Besni'de 93 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çorak köy - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Çorak
Kürd yerleşimi
■ Kürdçe Çılkan. Besnili Haco
  Suvarlı bld - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
Kr: Sarliyan
k1928 K: Suvarlı
T1869 S-Di: Hevidi (idari bölge) [ Kürd/Tr hevidî/hevidan "aş." ]
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Osmanlı döneminde Hevidi nahiyesi merkezi idi. SN
■ 1844 tarihli nüfus sayımında Hevîdî cemaatinin yaşadıkları yerler “Hevîdî Nahiyesi”ne veya başka bir ifade ile “Hevîdî Aşireti Nahiyesi”ne dönüştürülmüş ve nahiye kapsamına 19 köy alınmıştır. Bunlar; Birişme, Boncuk, Cencere, Eskiköye tabi Birişme (ayrı bir köy), Gedikli, Karakuyu, Kevcâllı, Berekâtlı, Eskiköy, Kızoğlan, Kitiş, Kocapîrlî, Mâmadik, Nâsırlı, Sarıyaprak, Sîvârlı (Suvarlu), Sugözü, Uzunkuyu ve Zirce köyleridir. Besnili Haco
  Karalar köy - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Kerkan [ Kürd "sağırlar" ]
Kürd (Reşvan ) yerleşimi
  Pınarbaşı köy - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Kilisecik
Kürd yerleşimi
■ Eskıden ermenı manastırı varmıs burda ve Ermenı soykırımı ıle beraber Suvarlı hevedı göcerlerı buraya yerleşmiş. 30 yada 40 hanelık bır mezra. Besnili Haco
  Uzunkuyu köy - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
hy1915: Uzunkuyu
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Hevedi aşireti Osmanli kaynaklarinda Kürd yani Ekrad Taifesi olarak tanımlanmis ve aşiretin, Behisni dışında, merkezi olarak Diyarbekir (Silvan ve Kulp), bunun yaninda gunumuzdeki Besni Hevedi bölgesinin o dönemde Malatya, Maraş ve Ayıntab bölgelerine yayilan kesimi, Kilis, Rakka, Cizre (Mardin Sancağı) ve Halep Eyaletine (Afrin ve Kürddağı) bölgelerindeki varlığı kayıt edilmiştir, Hevedilerin en geç 1519 yılından itibaren Besni ve havalisinde yaşadıkları görülmektedir. Besnili Haco
  Yayıklı mah Sarıyaprak - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
Kr: Rustekan
k1928 K: Zîrce [ Tr "alçakça" ]
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Çaykaya köy - Besni - Adıyaman
k1928 K: Kevcallı [ Kürd kevjal "yengeç" ]
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Kuzevleri köy - Besni - Adıyaman
Kürd (HevediHevêdi) yerleşimi
  Köseceli bld - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Köseceli
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Karakeçili aşireti olduğuna dair bir belge/veri yok, Köyde hala ermeni olduğu söylenen aileler var, Besnili Haco
  Eyerli köy - Besni - Adıyaman
Kr: Xerkan
k1928 K: Cencere
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Hevedi kurt aşiretinin Herkan kabilesi tarafindan kurulmuş köy. Diger butun Hevedi köyleri gibi Irak Süleymaniyeden Besniye ilk yerlesen ve Uzunkuyu cevresi uzerine kurulu köy. Jan
  Sarıyaprak bld - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
Kr: Şeynan
k1928 K: Sarıyaprak
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Hevedi aşiretinin Suvarlidan sonraki en buyuk köyu. Köy hevedi asiretinin iki buyuk kabilesi mala Musê reş ve mala Xane tarafindan Uzunkuyu'dan gelerek kurulmustur. Yezidi inançlarının etkisi olan tek Hevedi köyüdür. Abuzer Demir
  Tetirli mah Köseceli - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
Kr: Tetriyan
k1928 K: Tetirli
Alevi/Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Tetirli yada Tatriyan. Köy Türkmen Bayat aşireti ve Hevedi köylerinden gelen Kürt nüfusdan oluşur. Yörede Alevi inancından olan tek köydür. Jan
