Bilecik_M' 52 yerleşim bulundu.
sırala 
  Koyunköy köy - Bilecik_M (Yarhisar bucağı) - Bilecik
1928: Koyunköy
1521t: Cülahlar [ Tr cüllah "çulcu" ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Köydeki akarsuya Rağman Deresi denilmektedir. Nohut kültürü çok gelişkindir. Manav
  Kavaklı köy - Bilecik_M (Yarhisar bucağı) - Bilecik
1921h: Kavaklı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Hasandere köy - Bilecik_M (Yarhisar bucağı) - Bilecik
1928: Hasandere
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Künceğiz köy - Bilecik_M (Yarhisar bucağı) - Bilecik
1928: Künceğiz
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Erkoca köy - Bilecik_M (Yarhisar bucağı) - Bilecik
1928: Arkoca
1521t: Arkıdça [ Tr argıt/arkıt "dağ geçidi" ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Elmabahçe köy - Bilecik_M (Yarhisar bucağı) - Bilecik
1928: Elmabahçe
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kınık köy - Bilecik_M (Yarhisar bucağı) - Bilecik
1521t: Kınık
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Kendirli köy - Bilecik_M (Yarhisar bucağı) - Bilecik
1521t: Kendirli
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Çavuş köy - Bilecik_M (Yarhisar bucağı) - Bilecik
1928: Çavuş
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Osman Gazi'nin silah arkadaşı olduğu rivayet edilen Samsa Çavuş'a nispetle alandırıldığı söylenir. SN
  Okluca köy - Bilecik_M (Yarhisar bucağı) - Bilecik
1521t: Bokluca
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Kapaklı köy - Bilecik_M - Bilecik
1928: Kapaklı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 93 Harbinden sonra takriben 9-10 âile Rumeli muhâciri iskân edildi. Bunların 7'si hemen güneydeki Esemen köyüne taşındı bir müddet sonra. Manav
  Kepirler köy - Bilecik_M - Bilecik
1928: Kepirler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Ulupınar köy - Bilecik_M - Bilecik
1928: Ulupınar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  DereŞemsettin köy - Bilecik_M - Bilecik
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  İlyasça köy - Bilecik_M - Bilecik
1928: İlyasça
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Beyce köy - Bilecik_M - Bilecik
1928: Beyce
  Çakırpınar köy - Bilecik_M - Bilecik
Eski adı: Çakır Mihal
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 13. asırda tekfur mekânı olduğu rivâyet edilir. İnşa târihi bilinmeyen Rum hamamı ayaktadır. Manav
  Selöz köy - Bilecik_M - Bilecik
1928: Selöz
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Bkz. Sölöz. 14. asrın başında 5-6 hâne asker kökenli âile iskân edilmiştir. İnşaâ târihi bilinmeyen Rum hamamı ayaktadır. Manav
  Cumalı köy - Bilecik_M - Bilecik
1928: Cumalı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Pelitözü köy - Bilecik_M - Bilecik
Y1900~: Páltous
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Kilise Bayırı, Ayazma Çeşmesi gibi mevkiileri bulunur. 93 Harbi sonrasındann günümüze kadar Laz, Boşnak, Çerkes, Abaza, Kürt ve Çingene hâneler eklenmiştir. Manav
  Sarmaşık köy - Bilecik_M - Bilecik
1928: Sarmaşık
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Camii yanındaki çeşmede helence ibâreli bir taş bulunur. Manav
  Şükraniye köy - Bilecik_M (Küplü bucağı) - Bilecik
1928: Şükraniye
Eski adı: Çatak
Pomak yerleşimi
  Küplü köy - Bilecik_M (Küplü bucağı) - Bilecik
1891c: Küplü
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Aşağı köy - Bilecik_M (Küplü bucağı) - Bilecik
1928: Aşağı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Başköy köy - Bilecik_M (Küplü bucağı) - Bilecik
1487a: Başköy
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Vezirhan bld - Bilecik_M - Bilecik
1910h: Vezirhan
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Mübâdele ile Helen Makedonyasının Bizovo ve Kapiyani köylerinden ve Dramadan Pomaklar iskân edilmiştir. O bölgede toplamda 26 Pomak köyü bulunuyordu 1923 senesine kadar. Bizovolular hırçın olup sütlü börek yapmada mahâretlidir. Manav
  Kayabelen mah Vezirhan - Bilecik_M - Bilecik
1928: Mahan
  Yeniköy köy - Bilecik_M (Küplü bucağı) - Bilecik
1910h: Cedid [ Tr "yeni" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  Ören köy - Bilecik_M - Bilecik
1928: Viranköy
1487a: Virancık
  Alpagut köy - Bilecik_M (Yarhisar bucağı) - Bilecik
1521t: Alpağut
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km