haritada ara :   km  
Bismil'de 122 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
? mevki - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Xaçkar [ Ermenice "haç taşı" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Koord: 37° 59' 23'' D, 40° 47' 23'' K
Ağıl mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Ancolini Xincikan [ Kürtçe xincikan "bağevleri" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 48' 43'' D, 40° 58' 11'' K
Ağıllı mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Bîrik | Behramki Biriki [ Kürtçe "kuyucuk" ]
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 44' 8'' D, 40° 41' 45'' K
Ahmetli mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1915h 📖: Mezrei Ahmet
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 45' 8'' D, 40° 56' 44'' K
Akbaş mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Sergevran [ Kürtçe sergewran "akbaşlar" ]
Kürt-Sünni (Cemaldini) yerleşimi
■ Koord: 37° 58' 36'' D, 41° 3' 37'' K
Akçay mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Safiyan [ Kürtçe "temizler? Saffetler?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 1' 8'' D, 40° 40' 13'' K
Akköy mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Şeyxyusuf
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 45' 7'' D, 40° 55' 31'' K
Akoba mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Akuban
■ Koord: 37° 56' 38'' D, 41° 3' 19'' K
Alıncak mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Alişem
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyde ağırlıklı olarak Midyat'ın Mesken köyünden (Omerîyan bölgesi) 1960 lı yıllarda göçen ve yerleşik çevre halkının "Çîyayî" olarak adlandırdığı aileler bulunmaktadır. FREE
■ Koord: 37° 58' 16'' D, 40° 57' 21'' K
Alibey mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Alaeddiniyan
1917h 📖: Alodinan [ Kürtçe "Alaeddinler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 56' 28'' D, 40° 49' 15'' K
Aluç mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
K2011 📖: Alluzê
1928 📖: Allûs / Aloz
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 49' 43'' D, 40° 50' 26'' K
Ambar mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Ambar
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1938'de Bulgaristan muhacirleri iskan edilmiş, fakat onların kente göçmesiyle Kürt nüfus egemen olmuştur. SN
■ 1938'de Razgrad taraflarında bulunan Antonovo (Yaylaköy) halkı iskân edilmişti. Önemli kısmı çok aralamadan batıya dönmüş olup şu anda 15 hâne kaldığı bildirilmektedir. Manav
■ 13 hane Bulgaristan Türkü dışında köyün geri kalanı Kürttür. metonio
■ Kasabanın Bulgaristan Türk'ü olan halkının büyük kısmı Bismil ilçe merkezi ile Batı şehirlerine göç etmiştir. Günümüzde ikamet edenler Bulgaristan Türkleri, Kars-Erzurum-Bingöl dolaylarından gelen Terekeme yani Karapapak Türkleri ile Dadaş denilen Azeriler, çevre köylerden gelen Kürtler ile Trabzon ve Rize'den gelen Hemşinliler ve Lazlar'dır. Esasen kozmopolit yapısı vardir. Mehmet Kaya
■ Koord: 37° 51' 14'' D, 40° 31' 36'' K
Aralık mahalle - Bismil - Diyarbakır
1915h 📖: Tezekli
1526t 📖: Tezekân [ Kürtçe "yeniler" ]
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 37° 49' 50'' D, 40° 40' 48'' K
Arıkgöl mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Gundi Abdi [ Kürtçe "dindar (Süryani) köyü" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 50' 17'' D, 40° 51' 25'' K
Arslanoğlu mahalle - Bismil - Diyarbakır
1960 📖: Yatansöğüt
1917h 📖: Kürt Arslanoğlu
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 0' 12'' D, 40° 35' 0'' K
Aşağıdolay mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Fetli aş.
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 53' 33'' D, 40° 43' 4'' K
Aşağıoba mahalle - Bismil - Diyarbakır
K2015 📖: Merxenda Jêrî
1915h 📖: Zeri [ Zazaca jêri "aşağı" ]
■ Koord: 37° 47' 11'' D, 40° 52' 45'' K
Aşağısalat mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Salat aş.
