Bingöl_M' 102 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Kuruca köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Gazik [ Kr "küçük doruk" ]
  Uğurova köy - Bingöl_M - Bingöl
1916h 📖 Uğurovası
  Üsküdar mz - Bingöl_M - Bingöl
1916h 📖 Üsküdar
  Yolçatı köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Şarge
  Güngören köy - Bingöl_M (Sancak bucağı) - Bingöl
1928 📖 Mezracık [ Tr "küçükziyaret" ]
  Yaygınçayır köy - Bingöl_M (Sancak bucağı) - Bingöl
1928 📖 Kemah
  Yazgülü köy - Bingöl_M (Sancak bucağı) - Bingöl
1928 📖 Karaveliyan-ı Sancak [ Kr/Tr "Karaveliler (aş.)" ]
■ Çapakçur/Bingöl merkez ilçede iki Karaveliyan köyü olduğundan burası Sancak (nahiyesi) Karaveliyan olarak anılır. SN
  Dikme köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Kür
■ Seyid Ahmed el-Kürdi (Çabakçuri) 1830 yılında Kür köyünde dünyaya gelmiştir. Harput Ulu cami yanında mezarı vardır. deyar heyran
  Arıcılar köy - Bingöl_M (Sancak bucağı) - Bingöl
1916h 📖 Şox
  Kuşkondu köy - Bingöl_M (Sancak bucağı) - Bingöl
1928 📖 Sancak Geylan
1916h 📖 Gîlan / Geylan
  Yelesen köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Kuriman [ Zz kuermon? "dağlılar" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Kuermu (Kur-mun) Dağ başında yaşayanlar anlamında Zazaca bir kelimedir. Zaza yerleşim yeridir. xesar
  Sütgölü köy - Bingöl_M (Sancak bucağı) - Bingöl
K1597 1916h Zax [ Kr "yarık" ]
  Uzunsavat köy - Bingöl_M (Sancak bucağı) - Bingöl
1916h 📖 Uzunsuvat
  Direkli köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Çekvan
  Karakoç mz - Bingöl_M (Yamaç bucağı) - Bingöl
1928 📖 Pul [ Erm pul փուլ "yıkıntı, harabe" ]
Zaza (Sünni) (Dakun) yerleşimi
  Gökçekanat köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Karaveliyan aş. [ Tr/Zz "Karaveliler (aş.)" ]
  Kırkağıl köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Armutak
1550t 📖 Ermutak aş. + yk. [ Erm ]
  Sarıgümüş mah Sancak - Bingöl_M (Sancak bucağı) - Bingöl
1928 📖 Simsor Garbi [ Erm sévtsor "karadere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Şaban köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Şaban
■ 16. yy tahrirlerinde anılan Pueğ köyu burası olmalıdır. SN
  İkizgöl mz - Bingöl_M (Yamaç bucağı) - Bingöl
1928 📖 Tanzot [ Erm dantsod "armutlu" ]
Zaza (Sünni) (Dakun) yerleşimi
  Çevrimpınar köy - Bingöl_M - Bingöl
1946 📖 Göyiz
1928 📖 Güriz / Görüz
1550t 📖 Gôherîz
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ 16. yy tahrirlerinde nahiye merkezidir. SN
