Bingöl'de 387 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 4
sırala 
  Dalbasan köy - Yayladere - Bingöl
1908z 📖 Seter
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ © 09.11.1908 Kiği kazasının Seter köyünde senetli arazi ve emlakı, Zaza Aşireti Reisi Ali Çavuş ve adamları tarafından zaptedilen Yusuf b. İsmail ve arkadaşlarının müracaatı deyar heyran
■ Alevi Zaza yerleşimi metonio
  Çayağzı köy - Yayladere - Bingöl
1901hb 📖 Zimtek
1518t 📖 Zimtik (aş.)
Zaza (Sünni) (Zimtek) yerleşimi
  Kalkanlı köy - Yayladere - Bingöl
1946 📖 Pargasor [ Erm pargatsor "sarp dere" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Parg sıfatı `keskin`, `ekşi` veya `sarp` anlamına gelebilir. Köyün altında Horivank (Erm `Kuyumanastır`) deresi bulunur. SN
  Sürmelikoç köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Çemizeyni [ Kr çemêzeyni "Zeynel kaynağı" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yavuztaş köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Taru
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Sülbüs dağ - Yayladere - Bingöl
E1902 📖 Surp Luys [ Erm "kutsal ışık" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Ermeniler ve Alevilerce kutsal ziyaret yeri sayılmıştır. SN
  Çalıkağıl köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Maskânı Herdif [ Zz Maskan "aş." ]
E1902 📖 Hardiv [ Erm ]
1901hb 📖 Herdif
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) yerleşimi
■ 1911-12 ders yılında iki ilkokulda 145 Ermeni öğrenci vardı. SN
■ Maskan aşiret adı, Herdif köyün eski adıdır. Köy halkı Sünni Zazadır. metonio
  Haktanır mah Yayladere - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Xup
E1902 📖 Xuptsor | Xubeg [ Erm խոփձոր "saban deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Akçadamlar mah Yayladere - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Xubik
E1878 📖 Xubeg / Xubig [ Erm "tepecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Aydınlar köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Çuğ
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Boğazköy köy - Yayladere - Bingöl
Eski adı: Asuran
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi Zaza köyü idi. 1993'te boşaltılarak tahrip edildi. SN
  Yayladere ilçe - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Xolxol [ Er/Kr "çağlayan" ]
  Yolgüden mah Yayladere - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Ekrek
E1901 📖 Akrag [ Erm "çiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1915 öncesinde 50 hane Ermeni nüfusu ve 1822 tarihli Surp Minas kilisesi vardı. SN
  Hasköy köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Hasköy
Zaza (Sünni) (Gırasor) yerleşimi
  Doğucak köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Cikoğlu [ Kr/Tr "Çingene" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Çatalkaya köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Komik
E1902 📖 Kmek [ Erm "ağılcık" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Sarıtosun mah Yayladere - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Conag [ Erm "çavdargöze" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yaylabağ köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Ağdad [ Erm "tuzlu" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Batıayaz köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Mırun + Xarsek [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kırköy köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Kır
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Gökçedal köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Deştil [ Kr deşttîl "höyükova" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Esasen Alevi Kürt köyü olup 90'lı yıllarda boşaltılmıştır. metonio
  Günlük köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Anzivik?
1901hb 📖 Arzivig [ Erm "kartalcık?" ]
1518t 📖 Azm.nik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Alınyazı köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Xozovit [ Erm xozhovid "domuz yayla" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Billice köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖 Bilice
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkının büyük kısmı Alevi, geri kalanı Sünnidir. metonio
  Korlu köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Şeyxan [ Kr şêxan "şeyhler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Demirdöş köy - Kiğı - Bingöl
1916h 📖 Tirkân [ Kr "Türkler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Güneşlik köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Heftaric
E1902 📖 Havdaric Հաւտառիճ [ Erm ]
1518t 📖 Haftaric aş. + yk.