■ Yerleşim halkı Alevi Türkmenlerden ve Sünni Hevedi Kürtlerinden oluşur. metonio
  Akpınar köy - Besni - Adıyaman
Kürd (Reşvan) yerleşimi
  Karagüveç köy - Besni - Adıyaman
k1928 K: Kitiş
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Köken olarak yezidi olan Hevêdi aşireti Besni'de 32 köyde yaşarlar. Abuzer Demir
■ Adıyaman genelinde* 26 köyde yaşarlar. Bu köylerin üçü Gölbaşı, gerisi Besni ilçesindedir. metonio
■ 1570 yıllarında Hevedi asireti cemaati Besni, Araban ve Rumkale’de yaşamakta olup, iki büyük şubeye ayrılmıştır. Birincisi Derviş Kethüda’ya, ikincisi Ekrâd-u Balanlu olarak bilinen ve İlyas Kethüda’ya bağlı olan cemaatlerdir. Derviş Kethüda’ya bağlı olanlar Besni’nin Cinciye , Uzunkuyu, Bayırca ve Tatarlu köylerine, Rumkale’nin Araban nahiyesine bağlı Ebu Sa’d, Kadı, Terbizek, Kabaağaç ve Elvan köylerine dağılmış bulunmaktadır. Balanlu olarak bilinen Hevedi cemaatleri ise Besni’nin Kitiş, Ardıl ve Cilik köyleri ile Sahra ve Hamikî mezralarına yayılmışlardır. Besnili Haco
  Kurugöl köy - Besni - Adıyaman
k1928 K: Mamadikli [ Kürd/Tr "amcaoğlu (aş.)" ]
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Beşkoz köy - Besni - Adıyaman
k1928 K: Beşkoz
Türkmen yerleşimi
  Yukarısöğütlü köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Bu köyün yakınında Surp Hagop Ermeni manastırının kalıntıları olması gerekir. SN
■ Kürdçe Bekan jor (yukarı Bekan). Besnili Haco
  Kızılpınar köy - Besni - Adıyaman
Kürd (Reşvan) yerleşimi
■ Kürdçe Qızılkan. Besnili Haco
  Aşağısöğütlü köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 20. yy başında Ermeni nüfusu ve Surp Hagop manastırı vardı. SN
■ Kürdçe Bekan jer (aşağı bekan) Köyün girişinde bir kayaya ermenice harflerle kürdçe hevedi bekane jer yazılıdır. Besnili Haco
  Sugözü bld - Besni - Adıyaman
k1928 K: Eskiköy
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Hevedi yada Hevidan asiretinin en eski köyu. Eski ismi Dikevn yani eski köy. Abuzer Demir
  Alıçlı köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
k1928 K: ÇakallıMamibiş [ Kürd/Tr "Çakallı (aş.) İbrahimamca" ]
  Burunçayır köy - Besni - Adıyaman
k1928 K: Burunçayır
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Köyün bir kısmı Urfa merkeze bağlı Kısas köyüne göç etti, Besnili Haco
  Boncuk köy - Besni - Adıyaman
hy1914 Kiep: Pancuk
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Kürdçe Bınçük (Kuşluk). Köy bostan tarımının yapıldığı tek yer olduğu için Bınçük/ Kuşluk olarak adlandırılımış olmalı, Besnili Haco
  Toklu köy - Besni - Adıyaman
k1928 K: Birişme
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Kargalı köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Kargalı
Kürd yerleşimi
■ Kürdçe Kırgıliyan Besnili Haco
  Oyalı köy - Besni - Adıyaman
k1946 MYK: Hamziyan [ Kürd hamziyan "Hamzalar" ]
■ Kürd Hartavı aşireti, Besnili Haco
■ Alevi/Sünni Türkmen karışık yerleşimdir, Hartavi denilen aşiret ile hiçbir alakası yoktur. metonio
  Akkuyu köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
hl: GundêBîre [ Kürd "kuyu köyü" ]
k1928 K: ÇakallıTorunlar [ Tr çakal/çakallı "aş." ]
■ Torun genellikle `bir aşirette boybeyinin altında bulunan sözü geçer kişi` anlamındadır. GarmirVank Ermeni manastırının kalıntıları bu köy veya civarında olmalıdır. SN
  İnce mah Kesmetepe - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Araplar
■ Eski Arap köyüdür. Günümüzde Türkmen/Kürt karışık yerleşim metonio
