haritada ara :   km  
Birecik'de 92 yerleşim bulundu.
sırala 
Abdallı mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Tıl Xanik [ Arapça ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ketikan aşiretine mensup Kürt yerleşimidir metonio
■ Koord: 36° 58' 53'' D, 38° 2' 54'' K
Adacı mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Şav
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 36° 56' 27'' D, 38° 0' 41'' K
Akarçay mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Tibil
1743z 📖: Tiril
Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
■ © 24.02.1743 Birecik sancağında kain zeamet mülhakatından Tiril kasabasındaki arazilerine konar göçer taifesinden Reşvan Aşireti'ne mensub bazı eşhasın kendilerine zarar verdiklerinden ... deyar heyran
■ Koord: 36° 55' 10'' D, 38° 1' 40'' K
Akpınar mahalle - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Akpınar
■ Kısmen Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Eski ve Yeni Akpınar olmak üzere iki mahalledir. SN
■ Köy eski ve yeni diye iki mahalleye sahip. Mahallelerden biri Türkmen diğeri Kürt. Melih BARAZ
■ Koord: 37° 7' 54'' D, 38° 3' 50'' K
Alahacı mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Alhaç
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Koord: 37° 10' 55'' D, 38° 13' 24'' K
Almaşar mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Almaşar
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Aşağı ve Yukarı Almaşar mahalleleri vardır. SN
■ Koord: 37° 4' 0'' D, 38° 6' 18'' K
Altınova mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1884hk 📖: Hobab [ Süryanice "bereketli" ]
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 37° 5' 33'' D, 37° 54' 43'' K
Aratdağı mahalle (Kocaali bağ) - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Aratdağı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 3' 22'' D, 38° 8' 7'' K
Arslanlı mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖: Şebük
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Türkmen/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Arslanlı köyü Türkmendir. köye bağlı han mahallesi Türkmen ve Kürt karışık Melih BARAZ
■ Çoğunluğu Kürt olan köyde az miktarda Türk aileler mevcuttur metonio
■ Kürt ve Türk karışık (Nüfus: 818) 24 Haziran 2018 seçim sonuçları: MHP 60 iYi Parti 7 HDP 118 CHP 14 AKP 109 gölge
■ Koord: 36° 59' 11'' D, 38° 6' 7'' K
AşağıFatmacık mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Fatmacık
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Aşağı, Orta ve Yukarı olmak üzere üç mahalledir. SN
■ Koord: 36° 57' 38'' D, 38° 7' 28'' K
Aşağıhabip mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Aşağı Habip
Kürt-Sünni (Pijan) yerleşimi
■ Köy halkını oluşturan Bijan/Pijan aşireti kimilerine göre Kürt, kimilerine göre Türkmendir. SN
■ Pijan aşireti konfedere bir aşirettir. aşiretin bazı obaları Türkmen bazı obaları Kürt. Mesela Antepteki Pijanlar Türkmen, Batmandaki Pijanlar Kürt. Urfadaki pijanlar Türkmen ve Kürt karışık. Melih BARAZ
■ Urfa'da bulunan Pijan aşireti mensupları Kürt Bilgi
■ Pijan aşiretinin kökeni Urfa Suruça dayanır ve bir Kürt aşiretidir. Ayrıca bu köyde bir tane bile Türkmen bulunmuyor. yilanizm
■ Koord: 37° 7' 26'' D, 37° 59' 39'' K
Aşağıkuyucak mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1946 📖: Biris
1917h 📖: Bîrˁîs [ Kürtçe "İsa kuyu" ]
Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
■ Koord: 36° 56' 22'' D, 38° 3' 51'' K
AşağıYeniçağ mahalle - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Madrabaz