  Yayımlı mz - Bingöl_M (Sancak bucağı) - Bingöl
1928 📖 Isıvird
  Yumaklı köy - Bingöl_M (Yamaç bucağı) - Bingöl
Z 📖 Pakuni [ Erm ]
1928 📖 Pakedun [ Erm "mabet? haneleri" ]
Zaza (Sünni) (Dakun) yerleşimi
  Suvaran köy - Bingöl_M (Yamaç bucağı) - Bingöl
Z 📖 Suarun
Zaza (Sünni) (Dakun) yerleşimi
  Ortaköy köy - Bingöl_M - Bingöl
Z 📖 Dewa Miyunin [ Zz "ortaköy" ]
1916h 📖 Ortaköy
  Çiriş köy - Bingöl_M - Bingöl
1550t 📖 Çiriş
  Balıklıçay köy - Bingöl_M (Sancak bucağı) - Bingöl
1928 📖 Masalla
  Aşağıköy köy - Bingöl_M - Bingöl
Z 📖 Dewa Cerên [ Zz "aşağıköy" ]
1928 📖 Aşağıköy
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Aşağıköy-Şaban-Ortaköy-Yelesen köylerinin olduğu bölgenin adı Poeğ'dir. Poeğ (Poğ) Ermenice "boğaz" demek olup, bölgenin coğrafi özellikleri ile uyum gösterir. xesar
  Akbudak mah Sancak - Bingöl_M (Sancak bucağı) - Bingöl
1928 📖 Lek
■ Kürtçede Lek "çok, haddinden fazla, ucu bucağı görünmez" anlamındadır. Huk
  Sancak bld - Bingöl_M (Sancak bucağı) - Bingöl
1928 📖 Xoşkar
E1902 📖 Hoşkar [ Erm xaçkar? "haç taşı? koç taşı?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Gökdere köy - Bingöl_M (Yamaç bucağı) - Bingöl
1928 📖 Miyalan
1550t 📖 Gökdere (idari bölge)
Zaza (Sünni) (Dakun) yerleşimi
■ 16. yy'dan beri anılan Gökdere nahiyesinin merkezi Miyalan köyüdür. SN
  Bahçeli köy - Bingöl_M (Yamaç bucağı) - Bingöl
Z 📖 Mirye
1928 📖 Miril
Zaza (Sünni) (Haciyan) yerleşimi
  Balpınar köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Metan
  Bilaloğlu köy - Bingöl_M - Bingöl
Z 📖 Mendo
1916h 📖 Kilisan
  Dişbudak köy - Bingöl_M (Yamaç bucağı) - Bingöl
Z 📖 Vinyerin
1928 📖 Venerin
Zaza (Sünni) (Dakun) yerleşimi
  Topalan köy - Bingöl_M - Bingöl
1916h 📖 Topalan
  Kartal köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Sirin
  Kıran köy - Bingöl_M (Yamaç bucağı) - Bingöl
Z 📖 Kırrun
1928 📖 Keran [ Erm/Zz keran/kêran "kütük" ]
Zaza (Sünni) (Haciyan) yerleşimi
  Alibir köy - Bingöl_M - Bingöl
Z 📖 ˤAlbêron
1928 📖 Alipir
E1912 📖 Alpiran [ Zz "Alidedeler" ]
1550t 📖 Alb.rî
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Sudüğünü köy - Bingöl_M (Sancak bucağı) - Bingöl
1928 📖 Şirnan
1550t 📖 Şirw.nan [ Kr "aş." ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Erdemli köy - Bingöl_M (Yamaç bucağı) - Bingöl
1968 📖 Kıltepe
1928 📖 Gözerek [ Zz gozerek "cevizlik" ]
Zaza (Sünni) (Haciyan) yerleşimi
  Alıncık köy - Bingöl_M - Bingöl
Z 📖 Duernu
1928 📖 Dügernan
1550t 📖 Dugernân (aş.)
