Besni'de 93 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çorak köy - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
1928k: Çorak
Kürd yerleşimi
■ Kürdçe Çılkan. Besnili Haco
  Suvarlı bld - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
Kr: Sarliyan
1928k: Suvarlı
1869s: Hevidi (idari bölge) [ Kürd/Tr hevidî/hevidan "aş." ]
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Osmanlı döneminde Hevidi nahiyesi merkezi idi. SN
■ 1844 tarihli nüfus sayımında Hevîdî cemaatinin yaşadıkları yerler “Hevîdî Nahiyesi”ne veya başka bir ifade ile “Hevîdî Aşireti Nahiyesi”ne dönüştürülmüş ve nahiye kapsamına 19 köy alınmıştır. Bunlar; Birişme, Boncuk, Cencere, Eskiköye tabi Birişme (ayrı bir köy), Gedikli, Karakuyu, Kevcâllı, Berekâtlı, Eskiköy, Kızoğlan, Kitiş, Kocapîrlî, Mâmadik, Nâsırlı, Sarıyaprak, Sîvârlı (Suvarlu), Sugözü, Uzunkuyu ve Zirce köyleridir. Besnili Haco
  Karalar köy - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
1928k: Kerkan [ Kürd "sağırlar" ]
Kürd (Reşvan ) yerleşimi
  Pınarbaşı köy - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
1928k: Kilisecik
Kürd yerleşimi
■ Eskıden ermenı manastırı varmıs burda ve Ermenı soykırımı ıle beraber Suvarlı hevedı göcerlerı buraya yerleşmiş. 30 yada 40 hanelık bır mezra. Besnili Haco
  Uzunkuyu köy - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
1914hk: Uzunkuyu
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Hevedi aşireti Osmanli kaynaklarinda Kürd yani Ekrad Taifesi olarak tanımlanmis ve aşiretin, Behisni dışında, merkezi olarak Diyarbekir (Silvan ve Kulp), bunun yaninda gunumuzdeki Besni Hevedi bölgesinin o dönemde Malatya, Maraş ve Ayıntab bölgelerine yayilan kesimi, Kilis, Rakka, Cizre (Mardin Sancağı) ve Halep Eyaletine (Afrin ve Kürddağı) bölgelerindeki varlığı kayıt edilmiştir, Hevedilerin en geç 1519 yılından itibaren Besni ve havalisinde yaşadıkları görülmektedir. Besnili Haco
  Yayıklı mah Sarıyaprak - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
Kr: Rustekan
1928k: Zîrce [ Tr "alçakça" ]
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Çaykaya köy - Besni - Adıyaman
1928k: Kevcallı [ Kürd kevjal "yengeç" ]
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Kuzevleri köy - Besni - Adıyaman
Kürd (HevediHevêdi) yerleşimi
  Köseceli bld - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928k: Köseceli
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Karakeçili aşireti olduğuna dair bir belge/veri yok, Köyde hala ermeni olduğu söylenen aileler var, Besnili Haco
■ Belde halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan Kayı Boyu'nun Karakeçili Aşireti'ne dayanmaktadır. Belde halkının tamamı Alevi ve Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Belde de daha önce hiçbir gayrimüslim unsur bulunmamıştır. Haliyle Ermeni olduğu söylenen aileler iddiası gülünçtür! Kaynak:Ertuğrul Gazi ve Karakeçili Aşireti kitabıdır. Daha detaylı bilgi edinmek isteyenler Osmanlı İmparatorluğu'nda Aşiretlerin İskanı ve Faruk Sümer'in Oğuzlar kitabını okuyabilir. Berk Ulusoy
  Eyerli köy - Besni - Adıyaman
Kr: Xerkan
1928k: Cencere
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Hevedi kurt aşiretinin Herkan kabilesi tarafindan kurulmuş köy. Diger butun Hevedi köyleri gibi Irak Süleymaniyeden Besniye ilk yerlesen ve Uzunkuyu cevresi uzerine kurulu köy. Jan
  Sarıyaprak bld - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
Kr: Şeynan
1928k: Sarıyaprak
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Hevedi aşiretinin Suvarlidan sonraki en buyuk köyu. Köy hevedi asiretinin iki buyuk kabilesi mala Musê reş ve mala Xane tarafindan Uzunkuyu'dan gelerek kurulmustur. Yezidi inançlarının etkisi olan tek Hevedi köyüdür. Abuzer Demir