  Güneykaş köy - Besni - Adıyaman
k1946 MYK: Gelbulasın
k1928 K: Gelbilasun
hy1915: Yelpasin
Türkmen yerleşimi
■ Eski bir dilden devralınmış *Karmylassós benzeri bir ad varsayılmalıdır. SN
  Kesmetepe bld - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Mihmanlı
Türkmen yerleşimi
■ Kürd ve Türk karışımı, Alevi yok Besnili Haco
  Oyratlı köy - Besni - Adıyaman
k1928 K: Oyratlı
Türkmen yerleşimi
  Camuzcu köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Çamuşçu
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Kürdçe: Çemuçiyan (dereli dağ). Köy iki dağ arasındadır ve ismini coğrafi yapısından alıyor olmalı. Besnili Haco
  Çakırhüyük bld - Besni (Çakırhöyük bucağı) - Adıyaman
A892- Bala: Keysûm
E1163 Mat: Keysun
Kürd/Türkmen yerleşimi
■ 11.-12. yy'larda Hırsız Vasil adlı Ermeni serüvencinin beylik merkezi olan meşhur Keysun kalesidir. Rumca Kaisós adı, bir olasılıkla, bölgede İslam öncesi devirde etkin olan Arap Banu-Qays aşiretine veya onun liderlerinden Imrul-Qays'a işaret eder. SN
  Besni ilçe - Besni - Adıyaman
Os: Béhesni
S1190 Mih, Ferec: BêthHesnê [ Süry "kale yurdu" ]
E1163 Mat: Behesni
■ İlçenin yirmi kadar köyünde Hevêdi (Hüveydî, Hevîdi, Hevedik) Kürd aşireti mensupları yaşar. Kasaba merkezi ve 40 dolayında köy Türk/Türkmen kökenlidir. SN
■ Hevedi aşireti ile ilgili en erken belge İbni Farqini'nin Silvan tarihidir. Buna göre Cizreli Suleyman Baz'ın 6 oğlundan biri Hevedi aşiretinin atası kabul ediliyor. Hevediler kendilerı için bu nedenle Sılemani/ Suleyman oğulları der. Şerefname'de Hevediler 10. yy'da Mervani beyliğini oluşturan 6 kürd aşiretinden biri olarak anılır. Besnili Haco
  Bereketli mah - Besni - Adıyaman
k1928 K: Bereketli
Kürd yerleşimi
  Çilboğaz köy - Besni - Adıyaman
k1928 K: Çilboğaz
■ Türkmen yerleşimi, köy halkının Kürtlük ile hiçbir alakası yoktur. Besni'nin Türkmen köylerinden biridir. Üçgöz ve Geçitli köyleriyle akrabadırlar. metonio
  Hasamlı köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Hasamlı [ Kürd Hasamam "Hasan amca" ]
Kürd (Şêxan) yerleşimi
■ Bazı kaynaklarda görülen Hasanlı adı yanlıştır. SN
  Aşağıçöplü köy - Besni - Adıyaman
k1928 K: Aşağıçöplü
Türk yerleşimi
■ Kasabanın nüfüsu sadece Türk olan tek köyü, Besnili Haco
  Akdurak köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Köseyanlı [ Kürd/Tr köseyan "köseler, Rişvan aşiretinin bir kolu?" ]
Kürd (Reşvan) yerleşimi
■ Reşvan Aşireti'nin koyunları ötedenberi Hısn-ı Mansur kurbunda Taşköprü ve Altınköprü nam mahallerin voyvoda ve kadıları marifetiyle sayılmakta iken sayılacağı zaman eşkıyadan Seferi Mehmed ve arkadaşları muhalefet eylediklerinden, ... (Hicri 1166[1752-53]) deyar heyran
  Levzin mah Çakırhöyük - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
h1915: Levzin
Kürd yerleşimi
■ Kürdçe Levzin (acele yer, sabit olmayan yer) Besnili Haco
  Kızılhisar köy - Besni - Adıyaman
Kürd (Reşvan) yerleşimi
  Yoldüzü köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Mırıxtil [ Kürd ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Kürd Reşvan aşireti mensupları iskan edilmiştir. Kürdçe ismi Mırıxtil, Besnili Haco
  Harmanardı köy - Besni - Adıyaman
k1928 K: Tilek [ Kürd tilek "tepecik" ]
■ Kürd yerleşimi ve Kürdçe ismi Tılek (tepeli) Besnili Haco
■ Türkmen (Bayat) yerleşimi. 7 Haziran 2015 seçim sonuçları: MHP 11, HDP 2, SAADET 0, CHP 10, AKP 35 metonio
  Yelbastı köy - Besni - Adıyaman
k1928 K: BüyükŞamuşağı [ Kürd/Tr "aş." ]
Kürd (Reşvan) yerleşimi