Zaza (Sünni) (Az) yerleşimi
  Üçyaka köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Az
Zaza (Sünni) (Az) yerleşimi
■ Az aşiretinin merkez köyüdür. Az adının Ermenice ots օձ `yılan` ile ilgili olduğu önerilmiştir. SN
■ Köy ismini üzerinde kurulu bulunduğu bölgeden almaktadır. Az kelimesinin kökeniyle ilgili farklı görüşler olmasına rağmen üzerinde ittifak kurulan bir anlamı yoktur. Az ismi tarih öncesine aittir, Az aşiretinin merkez köyü konumundadır. xesar
  Yeşilova mah Sancak - Bingöl_M (Sancak bucağı) - Bingöl
1928 📖 Xilbizon [ Kr xirbizon ]
  Büyükbaşköy köy - Bingöl_M - Bingöl
1916h 📖 Büyükbaşköy
  Yamaç köy - Bingöl_M (Yamaç bucağı) - Bingöl
1928 📖 Musiyan [ Zz "Musalar" ]
1550t 📖 Mûsyan | Bulnax
  Haziran köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Haziran
  Karapınar mah Sancak - Bingöl_M (Sancak bucağı) - Bingöl
1928 📖 Karapınar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Gürpınar köy - Bingöl_M (Yamaç bucağı) - Bingöl
1928 📖 Lotan [ Zz ]
  Olukpınar köy - Bingöl_M (Yamaç bucağı) - Bingöl
1928 📖 Çölek
1550t 📖 Çor.lik
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Muşek mz - Bingöl_M (Yamaç bucağı) - Bingöl
1928 📖 Muşek [ Erm ]
1550t 📖 Muşîk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Erentepe köy - Bingöl_M (Yamaç bucağı) - Bingöl
1928 📖 Şinik [ Erm şinig "köycük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) yerleşimi
  Altınışık köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Binziyar [ Zz binêziyar "ziyaret-altı" ]
Zaza (Sünni) (Az-Kejan) yerleşimi
■ İsmini köyün arkasındaki yüksek tepenin üst tarafında bulunan Ziyaretten almaktadır. xesar
■ Aşiret olarak Bingöl ün zaza en büyük aşiretidirler. Bu aşireti Bukan, Bürkük, Buyankara ve Bürlükkara aileleri oluşturmaktadır. (Bukan - Bürkük) aynı aile amca, dayı çocuklarından oluşmaktadırlar Bukan
  Çiçekdere köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Gülbe
  Yukarıakpınar köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Akpınar yk.
  Kurudere köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Kurudere
  Akdurmuş köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Güldar [ Zz guldar "gülağacı" ]
  Oğuldere köy - Bingöl_M (Sancak bucağı) - Bingöl
1928 📖 Buban [ Kr "Ebubekirler?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Aşağıakpınar köy - Bingöl_M - Bingöl
Z 📖 Wuiswu [ Zz "Yusuf" ]
1928 📖 Akpınar aş.
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Gümüşlü köy - Bingöl_M (Yamaç bucağı) - Bingöl
1916h 📖 Teyirek
1550t 📖 Teyrek [ Kr "kuşcağız" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) yerleşimi
■ 1550 tarihli tahrirde Alevi yerleşimi görünür. SN
■ Teyr-ek Zazaca Kuş-cuk, Küçük kuş anlamına gelmektedir. xesar
  Sancaklı köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Merkez Geylan
■ Bingöl merkez ilçesinde Merkez Geylan ve Sancak Geylan olarak bilinen iki Geylan köyü varken, Merkez Geylan köyüne 1960'ta 'Sancaklı' adının veriliş gerekçesini anlamak güçtür. SN
  Çiçekyayla köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Vilvare [ Zz Vilwarê "çiçekliyayla" ]
  Düzyayla köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Gevran [ Kr gewran? "bozlar" ]
  Yeşilköy köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Alozan [ Kr "viranelik" ]
  Kılçadır köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Madrak Lotan [ Erm madrag մատռակ "kilisecik" ]
  Küçüktekören köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 K. Takviran
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tepebaşı köy - Bingöl_M - Bingöl
K 📖 Mezre Bıro [ Kr "İbrahim mezrası" ]
1916h 📖 Karapınar Mezrası
  Kurtuluş köy - Bingöl_M (Sancak bucağı) - Bingöl
1916h 📖 Silo Deresi (neh)
  Çayboyu köy - Bingöl_M - Bingöl
1916h 📖 Ğayd
  Ardıçtepe köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Kemalan aş. + yk. [ Zz "Kemaller" ]
  Çukurca köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Kürtedav [ Kr kortidev? "çukurağız" ]