  Tetirli mah Köseceli - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
Kr: Tetriyan
1928k: Tetirli
Alevi/Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Tetirli yada Tatriyan. Köy Türkmen Bayat aşireti ve Hevedi köylerinden gelen Kürt nüfusdan oluşur. Yörede Alevi inancından olan tek köydür. Jan
■ Yerleşim halkı Alevi Türkmenlerden ve Sünni Hevedi Kürtlerinden oluşur. metonio
■ Köy halkı Bayat Boyu kökenli Alevi Türkmen Sülaleler ile Hevedi Aşireti'ne mensup Kürdler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Akpınar köy - Besni - Adıyaman
Kürd (Reşvan) yerleşimi
  Karagüveç köy - Besni - Adıyaman
1928k: Kitiş
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Köken olarak yezidi olan Hevêdi aşireti Besni'de 32 köyde yaşarlar. Abuzer Demir
■ Adıyaman genelinde* 26 köyde yaşarlar. Bu köylerin üçü Gölbaşı, gerisi Besni ilçesindedir. metonio
■ 1570 yıllarında Hevedi asireti cemaati Besni, Araban ve Rumkale’de yaşamakta olup, iki büyük şubeye ayrılmıştır. Birincisi Derviş Kethüda’ya, ikincisi Ekrâd-u Balanlu olarak bilinen ve İlyas Kethüda’ya bağlı olan cemaatlerdir. Derviş Kethüda’ya bağlı olanlar Besni’nin Cinciye , Uzunkuyu, Bayırca ve Tatarlu köylerine, Rumkale’nin Araban nahiyesine bağlı Ebu Sa’d, Kadı, Terbizek, Kabaağaç ve Elvan köylerine dağılmış bulunmaktadır. Balanlu olarak bilinen Hevedi cemaatleri ise Besni’nin Kitiş, Ardıl ve Cilik köyleri ile Sahra ve Hamikî mezralarına yayılmışlardır. Besnili Haco
  Kurugöl köy - Besni - Adıyaman
1928k: Mamadikli [ Kürd/Tr "amcaoğlu (aş.)" ]
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Beşkoz köy - Besni - Adıyaman
1928k: Beşkoz
Türkmen yerleşimi
  Yukarısöğütlü köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Bu köyün yakınında Surp Hagop Ermeni manastırının kalıntıları olması gerekir. SN
■ Kürdçe Bekan jor (yukarı Bekan). Besnili Haco
  Kızılpınar köy - Besni - Adıyaman
Kürd (Reşvan) yerleşimi
■ Kürdçe Qızılkan. Besnili Haco
  Aşağısöğütlü köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 20. yy başında Ermeni nüfusu ve Surp Hagop manastırı vardı. SN
■ Kürdçe Bekan jer (aşağı bekan) Köyün girişinde bir kayaya ermenice harflerle kürdçe hevedi bekane jer yazılıdır. Besnili Haco
  Sugözü bld - Besni - Adıyaman
1928k: Eskiköy
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Hevedi yada Hevidan asiretinin en eski köyu. Eski ismi Dikevn yani eski köy. Abuzer Demir
  Alıçlı köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928k: ÇakallıMamibiş [ Kürd/Tr "Çakallı (aş.) İbrahimamca" ]
  Burunçayır köy - Besni - Adıyaman
1928k: Burunçayır
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Köyün bir kısmı Urfa merkeze bağlı Kısas köyüne göç etti, Besnili Haco
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy nüfusu itibariyle günümüzde Besni'nin en kalabalık köylerinden birisidir. Öncelikle Kısas köy değildir, mahalledir. Ayrıca köydeki insanlar göç edecekse gelişmekte olan Adıyaman il merkezine gitmektedir. Yani memleketinden ayrılmamaktadır. Berk Ulusoy
  Boncuk köy - Besni - Adıyaman
1914hk: Pancuk
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Kürdçe Bınçük (Kuşluk). Köy bostan tarımının yapıldığı tek yer olduğu için Bınçük/ Kuşluk olarak adlandırılımış olmalı, Besnili Haco
  Toklu köy - Besni - Adıyaman
1928k: Birişme
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Kargalı köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928k: Kargalı
Kürd yerleşimi