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
  Günkondu köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Kaşan [ Zz kaşon "inişler" ]
  Sabırtaşı köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖 Xaror [ Erm karor? "taşlık" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Zeynelli köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Zeynallu [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Bilekkaya x - Yayladere - Bingöl
1928 📖 Herkeb
1901hb 📖 Herkap [ Erm հերքաբ "tarla kıyı" ]
■ Erm «herk» `sabanla toprağı sürme, sürülmüş tarla`; «ap» `su kenarı`. SN
■ Hormek aşiretinden Alevi Zaza yerleşimi metonio
  Yazılı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Sair [ Zz seeyer "elma ağacı" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Alaattin köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1736z 📖 Alaaddin
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ © 11.05.1736 Palu sancağının Servan nahiyesindeki Alaeddin köyünde bulunan cevherin Ergani cevherleriyle birleştirildiği... deyar heyran
  Sırmalıova köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Abdalan [ Zz "Abdallar" ]
  Açıkgüney köy - Kiğı - Bingöl
1916h 📖 Sörgevlik
E1901 📖 Sergévil [ Erm "ayva" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy yakınında ünlü bir ziyaret yeri olan Surp Pırgiç manastırı 1870'lerde tepeden tırnağa onarılmıştı. SN
  Kuşluca mah Çiçekdere - Kiğı - Bingöl
1916h 📖 Sakasor
E1901 📖 Sakatsor [ Erm "kazdere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1915 öncesinde 73 hane Ermeni nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
  Yatansöğüt köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Vatrakom [ Erm ]
  Eskibağ köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Xaniyan / Xuniyan [ Zz ]
  Mollaibrahim köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Mollaibrahiman
  Uğurova köy - Bingöl_M - Bingöl
1916h 📖 Uğurovası
  Yazgünü köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖 Xups
E1901 📖 Xups Խուփս [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1911-12 ders yılında kasabadaki Ermeni okulunun 201 erkek 152 kız öğrencisi kayıtlıdır. Ayrıca ana okulu ve S. Garabed ve S. Sarkis adlı iki kilisesi vardı. SN
  Yukarıserinyer köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖 Gazik Balâ [ Kr "yukarı tepecik" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çomak köy - Kiğı - Bingöl
1916h 📖 Çomak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1994'te güvenlik güçlerince boşaltılarak harabe haline getiildi. 2014'te yeniden yerleşime izin verildi. SN
  Harmancık köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Rızvan
  Gerçekli köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Xalan / Xaylan [ Kr "Haliller? dayılar?" ]
1915h 📖 B. Haylan
  Ericek köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Hapsor
  Aşağıserinyer köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖 Gazik aş.
1901hb 📖 Kajix [ Kr qajik? "karga" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kuruca köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Gazik [ Kr "küçük doruk" ]
  Gönülaçan köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Haydan [ Kr/Zz "Haydarlar" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Ağaçöven köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖 Hoğas Komları [ Erm hoğats "topraklar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Doludere köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Tinik [ Zz "ıssıca" ]
  Çobançeşmesi köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Dirî [ Zz ]
  Üsküdar mz - Bingöl_M - Bingöl
1916h 📖 Üsküdar
  Doğanlı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Kelxısi [ Zz ]
  Dikpınar köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Haciyan [ Zz hajîyon "hacılar" ]
  Yolçatı köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Şarge
  Güngören köy - Bingöl_M (Sancak bucağı) - Bingöl
1928 📖 Mezracık [ Tr "küçükziyaret" ]
  Darköprü köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖 Xors + Kılçan
  Dallıca köy - Kiğı - Bingöl
E1901 📖 Hoğas
E680 📖 Hoğıs [ Erm "topraklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında 55 hane Ermeni nüfusu ve Meryem Ana Kilisesi vardı. Şimdiki nüfus Aşkale ilçesinden gelmiştir. Kiğı ilçesine bağlı tek Sünni Türk köyüdür. SN
  Yaygınçayır köy - Bingöl_M (Sancak bucağı) - Bingöl
1928 📖 Kemah
  Çiçektepe köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖 Abvank
1901hb 📖 Abevank [ Erm "dereyanı manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kutluca köy - Kiğı - Bingöl
1916h 📖 Haçatur
E1901 📖 Xaçadur Mezre [ Erm Խաչտուր "kilisecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 20. yy başında 8 hanede 56 Ermeni nüfus ve 15 öğrencili köy okulu mevcuttu. SN
  Yazgülü köy - Bingöl_M (Sancak bucağı) - Bingöl
1928 📖 Karaveliyan-ı Sancak [ Kr/Tr "Karaveliler (aş.)" ]
■ Çapakçur/Bingöl merkez ilçede iki Karaveliyan köyü olduğundan burası Sancak (nahiyesi) Karaveliyan olarak anılır. SN
  Çaybaşı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
Z 📖 Royê Melekan [ Zz "Mollalar Çayı" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Ölmez köy - Kiğı - Bingöl
1916h 📖 Ölmez
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) yerleşimi
  Çanakçı köy - Kiğı - Bingöl
1901hb 📖 Çanakçılar
