Bismil'de 120 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Sarıtoprak mah - Bismil - Diyarbakır
1928k: Holan [ Kürd "alanlar" ]
Kürd (Acaban) yerleşimi
  Çolağan mah - Bismil - Diyarbakır
1928k: Çolağan
Kürd yerleşimi
  Işıklar mah - Bismil - Diyarbakır
1928k: Haydaran/Haydarlu [ Kürd hayderan "aş." ]
Kürd yerleşimi
  Yukarıdarılı mah Işıklar - Bismil - Diyarbakır
1928k: KürdDarılı
Alevi yerleşimi
■ Mahalle halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Mahalle halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan, Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Mahalle eskiden köy statüsündeydi. Fakat Bismil ilçe merkezinin büyümesiyle birlikte ilçe merkezinin bir mahallesi olmuştur. Kaynak: Kitab-ı Diyarbakriyya: Ak-Koyunlular Tarihi, Türkmen Akkoyunlu İmparatorluğu Makaleler Antolojisi kitaplarıdır. Berk Ulusoy
  Kağıtlı mah - Bismil - Diyarbakır
1928k: Kağıtlı
Kürd yerleşimi
  Ambar mah - Bismil - Diyarbakır
1928k: Ambar
Kürd yerleşimi
■ Köy halkının çoğunluğu 20. yüzyılın başında Bulgaristan'dan gelen Türkler'den oluşmaktadır. Türklerin yanı sıra birkaç hane Kurmanç Kürdleri'de bulunmaktadır. Berk Ulusoy
■ 1938'de Razgrad taraflarında bulunan Antonovo (Yaylaköy) halkı iskân edilmişti. Önemli kısmı çok aralamadan batıya dönmüş olup şu anda 15 hâne kaldığı bildirilmektedir. Manav
  Ataköy mah - Bismil - Diyarbakır
1946k: Darakul
1928k: Darakol [ Kürd daraqol "bodurağaç" ]
Kürd yerleşimi
  İbrahim mah Işıklar - Bismil - Diyarbakır
1928k: Xanpazarı
Kürd yerleşimi
  Üçtepe mah - Bismil - Diyarbakır
1941ha: Kerh
1928k: KerxaDicle [ Kürd qeraxêdicle "Dicle kıyısı" ]
Kürd (Kikan) yerleşimi
  Yasince mah - Bismil - Diyarbakır
1928k: Yasince
1917ht: Haydarkol
Kürd yerleşimi
  Göksu mah - Bismil - Diyarbakır
Kr: KerxaMuhaciran [ Kürd "Kerx köyü Muhacirleri" ]
1917ht: Muhaciran
Kürd yerleşimi
  Arslanoğlu mah - Bismil - Diyarbakır
1960k: Yatansöğüt
Kürd yerleşimi
  Eliaçık mah - Bismil - Diyarbakır
1917ht: Köpekli
1526t: Kapeki
Kürd yerleşimi
■ Eski Alevi köyüdür, önce Sünnileşip ardından Kürtleşmişlerdir. (çevredeki Alevi köylerinin anlattıklarına göre) metonio
■ Köy halkı Alevi ve Sünni Türkmenler ile Kafkasya'dan gelen Kıpçak ve Kuman Türkleri'nden oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan, Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Bakacak mah - Bismil - Diyarbakır
1928k: Seyithasan [ Kürd/Tr "öz." ]
Alevi yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Mahalle halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan, Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Kazancı mah - Bismil - Diyarbakır
1917ht: Hacıkîkî | Kürthacı [ Kürd kîkan "aş." ]
Kürd yerleşimi
■ Hacıköyü Kürtler veya Kîkan aşireti mahallesi anlamında. Kîkî sözcüğü eski yazıda 'Geyiği' şeklinde okunmuş ve bazen resmiyete bu şekilde yansımıştır. SN
  Köseli mah - Bismil - Diyarbakır
1917ht: Köseli
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Türkmenhacı mah - Bismil - Diyarbakır
1917ht: Türkmenhacı
Alevi (Türkmen) (Dedekargın) yerleşimi
■ Türkmenhacı köyü Diyarbakırda kökeni Alevi olan 13 köyden biri olup bu köylerin kütük nüfusuna göre en büyüğüdür. metonio
  Erler mah - Bismil - Diyarbakır
1917ht: Sofiyan [ Kürd "sofular" ]
Kürd yerleşimi
  Tatlıçayır mah - Bismil - Diyarbakır
1928k: KerhaZirkan
1917ht: Kerx [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
  Ulutürk mah - Bismil - Diyarbakır
1968k: Darılı aş.
