haritada ara :   km  
Bilecik Merkezde 53 yerleşim bulundu.
sırala 
Koyunköy köy - Bilecik_m (Yarhisar bucağı) - Bilecik
1928 📖: Koyunköy
1521t 📖: Cülahlar [ Tr cüllah "çulcu" ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Köydeki akarsuya Rağman Deresi denilmektedir. Nohut kültürü çok gelişkindir. Manav
Kavaklı köy - Bilecik_m (Yarhisar bucağı) - Bilecik
1921h 📖: Kavaklı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
Hasandere köy - Bilecik_m (Yarhisar bucağı) - Bilecik
1928 📖: Hasandere
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Künceğiz köy - Bilecik_m (Yarhisar bucağı) - Bilecik
1928 📖: Künceğiz
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Erkoca köy - Bilecik_m (Yarhisar bucağı) - Bilecik
1928 📖: Arkoca
1521t 📖: Arkıdça [ Tr argıt/arkıt "dağ geçidi" ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Elmabahçe köy - Bilecik_m (Yarhisar bucağı) - Bilecik
1928 📖: Elmabahçe
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi.
Alpagut köy - Bilecik_m (Yarhisar bucağı) - Bilecik
1521t 📖: Alpağut
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Kınık köy - Bilecik_m (Yarhisar bucağı) - Bilecik
1521t 📖: Kınık
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Kendirli köy - Bilecik_m (Yarhisar bucağı) - Bilecik
1521t 📖: Kendirli
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Çavuş köy - Bilecik_m (Yarhisar bucağı) - Bilecik
1928 📖: Çavuş
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Osman Gazi'nin silah arkadaşı olduğu rivayet edilen Samsa Çavuş'a nispetle adlandırıldığı söylenir. SN
Okluca köy - Bilecik_m (Yarhisar bucağı) - Bilecik
1521t 📖: Bokluca
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Kapaklı köy - Bilecik_m - Bilecik
1928 📖: Kapaklı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 93 Harbinden sonra takriben 9-10 âile Rumeli muhâciri iskân edildi. Bunların 7'si hemen güneydeki Esemen köyüne taşındı bir müddet sonra. Manav
Kepirler köy - Bilecik_m - Bilecik
1928 📖: Kepirler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Ulupınar köy - Bilecik_m - Bilecik
1928 📖: Ulupınar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
DereŞemsettin köy - Bilecik_m - Bilecik
1928 📖: Dere Şemsettin
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
İlyasça köy - Bilecik_m - Bilecik
1928 📖: İlyasça
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Beyce köy - Bilecik_m - Bilecik
1928 📖: Beyce
Çakırpınar köy - Bilecik_m - Bilecik
1928 📖: Çakırpınar
Eski adı: Çakır Mihal
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 13. asırda tekfur mekânı olduğu rivâyet edilir. İnşa târihi bilinmeyen Rum hamamı ayaktadır. Manav
Taşçılar köy - Bilecik_m - Bilecik
1910h 📖: Xartılar
Gökpınar köy - Bilecik_m - Bilecik
1910h 📖: Gökpınar
Selöz köy - Bilecik_m - Bilecik
1928 📖: Selöz
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Bkz. Sölöz. 14. asrın başında 5-6 hâne asker kökenli âile iskân edilmiştir. İnşaâ târihi bilinmeyen Rum hamamı ayaktadır. Manav
Cumalı köy - Bilecik_m - Bilecik
1928 📖: Cumalı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Abbaslık köy - Bilecik_m - Bilecik
1928 📖: Abbaslık
Pelitözü köy - Bilecik_m - Bilecik
1910h 📖: Pelitözü | Palduz
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Kilise Bayırı, Ayazma Çeşmesi gibi mevkiileri bulunur. 93 Harbi sonrasındann günümüze kadar Laz, Boşnak, Çerkes, Abaza, Kürt ve Çingene hâneler eklenmiştir. Manav
Sarmaşık köy - Bilecik_m - Bilecik
1928 📖: Sarmaşık
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Camii yanındaki çeşmede helence ibâreli bir taş bulunur. Manav