1550t 📖 Çanakçı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1915 öncesinde 177 hane Ermeni nüfusu ve 1817 tarihli Surp Giragos kilisesi vardı. SN
  Dikme köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Kür
■ Seyid Ahmed el-Kürdi (Çabakçuri) 1830 yılında Kür köyünde dünyaya gelmiştir. Harput Ulu cami yanında mezarı vardır. deyar heyran
  Arıcılar köy - Bingöl_M (Sancak bucağı) - Bingöl
1916h 📖 Şox
  Servi bld - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1915h 📖 Tinîk | Sivan
1736z 📖 Sîvan (idari bölge) [ Zz ]
■ Sîvan nahiyesi Osmanlı döneminden beri mevcuttur. Servi mezrası 1955'te Zimag/Bahçearası köyünden ayrıldı; 1957'de nahiye merkezi, 1989'da belde oldu. SN
■ © 11.05.1736 Palu sancağının Sîvan nahiyesindeki Alaeddin köyünde bulunan cevherin Ergani cevherleriyle birleştirildiği takdirde... deyar heyran
  Baklalı köy - Kiğı - Bingöl
1916h 1928 📖 📖 Engizük / Unguzik [ Erm ınguzig "kozluca" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kabayel köy - Yedisu - Bingöl
1916h 📖 Gelik
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yeniçevre köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Xalveliyan [ Zz xalweliyan "Veli dayılar" ]
  Sarıbudak köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Melekan / Milkan [ Zz "mollalar" ]
  Kuşkondu köy - Bingöl_M (Sancak bucağı) - Bingöl
1928 📖 Sancak Geylan
1916h 📖 Gîlan / Geylan
  Dedebağı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Şeyxismailan [ Zz Şêxsimayîlon "Şahismailler" ]
  Alagöz köy - Kiğı - Bingöl
1916h 📖 Alagöz
1901hb 📖 Halagos
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Gözertepe köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Avnik [ Erm ]
  Kadıköy köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖 Kadıköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Zaza) yerleşimi
■ 1915 öncesinde 25 hane Ermeni nüfus ve Surp Yeğya kilisesi vardı. SN
  Yelesen köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Kuriman [ Zz kuermu "dağlılar" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Kuermu (Kur-mun) Dağ başında yaşayanlar anlamında Zazaca bir kelimedir. Zaza yerleşim yeridir. xesar
  Sırmaçek köy - Kiğı - Bingöl
1916h 📖 Gijikan [ Kr "dağınıklar?" ]
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) (Zaza) yerleşimi
  Akımlı x - Yedisu - Bingöl
1916h 📖 Dınik [ Erm dnig տնիկ "evcik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Terk edilmiş ve yıkılmıştır. SN
  Sütgölü köy - Bingöl_M (Sancak bucağı) - Bingöl
K1597 1916h Zax [ Kr "yarık" ]
  Nacaklı köy - Kiğı - Bingöl
E1902 📖 Averdınig [ Erm "harap evcik" ]
1901hb 📖 Avertinik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Uzunsavat köy - Bingöl_M (Sancak bucağı) - Bingöl
1916h 📖 Uzunsuvat
  Direkli köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Çekvan
  Bahçebaşı mah - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Zimak [ e/z dzımag "kuzyer, kuzey" ]
  Demirkanat köy - Kiğı - Bingöl
1901hb 📖 Uzunmaşat [ Tr maşat "mezarlık" ]
  Eşme köy - Kiğı - Bingöl
Eski adı: Sevariç [ Erm "kara aric (?)" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
  Güneyağıl köy - Kiğı - Bingöl
1901hb 📖 Cıbır
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1911-12 ders yılında Ermeni ilkokulunda kız ve erkek 50 öğrenci vardı. SN
  Topraklık x - Kiğı - Bingöl
1928 📖 Hakistun
E474 📖 Hankısdun Հանգստուն [ Erm "istirahatgâh" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 376 yılında şehit edilen Aziz Xad adlı kutsal kişinin türbesinden dolayı `istirahatgah` adı verildiğini 5./8. yy tarihçisi Xorenli Movses aktarır. Türbe külliyesindeki 1701 tarihli büyük kilise 1970'lerde kısmen ayakta idi. Bugün tamamen metruk ve yıkıktır. SN
  Tekbaş köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖 Dizvas
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kavaklı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1902a 📖 Xarabe [ Zz xiraba "ören" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Karakoç mz - Bingöl_M (Yamaç bucağı) - Bingöl
1928 📖 Pul [ Erm pul փուլ "yıkıntı, harabe" ]
Zaza (Sünni) (Dakun) yerleşimi
  Gökçekanat köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Karaveliyan aş. [ Tr/Zz "Karaveliler (aş.)" ]
  Kuşçimeni köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖 Kârmurun aş.
1901hb 📖 Kermanuk aş. [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kırkağıl köy - Bingöl_M - Bingöl
1928 📖 Armutak
1550t 📖 Ermutak aş. + yk. [ Erm ]
  Kiğı ilçe - Kiğı - Bingöl
1928 📖 Kiğı
E1902 📖 Kıği Քղի [ Erm ]
E630 📖 Koğipert Քողիբերդ [ Erm "Koğ (?) kalesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Eski Ermenistan'ın Xorcayk Խորճայք (Bizans yazımında Xorzanênê) eyaletinin merkezi olan Koği/Kıği kalesi 6. yy'dan itibaren ismen anılır. Adın kaynağı ve anlamı meçhuldür. Türkçe olmadığı gibi, Ermenice bir anlamı da yoktur. Gümüşhane'deki Koğ ve Koğans (Kov, Kovans) kaleleri ve belki Kars'ın Kola (Göle) kasabasıyla adaştır. SN
  Yaydere köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 📖 Şellihaydan [ Zz Şellê Heydon "Haydarlar çayırı" ]
  Duranlar köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖 Ağbızut
E1901 📖 Ağpızud Աղփզուտ [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yumaklı köy - Bingöl_M (Yamaç bucağı) - Bingöl
Z 📖 Pakuni [ Erm ]
1928 📖 Pakedun [ Erm "mabet? haneleri" ]
Zaza (Sünni) (Dakun) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km