haritada ara :   km  
Bismil'de 122 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Sarıtoprak mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Holan [ Kr "alanlar" ]
Kürt-Sünni (Acaban) yerleşimi
Çolağan mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Çolağan
Kürt-Sünni yerleşimi
Devran mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: MollaXayr
Yukarıdarılı mah Işıklar - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Kürd Darılı
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Diyarbakır'daki 14 Alevi Türkmen köyünden biri idi. İç göç sonucu Sünni Kürtler yerleşti. Mehmet Kaya
Işıklar mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Haydaran / Haydarlu [ Kr "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Kağıtlı mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Kağıtlı
Kürt-Sünni yerleşimi
Ambar mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Ambar
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1938'de Razgrad taraflarında bulunan Antonovo (Yaylaköy) halkı iskân edilmişti. Önemli kısmı çok aralamadan batıya dönmüş olup şu anda 15 hâne kaldığı bildirilmektedir. Manav
■ 13 hane Bulgaristan Türkü dışında köyün geri kalanı Kürttür. metonio
■ Kasabanın Bulgaristan Türk'ü olan halkının büyük kısmı Bismil ilçe merkezi ile Batı şehirlerine göç etmiştir. Günümüzde ikamet edenler Bulgaristan Türkleri, Kars-Erzurum-Bingöl dolaylarından gelen Terekeme yani Karapapak Türkleri ile Dadaş denilen Azeriler, çevre köylerden gelen Kürtler ile Trabzon ve Rize'den gelen Hemşinliler ve Lazlar'dır. Esasen kozmopolit yapısı vardir. Kaynak: http://www.balturk.org.tr/bulgaristandan-diyarbakira/ Mehmet Kaya
Ataköy mah - Bismil - Diyarbakır
1946 📖: Darakul
1928 📖: Darakol [ Tr Haydarkolu? ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Horozlu mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Horozlu
İbrahim mah Işıklar - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Xanpazarı
Kürt-Sünni yerleşimi
Üçtepe mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Kerxa Dicle [ Kr "Dicle kıyısı" ]
1915h 📖: Kerh
1861y 📖: Kurx
Kürt-Sünni (Kikan) yerleşimi
■ İngiliz seyyah Taylor'un 1861'de burada keşfettiği Asur kralı III Şalmanaser yazıtı (Kurkh Monolith) halen British Museum'dadır. SN
Yasince mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Yasince
1917h 📖: Haydarkol
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Yezidi köyü idi. Herkes Almanya'ya göçünce Yezidi kalmadı. SN
Göksu mah - Bismil - Diyarbakır
K2015 📖: Kerxa Muhaciran [ Kr "Kerx (kıyıköy) Muhacirleri" ]
1917h 📖: Muhaciran
Kürt-Sünni yerleşimi
Çakallı mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Çakallı
■ Köy halkı Türkmen'dir. Mehmet Kaya
Güroluk mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Kastel / Kastal
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ 11. yy'da Mervani emiri Ebu-Nasr Ahmed'in inşa ettirdiği Nasriyye kalesi olabilir. Nasır-ı Husrev sefernamesinde Silvan-Amid yolunda dördüncü fersah olduğu belirtilir. SN
Arslanoğlu mah - Bismil - Diyarbakır
1960 📖: Yatansöğüt
1917h 📖: Kürt Arslanoğlu
Kürt-Sünni yerleşimi
Eliaçık mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Köpekli
1526t 📖: Kapeki
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Çevredeki Alevi köylerinin anlattıklarına göre eski Alevi köyü iken önce Sünnileşip ardından Kürtleşmişlerdir. metonio
■ Köy Diyarbakır'daki 14 Alevi Türkmen Köyü'nden birisiydi. Köy halkının Kürtleştiği olduğu rivayet edilir. Mehmet Kaya
Bakacak mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Seyithasan [ Kr/Tr "öz." ]
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Kürt-Sünni/Müslüman Arap yerleşimi
■ Köy halkının yerlisi Alevi Türkmenler'dir. Köy özellikle 90'lı senelerde terör örgütlerinin Diyarbakır'da düzenledikleri saldırılar sebebiyle Batı illerine yoğun göç vermiş olsa da hatırı sayılır bir nüfusa yine de sahiptir. Köy halkı İmam Zeynel Abidin, Zelil Kalender ve Sarı Saltık Ocaklarına talip idi. Mehmet Kaya
Kazancı mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Hacıkîkî | Kürthacı [ Kr kîkan "aş." ]
1915h 📖: Hacıgeyiği (!)