  Ormanardı köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Dodan [ Zz "dudular" ]
1550t 📖 Dodanlu | Aryuk
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Zazaca Duedu. Dodan veya Dodikan Aşiretiyle bir ilgisi olmayıp ismini İbibik Kuşundan almaktadır. xesar
  Güveçli köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Velan [ Zz Welon "Veliler" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Zazaca adı Sını-Welun'dur. İki köyden oluşmaktadır. Sinan ve Veli adındaki iki kardeşten ismini almaktadır. xesar
  Ağaçyolu köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 İskenderan
1550t 📖 İskenderanî | Hevurt
■ 1550 tarihli tahrirde Alevi yerleşimi görünür. SN
  Çayağzı köy - Bingöl_M - Bingöl
Z 📖 Fekçunîg
1928 📖 Fekcüneyd
  Gözer köy - Bingöl_M (Ağaçeli bucağı) - Bingöl
1928 📖 Şinük
1550t 📖 Şînik [ Erm şinig "köycük" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Garip köy - Bingöl_M - Bingöl
1902a 📖 Garib
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çeltiksuyu köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Kadı-i Madrak
1902 1902Madrak Kadı
1550t 📖 Madrak-i Süfla [ Erm madrag մատռակ "kilisecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1550 tarihli tahrirde nüfusu tamamen gayrimüslim Ermenidir. SN
  Büyüktekören köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 B. Takviran
E1912 📖 Takuran [ Kr "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ekinyolu köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Simsor Şarki
E1878 📖 Simsor
1550t 📖 Sîvsor / Sîvasor [ Erm sévtsor "karadere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Göltepesi köy - Bingöl_M (Ağaçeli bucağı) - Bingöl
1550t 1928 📖 📖 Çan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Sarıçiçek köy - Bingöl_M - Bingöl
1916h 📖 Tarbasan
1550t 📖 Darbasan / Dambasan [ Erm "konaklar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ortaçanak köy - Bingöl_M (Ağaçeli bucağı) - Bingöl
1916h 📖 Axpik [ Erm ağpırig "pınarcık" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kumgeçit köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Kürik [ Kr kûrik "derince" ]
  Dallıtepe köy - Bingöl_M (Ağaçeli bucağı) - Bingöl
1928 📖 Tarbes Morik [ Erm "Morik (?) konağı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yeniköy köy - Bingöl_M - Bingöl
K 📖 Çilkani [ Kr "kırk pınar" ]
  Köklü köy - Bingöl_M - Bingöl
1916h 📖 Toyirek [ Kr "kuşçağız?" ]
1550t 📖 Töyrek
  Uzundere mah Ilıcalar - Bingöl_M (Ağaçeli bucağı) - Bingöl
1928 📖 Belluzer
  İncesu köy - Bingöl_M - Bingöl
1916h 📖 Dereinazik
1550t 📖 Nazik balâ + zîr
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Dikköy köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Dikköy
E1912 📖 Dık
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ilıcalar bld - Bingöl_M (Ağaçeli bucağı) - Bingöl
1928 📖 Kösköy
1550t 📖 İlisu + Kös
  Gözeler köy - Bingöl_M - Bingöl
1916h 📖 İbrahiman + Xarabe
  İçpınar köy - Bingöl_M (Ağaçeli bucağı) - Bingöl
1928 📖 Faxran
E1912 📖 Parxand
1550t 📖 Fakra
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kardeşler köy - Bingöl_M - Bingöl
1916h 📖 Davudan
  Yenibaşlar köy - Bingöl_M (Ağaçeli bucağı) - Bingöl
1946 📖 Alikrak
1916h 📖 Elekrek
1550t 📖 Ekrek (mz.) [ Erm "çiftlik" ]
  Ağaçeli köy - Bingöl_M (Ağaçeli bucağı) - Bingöl
1928 📖 Perxenguk aş.
1550t 📖 Perxenguk
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Elmalı köy - Bingöl_M (Ağaçeli bucağı) - Bingöl
1916h 📖 Elmalı
  Alatepe köy - Bingöl_M (Ağaçeli bucağı) - Bingöl
1916h 📖 Arçük / Erçük
1550t 📖 Arçuk [ Erm ]
  Gökçeli köy - Bingöl_M (Ağaçeli bucağı) - Bingöl
1928 📖 Talvara
E1900~a 📖 Tal
1550t 📖 Talvarî [ Zz talware "acı yayla?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çavuşlar köy - Bingöl_M (Ağaçeli bucağı) - Bingöl
1928 📖 Perxenguk yk.
1550t 📖 Perxenguk
Zaza (Sünni) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km