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 49' 8'' D, 40° 55' 9'' K
Ataköy mahalle - Bismil - Diyarbakır
1946 📖: Darakul
1928 📖: Darakol [ Kürtçe "bodur ağaç" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 56' 17'' D, 40° 31' 47'' K
Aygeçti mahalle - Bismil - Diyarbakır
K2015 📖: Tirşama Tahiro [ Kürtçe "Tilşahin köyü Tahir mezrası" ]
■ Koord: 37° 47' 56'' D, 40° 56' 52'' K
Babahaki mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Babahaki
■ Koord: 37° 51' 43'' D, 40° 45' 27'' K
Bademli mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1977rh 📖: Mezrea Abdülkadir
■ Koord: 37° 55' 32'' D, 40° 57' 36'' K
Baharlı mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Baharlı / Baharlu
■ Koord: 37° 58' 55'' D, 40° 34' 16'' K
Bahçe mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Mağara
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 57' 36'' D, 40° 44' 33'' K
Bakacak mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Seyithasan [ Kürtçe/Türkçe "öz." ]
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Kürt-Sünni/Alevi-Türk yerleşimi
■ Köy halkının yerlisi Alevi Türkmenler'dir. Köy özellikle 90'lı senelerde terör örgütlerinin Diyarbakır'da düzenledikleri saldırılar sebebiyle Batı illerine yoğun göç vermiş olsa da hatırı sayılır bir nüfusa yine de sahiptir. Köy halkı İmam Zeynel Abidin, Zelil Kalender ve Sarı Saltık Ocaklarına talip idi. Mehmet Kaya
■ Koord: 37° 53' 8'' D, 40° 35' 34'' K
Balcılar mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Seledun
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 44' 26'' D, 40° 51' 17'' K
Başhan mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Xaniser / Xaneser [ Kürtçe xanaser "başhan" ]
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 41' 56'' D, 40° 54' 43'' K
Başköy mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: Başköy
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürtçe adı Başko. Eskiden Êzîdîlerin de yaşadığı söylenir. Köyde şimdi Dilxêrî aşiretine mensup Mala Hecîya ailesi ile Mala beg ailesi (Hakkari kökenli oldukları söylenir) bulunmaktadır. FREE
■ Koord: 37° 59' 22'' D, 40° 54' 17'' K
Başören mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: Başmarlı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 45' 47'' D, 40° 44' 34'' K
Bayındır mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1526t 📖: Arabkendi [ Türkçe "Arap köyü" ]
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 45' 52'' D, 40° 51' 46'' K
Beğendik mezra - Bismil - Diyarbakır
1977rh 📖: Koso
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyde ağırlıklı olarak Midyat'ın Sîtê ve Xizna köylerinden (Omerîyan bölgesi) 1960 lı yıllarda göçen ve yerleşik çevre halkının "Çîyayî" olarak adlandırdığı aileler bulunmaktadır. Köyde "girê şikestî" adında bir adet tümülüs vardır. FREE
■ Koord: 37° 58' 20'' D, 40° 58' 49'' K
Belli mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Belli [ Kürtçe pelê "yaprak" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 54' 47'' D, 40° 49' 8'' K
Bismil ilçe - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Bismil
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bismil'in Kürtleri olan Milan aşiretinin sözsel anlatımına ve kendi aşiret kayıtlarına göre "Bismil" adı "Bistmal" kelimesinden geliyor.Bu da "Yirmi Hane" demek. LakedemonianZvingi
■ Bir kaç haneden oluşan önemsiz bir mezra niteliğindeyken Diyarbakır ovasının iskânı neticesiyle önce Konya, sonra da Bulgaristan göçmenlerinin iskânına açılmış ve merkezi bir kasaba hâline getirilmiştir. Çevre yerleşimler ağırlıkla Alevi Türkmenlerden oluşurken bir kaç yerleşim Bulgaristan göçmeni Türklerden oluşur, nüfusun geri kalanı ağırlıkla Kürttür. metonio
■ Koord: 37° 50' 48'' D, 40° 39' 57'' K
Boyacı mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Alibociyan [ Kürtçe alîbonciyan "aş." ]
E1912 📖: Alibengi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 58' 14'' D, 41° 1' 26'' K
Bozçalı mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Bozçalı
Türkmen (Döğer) yerleşimi
■ Koord: 37° 48' 24'' D, 40° 46' 6'' K
Çakallı mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Çakallı
■ Koord: 37° 56' 42'' D, 40° 33' 21'' K
Çakıllı mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Muradan
■ Koord: 37° 53' 5'' D, 40° 51' 35'' K
Çatalköy mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
E1912 1928 📖 📖: Çatal
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 56' 36'' D, 40° 53' 34'' K
Çavuşlu mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Çavışlı
■ Koord: 37° 56' 32'' D, 40° 37' 48'' K
Çelik mezra - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Mezrei Çelik
■ Koord: 37° 43' 5'' D, 40° 56' 0'' K
Çeltikli mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: Mîrkoliyan [ Kürtçe ]
■ Koord: 37° 52' 42'' D, 40° 52' 41'' K
Çolağan mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Çolağan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 0' 39'' D, 40° 29' 47'' K
Çöltepe mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Çöltepe
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 51' 2'' D, 40° 48' 17'' K
Davutlar mezra - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Molladavudan [ Kürtçe "Molla Davutlar" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 49' 43'' D, 40° 53' 27'' K