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 6' 36'' D, 38° 15' 46'' K
Ayran mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1915h 📖: Ayran
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Türkmenlerin kurduğu bir köydür, daha sonra yerlerini Kürtlere satmışlardır. Günümüzde köyün tamamına yakını Kürttür. metonio
■ Buradaki herkes arazisini satmadı. satan Türkmenler Antepe taşındı ve bilhassa Küsget sanayide işyeri açtılar. Kalanlar ise tarım ve hayvancılığa devam ediyor. Ayran önceleri beldeydi ve Türkmendi şimdi Türkmen ve Kürt karışık. Melih BARAZ
■ Tamamına yakını Rışvan aşiretine mensup Kürttür yilanizm
■ Koord: 37° 8' 56'' D, 37° 54' 52'' K
Bağlarbaşı mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Sörik / Sorik [ Kürtçe sorik "kızılca" ]
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Burada Türkmenler çok fazla nüfusa sahip. Kürtlerden ise 3-4 aile var Melih BARAZ
■ Geçmişte Türkmen köyü olsada bugün Kürt ve Türkler karışık olarak yaşıyor. Bilgi
■ Köylülerin çoğu Kürt olduğunu vurgulamaktadır. metonio
■ Koord: 37° 6' 46'' D, 37° 57' 44'' K
Bahçeönü mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Şeyhbekir
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Şeyh Ebubekir el-Zahid Eyyubiler devrinde Yezidi Kürt Rişvan aşiretlerini irşad amacıyla bölgeye yerleşen bir din alimidir. Kabri bu köyde halen ziyaret edilir. SN
■ Eski Ezidi köyü olup günümüzde ağır derecede müslümanlaşmış ve Kürtleşmiş Rişvan köyüdür. Bilgi
■ Koord: 37° 7' 27'' D, 37° 53' 2'' K
Bentbahçesi mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Bentbahçesi
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski ismi Gundê Esado, Esado'nun (1878-1931) Köyü anlaminda. Berazi
■ Koord: 37° 1' 16'' D, 38° 1' 15'' K
Bilekli mezra (Göktepe bağ) - Birecik - Şanlıurfa
Eski adı: Babahat
■ Koord: 36° 55' 7'' D, 38° 6' 31'' K
Birecik ilçe - Birecik - Şanlıurfa
1665 📖: Birecik
A870 📖: Bîra
Y535 📖: Birtha [ Süryanice birthâ "kale, saray" ]
Kürt-Sünni/Türkmen yerleşimi
■ Arapça ve erken Türkçe kaynaklarda Bîre/Bîrâ kullanılır. İlçe nüfusu halen yaklaşık yarı yarıya Kürt ve Türkmendir. SN
■ Birecik merkez yarısı Türkmen, yüzde 30-35 civarında Kürt kalanlar ise Araptır. Kesin bilgidir fakat bu oran kırsalda köy köy değişir. Birecikteki veya İstanbul daki çoğu Birecikli Türkmen de kebap salonu işletir Melih BARAZ
■ İlçe Nüfusunun çoğunluğu Kürtlerden oluşmaktadır. Türkler önemli büyük azınlığa sahiptir. metonio
■ Bireciğin yerlisi olan aileler Türkmendir, ancak bugün yerli ailelerin tamamına yakını Gaziantep merkezine veya Nizibe göç etmiştir. Köylerden gelen Kürt nüfus ile ilçede Kürtler çoğunluğu yakalamış olup, bireciğin yerlileri bir avuç kalmıştır. Günümüzde ilçe %80 Kürt, 20 Türk nüfustan oluşmaktadır. serhad
■ Koord: 37° 1' 40'' D, 37° 58' 37'' K
Bozdere mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Tıl Fâr [ Arapça "fare höyük" ]
Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
■ Koord: 36° 59' 36'' D, 38° 3' 41'' K
Boztepe mahalle - Birecik - Şanlıurfa
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Yakın dönemde kurulmuş bir köydür. SN
■ Koord: 37° 7' 41'' D, 38° 1' 12'' K
Böğürtlen mahalle - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1915h 📖: Böğürtlen
Kürt-Sünni (Şahbikan) yerleşimi
■ 1941’den 70’li yıllara dek Göğlü (Böğürtlen) bucağı merkez köyü idi. SN
■ Hacışerifağa köyü, aşiret lideri Basri Şerifoğlu. şahbikan
■ Şahbikan aşiretinin merkez köyüdür.
