Birecik'de 84 yerleşim bulundu.
sırala 
  Dorucak mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h: Tillek [ Kürd tilek "höyücek" ]
1915h: Tell Hazar
Kürd (Reşi) yerleşimi
■ Eski Dorucak/Tillak köyü baraj gölü altında kaldıktan sonra yeni yerde yeniden kuruldu. SN
  Keskince mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h: Tell Musa [ Ar/Kürd "Musa höyüğü" ]
Türkmen yerleşimi
■ Eski Tilmısan/Keskince köyü baraj gölü altında kaldığı için yeniden iskân edildi. SN
■ Türkmen-Nogay karışık nüfus. Tilmusa Mahallesinde yaklaşık 100 aile yaşardı. Köy sular altında kaldıktan sonra barajın kıyısında mahallenin eski yerini tepeden görecek bir mevkide köye yeni yerleşim yeri verildi. Fakat buraya köylülerden sadece 40-50 hane yerleşti. Köylülerin çoğu ilçe ve kentlere göçtü. bult
  Altınova mah - Birecik - Şanlıurfa
1884hk: Hobab [ Süry "bereketli" ]
Türkmen yerleşimi
  Ayran mah - Birecik - Şanlıurfa
1915h: Ayran
Kürd (Reşi) yerleşimi
  Meteler mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h: Tilvez
Türkmen yerleşimi
■ Eski Tilvez/Meteler köyü baraj gölü altında kaldı; yeni yerde iskân edildi. SN
  Geçittepe mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h: Tilˁubur [ Ar tell el-ˁubur "geçithöyük" ]
Türkmen yerleşimi
  İnnaplı mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h: İnnab [ Ar "üzüm" ]
Kürd (Reşi) yerleşimi
■ Köy halkının çoğunluğu Kurmanç Kürdler'inden Reşi Aşireti'ne mensuptur. Ayrıca köyde birkaç haneden mütevellit Türkmen nüfus da bulunmaktadır. Berk Ulusoy
  Surtepe mah - Birecik - Şanlıurfa
1928: Surtepe
Kürd (Reşi) yerleşimi
■ Mahalle 17. yüzyılda Türkmenler tarafından kurulmuştur. Fakat ilerleyen zamanlarda Reşi Aşireti tarafından yoğun göç almıştır. Günümüzde nüfusun çoğunluğu Kurmanç Kürdler'inden Reşi Aşireti'ne mensuptur. Köyde halen nüfusun ufak bir kısmıda Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Bağlarbaşı mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h: Sörik / Sorik [ Kürd sorik "kızılca" ]
Kürd/Türkmen yerleşimi
■ Köy halkının bir kısmı Türkmenler'den, bir kısmı da Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Melikören mah Yukarıhabip - Birecik - Şanlıurfa
1928: Melikviran
  Uğurcuk mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h: Hacinebi [ Kürd/Tr ]
Kürd (Reşi) yerleşimi
■ Köy halkının çoğunluğu Kurmanç Kürdler'inden Reşi Aşireti'ne mensuptur. Ayrıca köyde birkaç haneden mütevellit Türkmen nüfus da bulunmaktadır. Berk Ulusoy
  Mezra mah - Birecik - Şanlıurfa
1928: Mezra
■ Mahallenin çoğunluğu Araplar'dan oluşmaktadır. Ayrıca mahallede birkaç haneden mütevellit Türkmen nüfusta bulunmaktadır. Berk Ulusoy
  Birecik ilçe - Birecik - Şanlıurfa
1665: Birecik
A870: Bîra
Y535: Birtha [ Süry birthâ "saray" ]
■ Arapça ve erken Türkçe kaynaklarda Bîre/Bîrâ kullanılır. SN
■ Çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ilçe merkezinde önemli Türk azınlık da bulunmaktadır. Türk
■ Birecik ilçesinin merkezi, beldeleri, köyleri ve mezralarıyla birlikte yaklaşık 100.000 nüfusu bulunmaktadır. İlçe halkının %40'ı Türkmenler'den, 10'u Araplar'dan ve geriye kalan yarısı da Kürdler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Aşağıhabip mah - Birecik - Şanlıurfa
Kürd (Pijan) yerleşimi
■ Mahalle halkı Türkmenler'den ve Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  YukarıHabip mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h: Yukarı Habip
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Mahalle halkı Türkmenler'den ve Kafkasya'dan gelen Çerkesler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Karababa mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h: Karababa
■ Tüten köyüne bağlı mahalle iken ayrı muhtarlık oldu. SN
  Boztepe mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h: -
■ Yakın dönemde kurulmuş bir köydür. SN
  Akarçay mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h: Tibil
1743z: Tiril
Kürd (Ketikan) yerleşimi
■ © 24.02.1743 Birecik sancağında kain zeamet mülhakatından Tiril kasabasındaki arazilerine konar göçer taifesinden Reşvan Aşireti'ne mensub bazı eşhasın kendilerine zarar verdiklerinden ... deyar heyran
  Tüten mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h: Eşekdüşen
1800~: Eşekviran
Kürd (Ketikan) yerleşimi
■ 1928 Dahiliye Vekâleti köy listesinde görülen `Aşağıdüşen` adı muhtemelen başarısız kalmış bir kibarlaştırma teşebbüsüdür. SN
  Duyduk mah - Birecik - Şanlıurfa
Kürd (Ketikan) yerleşimi
■ Akarçay/Tibil köyüne bağlı mahalle iken yakın tarihte ayrı köy statüsü kazandı. SN
  Çoğan mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h: Cokan
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Çiçekalan mah - Birecik - Şanlıurfa
1928: Zeri
1917h: Ziri
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Bozdere mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h: Tilfâr [ Ar "farehöyük" ]