Derbent mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Derbend
■ Koord: 37° 39' 1'' D, 40° 52' 56'' K
Devran mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: MollaXayr
■ Koord: 37° 53' 16'' D, 40° 30' 1'' K
Diktepe mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: Xincikan [ Kürtçe "bağ evleri" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 55' 12'' D, 41° 3' 41'' K
Doruk mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
K 📖: Girê Izêr
1917h 📖: Arpatepe
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 42' 11'' D, 40° 47' 27'' K
Eliaçık mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Köpekli
1526t 📖: Kapeki
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Çevredeki Alevi köylerinin anlattıklarına göre eski Alevi köyü iken önce Sünnileşip ardından Kürtleşmişlerdir. metonio
■ Köy Diyarbakır'daki 14 Alevi Türkmen Köyü'nden birisiydi. Köy halkının Kürtleştiği olduğu rivayet edilir. Mehmet Kaya
■ Koord: 37° 54' 24'' D, 40° 35' 15'' K
Erler mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Sofiyan [ Kürtçe "sûfiler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 2' 11'' D, 40° 37' 52'' K
Gedikbaşı mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Karapiç [ Kürtçe pêç "bük, kıvrım" ]
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 44' 20'' D, 40° 54' 12'' K
Göksu mahalle - Bismil - Diyarbakır
K2015 📖: Kerxa Muhaciran [ Kürtçe "Kerx (kıyıköy) Muhacirleri" ]
1917h 📖: Muhaciran
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 49' 47'' D, 40° 33' 11'' K
Gültepe mahalle - Bismil - Diyarbakır
1960 📖: Çöltepe
■ Koord: 37° 51' 34'' D, 40° 48' 0'' K
Güngeçti mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Perîşan [ Kürtçe/Türkçe "dağınık" ]
E1912 📖: Perüşan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 54' 14'' D, 40° 54' 47'' K
Güroluk mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Kastel / Kastal
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ 11. yy’da Mervani emiri Ebu-Nasr Ahmed’in inşa ettirdiği Nasriyye kalesi olabilir. Nasır-ı Husrev sefernamesinde Silvan-Amid yolunda dördüncü fersah olduğu belirtilir. SN
■ Koord: 38° 1' 41'' D, 40° 33' 32'' K
Güzelköy mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Sındıs / Sündüs
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 43' 55'' D, 41° 0' 3'' K
Harmanlı mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
K 📖: Mezre Kevır [ Kürtçe mezre kebîr? "büyük mezra" ]
1928 📖: By. Mezra
■ Koord: 37° 43' 46'' D, 40° 49' 41'' K
Hasanpınar mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 53' 40'' D, 40° 55' 3'' K
Horozlu mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Horozlu
■ Koord: 37° 58' 22'' D, 40° 32' 14'' K
Işıklar mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Haydaran / Haydarlu [ Kürtçe "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 59' 16'' D, 40° 31' 24'' K
İbrahim mahalle (Işıklar bağ) - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Xanpazarı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 0' 58'' D, 40° 32' 35'' K
İsalı mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Gundi İsa [ Kürtçe gundê İsê "İsaköy" ]
■ Koord: 37° 50' 18'' D, 40° 49' 53'' K
İsapınar mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: İsapınarı
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 43' 26'' D, 40° 44' 52'' K
Kağıtlı mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Kağıtlı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 2' 7'' D, 40° 31' 26'' K
Kamberli mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Kemberlü
■ Koord: 37° 54' 25'' D, 40° 37' 38'' K
Kamışlı mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Kamışlı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 58' 10'' D, 40° 50' 2'' K
Karabörk mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Karabörk
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 53' 17'' D, 40° 46' 32'' K
Karacık mahalle - Bismil - Diyarbakır
K2015 📖: Qerecix
■ Koord: 37° 49' 2'' D, 40° 53' 25'' K
Karaçölyan mahalle - Bismil - Diyarbakır
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 56' 45'' D, 40° 45' 34'' K
Karagöz mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Karagöz
■ Koord: 37° 56' 47'' D, 40° 36' 5'' K
Karapınar mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: Karapınar
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 46' 51'' D, 40° 42' 34'' K
Karatepe mahalle - Bismil - Diyarbakır
K 📖: Girhabeş [ Kürtçe "Habeştepe" ]
E1912 📖: Gırhabaş
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ağırlıklı olarak Kulp'un (Pasur) Dimilîyan köyünden göçen Qulp aşiretine mensup aileler bulunmaktadır. FREE
■ Koord: 37° 57' 51'' D, 40° 54' 16'' K
Karayiğit mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Karabedran [ Kürtçe ]
■ Koord: 37° 59' 4'' D, 40° 47' 49'' K
Kavuşak mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Zîve [ Kürtçe zevî "tarla" ]
■ Koord: 37° 47' 9'' D, 40° 58' 59'' K
Kayı mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Selmik
■ © 1/11/1954 gününden itibaren Diyarbakır Vilâyeti Bismil Kazası Sinan Nahiyesinin Aliboçiyan Köyüne bağlı Selmik Mahallesi, Selmik adiyle bağımsız bir köy haline getirilmişdir. deyar heyran
■ Koord: 37° 58' 4'' D, 41° 0' 9'' K
Kazancı mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Hacıkîkî | Kürthacı [ Kürtçe kîkan "aş." ]
1915h 📖: Hacıgeyiği (!)
