haritada ara :   km  
Birecik'de 84 yerleşim bulundu.
sırala 
Dorucak mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Tillek [ Kr tilek "höyücek" ]
1915h 📖 Tell Hazar [ Ar/Kr ]
Kürt (Sünni) (Rişvan) yerleşimi
■ Eski Dorucak/Tillak köyü baraj gölü altında kaldıktan sonra yeni yerde yeniden kuruldu. SN
Keskince mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Tell Musa [ Ar/Kr "Musa höyüğü" ]
Türkmen/Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Eski Tilmısan/Keskince köyü baraj gölü altında kaldığı için yeniden iskân edildi. Nüfusu kısmen Türkmen ve kısmen Kaskasya muhaciri Nogay'dır. SN
■ Tilmusa Mahallesinde yaklaşık 100 aile yaşardı. Köy sular altında kaldıktan sonra barajın kıyısında mahallenin eski yerini tepeden görecek bir mevkide köye yeni yerleşim yeri verildi. Fakat buraya köylülerden sadece 40-50 hane yerleşti. Köylülerin çoğu ilçe ve kentlere göçtü. bult
Bahçeönü mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Şeyxbekir
Kürt (Sünni) yerleşimi
Geçittepe mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Tell ˁUbur [ Ar tell el-ˁubur "geçithöyük" ]
Türkmen yerleşimi
Altınova mah - Birecik - Şanlıurfa
1884hk 📖 Hobab [ Sür "bereketli" ]
Türkmen yerleşimi
Ayran mah - Birecik - Şanlıurfa
1915h 📖 Ayran
Kürt (Sünni) (Rişvan) yerleşimi
■ Türkmenlerin kurduğu bir köydür, daha sonra yerlerini Kürtlere satmışlardır. Günümüzde köyün tamamına yakını Kürttür. metonio
Meteler mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Tell Vez / Tilvez
Türkmen yerleşimi
■ Eski Tilvez/Meteler köyü baraj gölü altında kaldı; yeni yerde iskân edildi. SN
Ziyaret mv - Birecik - Şanlıurfa
1915h 📖 Şeyxsalih Ziyareti
Kürt (Sünni) yerleşimi
Çiftlik mah - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖 Çukur Çiftlik
Kürt (Sünni) (Rişvan/Milan) yerleşimi
İnnaplı mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 İnnab [ Ar "üzüm" ]
Kürt (Sünni) (Rişvan) yerleşimi
■ Köy halkı Türkmenler ile Kürtler'den oluşmaktadır. Mesela Ateş ailesi, Topal ailesi, Kanolar ailesi, Solak ailesi köydeki Türkmen ailelerden bazılarıdır. Kemal Yıldırım
Surtepe mah - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖 Surtepe
■ Kısmen Kürt (Sünni) (Rişvan) yerleşimi
■ Köyün kuranları Türkmenler'dir. Keza köyün büyük kısmı da Türkmen'dir. Kemal Yıldırım
Bağlarbaşı mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Sörik / Sorik [ Kr sorik "kızılca" ]
Kürt (Sünni)/Türkmen yerleşimi
Melikören mah Yukarıhabip - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖 Melikviran
Kürt (Sünni) yerleşimi
Birecik ilçe - Birecik - Şanlıurfa
1665 📖 Birecik
A870 📖 Bîra
Y535 📖 Birtha [ Sür birthâ "saray" ]
Kürt (Sünni)/Türkmen yerleşimi
■ Arapça ve erken Türkçe kaynaklarda Bîre/Bîrâ kullanılır. SN
■ Çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ilçe merkezinde önemli Türk azınlık da bulunmaktadır.