■ Koord: 37° 10' 1'' D, 38° 4' 50'' K
Cibinören mahalle - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Cibinviran
Kürt-Sünni (Hartavi) yerleşimi
■ Koord: 37° 14' 3'' D, 38° 12' 14'' K
Çiçekalan mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖: Zeri
1917h 📖: Ziri
■ Kısmen Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
■ Köy Türkmen Kürt karışık Melih BARAZ
■ Köyün tamamı Kürttür karanlık
■ Koord: 36° 52' 56'' D, 38° 3' 21'' K
Çiftlik mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖: Çukur Çiftlik
Kürt-Sünni (Rişvan-Milan) yerleşimi
■ Koord: 37° 6' 12'' D, 37° 55' 44'' K
Çoğan mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Cokan
Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
■ Koord: 37° 2' 2'' D, 38° 2' 48'' K
Dalocak mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Çepçepi [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 6' 51'' D, 38° 7' 32'' K
Damlıca mahalle - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Düderi [ Kürtçe dûderi "iki kapılı (aş.)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 12' 37'' D, 38° 13' 35'' K
Dışlık mahalle - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1946 📖: Kılbaş
1917h 📖: Gılbaş Harabesi
Kürt-Sünni (Hartavi) yerleşimi
■ Koord: 37° 9' 5'' D, 38° 12' 34'' K
Diktepe mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Akçakuyu
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 1' 2'' D, 38° 4' 39'' K
Divriği mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Divriği
■ Kısmen Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
■ Koord: 37° 1' 37'' D, 38° 6' 35'' K
Dorucak mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Tıl Ak
1915h 📖: Tıl Hazar [ Arapça ]
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Eski Dorucak/Tillak köyü baraj gölü altında kaldıktan sonra yeni yerde yeniden kuruldu. SN
■ Koord: 37° 8' 32'' D, 37° 52' 58'' K
Duyduk mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖: Xarabe Bezikan
Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
■ Akarçay/Tibil köyüne bağlı mahalle iken yakın tarihte ayrı köy statüsü kazandı. SN
■ Duyduk Türkmen ve Kürt karışıktır. fakat yakınlardaki Doyduk tamamen Kürt. Melih BARAZ
■ Koord: 36° 54' 34'' D, 38° 2' 27'' K
Düzlüce mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Hülik
Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
■ Koord: 36° 56' 46'' D, 38° 8' 5'' K
Ekenek mahalle - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Havana
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 8' 12'' D, 38° 10' 13'' K
Eşmeler mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Eşme
Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
■ Aşağı Eşme, Orta Eşme ve Yukarı Eşme olmak üzere üç mahalledir. SN
■ Koord: 36° 52' 55'' D, 38° 5' 5'' K
Geçittepe mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Tıl ˁUbur [ Arapça tell el-ˁubur "geçit höyük" ]
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 37° 4' 4'' D, 37° 53' 29'' K
Göktepe mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Göktepe
Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
■ Koord: 36° 54' 6'' D, 38° 7' 43'' K
Günışığı mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Şemsixıdır [ Arapça "Hızır güneşi" ]
Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
■ Koord: 37° 6' 8'' D, 38° 8' 45'' K
Güvenir mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖: Sakırga
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 36° 56' 24'' D, 38° 6' 52'' K
Han mahalle (Arslanlı bağ) - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Xan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 36° 59' 46'' D, 38° 7' 14'' K
Haydarahmet mahalle - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1915h 📖: Haydarahmed
Kürt-Sünni (Berazi/Pijan) yerleşimi