  İznik mz - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
h1915 k1928: Hiznik [ Kürd İzno/İznik "aş." ]
Kürd (Bruki ) yerleşimi
■ 1877-78 harbi sonrasında Van'dan gelmiş göçerlerin iskan edildiği bir köy. Besnili Haco
  Aktepe köy - Besni - Adıyaman
Eski adı: Xaraba
Kürd (Reşvan) yerleşimi
  Güzelyurt köy - Besni - Adıyaman
T1869 S-Di, K: İzoli [ Kürd îzolî "aş." ]
Kürd (Bruki ) yerleşimi
■ 1938'e dek göçer aşireti idi. 2004'te Akdurak'tan ayrılarak ayrı köy statüsüne kavuştu. SN
■ 1877-78 harbi sonrasında Van'dan gelmiş göçerlerin iskan edildiği bir köy, Türkücü Latif Doğan bu köylü, Besnili Haco
  Konuklu köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
k1946 MYK: Yusufa
k1928 K: Yusifa
hy1914 Kiep: Yusıfoğlu
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Taşlıyazı köy - Besni - Adıyaman
k1928 K: Terbizek [ Erm tarbısag "saraycık" ]
■ Kürd yerleşimi, Köyün önemli bır kısmı Van muhacirlerınden oluşuyor Besnili Haco
■ Türkmen (Karakeçili) yerleşimi. metonio
  Yazıbeydilli köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Yazıbeğdilli [ Tr Beydilli/Badıllı "aş." ]
Kürd yerleşimi
■ Köy ısmini bir Türk oymağından alıyor ama köyde çok eskıden beri yaşayanlar Kürdler. Besnili Haco
  Üçgöz bld - Besni - Adıyaman
k1928 K: Sofraz
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Roma İmp. dönemine ait Sofraz Tümülüsü mevcuttur. SN
■ Köyün 3 te 2 si kürd Besnili Haco
■ Köy halkı 15-20 hane yerli olmayan Kürt hariç tamamen Türkmen (Karakeçili)dir. metonio
  Kutluca köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Fal
Türkmen yerleşimi
■ Kürd yerleşimi, Kürdçe ismi Fal ( Kuyu yolu) Reşvan aşireti ve 84 harbi sonrasında Vandan gelen ve bölgede adlarına muhacir denılen toplulukların yerleştiği bır köy, Aynı şekilde benzer nedenlerle kurulmuş ve köyün tam karşısında Halfetıye bağlı Vaney (Vanlı) köyü bulunur, Besnili Haco
■ Köyün yerlileri Avşar Türkmenidir, Kürtler köye daha sonradan yerleşmişlerdir ve 30-35 hane civarındadırlar. metonio
  Atmalı köy - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
T1894: Atmalı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Nüfusun çoğunluğu karayolu üzerinde bulunan Özbağlar mahallesine taşınmıştır. SN
  Çamlıca köy - Besni - Adıyaman
k1928 K: Çakallı [ Tr "aş." ]
■ © Tarih: 02/Z /1265 (Hicrî) Çakallı Aşireti'nden Topuzoğlu nam kürdün hayvanlarının mahsule zarar ...© Tarih: 29/Ra/1271 (Hicrî) Harput sancağında Behisni kazası civarında bulunan Çakallı ve Mihmanlı ve Kösepatlı aşiretleri, © Tarih: 19/Ş /1305 (Hicrî) Maraş'ın Pazarcık kazasına tabi seyyar Tahtalı, Atmalı, Kılıçlı ve Çakallı Aşiretlerinin iskanı ve yirmidokuz köy teşkili .. deyar heyran
  Akkuyu mz - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
T1894 k1928: Ağkuyu
Kürd (Reşvan) yerleşimi
  Berete mz - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Berete
Kürd (Beritan) yerleşimi
  Alişar köy - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
T1894: Alişar
■ 2005'e dek Tekağaç köyüne bağlı mezra. SN
  Hacıhalil köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Hacıhalil
Kürd (Reşvan) yerleşimi
  Çomak köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Çomak
Kürd (Reşvan ) yerleşimi
  Tokar köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Tokar
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Kürd yerleşimi, Kürdçe ismi Toqıyan Besnili Haco
  Doğankaya köy - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
T1894 k1928: Şinikçi
Türkmen yerleşimi