■ Kürdçe Kırgıliyan Besnili Haco
  Oyalı köy - Besni - Adıyaman
1946k: Hamziyan [ Kürd hamziyan "Hamzalar" ]
■ Kürd Hartavı aşireti, Besnili Haco
■ Alevi/Sünni Türkmen karışık yerleşimdir, Hartavi denilen aşiret ile hiçbir alakası yoktur. metonio
■ Köy halkı Alevi ve Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy de Kürd nüfus bulunmamaktadır. Ayrıca Hartavi Aşiret'i Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşamaktadır. Berk Ulusoy
  Akkuyu köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
hl: GundêBîre [ Kürd "kuyu köyü" ]
1928k: ÇakallıTorunlar [ Tr çakal/çakallı "aş." ]
■ Torun genellikle `bir aşirette boybeyinin altında bulunan sözü geçer kişi` anlamındadır. Garmir Vank Ermeni manastırının kalıntıları bu köyde veya civarında olmalıdır. SN
  İnce mah Kesmetepe - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928k: Araplar
■ Eski Arap köyüdür. Günümüzde Türkmen/Kürt karışık yerleşim metonio
■ Köyün kurucusu Araplar'dır. Fakat Araplar sonradan göç etmiştir. Günümüzde ise köy halkı ekseriyetle Türkmenler'den oluşmaktadır. Ayrıca köyde birkaç hane Kurmanç Kürd'ü de bulunmaktadır. Berk Ulusoy
  Güneykaş köy - Besni - Adıyaman
1946k: Gelbulasın
1928k: Gelbilasun
1914hk: Yelpasin
Türkmen yerleşimi
■ Eski bir dilden devralınmış *Karmylassós benzeri bir ad varsayılmalıdır. SN
  Kesmetepe bld - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928k: Mihmanlı
Türkmen yerleşimi
■ Kürd ve Türk karışımı, Alevi yok Besnili Haco
■ Belde halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan Kayı Boyu'nun Karakeçili Aşireti'ne dayanmaktadır. Belde halkının tamamı Alevi ve Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Belde de Kürd nüfus bulunmamaktadır. Kaynak:Ertuğrul Gazi ve Karakeçili Aşireti kitabıdır. Berk Ulusoy
  Oyratlı köy - Besni - Adıyaman
1928k: Oyratlı
Türkmen yerleşimi
  Camuzcu köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928k: Çamuşçu
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Kürdçe: Çemuçiyan (dereli dağ). Köy iki dağ arasındadır ve ismini coğrafi yapısından alıyor olmalı. Besnili Haco
  Çakırhüyük bld - Besni (Çakırhöyük bucağı) - Adıyaman
A892: Keysûm
E1136: Keysun
OYu: Kaisón/Kaisoúnion [ Ar Qays "öz." ]
Kürd/Türkmen yerleşimi
■ 11.-12. yy'larda Hırsız Vasil adlı Ermeni serüvencinin beylik merkezi olan meşhur Keysun kalesidir. Rumca <> adı, bir olasılıkla, bölgede İslamöncesi devirde etkin olan Arap Banu-Qays aşiretine veya onun liderlerinden Imrul-Qays'a işaret eder. SN
  Besni ilçe - Besni - Adıyaman
Os: Béhesni
S1190: BêthHesnê [ Süry "kale yurdu" ]
E1136: Behesni
■ İlçenin yirmi kadar köyünde Hevêdi (Hüveydî, Hevîdi, Hevedik) Kürt aşireti mensupları yaşar. Kasaba merkezi ve 40 dolayında köy Türk/Türkmen kökenlidir. SN
■ Hevedi aşireti ile ilgili en erken belge İbni Farqini'nin Silvan tarihidir. Buna göre Cizreli Suleyman Baz'ın 6 oğlundan biri Hevedi aşiretinin atası kabul ediliyor. Hevediler kendilerı için bu nedenle Sılemani/ Suleyman oğulları der. Şerefname'de Hevediler 10. yy'da Mervani beyliğini oluşturan 6 kürd aşiretinden biri olarak anılır. Besnili Haco
  Bereketli mah - Besni - Adıyaman
1928k: Bereketli
Kürd yerleşimi
  Çilboğaz köy - Besni - Adıyaman
1928k: Çilboğaz
■ Türkmen yerleşimi, köy halkının Kürtlük ile hiçbir alakası yoktur. Besni'nin Türkmen köylerinden biridir. Üçgöz ve Geçitli köyleriyle akrabadırlar. metonio
  Hasamlı köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928k: Hasamlı [ Kürd Hasamam "Hasan amca" ]
Kürd (Şêxan) yerleşimi
■ Bazı kaynaklarda Hasanlı yazılır. SN
  Aşağıçöplü köy - Besni - Adıyaman
1928k: Çöplü aş.