■ Koord: 37° 7' 14'' D, 38° 14' 20'' K
Ilgar mahalle - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Mağribî
■ Kısmen Kürt-Sünni (Hartavi) yerleşimi
■ Koord: 37° 9' 28'' D, 38° 15' 8'' K
İğdeli mahalle (Ilgar bağ) - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1933 📖: İğdelimaaÇörtenek [ İğdeli ve Çörtenek ]
1928 📖: İğdeli
■ Koord: 37° 9' 33'' D, 38° 14' 20'' K
İkimağara mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: İkimağara
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 6' 31'' D, 38° 2' 57'' K
İnceler mahalle - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 14' 46'' D, 38° 14' 22'' K
İncirli mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1977rh 📖: Miçolar
1917h 📖: İncirli
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 36° 55' 57'' D, 38° 9' 20'' K
İncirlidere mahalle - Birecik - Şanlıurfa
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 36° 55' 29'' D, 38° 9' 25'' K
İnnaplı mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: İnnab [ Arapça "üzüm" ]
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Koord: 37° 4' 14'' D, 37° 55' 50'' K
Karababa mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Karababa
Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
■ Tüten köyüne bağlı mahalle iken ayrı muhtarlık oldu. SN
■ Koord: 37° 6' 44'' D, 38° 0' 52'' K
Karakız mahalle (Kuyucak bağ) - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Karakız
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 36° 56' 16'' D, 38° 2' 43'' K
Karkutlu mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Kakurdlu
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Aşağı ve Yukarı Karkutlu mahalleleri vardır. SN
■ Koord: 36° 57' 34'' D, 38° 10' 0'' K
Karşıyaka mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Han + Ziyaret
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Karşıyaka mahallesi hemen hemen bir ilçe büyüklüğünde ve baya nüfusu olan bir beldedir Çoğunlukla Kürtlerden azınlık olarak Türkmenlerden oluşur az miktarda Suriyeli Arap nüfusuda vardır.
■ İki ayrı küçük yerleşim bulunuyorken Antep-Urfa yolunun köprü aracılığıyla buradan geçmesi üzerine bu iki yerleşim birleşerek büyümüştür. çoğunluğu Kürt olup kalan nüfus Türklerden oluşmaktadır. Suriyeli mülteciler de bulunuyor. Artık Birecik'e bağlıdır. metonio
■ Koord: 37° 1' 42'' D, 37° 57' 37'' K
Keskince mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Tıl Musa [ Arapça "Musa höyüğü" ]
Y17 📖: Apamea
Türkmen/Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Eski Tilmısan/Keskince köyü baraj gölü altında kaldığı için yeni yerde iskân edildi. Antik Apamea kentinin eski köy sınırları içinde olan öreni sular altında kaldı. Nüfusu kısmen Türkmen ve kısmen Nogay’dır. SN
■ Tilmusa Mahallesinde yaklaşık 100 aile yaşardı. Köy sular altında kaldıktan sonra barajın kıyısında mahallenin eski yerini tepeden görecek bir mevkide köye yeni yerleşim yeri verildi. Fakat buraya köylülerden sadece 40-50 hane yerleşti. Köylülerin çoğu ilçe ve kentlere göçtü. bult
■ Koord: 37° 4' 40'' D, 37° 53' 2'' K
Kısakuyu mezra (Yuvacık bağ) - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1977rh 📖: Derik [ Kürtçe "kilise" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 7' 27'' D, 38° 13' 12'' K
Kocaali mahalle - Birecik - Şanlıurfa
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Şimdi Suruç ilçesine bağlı olan Taşlık köyünün mahallesi iken ayrı köy statüsü kazandı. SN
■ Koord: 37° 4' 47'' D, 38° 10' 56'' K
Konak mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Konak
Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
■ Koord: 36° 55' 47'' D, 38° 11' 59'' K
Kozlu mezra (Bağlarbaşı bağ) - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Ferho
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 8' 56'' D, 37° 57' 59'' K