■ Kürd yerleşimi, Kürdçe ismi Şeynıkçıyan Besnili Haco
  Şambayat bld - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
T1894 k1928: ŞamBayadı [ Tr "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Bayat Türkmen aşiretinin Şam kolu anlamındadır. Suriyeden göçen Türkmenler tarafından 17. yy sonlarında iskân edilmiştir. SN
■ © 16.06.1825 Nevşehir kazasında kâin Şam Beyadi aşireti... * 10.06.1856 Sivas sancağının Emlak [Sivas’ın Gemerek ilçesi yöresi, Çepni ve Sızır kasabaları bu nahiyeye bağlı idi] ve Gedikçik kazalarına iskan edilen Karakoyunlu, Tatarilyaslı, Tölek, Şambeyadı aşiretlerinin... deyar heyran
  Tekağaç köy - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Kötüre [ Kürd koturê "güvercinli" ]
  Yeniköy köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Lordin
■ Muhtemelen Ermenice Nordun `yeni konak` adından. SN
  Geçitli köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Kantara [ Tr "taşköprü" ]
■ Kürd yerleşimi, Köyün bır bölümü Urfa Bozoava Kantara köyunü oluşturuyor Besnili Haco
■ Türkmen (Karakeçili) yerleşimi, köyün Urfa/Bozova ile hiçbir bağlantısı yoktur, ayrıca Bozova ilçesinde Kantara adında bir yerleşim bulunmamaktadır. metonio
  Zormağara mz - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
k1928 K: YukarıXozkişi
Kürd yerleşimi
■ 1949'da Kürt göçmenlerin iskânı için kurulmuş yeni yerleşimdir. Yeniköy köyünden daha büyük olduğu halde bağlı mezra statüsündedir. SN
  Dikilitaş köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
k1928 K: AşağıXozgişi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Dörtyol köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
Kr: Xortikan [ Kürd "delikanlılar (aş.)" ]
1980 DİE: Karagöcek
k1928 K: Xortlu
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
■ Geçitli (Kantara) köyüne bağlı Karagöcek (Xortikan) mezrası idi. 2005'te Dörtyol adıyla köy oldu. SN
  Topkapı köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
k1946 MYK: İznikan
k1928 K: Hiznikan [ Kürd "İzno'lar (öz.)" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Sarıkaya köyüne bağlı İznikan mezrasi iken 2005'te Topkapı adıyla köy oldu. SN
  Akyazı köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
k1946 MYK: Çanakçı
T1718: Çanakçı
■ © 19.09.1718 Maraş sancağında Hısn-ı Mansur nahiyesinde Çanakçı karyesinde iki bin beş yüz akça timara mutasarrıf Ali'den mahlul olan timarın Hasan'a ihsan olunmasına dair Hısn-ı Mansur Miralayı Yusuf imzasıyla arz. © 21.04.1723 Yerli Rişvan Aşireti'nden Hasan bin Abdullah'ın Maraş sancağında Hısn-ı Mansur nahiyesinde Çabakcı karyesinde mutasarrıf olduğu ... deyar heyran
  Ören köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
hy1914 Kiep: KızılAyntab
Türkmen yerleşimi
  Bahri köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Bahri [ Kürd bahro "hisse" ]
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  Sarıkaya köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Hementil
Kürd (İzoli ) yerleşimi
■ Kürdçe ismi Serkan Besnili Haco
  Kızılin köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Kızılin
Türkmen yerleşimi
  Sayören köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Sayviran
hy1914 Kiep: Sağveren
Kürd (Hartavi) yerleşimi
■ Köyün kurucuları Şanlıurfa kökenli Karakeçili Türkmenleridir, daha sonra köy Bitlisten Kürt göçü almıştır. metonio
  Akdere köy - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
T1894 k1928: Zurnacı
Kürd yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km