Türk yerleşimi
■ Kasabanın nüfüsu sadece Türk olan tek köyü, Besnili Haco
  Akdurak köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928k: Köseyanlı [ Kürd/Tr köseyan "köseler, Rişvan aşiretinin bir kolu?" ]
Kürd (Reşvan) yerleşimi
■ Reşvan Aşireti'nin koyunları ötedenberi Hısn-ı Mansur kurbunda Taşköprü ve Altınköprü nam mahallerin voyvoda ve kadıları marifetiyle sayılmakta iken sayılacağı zaman eşkıyadan Seferi Mehmed ve arkadaşları muhalefet eylediklerinden, ... (Hicri 1166[1752-53]) deyar heyran
  Levzin mah Çakırhöyük - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1914hk: Levzin
Kürd yerleşimi
■ Kürdçe Levzin (acele yer, sabit olmayan yer) Besnili Haco
  Kızılhisar köy - Besni - Adıyaman
Kürd (Reşvan) yerleşimi
  Yoldüzü köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928k: Mırıxtil [ Kürd ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Kürd Reşvan aşireti mensupları iskan edilmiştir. Kürdçe ismi Mırıxtil, Besnili Haco
■ Köy halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan Kayı Boyu'nun Karakeçili Aşireti'ne dayanmaktadır. Köy halkı sadece Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Köyde Reşvan Aşiretine mensup Kürdler bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Harmanardı köy - Besni - Adıyaman
1928k: Tilek [ Kürd tilek "tepecik" ]
■ Kürd yerleşimi ve Kürdçe ismi Tılek (tepeli) Besnili Haco
■ Türkmen (Bayat) yerleşimi. 7 Haziran 2015 seçim sonuçları: MHP 11, HDP 2, SAADET 0, CHP 10, AKP 35 metonio
■ Köy halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan Bayat Boyu'nun Akkoyunlu Aşireti'ne dayanmaktadır. Köy halkı sadece Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Köyde Kürd nüfus bulunmamaktadır. Besni ilçe merkezine oldukça yakın bir köydür. Berk Ulusoy
  Yelbastı köy - Besni - Adıyaman
1928k: B. Şamuşağı [ Kürd/Tr "aş." ]
Kürd (Reşvan) yerleşimi
■ Köyün eski adı Büyük Şamuşağı'dır. Köy halkı Irak'ın Kerkük şehrinden gelmiştir. Köy halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan Bayat Boyu'na dayanmaktadır. Kaynak: Cenup'ta Türkmen Oymakları kitabıdır. Berk Ulusoy
  İznik mz - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1914hk, 1928k: Hiznik [ Kürd İzno/İznik "aş." ]
Kürd (Bruki ) yerleşimi
■ 1877-78 harbi sonrasında Van'dan gelmiş göçerlerin iskan edildiği bir köy. Besnili Haco
  Aktepe köy - Besni - Adıyaman
Eski adı: Xaraba
Kürd (Reşvan) yerleşimi
  Güzelyurt köy - Besni - Adıyaman
1869s, 1928k: İzoli [ Kürd îzolî "aş." ]
Kürd (Bruki ) yerleşimi
■ 1938'e dek göçer aşireti idi. 2004'te Akdurak'tan ayrılarak ayrı köy statüsüne kavuştu. SN
■ 1877-78 harbi sonrasında Van'dan gelmiş göçerlerin iskan edildiği bir köy, Türkücü Latif Doğan bu köylü, Besnili Haco
  Taşlıyazı köy - Besni - Adıyaman
1928k: Terbizek [ Erm tarbısag "saraycık" ]
■ Kürd yerleşimi, Köyün önemli bır kısmı Van muhacirlerınden oluşuyor Besnili Haco
■ Türkmen (Karakeçili) yerleşimi. metonio
■ Köy halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan Kayı Boyu'nun Karakeçili Aşireti'ne dayanmaktadır. Köyde Kürdler bulunmamaktadır. Ayrıca Van'dan daha önce hiç muhacir de gelmemiştir. Berk Ulusoy
  Yazıbeydilli köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928k: Yazıbeğdilli [ Tr Beydilli/Badıllı "aş." ]
Kürd yerleşimi
■ Köy ısmini bir Türk oymağından alıyor ama köyde çok eskıden beri yaşayanlar Kürdler. Besnili Haco
  Üçgöz bld - Besni - Adıyaman
1928k: Sofraz
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Roma İmp. dönemine ait Sofraz Tümülüsü mevcuttur. SN
■ Köyün 3 te 2 si kürd Besnili Haco