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Hacıköyü Kürtler veya Kîkan aşireti mahallesi anlamında. Kîkî sözcüğü eski yazıda 'Geyiği' şeklinde okunmuş ve bazen resmiyete bu şekilde yansımıştır. SN
Karagöz mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Karagöz
Oğuzlar mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Karahan
Köseli mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Köseli
Türkmen yerleşimi
Türkmenhacı mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Türkmenhacı
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Diyarbakır ilinde bulunan 13 veya 14 Alevi-Türkmen köyünün en büyüğüdür. Diğerlerinde olduğu gibi son yıllarda büyük nüfus kaybına uğramış ve kısmen Kürtlerce iskan edilmiştir. SN
■ Türkmenhacı köyü Diyarbakırda kökeni Alevi olan 13 köyden biri olup bu köylerin kütük nüfusuna göre en büyüğüdür. metonio
Kamberli mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Kemberlü
Erler mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Sofiyan [ Kr "sûfiler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Tatlıçayır mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Kerha Zirkan [ Kr Zirkan "aş." ]
1917h 📖: Kerx [ Kr "kıyı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Ulutürk mah - Bismil - Diyarbakır
1968 📖: Darılı aş.
1928 📖: Türkmen Darılı
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ulutürk Mahallesinin yerlisi olan kişiler Alevi Türkmen'dir. Günümüzde hem büyükşehir yasası gereği hem de fiilen Bismil ilçe merkezinin bir mahallesi konumuna gelmiştir. Mahalle halkı Zeynel Abidin Ocağı'na taliptir. Mehmet Kaya
Meydanlık mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Mollamûs [ Kr melle Mûs "Molla Musa" ]
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
Bismil ilçe - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Bismil
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Merkez mahallelerinden bir kaçında yerli ve Bulgaristan muhaciri Türkler bulunuyor. Geri kalan nüfus ekseriyyetle Kürt kökenlidir. metonio
■ Bismil'in Kürtleri olan Milan aşiretinin sözsel anlatımına ve kendi aşiret kayıtlarına göre "Bismil" adı "Bistmal" kelimesinden geliyor.Bu da "Yirmi Hane" demek. LakedemonianZvingi
Serçeler mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Şeddad [ Kr şeddadî ]
Akçay mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Safiyan [ Kr "temizler? Saffetler?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Mollafeyat mah Serçeler - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Mollafeyah
Aralık mah - Bismil - Diyarbakır
1915h 📖: Tezekli
1526t 📖: Tezekân [ Kr "yeniler" ]
Türkmen yerleşimi
Kılavuztepe mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Segiran (başka yer) [ Kr sêgiran "üç tepe" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Daha önce Mardin Savur'a bağlı Segiran/Üçtepeler köyünün mezrası iken Bismil'e bağlandı. SN
Ağıllı mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Bîrik | Behramki Biriki [ Kr "kuyucuk" ]
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
Kurudeğirmen x - Bismil - Diyarbakır
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1993'te güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. metonio
Yukarıharım mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Mezrea
Kürt-Sünni yerleşimi
Karapınar mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: Karapınar
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
Aşağıdolay mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Fetli aş.
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Koğuk mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: Koğu / Koğı
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
Korukçu mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Korukçu
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
Ofköy mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Of
Türkmen (Avşar) yerleşimi
Yukarıdolay mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Fetle yk.