Alevi yerleşimi
■ Mahalle halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Mahalle halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan, Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Bismil ilçe - Bismil - Diyarbakır
1928k: Bismil
■ İlçe merkezi 12 mahalleden oluşmaktadır. İlçe merkezinde Alevi ve Sünni Türkmenler ile Bulgaristan'dan gelen Türkler ve Kurmanç Kürdleri'nden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Güroluk mah - Bismil - Diyarbakır
1917ht: Kastel/Kastal
■ Köy halkı Kayı boyu'nun Karakeçili Aşireti'ne mensuptur. Köy halkı ekseriyetle Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Kaynak: Osmanlı İmparatorluğunda Aşiretlerin İskanı ve Diyarbakır Tarihi kitaplarıdır. Berk Ulusoy
  Serçeler mah - Bismil - Diyarbakır
1917ht: Şeddad [ Kürd şeddadî ]
  Akçay mah - Bismil - Diyarbakır
1917ht: Safiyan [ Kürd "Saffetler " ]
Kürd yerleşimi
  Mollafeyat mah Serçeler - Bismil - Diyarbakır
1917ht: Mollafeyah
  Aralık mah - Bismil - Diyarbakır
1941ha: Tezekli
1526t, 1928k: Tezekân [ Kürd "yeniler?" ]
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kılavuztepe mah - Bismil - Diyarbakır
1917ht: Segiran (başka yer) [ Kürd "üçtepeler" ]
Kürd yerleşimi
■ Daha önce Mardin Savur'a bağlı Segiran/Üçtepeler köyünün mezrası iken Bismil'e bağlandı. SN
  Ağıllı mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928k: Birik | BehramkiBiriki [ Kürd bîrik "kuyucuk" ]
Kürd (Barava) yerleşimi
  Kurudeğirmen mah - Bismil - Diyarbakır
■ 1993'te terör gerekçesiyle boşaltıldı. metonio
  Yukarıharım mah - Bismil - Diyarbakır
1917ht: Mezrea [ Tr ]
Kürd yerleşimi
  Karapınar mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917ht: Karapınar
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Aşağıdolay mah - Bismil - Diyarbakır
1917ht: Fetli aş.
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Koğuk mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917ht, 1928k: Koğu/Koğı
Kürd (Barava) yerleşimi
  Korukçu mah - Bismil - Diyarbakır
1928k: Korukçu
Kürd (Barava) yerleşimi
  Ofköy mah - Bismil - Diyarbakır
1917ht: Of
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Yukarıdolay mah - Bismil - Diyarbakır
1928k: Fetle yk. [ Kürd fetlê "dolaylı" ]
1917ht: Fetli yk.
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Bahçe mah - Bismil - Diyarbakır
1917ht: Mağara
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Başören mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917ht: Başmarlı
Kürd yerleşimi
  İsapınar mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917ht: İsapınarı
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Barava) yerleşimi
  Karaçölyan mah - Bismil - Diyarbakır
Eski adı: -
Kürd yerleşimi
  Bozçalı mah - Bismil - Diyarbakır
1928k: Bozçalı
Türkmen (Düğer) yerleşimi
  Tepe mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917ht: TepeiBaravan [ Kürd barava "sukenarı" ]
1526t, 1928k: Behramki (idari bölge) [ Kürd behramkî "aş." ]
Kürd (Barava) yerleşimi
■  © »»» 01.04.1814 Behramki nahiyesinde, Diyarbekir ile Mardin arasındaki eşkiya ve aşiretlerin tedip olunduğuna dair... © »»» 20.09.1903 Diyarbakır merkez kazaya tabi iken sonradan Beşiriye'ye bağlanan Behramki nahiyesinin tekrar merkeze bağlanmasının uygun olacağı. deyar heyran
  Karabörk mah - Bismil - Diyarbakır
1928k: Karabörk
Kürd yerleşimi
  Seki mah - Bismil - Diyarbakır
1917ht: Zekko [ Kürd "Zeki (öz.)" ]
Kürd yerleşimi
  Kumrulu mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928k: Zengillü [ Tr/Kürd zengil/zengül "çan" ]
  Doruk mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917ht: Arpatepe
■ Kürt (Barava aşireti) yerleşimi. Kürtçe köyün ismi Girê Izêr'dır. Alan
  Ziyarettepe mv - Bismil - Diyarbakır
■ Tepe (Behramki) kasabasına adını veren höyüğün Asur kayıtlarında Tuşhane eyaletinin başkenti olan Tuşhu kenti olduğu anlaşılmaktadır. Erken İslam dönemine dek meskun olmuştur. SN
  Karayiğit mah - Bismil - Diyarbakır
1928k: Karabedran [ Kürd "Bedran (öz.) tuzlası" ]
  Çöltepe mah - Bismil - Diyarbakır
1917ht: Çöltepe
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı 20. yüzyılda Bulgaristan'dan gelen Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Sarıköy mah - Bismil - Diyarbakır
1928k: Zerî [ Kürd zerî "sarı" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
  Keberli mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1526t, 1917ht: Keberli/Kemberlü
Kürd (Barava) yerleşimi
  Belli mah - Bismil - Diyarbakır