■ Köy halkı 15-20 hane yerli olmayan Kürt hariç tamamen Türkmen (Karakeçili)dir. metonio
■ Köy halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan Kayı Boyu'nun Karakeçili Aşireti'ne dayanmaktadır. Köy de toplamda 240 hane bulunmaktadır. Bu hanelerin 220 tanesi Karakeçili Türkmeni'dir. Geriye kalan 20 hane ise Kurmanç Kürdü'dür. Köy halkını 3'te 2'si, 4'te 1'i gibi tutarsız rakamlara ayrılması mantık dışıdır! Berk Ulusoy
  Kutluca köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928k: Fal
Türkmen yerleşimi
■ Kürd yerleşimi, Kürdçe ismi Fal ( Kuyu yolu) Reşvan aşireti ve 84 harbi sonrasında Vandan gelen ve bölgede adlarına muhacir denılen toplulukların yerleştiği bır köy, Aynı şekilde benzer nedenlerle kurulmuş ve köyün tam karşısında Halfetıye bağlı Vaney (Vanlı) köyü bulunur, Besnili Haco
■ Köyün yerlileri Avşar Türkmenidir, Kürtler köye daha sonradan yerleşmişlerdir ve 30-35 hane civarındadırlar. metonio
■ Köy halkı toplamda 330 haneden oluşmaktadır. Bu hanelerin 300 tanesi köyün kurucusu ve nüfusun çoğunluğunu oluşturan Avşar Türkmenleri'dir. 30 hane Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Ayrıca bu köydeki Kürdlerin Reşvan Aşireti ile bir alakası bulunmamaktadır. Köy tarihi boyunca Van'dan bir muhacir göçü almamıştır. Son olarak ise Şanlıurfa'nın Halfetiye ilçesinde Vaney (Vanlı) adında bir yerleşim yeri de bulunmamaktadır! Besnili Haco tehcirden kurtulan artıklardan birisin. Saçma ve tutarsız iddialarını kendine sakla ve burayı kirletme! Berk Ulusoy
  Atmalı köy - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1894s: Atmalı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Nüfusun çoğunluğu karayolu üzerinde bulunan Özbağlar mahallesine taşınmıştır. SN
  Çamlıca köy - Besni - Adıyaman
1928k: Çakallı [ Tr "aş." ]
■ © Tarih: 02/Z /1265 (Hicrî) Çakallı Aşireti'nden Topuzoğlu nam kürdün hayvanlarının mahsule zarar ...© Tarih: 29/Ra/1271 (Hicrî) Harput sancağında Behisni kazası civarında bulunan Çakallı ve Mihmanlı ve Kösepatlı aşiretleri, © Tarih: 19/Ş /1305 (Hicrî) Maraş'ın Pazarcık kazasına tabi seyyar Tahtalı, Atmalı, Kılıçlı ve Çakallı Aşiretlerinin iskanı ve yirmidokuz köy teşkili .. deyar heyran
  Akkuyu mz - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1894s, 1928k: Ağkuyu
Kürd (Reşvan) yerleşimi
■ Torun genellikle `bir aşirette boybeyinin altında bulunan sözü geçer kişi` anlamındadır. Garmir Vank Ermeni manastırının kalıntıları bu köyde veya civarında olmalıdır. SN
  Berete mz - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928k: Berete
Kürd (Beritan) yerleşimi
  Alişar köy - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1894s: Alişar
■ 2005'e dek Tekağaç köyüne bağlı mezra. SN
  Tokar köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928k: Tokar
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Kürd yerleşimi, Kürdçe ismi Toqıyan Besnili Haco
  Doğankaya köy - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1894s, 1928k: Şinikçi
Türkmen yerleşimi
■ Kürd yerleşimi, Kürdçe ismi Şeynıkçıyan Besnili Haco
  Şambayat bld - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1825d, 1928k: ŞamBayadı [ Tr "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Bayat Türkmen aşiretinin Şam kolu anlamındadır. Suriyeden göçen Türkmenler tarafından 17. yy sonlarında iskân edilmiştir. SN
■ © 16.06.1825 Nevşehir kazasında kâin Şam Beyadi aşireti... * 10.06.1856 Sivas sancağının Emlak [Sivas’ın Gemerek ilçesi yöresi, Çepni ve Sızır kasabaları bu nahiyeye bağlı idi] ve Gedikçik kazalarına iskan edilen Karakoyunlu, Tatarilyaslı, Tölek, Şambeyadı aşiretlerinin... deyar heyran