Kömağıl mahalle - Birecik - Şanlıurfa
Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
■ Divriği köyünden ayrıldı. Yeni yerleşim. SN
■ Koord: 37° 1' 33'' D, 38° 7' 28'' K
Kulaksız mahalle (Kocaali bağ) - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Kulaksız
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 3' 19'' D, 38° 10' 54'' K
Kural mahalle - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Asuman
Kürt-Sünni (Hartavi) yerleşimi
■ Koord: 37° 8' 31'' D, 38° 16' 12'' K
Kurucahöyük mahalle - Birecik - Şanlıurfa
K 📖: Girişk [ Kürtçe ]
1917h 📖: Kurucatepe Harabesi
■ Kısmen Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
■ Koord: 37° 0' 29'' D, 38° 5' 27'' K
Kurunca mahalle (Ekenek bağ) - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Kurunca
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 9' 51'' D, 38° 9' 21'' K
Mağaralı mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Çukur Girlavik [ Kürtçe girlawik "oğultepe" ]
Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
■ Koord: 36° 57' 56'' D, 38° 4' 9'' K
Melikören mahalle (Yukarıhabip bağ) - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖: Melikviran
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 10' 10'' D, 37° 57' 56'' K
Mengelli mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Mengelli
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
■ Nüfusu 1878 Karaköse muhaciridir; Türkçe konuşurlar. SN
■ Köyde şu an köyün yerlisi herhangi bir nüfus bulunmamaktadır, çoğunluk Ketikan aşiretinden Kürttür. metonio
■ Koord: 37° 0' 10'' D, 38° 9' 12'' K
Meteler mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Tıl Vez [ Arapça ]
Türkmen yerleşimi
■ Eski Tilvez/Meteler köyü baraj gölü altında kaldı; yeni yerde iskân edildi. SN
■ Koord: 37° 3' 0'' D, 37° 54' 53'' K
Meyanca mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Süsik
Kürt-Sünni (Abbasiyan) yerleşimi
■ Koord: 37° 8' 42'' D, 38° 8' 39'' K
Mezra mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖: Mezra
Müslüman Arap yerleşimi
■ Köyde yoğun Türkmen nüfus yaşamaktadır. Türkmenler'in bir kısmı Karakeçili bir kısmı ise Beğdili soyludur. Kemal Yıldırım
■ Köy yüzde 60 Arap, yüzde 20 Kürt, yüzde 20 Türk vatandaşlardan oluşur Fethi
■ Birecik ilçesindeki tek yerli Arap yerleşimi Mert Çakmak
■ Koord: 36° 58' 58'' D, 37° 58' 56'' K
Namazlı mahalle (Ünsal bağ) - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Namazlı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 5' 3'' D, 38° 6' 59'' K
OrtaFatmacık mahalle - Birecik - Şanlıurfa
■ Koord: 36° 57' 41'' D, 38° 7' 0'' K
Özveren mahalle - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Hobabi
1917h 📖: Hebabi [ Süryanice "bereketli" ]
Kürt-Sünni (Şahbıkan) yerleşimi
■ Şahbikan köyüdür
■ Koord: 37° 9' 59'' D, 38° 7' 41'' K
Sakaltutan mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Sakaltutan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 36° 56' 8'' D, 38° 10' 39'' K
Saray mahalle - Birecik - Şanlıurfa
K 📖: Mezmexan
1917h 📖: Saray
■ Kısmen Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Koord: 37° 2' 14'' D, 37° 57' 48'' K
Sekili mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Koyun
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 6' 59'' D, 38° 1' 45'' K
Söğürtlen mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Söğürtlen
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Şahbikan ve Rışvan aşiretine mensup Kürt yerleşimi Fethi
■ Koord: 37° 9' 16'' D, 38° 1' 45'' K
Sumaklı mahalle - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Sehaklı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 12' 17'' D, 38° 9' 19'' K
Surdışı mahalle (Çoğan bağ) - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖: Haric-i Sur