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Hacıköyü Kürtler veya Kîkan aşireti mahallesi anlamında. Kîkî sözcüğü eski yazıda ’Geyiği’ şeklinde okunmuş ve bazen resmiyete bu şekilde yansımıştır. SN
■ Koord: 37° 46' 16'' D, 40° 36' 3'' K
Keberli mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1526t 📖: Keberli / Kemberlü
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 45' 35'' D, 40° 49' 7'' K
Kılavuztepe mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Segiran (başka yer) [ Kürtçe sêgiran "üç tepe" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Daha önce Mardin Savur’a bağlı Segiran/Üçtepeler köyünün mezrası iken Bismil’e bağlandı. SN
■ Koord: 37° 44' 57'' D, 40° 40' 56'' K
Kocalar mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Koçan [ Kürtçe/Türkçe "aş." ]
■ Koord: 37° 57' 55'' D, 41° 7' 17'' K
Koğuk mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: Koğu / Koğı
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 44' 28'' D, 40° 43' 24'' K
Kopmaz mahalle - Bismil - Diyarbakır
K2015 📖: Girmalik
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 45' 16'' D, 40° 53' 45'' K
Kopuzlu mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Kopuzi
E1912 📖: Kupzi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürtçe adı Qopizî. Köyde ağırlıklı olarak Midyat'ın Mesken köyünden (Omerîyan bölgesi) 1960 lı yıllarda göçen ve yerleşik çevre halkının "Çîyayî" olarak adlandırdığı aileler bulunmaktadır. FREE
■ Koord: 37° 57' 17'' D, 40° 57' 32'' K
Korukçu mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Korukçu
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 50' 3'' D, 40° 44' 6'' K
Koyunlu mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Koyunlu
■ Koord: 37° 52' 26'' D, 40° 56' 42'' K
Köprü mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Köprü [ Türkçe ]
■ Koord: 37° 49' 4'' D, 40° 57' 19'' K
Köseli mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Köseli
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 37° 50' 39'' D, 40° 36' 28'' K
Kumrulu mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Zengillü [ Kürtçe/Türkçe zengil/zengül "çan" ]
■ Koord: 37° 56' 24'' D, 40° 47' 26'' K
Kurudeğirmen ölü yerleşim - Bismil - Diyarbakır
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1993'te güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. metonio
■ Koord: 37° 42' 25'' D, 40° 41' 53'' K
Kurudere mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Sadi / Sadiye
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 47' 33'' D, 40° 50' 23'' K
Merdan mahalle (Çakıllı bağ) - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Merdan
■ Koord: 37° 49' 39'' D, 40° 49' 55'' K
Meydanlık mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Mollamûs [ Kürtçe melle Mûs "Molla Musa" ]
Kürt-Sünni (Barava) yerleşimi
■ Koord: 37° 45' 8'' D, 40° 39' 5'' K
Mirzabey mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Mirzebegan [ Kürtçe mîrzebegan "Mirzabeyler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 37° 54' 57'' D, 41° 0' 39'' K
Mollafeyat mahalle (Serçeler bağ) - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Mollafeyah
■ Koord: 37° 57' 18'' D, 40° 40' 24'' K
Ofköy mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Of
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 37° 53' 5'' D, 40° 44' 26'' K
Oğuzlar mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Karahan
■ Koord: 38° 3' 42'' D, 40° 36' 22'' K
Pınarbaşı mahalle - Bismil (Tepe bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: Matar
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 42' 43'' D, 40° 53' 6'' K
Sarıköy mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Zerî [ Kürtçe "sarı" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Koord: 37° 48' 52'' D, 40° 48' 37'' K
Sarıtoprak mahalle - Bismil - Diyarbakır
1928 📖: Holan [ Kürtçe "alanlar" ]
Kürt-Sünni (Acaban) yerleşimi
■ Koord: 37° 50' 9'' D, 40° 28' 12'' K
Sazlı mahalle - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Las [ Kürtçe "ekin yığını" ]
■ Koord: 37° 58' 46'' D, 40° 49' 23'' K
Seki mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Zekko [ Kürtçe "Zeki (öz.)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 55' 45'' D, 40° 47' 25'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.