  Tekağaç köy - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1928k: Kötüre [ Kürd koturê "güvercinli" ]
  Kesecik köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
Türkmen yerleşimi
■ Köyün kurucuları ve köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Günümüzde Besni'nin en kalabalık köylerinden birisidir. Berk Ulusoy
  Yeniköy köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928k: Lordin
■ Muhtemelen Ermenice Nordun `yeni konak` adından. SN
  Geçitli köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928k: Kantara [ Tr "taşköprü" ]
■ Kürd yerleşimi, Köyün bır bölümü Urfa Bozoava Kantara köyunü oluşturuyor Besnili Haco
■ Türkmen (Karakeçili) yerleşimi, köyün Urfa/Bozova ile hiçbir bağlantısı yoktur, ayrıca Bozova ilçesinde Kantara adında bir yerleşim bulunmamaktadır. metonio
■ Köy halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan Kayı Boyu'nun Karakeçili Aşireti'ne dayanmaktadır. Köy halkı sadece Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Kaynak:Ertuğrul Gazi ve Karakeçili Aşireti kitabıdır. Berk Ulusoy
  Zormağara mz - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928k: Xozkişi yk.
Kürd yerleşimi
■ 1949'da Kürt göçmenlerin iskânı için kurulmuş yeni yerleşimdir. Yeniköy köyünden daha büyük olduğu halde bağlı mezra statüsündedir. SN
  Dikilitaş köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928k: Xozgişi aş.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Dörtyol köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
Kr: Xortikan [ Kürd "delikanlılar (aş.)" ]
1980: Karagöcek
1928k: Xortlu
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
■ Geçitli (Kantara) köyüne bağlı Karagöcek (Xortikan) mezrası idi. 2005'te Dörtyol adıyla köy oldu. SN
  Topkapı köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1946k: İznikan
1928k: Hiznikan [ Kürd "İzno'lar (öz.)" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Sarıkaya köyüne bağlı İznikan mezrasi iken 2005'te Topkapı adıyla köy oldu. SN
  Akyazı köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1946k: Çanakçı
1718d: Çanakçı
■ © 19.09.1718 Maraş sancağında Hısn-ı Mansur nahiyesinde Çanakçı karyesinde iki bin beş yüz akça timara mutasarrıf Ali'den mahlul olan timarın Hasan'a ihsan olunmasına dair Hısn-ı Mansur Miralayı Yusuf imzasıyla arz. © 21.04.1723 Yerli Rişvan Aşireti'nden Hasan bin Abdullah'ın Maraş sancağında Hısn-ı Mansur nahiyesinde Çabakcı karyesinde mutasarrıf olduğu ... deyar heyran
  Ören köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1914hk: KızılAyntab
Türkmen yerleşimi
  Bahri köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928k: Bahri [ Kürd bahro "hisse" ]
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  Sarıkaya köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928k: Hementil
Kürd (İzoli ) yerleşimi
■ Kürdçe ismi Serkan Besnili Haco
  Sayören köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928k: Sayviran
1914hk: Sağveren
Kürd (Hartavi) yerleşimi
■ Köyün kurucuları Şanlıurfa kökenli Karakeçili Türkmenleridir, daha sonra köy Bitlisten Kürt göçü almıştır. metonio
■ Köyün kurucuları ve nüfusun büyük çoğunluğu Kayı Boyu'ndan Karakeçili Türkmenler'ine mensuptur. Ayrıca köyde Bitlis'in merkez ilçesinden gelen birkaç hane Kurmanç Kürd'ü de bulunmaktadır. Ayrıca Hartavi Aşireti Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşamaktadır. Berk Ulusoy
  Akdere köy - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1894s, 1928k: Zurnacı
Kürd yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km