Beyşehir'de 62 yerleşim bulundu.
sırala 

Notice: Undefined variable: sonharf in /var/www/vhosts/nisanyanmap.com/httpdocs/assets/view/site/lalt/lalt4.php on line 260
  Malanda yayla - Beyşehir - Konya
1584a 📖 Malanda [ AnaD ]
■ Yunan-öncesi bir dilden devralınmış yer adlarındandır. SN
  Aliefendi mah Dumanlı - Beyşehir - Konya
1926h 📖 Aliefendi
  Dumanlı mah - Beyşehir (Üzümlü bucağı) - Konya
1926h 📖 Yeniköy
  Kurucuova mah - Beyşehir - Konya
1912hk 📖 Kurcova
1584a 📖 Kurucaova
■ Daha önce Yenişar (Yenişarbademli) nahiyesine bağlı iken 1875'te Gölyaka ile birlikte ayrılarak Konya Beyşehir'e katıldı. SN
  Kubadabat mv - Beyşehir - Konya
1714 📖 Şehrköy
1236 📖 Kubadâbâd [ Tr "Kubad sarayı" ]
Y1200~ 📖 Agrinos
■ Selçuklu sultanlarından Alaeddin Keykubad'ın 1236'da yaptırdığı Kubadabad sarayı ile ün kazanan kasaba, 18. yy'da Beyşehir gölünün yükselmesiyle sular altında kalmıştır. Kubad, Şehname'de anılan efsanevi İran padişahıdır. SN
  Gölyaka mah - Beyşehir - Konya
1522t 📖 Hoyran [ Yun xôrianí "köylük" ]
■ 13. yy'a dek Agrinos/Egrinas, daha sonra Kubadabad ve 15. yy'dan itibaren Şarköy (`şehirköy`) adıyla anılan ortaçağ kenti bu köyün hemen yakınında Beyşehir gölünün suları altında bulunmaktadır. SN
  Cemeller mah Yeşildağ - Beyşehir - Konya
1926h 📖 Cemaller
  Beyşehir göl - Beyşehir - Konya
Y17 📖 Kárallis [ AnaD ]
  Yeşildağ mah - Beyşehir (Üzümlü bucağı) - Konya
1912hk 📖 Salır Kaşaklı
1584a 1876a 📖 📖 Kaşaklı
■ 19. yy'da kaza idi. SN
  Akçabelen mah - Beyşehir (Üzümlü bucağı) - Konya
1912hk 📖 Çetmi [ Tr çepni/çetmi "aş." ]
  Adaköy mah - Beyşehir (Üzümlü bucağı) - Konya
1584a 📖 Adaköy
  Kayabaşı mah - Beyşehir - Konya
1926h 📖 Mahremkolu [ Tr Muharrem kolu ]
■ 1956'da İldüzen, Şabanlar ve Kuruçay mahallelerinin Mahremkolu'na katılmasıyla belediye oldu. SN
  Kuşluca mah - Beyşehir (Hüyük bucağı) - Konya
1928 📖 Hordu
  Huğlu mah - Beyşehir - Konya
1584a 📖 Huğlu
  Üstünler mah - Beyşehir - Konya
1928 📖 Üskerles
1912hk 📖 Üskeles [ Yun ]
■ Yer adı şüphesiz Yunancadan aktarılmış olmakla birlikte özgün biçimi çözülememiştir. Ramsay'in eski Frig yerleşimi Askara ile eşleştirmesi spekülatiftir. Kasabanın güneyindeki kale İvrim Kalesi adıyla tanınır. SN
  Üzümlü mah - Beyşehir (Üzümlü bucağı) - Konya
1928 📖 Manastır
1912hk 📖 Sidemes + Manastır
  Akburun mah - Beyşehir - Konya
1926h 📖 Akburun
  Çeçen ada - Beyşehir - Konya
1926h 📖 Gölbend
■ Rumterkenli adı ile de bilinir. Bugün özel mülk olan adanın 1915 yılına kadar kara ile bağlantısı mevcuttu. Beyşehir gölü sularının yükselmesi ile birlikte adanın üzerinde bulunan ve Rumterkenli Köyü olarak bilinen yerleşim yeri terkedildi. 1923 yılından sonra adanın mülkiyeti Çeçen muhacirlere geçince ismi de değişerek Çeçen Adası olarak anılmaya başlandı. Ada üzerinde 2 çiftlik ve Terkenli köyünün harabeleri bulunmaktadır. Mehmet Emin Beştoy
  Karadiken mah - Beyşehir - Konya
1926h 📖 Karadiken
  Gölkaşı mah - Beyşehir - Konya
1926h 📖 Gölbend
1912hk 📖 Kırstefan
1584a 📖 Kıstıfan [ Yun kyr Stéfanos "Stefan bey" ]
■ Stefanos köyünün kuzeydoğusunda bağlar 1915 yılından sonra Beyşehir Gölünün su seviyesinin yükselmesi ile yarım ada ve bazı yıllarda da ada olmuştur. Yöre halkı Stefanos köyüne Kıstıfan köyü ve bu adaya da Kıstıfan adası demektedir. SN
  Eflatunpınar mv - Beyşehir - Konya
1912hk 📖 Eflatunpınar
■ MÖ 1300 yıllarına ait Hitit anıtı yerel halk arasında Eflatun Pınarı adıyla anılmıştır. SN
  Çiftlik mah - Beyşehir - Konya
1926h 📖 Çiftlik
  Şamlar mah - Beyşehir - Konya
1928 📖 Şamlar
Alevi (Abdal) yerleşimi