■ İlçe halkının yaklaşık olarak %40'ı Türkmen, 10'u Arap, yarısı ise Kürt'tür. Kemal Yıldırım
Uğurcuk mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Hacinebi [ Kr/Tr ]
■ Kısmen Kürt (Sünni) (Rişvan) yerleşimi
Mezra mah - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖 Mezra
Türkmen yerleşimi
■ Köyün yoğun Türkmen nüfus yaşamaktadır. Türkmenler'in bir kısmı Karakeçili bir kısmı ise Beğdili soyludur. Kemal Yıldırım
Yukarıkarabaş mah - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖 Karabaş
Kürt (Sünni) yerleşimi
Aşağıhabip mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Aşağı Habip
■ Kısmen Kürt (Sünni) (Pijan) yerleşimi
■ Köy Türkmenler tarafından kurulmuştur. Köy halkı günümüzde Beğdili Türkmenler'i ile Kürtler'den oluşur. Kemal Yıldırım
Yukarıhabip mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Yukarı Habip
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Adacı mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Şav
Kürt (Sünni) yerleşimi
Surdışı mah Çoğan - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖 Haric-i Sur
Kürt (Sünni) yerleşimi
Karababa mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Karababa
Türkmen yerleşimi
■ Tüten köyüne bağlı mahalle iken ayrı muhtarlık oldu. SN
Boztepe mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 -
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Yakın dönemde kurulmuş bir köydür. SN
Bentbahçesi mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Bentbahçesi
Kürt (Sünni) yerleşimi
Yılmazlar mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Yılanlı
Kürt (Sünni) yerleşimi
Akarçay mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Tibil
1743z 📖 Tiril
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
■ © 24.02.1743 Birecik sancağında kain zeamet mülhakatından Tiril kasabasındaki arazilerine konar göçer taifesinden Reşvan Aşireti'ne mensub bazı eşhasın kendilerine zarar verdiklerinden ... deyar heyran
Sekili mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Koyun
Kürt (Sünni) yerleşimi
Söğürtlen mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Söğürtlen
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Türkmen'dir. Soyları Beğdili Boyu'na dayanır. Kemal Yıldırım
Ziyaret mv - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Ziyaret
Kürt (Sünni) yerleşimi
Tüten mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Eşekdüşen
1800~ 📖 Eşekviran
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
■ 1928 Dahiliye Vekâleti köy listesinde görülen `Aşağıdüşen` adı muhtemelen başarısız kalmış bir kibarlaştırma teşebbüsüdür. SN
Duyduk mah - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖 Xarabe Bezikan
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
■ Akarçay/Tibil köyüne bağlı mahalle iken yakın tarihte ayrı köy statüsü kazandı. SN
Karakız mah Kuyucak - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Karakız
Kürt (Sünni) yerleşimi
Çoğan mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Cokan
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
Abdallı mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Tell Xanik [ Ar/Kr ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
İkimağara mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 İkimağara
Kürt (Sünni) yerleşimi
Çiçekalan mah - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖 Zeri
1917h 📖 Ziri
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
Bozdere mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Tell Fâr [ Ar "farehöyük" ]
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
Akpınar mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Akpınar
Kürt (Sünni) (Rişvan) yerleşimi
■ Eski ve Yeni Akpınar olmak üzere iki mahalledir. SN
Aşağıkuyucak mah - Birecik - Şanlıurfa
1946 📖 Biris
1917h 📖 Bîrˁîs [ Kr "İsa kuyu" ]
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
Mağaralı mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Çukur Girlavik [ Kr girlawik "oğultepe" ]
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
Tekağaç mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 -
Kürt (Sünni) yerleşimi
Diktepe mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Akçakuyu
Kürt (Sünni) yerleşimi
Böğürtlen mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1915h 📖 Böğürtlen
Kürt (Sünni) (Şahbikan) yerleşimi
■ 1941'den 70'li yıllara dek Göğlü (Böğürtlen) bucağı merkez köyü idi. SN
■ Hacışerifağa köyü, aşiret lideri Basri Şerifoğlu. şahbikan
■ Şahbikan aşiretinin merkez köyüdür.