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 1' 30'' D, 38° 0' 46'' K
Surtepe mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖: Surtepe
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün etrafında bütün köy mahaller Türkmendir. Birecik merkez ve kuzeyine doğru ta ki Halfeti ye kadar Türkmen ağırlığı var. Surtepe köylü Kürtler var lakin çoğunluk Türkmendir. Ayırca Birecikteki ve Halfetideki bazı Türkmen köylerinde Tatar ve muhacirler de var. Melih BARAZ
■ Köy Kürt ve Türk karışık olup Kürtler nispi çoğunluğa sahiptir. Cemil senin ananı avradını cennet kapısına sıkıştırıp sikerim, alışmışsınız ona vatan haini buna fetöcü demeye şekilsiz orospu çocuğu. Eğer ben fetöcüysem gel beni ihbar et, yok eğer değilsem bütün sülaleni çamaşır ipine mandallayıp sikeceğim. Anlaştık mı? metonio
■ Koord: 37° 3' 15'' D, 37° 56' 53'' K
Şeker mahalle - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Şeker
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 'Avşar Türkü' olduklarına dair ısrarlı rivayetler köyün yerlileri tarafından doğrulanmamaktadır. SN
■ 7 Haziran 2015 seçim sonuçları: MHP 1, HDP 346, SAADET 2, CHP 2, AKP 19 metonio
■ Koord: 37° 8' 32'' D, 38° 19' 45'' K
Tekağaç mahalle - Birecik - Şanlıurfa
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 3' 12'' D, 38° 4' 15'' K
Tüten mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Eşekdüşen
1800~ 📖: Eşekviran
Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
■ 1928 Dahiliye Vekâleti köy listesinde görülen `Aşağıdüşen` adı muhtemelen başarısız kalmış bir kibarlaştırma teşebbüsüdür. SN
■ Koord: 37° 6' 8'' D, 38° 1' 53'' K
Uğurcuk mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Hacınebi [ Kürtçe/Türkçe ]
■ Kısmen Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Koord: 37° 3' 39'' D, 37° 58' 41'' K
Ünsal mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1977rh 📖: Haydar Çörtüğü
Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
■ Köyün eski adı Haydarçörtük köyüdür. Bölgeye ilk olarak Barak Türkmenleri'nin Karaşıhlı Kolu yerleşmiştir. Kemal Yıldırım
■ Köyün tamamı Kürttür karanlık
■ Koord: 37° 5' 25'' D, 38° 6' 29'' K
Yaylacık mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Fısfıs
Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
■ Koord: 37° 1' 14'' D, 38° 8' 42'' K
Yılmazlar mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Yılanlı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 4' 12'' D, 38° 1' 25'' K
Yukarıhabip mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Yukarı Habip
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 8' 6'' D, 38° 0' 23'' K
Yukarıkarabaş mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖: Karabaş
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 5' 45'' D, 37° 58' 58'' K
Yukarıyaylacık mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Semavi
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 1' 37'' D, 38° 9' 10'' K
Yuvacık mahalle - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1915h 📖: Yuvacık
Kürt-Sünni (Silivanlı) yerleşimi
■ Köyün eski adı Havacık köyüdür. Köyü kuranlar Kürtler'dir. Lakin köy halkı günümüzde Türkmenler ile Kürtler'den oluşmaktadır. Kemal Yıldırım
■ Koord: 37° 7' 30'' D, 38° 11' 58'' K
Ziyaret mevki (Carablus bağ) - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Ziyaret
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 36° 51' 31'' D, 38° 1' 46'' K
Ziyaret mevki (Pınarbaşı bağ) - Birecik - Şanlıurfa
1915h 📖: Şeyh Salih Ziyareti
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Komşu Bahçeönü köyünde kabri bulunan Şeyh Bekir ile birlikte evvelce Yezidi olan Rişvan Kürt aşiretlerini İslam yoluna doğrultan üç azizden birinin türbesi yörede ziyaretgâhtır. SN
■ Koord: 37° 8' 25'' D, 37° 55' 25'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.