlı / Baharlu
  Arslanoğlu mah - Bismil - Diyarbakır
1960 📖 Yatansöğüt
1917h 📖 Kürt Arslanoğlu
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Eliaçık mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 Köpekli
1526t 📖 Kapeki
■ 20. yy başında Alevi (Türk) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Çevredeki Alevi köylerinin anlattıklarına göre eski Alevi köyü iken önce Sünnileşip ardından Kürtleşmişlerdir. metonio
■ Köy Diyarbakır'daki 14 Alevi Türkmen Köyü'nden birisiydi. Köy halkının Kürtleştiği olduğu rivayet edilir. Mehmet Kaya
  Bakacak mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 Seyithasan [ Kr/Tr "öz." ]
■ 20. yy başında Alevi (Türk) yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köy halkının yerlisi Alevi Türkmenler'dir. Köy özellikle 90'lı senelerde terör örgütlerinin Diyarbakır'da düzenledikleri saldırılar sebebiyle Batı illerine yoğun göç vermiş olsa da hatırı sayılır bir nüfusa yine de sahiptir. Köy halkı İmam Zeynel Abidin, Zelil Kalender ve Sarı Saltık Ocaklarına taliptir. Mehmet Kaya
  Kazancı mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 Hacıkîkî | Kürthacı [ Kr kîkan "aş." ]
1915h 📖 Hacıgeyiği (!)
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Hacıköyü Kürtler veya Kîkan aşireti mahallesi anlamında. Kîkî sözcüğü eski yazıda 'Geyiği' şeklinde okunmuş ve bazen resmiyete bu şekilde yansımıştır. SN
  Karagöz mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 Karagöz
  Oğuzlar mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 Karahan
  Köseli mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 Köseli
Türkmen yerleşimi
  Türkmenhacı mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 Türkmenhacı
■ 20. yy başında Alevi (Türk) yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Diyarbakır ilinde bulunan 13 veya 14 Alevi-Türkmen köyünün en büyüğüdür. Diğerlerinde olduğu gibi son yıllarda büyük nüfus kaybına uğramış ve kısmen Kürtlerce iskan edilmiştir. SN
■ Türkmenhacı köyü Diyarbakırda kökeni Alevi olan 13 köyden biri olup bu köylerin kütük nüfusuna göre en büyüğüdür. metonio
  Kamberli mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 Kemberlü
  Çavuşlu mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 Çavışlı
  Erler mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 Sofiyan [ Kr "sûfiler" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Tatlıçayır mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 Kerha Zirkan [ Kr Zirkan "aş." ]
1917h 📖 Kerx [ Kr "kıyı" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Ulutürk mah - Bismil - Diyarbakır
1968 📖 Darılı aş.
1928 📖 Türkmen Darılı
■ 20. yy başında Alevi (Türk) yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Ulutürk Mahallesinin yerlisi olan kişiler Alevi Türkmen'dir. Günümüzde hem büyükşehir yasası gereği hem de fiilen Bismil ilçe merkezinin bir mahallesi konumuna gelmiştir. Mahalle halkı Zeynel Abidin Ocağı'na taliptir. Mehmet Kaya
  Bismil ilçe - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 Bismil
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Merkez mahallelerinden bir kaçında yerli ve Bulgaristan muhaciri Türkler bulunuyor. Geri kalan nüfus ekseriyyetle Kürt kökenlidir. metonio
  Horozlu mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 Horozlu
  Serçeler mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 Şeddad [ Kr şeddadî ]
  Akçay mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 Safiyan [ Kr "temizler? Saffetler?" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Mollafeyat mah Serçeler - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 Mollafeyah
  Aralık mah - Bismil - Diyarbakır
1915h 📖 Tezekli
1526t 📖 Tezekân [ Kr "yeniler" ]
Türkmen yerleşimi
  Kılavuztepe mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 Segiran (başka yer) [ Kr sêgiran "üç tepe" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Daha önce Mardin Savur'a bağlı Segiran/Üçtepeler köyünün mezrası iken Bismil'e bağlandı. SN
  Ağıllı mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Bîrik | Behramki Biriki [ Kr "kuyucuk" ]
Kürt (Sünni) (Barava) yerleşimi
  Kurudeğirmen mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 Köpekli / Behramki Köpeklisi
■ 1993'te terör gerekçesiyle boşaltıldı. metonio
  Yukarıharım mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 Mezrea
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Karapınar mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Karapınar
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Aşağıdolay mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 Fetli aş.
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Koğuk mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Koğu / Koğı
Kürt (Sünni) (Barava) yerleşimi
  Korukçu mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 Korukçu
Kürt (Sünni) (Barava) yerleşimi
  Ofköy mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 Of
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Yukarıdolay mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 Fetle yk.
