Birecik'de 84 yerleşim bulundu.
sırala 
  Dorucak mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Tillek [ Kr tilek "höyücek" ]
1915h 📖 Tell Hazar [ Ar/Kr ]
Kürt (Sünni) (Reşi) yerleşimi
■ Eski Dorucak/Tillak köyü baraj gölü altında kaldıktan sonra yeni yerde yeniden kuruldu. SN
  Keskince mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Tell Musa [ Ar/Kr "Musa höyüğü" ]
Türkmen/Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Eski Tilmısan/Keskince köyü baraj gölü altında kaldığı için yeniden iskân edildi. Nüfusu kısmen Türkmen ve kısmen Kaskasya muhaciri Nogay'dır. SN
■ Tilmusa Mahallesinde yaklaşık 100 aile yaşardı. Köy sular altında kaldıktan sonra barajın kıyısında mahallenin eski yerini tepeden görecek bir mevkide köye yeni yerleşim yeri verildi. Fakat buraya köylülerden sadece 40-50 hane yerleşti. Köylülerin çoğu ilçe ve kentlere göçtü. bult
  Bahçeönü mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Şeyxbekir
  Altınova mah - Birecik - Şanlıurfa
1884hk 📖 Hobab [ Sür "bereketli" ]
Türkmen yerleşimi
  Ayran mah - Birecik - Şanlıurfa
1915h 📖 Ayran
Kürt (Sünni) (Reşi) yerleşimi
■ Türkmenlerin kurduğu bir köydür, daha sonra yerlerini Kürtlere satmışlardır. Günümüzde köyün tamamına yakını Kürttür. metonio
  Meteler mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Tell Vez / Tilvez
Türkmen yerleşimi
■ Eski Tilvez/Meteler köyü baraj gölü altında kaldı; yeni yerde iskân edildi. SN
  Ziyaret mv - Birecik - Şanlıurfa
1915h 📖 Şeyxsalih Ziyareti
  Geçittepe mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Tell ˁUbur [ Ar tell el-ˁubur "geçithöyük" ]
Türkmen yerleşimi
  Çiftlik mah - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖 Çukur Çiftlik
Kürt (Sünni) (Reşi + Milan) yerleşimi
  İnnaplı mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 İnnab [ Ar "üzüm" ]
Kürt (Sünni) (Reşi) yerleşimi
■ Köyde Türkmen ailelerde var. Oran belirtmek gerekirse takriben %20-25 Türkmen'dir. Kemal Yıldırım
  Surtepe mah - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖 Surtepe
■ Kısmen Kürt (Sünni) (Reşi) yerleşimi
■ Köyün kuruları Türkmenler'dir. Keza köyün büyük kısmı da Türkmen'dir. Fakat Kürt ailelerde bulunmaktadır. Kemal Yıldırım
  Bağlarbaşı mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Sörik / Sorik [ Kr sorik "kızılca" ]
Kürt (Sünni)/Türkmen yerleşimi
  Melikören mah Yukarıhabip - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖 Melikviran
  Uğurcuk mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Hacinebi [ Kr/Tr ]
Kürt (Sünni) (Reşi) yerleşimi
  Mezra mah - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖 Mezra
Türkmen yerleşimi
■ Köyün yoğun Türkmen nüfus yaşamaktadır. Türkmenler'in bir kısmı Karakeçili bir kısmı ise Beğdili soyludur. Kemal Yıldırım
  Birecik ilçe - Birecik - Şanlıurfa
1665 📖 Birecik
A870 📖 Bîra
Y535 📖 Birtha [ Sür birthâ "saray" ]
Kürt (Sünni)/Türkmen yerleşimi
■ Arapça ve erken Türkçe kaynaklarda Bîre/Bîrâ kullanılır. SN
■ Çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ilçe merkezinde önemli Türk azınlık da bulunmaktadır. Türk
■ İlçe halkının yaklaşık olarak %40'ı Türkmen, 10'u Arap, yarısı ise Kürt'tür. Kemal Yıldırım
  Yukarıkarabaş mah - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖 Karabaş
  Aşağıhabip mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Aşağı Habip
■ Kısmen Kürt (Sünni) (Pijan) yerleşimi
■ Köy halkı Beğdili Türkmenler'i ile Kürtler'den oluşur. Yani her ikisininde nüfusu var. Kemal Yıldırım
  YukarıHabip mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Yukarı Habip
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Adacı mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Şav
  Surdışı mah Çoğan - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖 Haric-i Sur
  Karababa mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Karababa
Türkmen yerleşimi
■ Tüten köyüne bağlı mahalle iken ayrı muhtarlık oldu. SN
  Boztepe mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 -
■ Yakın dönemde kurulmuş bir köydür. SN
  Bentbahçesi mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Bentbahçesi
  Yılmazlar mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Yılanlı
  Akarçay mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Tibil
1743z 📖 Tiril
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
■ © 24.02.1743 Birecik sancağında kain zeamet mülhakatından Tiril kasabasındaki arazilerine konar göçer taifesinden Reşvan Aşireti'ne mensub bazı eşhasın kendilerine zarar verdiklerinden ... deyar heyran
  Sekili mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Koyun
  Söğürtlen mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Söğürtlen
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Türkmen'dir. Soyları Beğdili Boyu'na dayanır. Kemal Yıldırım
  Ziyaret mv - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Ziyaret
  Tüten mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Eşekdüşen
1800~ 📖 Eşekviran
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
■ 1928 Dahiliye Vekâleti köy listesinde görülen `Aşağıdüşen` adı muhtemelen başarısız kalmış bir kibarlaştırma teşebbüsüdür. SN
  Duyduk mah - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖 Xarabe Bezikan
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
■ Akarçay/Tibil köyüne bağlı mahalle iken yakın tarihte ayrı köy statüsü kazandı. SN
  Karakız mah Kuyucak - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Karakız
  Çoğan mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Cokan
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
  Abdallı mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Tell Xanik [ Ar/Kr ]
  İkimağara mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 İkimağara
  Çiçekalan mah - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖 Zeri
1917h 📖 Ziri
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
  Bozdere mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Tell Fâr [ Ar "farehöyük" ]