1928k: Belli [ Kürd pelê "yaprak" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Sazlı mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928k: Las [ Kürd las "ekin yığını" ]
  Alibey mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928k: Alaeddiniyan
1917ht: Alodinan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Harmanlı mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928k: B. Mezra [ Kürd mezrakevir "taşlımezra" ]
  Meydanlık mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928k: Mollamûs [ Kürd melle Mûs "Molla Musa" ]
Kürd (Barava) yerleşimi
  İsalı mah - Bismil - Diyarbakır
1928k: Gundiİsa [ Kürd gundê isê "İsaköy" ]
  Yamaç mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928k: Hogiran [ Kürd hogiran "dostlar" ]
  Uğrak mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928k: Cadde
Kürd yerleşimi
  Kurudere mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928k: Sadi/Sadiye
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Barava) yerleşimi
  Aluç mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
Kr: Alluzê
1928k: Allûs/Aloz
Kürd (Barava) yerleşimi
  Tepecik mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928k: GirikiHacifaris [ Kürd girikê hacıfaris "Hacıfaris tepeciği" ]
Kürd (Barava) yerleşimi
  Balcılar mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928k: Seledun
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Barava) yerleşimi
  Merdan mah Çakıllı - Bismil - Diyarbakır
1928k: Merdan
  Bayındır mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1526t, 1928k: Arabkendi [ Tr "Arap köyü" ]
Kürd (Barava) yerleşimi
■ Köyün yerli halkı Sünni Türkmen'dir. Soyları ise 24 Oğuz Boyu'ndan, Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Köy'deki Kurmanç Kürdler'i ise Barava Aşireti'ne mensupturlar. Mardin yöresinden gelmişlerdir. Berk Ulusoy
  Uğurlu mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1917ht: Şerefikan [ Kürd "Şerefoğulları" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Aşağıoba mah - Bismil - Diyarbakır
1941ha: Zeri [ Kürd jêri "aşağı" ]
  Uyanık mah - Bismil - Diyarbakır
1928k: Keremo/Kelemo [ Kürd kelemo "dikenli" ]
  Pınarbaşı mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917ht: Matar
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Tilkilik mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1946k: Tirke
1917ht: Tirk/Tirkî [ Kürd "Türkler?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ © 1/11/1954 gününden itibaren Diyarbakır Vilâyeti Bismil Kazası Sinan Nahiyesinin Başköy Köyüne bağı Tirke Mahallesi, Tirke adiyle bağımsız bir köy haline getirilmişdir. deyar heyran
  Davutlar mz - Bismil - Diyarbakır
1928k: Molladavudan [ Kürd "Molla Davutlar" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Yağmurköy mah - Bismil - Diyarbakır
1960k: Dikenli
1928k: Dirrik [ Kürd dirrik "bir tür dikenli çalı, böğürtlen" ]
  Çatalköy mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
E1912, 1928k: Çatal
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yukarısalat mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928k: Salat yk.
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı 20. yüzyılda Bulgaristan'dan gelen Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
■ Kürt yerleşimi ayhan akıncı
  Kopmaz mah - Bismil - Diyarbakır
Kr: Girmalik
Kürd yerleşimi
  Gedikbaşı mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928k: Karapiç [ Kürd pêç "bük, kıvrım" ]
Kürd (Barava) yerleşimi
  Karatepe mah - Bismil - Diyarbakır
Kr: Girhabeş [ Kürd "Habeştepe" ]
E1912: Gırhabaş
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Başköy mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
E1917ht: Başköy
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Başhan mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928k: Xaniser/Xaniser [ Kürd xanaserê "başhan" ]
Kürd (Barava) yerleşimi
  Güngeçti mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928k: Perîşan [ Kürd/Tr "dağınık" ]
E1912: Perüşan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Hasanpınar mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Aşağısalat mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928k: Salat aş.
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Kasaba halkı 20. yüzyılların başında Bulgaristan'dan gelen Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
■ Kürd yerleşimi ayhan akıncı
  Akköy mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1960k: Oba
1928k: Şeyxyusuf
Kürd (Barava) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km