Beyağaç'da 14 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sazak mah - Beyağaç - Denizli
1928 📖 Sazak
  Cumhuriyet mah - Beyağaç - Denizli
1921h 📖 Kızılcaözü
  Sarıyer mah Beyağaç - Beyağaç - Denizli
1890hk 📖 Sarıyar
  Kızılcaağaç mah - Beyağaç - Denizli
1921h 📖 Kızılcaağaç
  Sorkun mah - Beyağaç - Denizli
1921h 📖 Sorkun [ Tr "yaban söğüdü" ]
  Kapuz mah - Beyağaç - Denizli
■ 1959'da Kızılcaağaç köyünden ayrılarak müstakil köy oldu. Kuşuştu, Hasanlar, Osmanlar, Eminler, Karadonlar, Ortatepe, Sepetçi, Kortlar, Çolaklar, Kerimler, Serverler mahalleleri vardır. SN
  Gölgeli dağ - Beyağaç - Denizli
1890hk 📖 Sandıras [ Yun ]
Y-600 📖 İmbros [ AnaD ]
■ Sandıras adı, yer bildiren S+ öntakısıyla antik İmbros adından türemiş olmalıdır. SN
  Eskere mah Beyağaç - Beyağaç - Denizli
1890hk 📖 Eskere [ Yun ]
Y550 📖 Skirîtis (idari bölge) [ Yun "Skíros ("yalçın, kabuk") kenti ili" ]
■ Bizanslı Stephanos şimdiki Beyağaç ilçesine tekabül eden `12 kent birliği` (dodekapolis) olduğunu belirtir. SN
  Beyağaç ilçe - Beyağaç - Denizli
1890hk 📖 Bozcaköy + Eskere
■ 1966'da Bozcaköy ile Sarıyer ve Eskere köylerinin birleştirilmesiyle belediye statüsü kazandı. 1991'de ilçe oldu. Bölgenin tümü antik çağda Skiritis, günümüzde Eskere Çukuru adıyla anılır. SN
  Geriçam mah - Beyağaç - Denizli
1928 📖 Geriçam
1890hk 📖 Gerecen
  Uzunoluk mah - Beyağaç - Denizli
1891s 📖 Uzunoluk
  Eşenler mah - Beyağaç - Denizli
1911h 📖 Sandıras [ Yun ]
  Yeniçeşme mah - Beyağaç - Denizli
1928 📖 Kesre


Grafik harita göster     haritada ara : km