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
  Akpınar mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Akpınar
Kürt (Sünni) (Reşi) yerleşimi
■ Eski ve Yeni Akpınar olmak üzere iki mahalledir. SN
  AşağıKuyucak mah - Birecik - Şanlıurfa
1946 📖 Biris
1917h 📖 Bîrˁîs [ Kr "İsa kuyu" ]
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
  Mağaralı mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Çukur Girlavik [ Kr girlawik "oğultepe" ]
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
  Tekağaç mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 -
  Diktepe mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Akçakuyu
  Böğürtlen mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1915h 📖 Böğürtlen
Kürt (Sünni) (Şahbikan) yerleşimi
■ 1941'den 70'li yıllara dek Göğlü (Böğürtlen) bucağı merkez köyü idi. SN
■ Hacışerifağa köyü, aşiret lideri Basri Şerifoğlu. şahbikan
  Eşmeler mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Eşme
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
■ Aşağı Eşme, Orta Eşme ve Yukarı Eşme olmak üzere üç mahalledir. SN
  Kurucahöyük mah - Birecik - Şanlıurfa
K 📖 Girişk [ Kr ]
1917h 📖 Kurucatepe Harabesi
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
  Arslanlı mah - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖 Şebük
  Almaşar mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Almaşar
■ Aşağı ve Yukarı Almaşar mahalleleri vardır. SN
  Divriği mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Divriği
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
  Güvenir mah - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖 Sakırga
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Namazlı mah Ünsal - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Namazlı
  Han mah Arslanlı - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Xan
  Kömağıl mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 -
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
■ Divriği köyünden ayrıldı. Yeni yerleşim. SN
  Fatmacık mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Fatmacık
■ Aşağı, Orta ve Yukarı olmak üzere üç mahalledir. SN
  Dalocak mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Çepçepi [ Kr ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Özveren mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Hebabi [ Sür "bereketli" ]
Kürt (Sünni) (Şahbıkan) yerleşimi
  Göktepe mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Göktepe
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
  Düzlüce mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Hülik
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
  Aratdağı mah Kocaali - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Aratdağı
  Meyanca mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Süsik
Kürt (Sünni) (Abbasiyan) yerleşimi
  Yaylacık mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Fısfıs
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
  Günışığı mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Şemsixıdır [ Ar "Hızır güneşi" ]
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
  Yukarıyaylacık mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Semavi
  Mengelli mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Mengelli
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Nüfusu 1878 Karaköse muhaciridir; Türkçe konuşurlar. SN
■ Köyde şu an köyün yerlisi herhangi bir nüfus bulunmamaktadır, çoğunluk Ketikan aşiretinden Kürttür. metonio
  Sumaklı mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Sehaklı
  İncirli mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 İncirli
Eski adı: Miçolar
  Kurunca mah Ekenek - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Kurunca
  İncirlidere mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 -
  Karkutlu mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Kakurdlu
■ Aşağı ve Yukarı Karkutlu mahalleleri vardır. SN
  Ekenek mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Havana
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Sakaltutan mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Sakaltutan
  Kulaksız mah Kocaali - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Kulaksız
  Kocaali mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 -
■ Şimdi Suruç ilçesine bağlı olan Taşlık köyünün mahallesi iken ayrı köy statüsü kazandı. SN
  Yuvacık mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1915h 📖 Yuvacık
Kürt (Sünni) (Silivanlı) yerleşimi
  Konak mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Konak
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
  Cibinören mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Cibinviran [ Tr "tatarcık ören" ]
Kürt (Sünni) (Hartavi) yerleşimi
  Alahacı mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Alhaç
  Damlıca mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Düderi [ Kr dûderi "iki kapılı (aş.)" ]
  Haydarahmet mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1915h 📖 Haydarahmed
Kürt (Sünni) (Berazi/Pijan) yerleşimi
  İnceler mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Dérşebek / Dérşek
  Ilgar mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Mağribî
1915h 📖 Madrabaz
Kürt (Sünni) (Hartavi) yerleşimi
■ 1941 tarihinde kurulan Böğürtlen nahiyesine bağlanan Madrabaz köyü burası olsa gerekir. Mağribi (`korsan`), Madrabaz (`dolandırıcı`) ve Ilgar (`soygun`) adlarına neden layık görüldüğü anlaşılamadı. SN
  Kural mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Asuman
Kürt (Sünni) (Hartavi) yerleşimi
  Dışlık mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Galbaş Harabesi
Kürt (Sünni) (Hartavi) yerleşimi
  Şeker mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Şeker
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köy halkı Avşar Türkmenler'inden oluşmaktadır. Lakin bir kısmı Kürtleşmiştir. Kemal Yıldırım


Grafik harita göster     haritada ara : km