Eşmeler mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Eşme
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
■ Aşağı Eşme, Orta Eşme ve Yukarı Eşme olmak üzere üç mahalledir. SN
Kurucahöyük mah - Birecik - Şanlıurfa
K 📖 Girişk [ Kr ]
1917h 📖 Kurucatepe Harabesi
■ Kısmen Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
Arslanlı mah - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖 Şebük
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
Almaşar mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Almaşar
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Aşağı ve Yukarı Almaşar mahalleleri vardır. SN
Ünsal mah - Birecik - Şanlıurfa
Eski adı: Haydar Çörtüği
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
■ Köyün eski adı Haydarçörtük köyüdür. Bölgeye ilk olarak Barak Türkmenleri'nin Karaşıhlı Kolu yerleşmiştir. Kemal Yıldırım
Divriği mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Divriği
■ Kısmen Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
Güvenir mah - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖 Sakırga
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
Namazlı mah Ünsal - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Namazlı
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Namazlı'da Barak Türkmenleri'nin Karaşıhlı Kolu da yaşamaktadır. Kemal Yıldırım
Han mah Arslanlı - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Xan
Kürt (Sünni) yerleşimi
Kömağıl mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 -
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
■ Divriği köyünden ayrıldı. Yeni yerleşim. SN
Fatmacık mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Fatmacık
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Aşağı, Orta ve Yukarı olmak üzere üç mahalledir. SN
Dalocak mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Çepçepi [ Kr ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
Özveren mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Hebabi [ Sür "bereketli" ]
Kürt (Sünni) (Şahbıkan) yerleşimi
■ Şahbikan köyüdür
Göktepe mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Göktepe
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
Düzlüce mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Hülik
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
Aratdağı mah Kocaali - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Aratdağı
Kürt (Sünni) yerleşimi
Meyanca mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Süsik
Kürt (Sünni) (Abbasiyan) yerleşimi
Yaylacık mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Fısfıs
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
Günışığı mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Şemsixıdır [ Ar "Hızır güneşi" ]
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
Yukarıyaylacık mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Semavi
Kürt (Sünni) yerleşimi
Mengelli mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Mengelli
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Nüfusu 1878 Karaköse muhaciridir; Türkçe konuşurlar. SN
■ Köyde şu an köyün yerlisi herhangi bir nüfus bulunmamaktadır, çoğunluk Ketikan aşiretinden Kürttür. metonio
Sumaklı mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Sehaklı
Kürt (Sünni) yerleşimi
İncirli mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 İncirli
Eski adı: Miçolar
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
Kurunca mah Ekenek - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Kurunca
Kürt (Sünni) yerleşimi
İncirlidere mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 -
Kürt (Sünni) yerleşimi
Karkutlu mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Kakurdlu
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Aşağı ve Yukarı Karkutlu mahalleleri vardır. SN
Ekenek mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Havana
Kürt (Sünni) yerleşimi
Sakaltutan mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Sakaltutan
Kürt (Sünni) yerleşimi
Kulaksız mah Kocaali - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Kulaksız
Kürt (Sünni) yerleşimi
Kocaali mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 -
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Şimdi Suruç ilçesine bağlı olan Taşlık köyünün mahallesi iken ayrı köy statüsü kazandı. SN
Yuvacık mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1915h 📖 Yuvacık
Kürt (Sünni) (Silivanlı) yerleşimi
■ Köyün eski adı Havacık köyüdür. Köyü kuranlar Kürtler'dir. Lakin köy halkı günümüzde Türkmenler ile Kürtler'den oluşmaktadır. Kemal Yıldırım
Konak mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Konak
Kürt (Sünni) (Ketikan) yerleşimi
Cibinören mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Cibinviran [ Tr "tatarcık ören" ]
Kürt (Sünni) (Hartavi) yerleşimi
Alahacı mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖 Alhaç
Kürt (Sünni) yerleşimi
Damlıca mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Düderi [ Kr dûderi "iki kapılı (aş.)" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Haydarahmet mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1915h 📖 Haydarahmed
Kürt (Sünni) (Berazi/Pijan) yerleşimi
İnceler mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Dérşebek / Dérşek
Kürt (Sünni) yerleşimi
Ilgar mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Mağribî
1915h 📖 Madrabaz
■ Kısmen Kürt (Sünni) (Hartavi) yerleşimi
■ 1941 tarihinde kurulan Böğürtlen nahiyesine bağlanan Madrabaz köyü burası olsa gerekir. Mağribi (`korsan`), Madrabaz (`dolandırıcı`) ve Ilgar (`soygun`) adlarına neden layık görüldüğü anlaşılamadı. SN
Dışlık mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Galbaş Harabesi
Kürt (Sünni) (Hartavi) yerleşimi
Kural mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Asuman
Kürt (Sünni) (Hartavi) yerleşimi
Şeker mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Şeker
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köy halkı Avşar Türkmenleri ile Barak Türkmenleri'nin Karaşıh kolundan oluşmaktadır. Kemal Yıldırım


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.