Gülümbe köy - Bilecik_m - Bilecik
1968 📖: Çamkoru
1910h 📖: Gülümbe
Bilecik il - Bilecik_m - Bilecik
1484 📖: Bilecük
Y1308 📖: Bêlokômê | Angelokômê [ Bul belo "beyaz" ]
1891c 📖: Ertuğrul (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Yunanca Bêlokomi adı 1308 Paxymêres vekayinamesinde görülür. Bizans'ın 12. yy sonlarında bu yöreye iskan ettiği Sırp yerleşimlerinden biri olduğu ve adının Slavca telaffuz edildiği varsayılmalıdır. (Rumca ismin Türkçede *Vilegüme/Veligöme gibi bir şekil almış olması gerekirdi.) ■ 1885'te kurulan sancak yönetimine, dönemin Osmanlıcı-Türkçü siyasi düşüncesi gereği Ertuğrul adı verildi. SN
Şükraniye köy - Bilecik_m (Küplü bucağı) - Bilecik
1928 📖: Şükraniye
Eski adı: Çatak
Pomak yerleşimi
Bekdemir köy - Bilecik_m (Küplü bucağı) - Bilecik
1928 📖: Bekdemir
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Çerkes yerleşimi. 12 sene esâretten sonra 1930laın başında buraya dönen bir askerin hikâyesi mevcuttur. Manav
Küplü köy - Bilecik_m (Küplü bucağı) - Bilecik
1891c 📖: Küplü
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ M. Moussidis'e göre köy Sultan III. Ahmet'in veziri Haydar Paşa tarafından kurulmuştu. Köy kuruluşu 1710 olarak kabul edilir. 4000 Rum Ortodoks (1000 âile), 1000 Müslüman (200 âile) nüfusu vardı. 1843 târihli Ayos Georgios'a adanmış büyük bir kilisesi vardı. Nüfusun, Sakız adası, Aydın ve Kayseriden teşkil olduğu söylenir. Türk dilli olan köyde sadece kilisede kullanılan helence, ancak mektep açılmasıyla öğrenilmeye başlamıştı. Küplü, 1885 itibâriyle Bilecik Mutasarrıflığının Söğüt Kaymakamlığı merkeziydi. Akşehir, Aşaköy, Başköy ve Kızılkaya köyleri Küplü müdürlüğüne bağlıydı. En önemli mahalleleri: Papaz mahallesi, Aydın mahallesi, Çay mahallesi, Bayraktar mahallesi, Karaba idi. 1853'te, köy içinde büyük yangın çıktı bu sâyede planlı inşa imkânı doğdu. Her sokak başına çeşme yapıldı. Evler iki veya üç katlıydı. Halkının 228 kişilik kısmı Serres'te Nea Kiouplia ismi verilen mahallede iskân edildi. Kalanı 40 kadar farklı yerde Girit dâhil perakende hâlinde iskân edildi örneğin Sidirokastron'da 48, Kallifitos'ta 25, Nikiforos'ta 13, Tragilos'ta 13, Veroia'da 23 kişi. Meglen/Vodena bölgesinden Gostolup köyü ve çevresinden sevkedilen Slav dilli mübâdiller burada iskân edilmiştir. Manav
Aşağı köy - Bilecik_m (Küplü bucağı) - Bilecik
1928 📖: Aşağı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Başköy köy - Bilecik_m (Küplü bucağı) - Bilecik
1487a 📖: Başköy
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Vezirhan bld - Bilecik_m - Bilecik
1910h 📖: Vezirhan
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Mübâdele ile Helen Makedonyasının Bizovo ve Kapiyani köylerinden ve Dramadan Pomaklar iskân edilmiştir. O bölgede toplamda 26 Pomak köyü bulunuyordu 1923 senesine kadar. Bizovolular hırçın olup sütlü börek yapmada mahâretlidir. Manav
Kuyubaşı köy - Bilecik_m - Bilecik
1928 📖: Kuyubaşı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Kayabelen mah Vezirhan - Bilecik_m - Bilecik
1928 📖: Mahan
Kurtköy köy - Bilecik_m (Küplü bucağı) - Bilecik
1928 📖: Kurtköy
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Yeniköy köy - Bilecik_m (Küplü bucağı) - Bilecik
1910h 📖: Cedid [ Tr "yeni" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
Ören köy - Bilecik_m - Bilecik
1928 📖: Viranköy
1487a 📖: Virancık
Selbükü köy - Bilecik_m - Bilecik
1521t 📖: Selbükü
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
DereSakarı köy - Bilecik_m - Bilecik
1928 📖: Dere Sakarı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.