1917h 📖: Fetli yk. [ Kr fetlê "dönemeç, zikzak" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Bahçe mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Mağara
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Başören mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: Başmarlı
Kürt-Sünni yerleşimi
İsapınar mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: İsapınarı
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
Babahaki mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Babahaki
Karaçölyan mah - Bismil - Diyarbakır
Eski adı: -
Kürt-Sünni yerleşimi
Bozçalı mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Bozçalı
Türkmen (Döğer) yerleşimi
Tepe mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: Tepei Baravan [ Kr barava "sukenarı" ]
1526t 📖: Behramki (idari bölge) [ Kr behramkî "aş." ]
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ © 01.04.1814 Behramki nahiyesinde, Diyarbekir ile Mardin arasındaki eşkiya ve aşiretlerin tedip olunduğuna dair... © »»» 20.09.1903 Diyarbakır merkez kazaya tabi iken sonradan Beşiriye'ye bağlanan Behramki nahiyesinin tekrar merkeze bağlanmasının uygun olacağı. deyar heyran
Karabörk mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Karabörk
Kürt-Sünni yerleşimi
? mv - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Xaçkar [ Erm "haç taşı" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Seki mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Zekko [ Kr "Zeki (öz.)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Kumrulu mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Zengillü [ Kr/Tr zengil/zengül "çan" ]
Doruk mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
K 📖: Girê Izêr
1917h 📖: Arpatepe
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
Ziyarettepe mv - Bismil - Diyarbakır
As-859 📖: Tuşha / Tuşhu
■ Tepe (Behramki) kasabasına adını veren höyüğün Asur kayıtlarında Tuşhane eyaletinin başkenti olan Tuşhu kenti olduğu anlaşılmaktadır. Erken İslam dönemine dek meskun olmuştur. SN
Karayiğit mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Karabedran [ Kr ]
Gültepe mah - Bismil - Diyarbakır
1960 📖: Çöltepe
Çöltepe mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Çöltepe
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
Sarıköy mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Zerî [ Kr "sarı" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
Belli mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Belli [ Kr pelê "yaprak" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
Alibey mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Alaeddiniyan
1917h 📖: Alodinan [ Kr "Alaeddinler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Sazlı mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Las [ Kr "ekin yığını" ]
Harmanlı mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
K 📖: Mezre Kevır [ Kr mezre kebîr? "büyük mezra" ]
1928 📖: Büyükmezra
İsalı mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Gundi İsa [ Kr gundê İsê "İsaköy" ]
Merdan mah Çakıllı - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Merdan
Yamaç mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Hogiran [ Kr "dostlar" ]
Kamışlı mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Kamışlı
Kürt-Sünni yerleşimi
Uğrak mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Cadde
Kürt-Sünni yerleşimi
Kurudere mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Sadi / Sadiye
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
Aluç mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
K2011 📖: Alluzê
1928 📖: Allûs / Aloz
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
Tepecik mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
K2011 📖: Girêfaris
1928 📖: Giriki Hacifaris [ Kr girikê hacıfaris "Hacıfaris tepeciği" ]
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
Balcılar mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Seledun
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
Arıkgöl mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Gundi Abdi [ Kr "dindar (Süryani) köyü" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
Çakıllı mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Muradan
Bayındır mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1526t 📖: Arabkendi [ Tr "Arap köyü" ]
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
Uğurlu mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: Şerefikan [ Kr "Şerefoğulları" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Aşağıoba mah - Bismil - Diyarbakır
K2015 📖: Merxenda Jêrî
1915h 📖: Zeri [ Zz jêri "aşağı" ]
Uyanık mah - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Keremo / Kelemo [ Kr kelemo "dikenli" ]
Derbent mah - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Derbend
Pınarbaşı mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: Matar
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
Tilkilik mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1946 📖: Tirke
1917h 📖: Tirk / Tirkî [ Kr "Türkler?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ © 1/11/1954 gününden itibaren Diyarbakır Vilâyeti Bismil Kazası Sinan Nahiyesinin Başköy Köyüne bağı Tirke Mahallesi, Tirke adiyle bağımsız bir köy haline getirilmişdir. deyar heyran
■ Ağırlıklı olarak Midyat'ın Mesken köyünden (Omerîyan bölgesi) göçen ve yerleşik çevre halkının "Çîyayî" olarak adlandırdığı aileler bulunmaktadır. free
Karacık mah - Bismil - Diyarbakır
K2015 📖: Qerecix
Davutlar mz - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Molladavudan [ Kr "Molla Davutlar" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
Yağmurköy mah - Bismil - Diyarbakır
1960 📖: Dikenli
1928 📖: Dirrik [ Kr "bir tür dikenli çalı, böğürtlen" ]
Çatalköy mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
E1912 1928 📖Çatal
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Yukarısalat mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Salat yk.
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Kopmaz mah - Bismil - Diyarbakır
K2015 📖: Girmalik
Kürt-Sünni yerleşimi
Gedikbaşı mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Karapiç [ Kr pêç "bük, kıvrım" ]
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
Karatepe mah - Bismil - Diyarbakır
K 📖: Girhabeş [ Kr "Habeştepe" ]
E1912 📖: Gırhabaş
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ağırlıklı olarak Kulp'un (Pasur) Dimilîyan köyünden göçen Qulp aşiretine mensup aileler bulunmaktadır. free
Başköy mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: Başköy
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürtçe adı Başko. Eskiden Êzîdîlerin de yaşadığı söylenir. Köyde şimdi Dilxêrî aşiretine mensup Mala Hecîya ailesi ile Mala beg ailesi (Hakkari kökenli oldukları söylenir) bulunmaktadır. free
Başhan mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Xaniser / Xaneser [ Kr xanaser "başhan" ]
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
Güngeçti mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Perîşan [ Kr/Tr "dağınık" ]
E1912 📖: Perüşan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Hasanpınar mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Aşağısalat mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Salat aş.
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Akköy mah - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Şeyxyusuf
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.