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Akpınar mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h: Akpınar
Kürd (Reşi) yerleşimi
■ Eski ve Yeni Akpınar olmak üzere iki mahalledir. SN
  AşağıKuyucak mah - Birecik - Şanlıurfa
1946: Biris
1917h: Bîrˁîs [ Kürd "İsa kuyu" ]
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Karakız mah Kuyucak - Birecik - Şanlıurfa
1917h: Karakız
  Mağaralı mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h: Çukur Girlavik [ Kürd girlawik "oğultepe" ]
Kürd (Ketikan) yerleşimi
■ Mahalle 18. yüzyılın başlarında Türkmenler tarafından kurulmuştur. Fakat Suriye'deki Kılhayd köyünde yaşamakta olan Ketikan Aşireti tarafından sonraları büyük bir göç almıştır. Günümüzde köy halkının çoğunluğu Kurmanç Kürdlerin'den Ketikan Aşireti'ne mensuptur. Köyde halen nüfusun ufak bir kısmıda Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Böğürtlen mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1915h: Böğürtlen
Kürd (Şabikan) yerleşimi
■ 1941'den 70'li yıllara dek Göğlü (Böğürtlen) bucağı merkez köyü idi. SN
■  şahbikan aşireti yerleşkesi-hacı şerif ağa köyü aşiret lideri Basri Şerifoğlu şahbikan
  Eşmeler mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h: Eşme
Kürd (Ketikan) yerleşimi
■ Aşağı Eşme, Orta Eşme ve Yukarı Eşme olmak üzere üç mahalledir. SN
  Almaşar mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h: Almaşar
■ Aşağı ve Yukarı Almaşar mahalleleri vardır. SN
  Ünsal mah - Birecik - Şanlıurfa
Eski adı: Xaydar Çortuği
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Divriği mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h: Divriği
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Güvenir mah - Birecik - Şanlıurfa
1928: Sakırga
Kürd yerleşimi
  Namazlı mah Ünsal - Birecik - Şanlıurfa
1917h: Namazlı
■ Mahalle halkı Karaşıh Türkmenler'i ile Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Han mah Arslanlı - Birecik - Şanlıurfa
1917h: Xan
  Kömağıl mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h: -
Kürd (Ketikan) yerleşimi
■ Divriği köyünden ayrıldı. Yeni yerleşim. SN
  Fatmacık mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h: Fatmacık
■ Aşağı, Orta ve Yukarı olmak üzere üç mahalledir. SN
  Dalocak mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h: Çepçepi [ Kürd ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Özveren mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h: Hebabi [ Süry "bereketli" ]
Kürd (Şabıkan) yerleşimi
■  şahbikan aşireti yerleşkesi-hacı şerif ağa köyü aşiret lideri Basri Şerifoğlu şahbikan
  Göktepe mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h: Göktepe
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Düzlüce mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h: Hülik
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Aratdağı mah Kocaali - Birecik - Şanlıurfa
1917h: Aratdağı
  Meyanca mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h: Süsik
Kürd (Abbasiyan) yerleşimi
  Yaylacık mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h: Fısfıs
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Günışığı mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h: Şemsixıdır [ Ar "Hızır güneşi" ]
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Mengelli mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h: Mengelli
Kürd yerleşimi
■ Nüfusu 1878 Karaköse muhaciridir; Türkçe konuşurlar. SN
■ Köyde şu an köyün yerlisi herhangi bir nüfus bulunmamaktadır, çoğunluk Ketikan aşiretinden Kürttür. metonio
  İncirli mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h: İncirli
Eski adı: Miçolar
  Karkutlu mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h: Kakurdlu
■ Aşağı ve Yukarı Karkutlu mahalleleri vardır. SN
  Kulaksız mah Kocaali - Birecik - Şanlıurfa
1917h: Kulaksız
  Kocaali mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h: -
■ Şimdi Suruç ilçesine bağlı olan Taşlık köyünün mahallesi iken ayrı köy statüsü kazandı. SN
  Yuvacık mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1915h: Yuvacık
Kürd (Silivanlı) yerleşimi
■ Köy halkı Türkmenler'den ve Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Konak mah - Birecik - Şanlıurfa
1917h: Konak
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Cibinören mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1928: Cibinviran [ Tr "tatarcık ören" ]
Kürd (Hartavi) yerleşimi
  Damlıca mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h: Düderi [ Kürd dûderi "iki kapılı" ]
  Ilgar mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h: Mağribî
1915h: Madrabaz
Kürd (Hartavi) yerleşimi
■ 1941 tarihinde kurulan Böğürtlen nahiyesine bağlanan Madrabaz köyü burası olsa gerekir. Mağribi (`korsan`), Madrabaz (`dolandırıcı`) ve Ilgar (`soygun`) adlarına neden layık görüldüğü anlaşılamadı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km