haritada ara :   km  
Beyoğlu'da 20 yerleşim bulundu.
sırala 
Sütlüce mah - Beyoğlu - İstanbul
1866h 📖: Sütlüce
Hasköy mah - Beyoğlu - İstanbul
1665 📖: Hasköy
Y813 📖: Pikrídion [ Yun "acısu" ]
■ 9. yy'ın ilk yıllarında burada bir manastır inşa eden Protospatharios İoannês Pikridios adlı zatın adından gelen Pikridi adı Rumcada yakın döneme dek kullanılırdı. SN
Piyalepaşa mah - Beyoğlu - İstanbul
1665 📖: Piyalepaşa
■ 16. yy'da Kapdan-ı Derya olan Piyale Paşa'nın sarayı ve camii bulunur. SN
Kasımpaşa mah - Beyoğlu - İstanbul
1665 📖: Kasımpaşa
Y199 📖: Kánôpos [ Yun "bir bitki, sambuca" ]
Galata mah - Beyoğlu - İstanbul
1665 📖: Galata
Y813 📖: Galatâs Γαλατᾶς [ Yun "karşı yaka?" ]
Y200~a 📖: Sykai [ Yun "incirlik" ]
■ Galata adı en erken Theophanes vekayinamesinde (9. yy başı) görülür. Etimolojisi muğlaktır. Yun galatâs (“sütçü”) sözcüğünden türediği savunulur; ancak Yunan coğrafyasındaki ona yakın örneğin tümünde “karşı yaka” anlamı belirgindir. 1273-1453 yılları arasında müstakil Ceneviz kolonisiydi. SN
Karaköy mah - Beyoğlu - İstanbul
1665 📖: Karaköy
■ Özgün adının Karay Yahudi cemaatinden Karayköy olduğuna ilişkin yaygın rivayet yazılı kaynaklarca desteklenmez. SN
■ Andrea Vavassore'in ressam Gentile Bellini'ye atfedilen 1480 tarihli kuşbakışı İstanbul haritasında Karaköy'ün bulunduğu yerdeki kapının adı 'porta S. chiara' olarak geçmektedir. Okan MISIRLI
Galatasaray mah - Beyoğlu - İstanbul
1665 📖: Galata Sarayı
■ Adını II. Beyazit devrinde (1481-1512) inşa edilen Galata Sarayı içoğlanları mektebinden alır. Aynı adı taşıyan modern lise 1868'de kuruldu. SN
Tarlabaşı mah - Beyoğlu - İstanbul
1866h 📖: Tarlabaşı
■ 19. yy ortalarında Helen anakarasından ve tâbii adalardan gelen binlerce Helenin gelmesiyle Pera'nın en büyük mahallesi oluverdi. Manav
Dolapdere mah - Beyoğlu - İstanbul
1911h 📖: Bülbülderesi (neh)
Tophane mah - Beyoğlu - İstanbul
1665 📖: Tophane
Y199 📖: Metopon [ Yun "alın" ]
■ 16. yy'da donanma personeli ve gemiciler için kurulmuş Müslüman mahallesi idi. Adını Tophane binasından alır. SN
Beyoğlu ilçe - Beyoğlu - İstanbul
1897h : Pera | Beyoğlu
1665 📖: Beyoğlu
Y1300~ 📖: Péra [ Yun "karşı (yaka)" ]
■ 16. yy'dan itibaren İstanbul'un Frenk kolonisi Galata'daki Ceneviz kolonisinin surları dışına çıkarak bugünkü İstiklal Caddesi boyunca yayılır. Beyoğlu adının 16. yy'da Venedik dukası (1523-1538) Andrea Gritti'nin İstanbul'da doğup burada yaşayan oğulları Alvise ve Giorgio'nun emlakından dolayı verildiği rivayet edilir. ■ «Pera» sıfatı Bizans'ın en erken döneminden itibaren kullanılırsa da 13. yy'da Galata kolonisinin kurulmasıyla yer adı niteliğine bürünür. Galata'yı içerip içermediği çoğu zaman belirsizdir. SN
Taksim mah - Beyoğlu - İstanbul
1866h 📖: Taksim
■ 18. yy'da bentlerden gelen suyu şehre dağıtmak için inşa edilen dağıtım merkezi (maksem) adından. Ancak semt adı olarak 1860 dolayında inşa edilen Taksim Kışlası sayesinde yaygınlaşmış görünüyor. SN
Cihangir mah - Beyoğlu - İstanbul
1665 📖: Cihangir
■ Metruk bir Rum manastırı yerine Kanuni'nin oğlu Cihangir adına inşa ettirdiği camiden. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.