1917h 📖 Fetli yk. [ Kr fetlê "dönemeç, zikzak" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Bahçe mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 Mağara
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Başören mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Başmarlı
Kürt (Sünni) yerleşimi
  İsapınar mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 İsapınarı
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Barava) yerleşimi
  Babahaki mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 Babahaki
  Karaçölyan mah - Bismil - Diyarbakır
Eski adı: -
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Bozçalı mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 Bozçalı
Türkmen (Düğer) yerleşimi
  Tepe mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Tepei Baravan [ Kr barava "sukenarı" ]
1526t 📖 Behramki (idari bölge) [ Kr behramkî "aş." ]
Kürt (Sünni) (Barava) yerleşimi
■ © 01.04.1814 Behramki nahiyesinde, Diyarbekir ile Mardin arasındaki eşkiya ve aşiretlerin tedip olunduğuna dair... © »»» 20.09.1903 Diyarbakır merkez kazaya tabi iken sonradan Beşiriye'ye bağlanan Behramki nahiyesinin tekrar merkeze bağlanmasının uygun olacağı. deyar heyran
  Karabörk mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 Karabörk
Kürt (Sünni) yerleşimi
  ? mv - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 Xaçkar [ Erm "haç taşı" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Seki mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 Zekko [ Kr "Zeki (öz.)" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kumrulu mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Zengillü [ Kr/Tr zengil/zengül "çan" ]
  Doruk mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
K 📖 Girê Izêr
1917h 📖 Arpatepe
Kürt (Sünni) (Barava) yerleşimi
  Ziyarettepe mv - Bismil - Diyarbakır
As-859 📖 Tuşha / Tuşhu
■ Tepe (Behramki) kasabasına adını veren höyüğün Asur kayıtlarında Tuşhane eyaletinin başkenti olan Tuşhu kenti olduğu anlaşılmaktadır. Erken İslam dönemine dek meskun olmuştur. SN
  Karayiğit mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 Karabedran [ Kr ]
  Gültepe mah - Bismil - Diyarbakır
1960 📖 Çöltepe
  Çöltepe mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 Çöltepe
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Sarıköy mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 Zerî [ Kr "sarı" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
  Keberli mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1526t 📖 Keberli / Kemberlü
Kürt (Sünni) (Barava) yerleşimi
  Belli mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 Belli [ Kr pelê "yaprak" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Sazlı mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Las [ Kr "ekin yığını" ]
  Alibey mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Alaeddiniyan
1917h 📖 Alodinan [ Kr "Alaeddinler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Harmanlı mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
K 📖 Mezre Kevır [ Kr mezre kebîr? "büyük mezra" ]
1928 📖 Büyükmezra
  Meydanlık mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Mollamûs [ Kr melle Mûs "Molla Musa" ]
Kürt (Sünni) (Barava) yerleşimi
  İsalı mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 Gundi İsa [ Kr gundê İsê "İsaköy" ]
  Yamaç mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Hogiran [ Kr "dostlar" ]
  Kamışlı mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Kamışlı
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Uğrak mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Cadde
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kurudere mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Sadi / Sadiye
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Barava) yerleşimi
  Aluç mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
K2011 📖 Alluzê
1928 📖 Allûs / Aloz
Kürt (Sünni) (Barava) yerleşimi
  Tepecik mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
K2011 📖 Girêfaris
1928 📖 Giriki Hacifaris [ Kr girikê hacıfaris "Hacıfaris tepeciği" ]
Kürt (Sünni) (Barava) yerleşimi
  Balcılar mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Seledun
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Barava) yerleşimi
  Çakıllı mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 Muradan
  Merdan mah Çakıllı - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 Merdan
  Bayındır mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1526t 📖 Arabkendi [ Tr "Arap köyü" ]
Kürt (Sünni) (Barava) yerleşimi
  Uğurlu mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Şerefikan [ Kr "Şerefoğulları" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Aşağıoba mah - Bismil - Diyarbakır
K2015 📖 Merxenda Jêrî
1915h 📖 Zeri [ Zz jêri "aşağı" ]
  Uyanık mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 Keremo / Kelemo [ Kr kelemo "dikenli" ]
  Derbent mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖 Derbend
  Çeltikli mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Mîrkoliyan [ Kr ]
  Pınarbaşı mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Matar
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Tilkilik mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1946 📖 Tirke
1917h 📖 Tirk / Tirkî [ Kr "Türkler?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ © 1/11/1954 gününden itibaren Diyarbakır Vilâyeti Bismil Kazası Sinan Nahiyesinin Başköy Köyüne bağı Tirke Mahallesi, Tirke adiyle bağımsız bir köy haline getirilmişdir. deyar heyran
  Karacık mah - Bismil - Diyarbakır
K2015 📖 Qerecix
  Davutlar mz - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 Molladavudan [ Kr "Molla Davutlar" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Yağmurköy mah - Bismil - Diyarbakır
1960 📖 Dikenli
1928 📖 Dirrik [ Kr "bir tür dikenli çalı, böğürtlen" ]
  Çatalköy mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
E1912 1928 📖 📖 Çatal
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yukarısalat mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Salat yk.
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kopmaz mah - Bismil - Diyarbakır
K2015 📖 Girmalik
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Gedikbaşı mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Karapiç [ Kr pêç "bük, kıvrım" ]
Kürt (Sünni) (Barava) yerleşimi
  Karatepe mah - Bismil - Diyarbakır
K 📖 Girhabeş [ Kr "Habeştepe" ]
E1912 📖 Gırhabaş
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Başköy mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖 Başköy
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Başhan mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Xaniser / Xaneser [ Kr xanaser "başhan" ]
Kürt (Sünni) (Barava) yerleşimi
  Güngeçti mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Perîşan [ Kr/Tr "dağınık" ]
E1912 📖 Perüşan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Hasanpınar mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Dervişi | Dervişpehlivan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Aşağısalat mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Salat aş.
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Akköy mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Şeyxyusuf
Kürt (Sünni) (Barava) yerleşimi
  Çelik mz - Bismil - Diyarbakır
1928 📖 Mezrei Çelik


Grafik harita göster     haritada ara : km