Beyşehir'de 60 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kurucuova mah - Beyşehir - Konya
1912hk: Kurcova
1584t: Kurucaova
■ Daha önce Yenişar (Yenişarbademli) nahiyesine bağlı iken 1875'te Gölyaka ile birlikte ayrılarak Konya Beyşehir'e katıldı. SN
  Malanda yayla - Beyşehir - Konya
1584t: Malanda [ Luw ]
■ Yunan-öncesi bir dilden devralınmış yer adlarındandır. SN
  Kubadabat mv - Beyşehir - Konya
Os: Yenişar [ Tr "yeni şehir" ]
1236y: Kubadâbâd [ Tr "Kubad sarayı" ]
Y1200~: Agrinos
■ Selçuklu sultanlarından Alaeddin Keykubad'ın 1236'da yaptırdığı Kubadabas sarayı ile ün kazanan kasaba, 18. yy'da Beyşehir Gölünün yükselmesiyle sular altında kalmıştır. Kubad Şehname'de anılan efsanevi İran padişahıdır. SN
  Gölyaka mah - Beyşehir - Konya
1600, 1928k: Hoyran [ Yun xôrianí "köylük" ]
■ 13. yy'a dek Agrinos/Egrinas, daha sonra Kubadabad ve 15. yy'dan itibaren Şarköy (`şehirköy`) adıyla anılan ortaçağ kenti bu köyün hemen yakınında Beyşehir gölünün suları altında bulunmaktadır. SN
  Akçabelen mah - Beyşehir (Üzümlü bucağı) - Konya
1912hk: Çetmi [ Tr çepni/çetmi "aş." ]
  Kayabaşı mah - Beyşehir - Konya
1928k: Mahremkolu [ Tr Muharrem kolu ]
■ 1956'da İldüzen, Şabanlar ve Kuruçay mahallelerinin Mahremkolu'na katılmasıyla belediye oldu. SN
  Huğlu mah - Beyşehir - Konya
1584t: Huğlu
  Üstünler mah - Beyşehir - Konya
1928k: Üskerles
1912hk: Üskeles [ Yun ]
■ Yer adı şüphesiz Yunancadan aktarılmış olmakla birlikte özgün biçimi çözülememiştir. Ramsay'in eski Frig yerleşimi Askara ile eşleştirmesi spekülatiftir. Kasabanın güneyindeki kale İvrim Kalesi adıyla tanınır. SN
  ÇeçenAdası ada - Beyşehir - Konya
Eski adı: Terkenli
■ Rumterkenli adı ile de bilinir. Bugün özel mülk olan adanın 1915 yılına kadar kara ile bağlantısı mevcuttu. Beyşehir gölü sularının yükselmesi ile birlikte adanın üzerinde bulunan ve Rumterkenli Köyü olarak bilinen yerleşim yeri terkedildi. 1923 yılından sonra adanın mülkiyeti Çeçen muhacirlere geçince ismi de değişerek Çeçen Adası olarak anılmaya başlandı. Ada üzerinde 2 çiftlik ve Terkenli köyünün harabeleri bulunmaktadır. Mehmet Emin Beştoy
  Gölkaşı mah - Beyşehir - Konya
1912hk: Kırstefan
1584t, 1928k: Kıstıfan [ Yun kyr Stéfanos "Stefan bey" ]
■ Stefanos köyünün kuzeydoğusunda bağlar 1915 yılından sonra Beyşehir Gölünün su seviyesinin yükselmesi ile yarım ada ve bazı yıllarda da ada olmuştur. Yöre halkı Stefanos köyüne Kıstıfan köyü ve bu adaya da Kıstıfan adası demektedir. SN
  Eflatunpınar mv - Beyşehir - Konya
1912hk: Eflatunpınar
■ MÖ 1300 yıllarına ait Hitit anıtı yerel halk arasında Eflatun Pınarı adıyla anılmıştır. SN
  Şamlar mah - Beyşehir - Konya
1928k: Şamlar
Alevi (Abdal) yerleşimi
  Beyşehir ilçe - Beyşehir - Konya
1333b: Beğşehr
■ Yaygın akademik kanıya göre, 4. yy'dan itibaren anılan Karalia yerleşimi Beyşehir kasabasıdır; ancak Hüyük ilçesindeki Kıreli kasabası da muhtemel görünüyor. SN
■ Anadolu tarihi coğrafyası üzerinde çalışan Ramsay'a göre Karallia Bizanslılar zamanında Skleros adını almıştır. Daha sonra harap olan Karallia, Viranşehir adını almış... Onüçüncü yüzyılın ilk yarısında, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad devrinde, muhtemelen 1240'tan biraz önce çoğunluğunu Üçoklar 'ın oluşturduğu Türkmenler tarafından yeniden kurulmuş... Eşrefoğulları'nın hakim olduğu dönemden itibaren Viranşehir'in adı Süleymanşehir olmuş... Beyliğin merkezi olmasından dolayı geçen zamanla beraber beyin şehri olarak anılır. Bundan dolayı da Beyşehir adını almış... Nezih Aytaçlar
  Eylikler mah - Beyşehir - Konya
1928k: İlikler
1912hk: Enikler
  Emen mah - Beyşehir - Konya
1928k: İmen
  Bayındır mah - Beyşehir - Konya
1928k: Bayındır [ Tr "aş." ]
  Gökçimen mah - Beyşehir - Konya
1928k: Ararım
1912hk: Gurgurum
  Göçü mah - Beyşehir - Konya
1928k: Göçü
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Bayavşar mah - Beyşehir - Konya
1928k: Bayavşar
1912hk: Afşar
  Bayat mah - Beyşehir - Konya
1912hk: Bayat [ Tr "aş." ]
  Üçpınar mah - Beyşehir - Konya
1946k: Candar
1928k: Çandar
  Yenidoğan mah - Beyşehir - Konya
1928k: Yeğren
1912hk: Yegiren
■ 13.8.1952'de Yenidoğan adı verildi. SN
  Fasıllar mah - Beyşehir - Konya
1910ht: Fazıllar [ Tr "alimler" ]
Eski adı: B. Göçü
Y150, Y451: Místheia/Misthion [ Luw ]
■ Beyşehir Sancağının altı kazasından biri olan Göçükebir de burada kurulmuştur Nezih Aytaçlar
  Yazyurdu mah - Beyşehir - Konya
1928k: Yaylasun [ Yun *Aliassós? ]
■ Niğde Merkez Küçükköy (Eylesun) ile aynı Yunan-öncesi adı taşıdığı muhakkaktır. Türkçe 'yayla' sözcüğünden türemesi düşünülemez. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km