  Bademli mah - Beyşehir - Konya
1926h 📖 Bademli
  Sadıkhacı mah - Beyşehir - Konya
1912hk 📖 Sadıkhacı
  Beyşehir ilçe - Beyşehir - Konya
1333 📖 Beğşehr
Y550 📖 Kárallis / Karállia? [ AnaD ]
■ Yaygın akademik kanıya göre, 4. yy'dan itibaren anılan Karalia yerleşimi Beyşehir kasabasıdır; ancak Hüyük ilçesindeki Kıreli kasabası da muhtemel görünüyor. SN
■ Anadolu tarihi coğrafyası üzerinde çalışan Ramsay'a göre Karallia Bizanslılar zamanında Skleros adını almıştır. Daha sonra harap olan Karallia, Viranşehir adını almış... Onüçüncü yüzyılın ilk yarısında, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad devrinde, muhtemelen 1240'tan biraz önce Türkmenler tarafından yeniden kurulmuş... Eşrefoğulları'nın hakim olduğu dönemden itibaren Viranşehir'in adı Süleymanşehir olmuş... Beyliğin merkezi olmasından dolayı geçen zamanla beraber beyin şehri olarak anılır. Bundan dolayı da Beyşehir adını almış... Nezih Aytaçlar
  Küçükavşar mah - Beyşehir - Konya
1928 📖 K. Avşar [ Tr "aş." ]
1912hk 📖 Afşar [ Tr "aş." ]
  Ağılönü mah - Beyşehir - Konya
1926h 📖 Yörük
  Eylikler mah - Beyşehir - Konya
1926h 📖 İlikler / Eylikler
  Emen mah - Beyşehir - Konya
1928 📖 İmen
  Avdancık mah - Beyşehir - Konya
1926h 📖 Avdancık
  İsaköy mah - Beyşehir - Konya
1912hk 📖 İsaköy
  Bayındır mah - Beyşehir - Konya
1926h 📖 Bayındır [ Tr "aş." ]
  Sevindik mah - Beyşehir - Konya
1912hk 📖 Sevindik
  Gökçekuyu mah - Beyşehir (Doğanbey bucağı) - Konya
1928 📖 Gökçekuyu
  Gökçimen mah - Beyşehir - Konya
1928 📖 Ğırğırım
1926h 📖 Kulkulun / Ğurğurum
1530t 📖 Gurgurum
  Göçü mah - Beyşehir - Konya
1928 📖 Göçü
  Bayavşar mah - Beyşehir - Konya
1928 📖 Bayavşar [ Tr "aş." ]
1912hk 📖 Afşar [ Tr "aş." ]
  Sarıköy mah - Beyşehir - Konya
1928 📖 Sarıköy
  Bayat mah - Beyşehir - Konya
1912hk 📖 Bayat [ Tr "aş." ]
  Gündoğdu mah - Beyşehir (Doğanbey bucağı) - Konya
1926h 📖 Gündoğdu
1530t 📖 Gepsalma
  Bektemir mah - Beyşehir - Konya
1928 📖 Bektemir
  Karaali mah - Beyşehir (Doğanbey bucağı) - Konya
1928 📖 Karaali
  Üçpınar mah - Beyşehir - Konya
1946 📖 Candar
1926h 📖 Çandar
  Doğancık mah - Beyşehir - Konya
1928 📖 Doğancık
  Çivril mah - Beyşehir - Konya
1928 📖 Çivril
  Eğirler mah - Beyşehir - Konya
1928 📖 Eğirler
  Yukarıesence mah - Beyşehir - Konya
1928 📖 Homa yk.
1926h 📖 K. Homa
  Yenidoğan mah - Beyşehir - Konya
1928 📖 Yeğren
1912hk 📖 Yegiren
■ 13.8.1952'de Yenidoğan adı verildi. SN
  Karahisar mah - Beyşehir - Konya
1928 📖 Karahisar
  Mesutlar mah - Beyşehir - Konya
1928 📖 Mesutlar
  Gönen mah - Beyşehir (Doğanbey bucağı) - Konya
1928 📖 Gönen [ AnaD ]
  Çiçekler mah - Beyşehir - Konya
1928 📖 Çiçekler
  Karabayat mah - Beyşehir (Doğanbey bucağı) - Konya
1928 📖 Karabayat [ Tr "aş." ]
  Doğanbey mah - Beyşehir (Doğanbey bucağı) - Konya
1928 📖 Doğanbey
1584a 📖 Davgana
  Başgöze mah - Beyşehir (Doğanbey bucağı) - Konya
1912hk 📖 Çonya
  Çukurağıl mah - Beyşehir (Doğanbey bucağı) - Konya
1928 📖 Çukurağıl
  Fasıllar mah - Beyşehir - Konya
1926h 📖 Fazıllar [ Tr "alimler" ]
1500~ 📖 B. Göçü
Y150 Y451 📖 📖 Mistheía [ AnaD ]
  Hüseyinler mah - Beyşehir - Konya
1928 📖 Hüseyinler
  Damlapınar mah - Beyşehir (Doğanbey bucağı) - Konya
1928 📖 Damlapınar
1912hk 📖 Milligöz
  Yunuslar mah - Beyşehir (Doğanbey bucağı) - Konya
1928 📖 Yunuslar
  Yazyurdu mah - Beyşehir - Konya
1926h 📖 Yaylasun [ Yun *Aliassós? ]
■ Niğde Merkez Küçükköy (Eylesun) ile aynı Yunan-öncesi adı taşıdığı muhakkaktır. Türkçe 'yayla' sözcüğünden türemesi düşünülemez. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km