haritada ara :   km  
Besni'de 108 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Abımıstık mahalle (Çakırhüyük bağ) - Besni - Adıyaman
1977rh 📖: Doldur
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Koord: 37° 32' 46'' D, 37° 53' 20'' K
Ahuri küme evleri mezra - Besni - Adıyaman
1917h 📖: Axori
■ Koord: 37° 30' 29'' D, 38° 8' 43'' K
Akdere mezra - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1919h 📖: Zurnacı
■ Koord: 37° 40' 12'' D, 38° 1' 8'' K
Akdurak köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
hl 📖: Koso [ Kürtçe koso/kosan "köseler" ]
1917h 📖: Köseyanlı [ Kürtçe/Türkçe köseyan "köseler" ]
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Sünni-Hanefi Kürt köyüdür. SN
■ Reşvan Aşireti'nin koyunları ötedenberi Hısn-ı Mansur kurbunda Taşköprü ve Altınköprü nam mahallerin voyvoda ve kadıları marifetiyle sayılmakta iken sayılacağı zaman eşkıyadan Seferi Mehmed ve arkadaşları muhalefet eylediklerinden, ... (Hicri 1166[1752-53]) deyar heyran
■ Rişvanların Çakallı kolundan Sünni-Hanefi Kürtler yaşamaktadır. metonio
■ Koord: 37° 29' 2'' D, 37° 52' 51'' K
Akkuyu köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
hl 📖: Gundê Bîre [ Kürtçe "kuyu köyü" ]
1917h 📖: Çakallı Torunlar [ Kürtçe/Türkçe Çakallı/Cakalan "aş." ]
Kürt-Sünni (Rişvan-Çakalan) yerleşimi
■ Torun genellikle `bir aşirette boybeyinin altında bulunan sözü geçer kişi` anlamındadır. Garmir Vank Ermeni manastırının kalıntıları bu köyde veya civarında olmalıdır. SN
■ Köy halkı Çakallı Aşireti'ne mensuptur. Köken olarak Türkmen'dir. Celal Toprak
■ Besni'de iki adet Akkuyu yerleşimi bulunur. Çakırhüyük bucağındaki köy Sünni-Türkmen, Şambayat yakınındaki köy ise Alevi-Kürt'tür. metonio
■ Koord: 37° 31' 12'' D, 37° 49' 33'' K
Akkuyu mezra - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1894s 📖: Ağkuyu
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 42' 10'' D, 37° 59' 43'' K
Akpınar köy - Besni - Adıyaman
1919h 📖: Çalğan [ Kürtçe çalxan "kuyular" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 37° 45' 27'' D, 37° 44' 0'' K
Aktepe köy - Besni - Adıyaman
hl 📖: Xaraba
1917h 📖: Karnıaçık
Kürt-Sünni (Rişvan-Çakalan) yerleşimi
■ Rişvanların Çakallı kolundan Sünni-Hanefi Kürt köyüdür. metonio
■ Koord: 37° 33' 31'' D, 37° 56' 13'' K
Akyazı köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1718z 1926 📖 1926: Çanakçı
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ © 19.09.1718 Maraş sancağında Hısn-ı Mansur nahiyesinde Çanakçı karyesinde iki bin beş yüz akça timara mutasarrıf Ali'den mahlul olan timarın Hasan'a ihsan olunmasına dair Hısn-ı Mansur Miralayı Yusuf imzasıyla arz. © 21.04.1723 Yerli Rişvan Aşireti'nden Hasan bin Abdullah'ın Maraş sancağında Hısn-ı Mansur nahiyesinde Çabakcı karyesinde mutasarrıf olduğu ... deyar heyran
■ Koord: 37° 31' 2'' D, 38° 6' 10'' K
Alıçlı köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 📖: Çakallı Mamibiş [ Kürtçe/Türkçe "Çakallı (aş.) İbrahimamca" ]
Kürt-Sünni (Rişvan-Çakalan) yerleşimi
■ Sünni-Hanefi Kürt köyüdür. SN
■ Koord: 37° 30' 26'' D, 37° 47' 23'' K
Alişar köy - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1817h: Alişar
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ 2005’e dek Tekağaç köyüne bağlı mezra. SN
■ Koord: 37° 37' 15'' D, 38° 0' 29'' K
Aşağıçöplü köy - Besni - Adıyaman
1928 📖: Çöplü aş. [ Türkçe Çepni ]
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 37° 44' 31'' D, 37° 52' 32'' K
Aşağısöğütlü mahalle (Köseceli bağ) - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
hl 📖: Bekanê Jêr
1917h 📖: Söğütlü aş.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ 20. yy başında Kürtçe konuşan Ermeni nüfusu ve Surp Hagop manastırı vardı. SN
■ Kürdçe Bekan jer (Aşağı Bekan) Köyün girişinde bir kayaya Ermenice harflerle kürdçe Hevedi Bekane Jer yazılıdır. Besnili Haco
■ Koord: 37° 32' 59'' D, 37° 46' 59'' K
Atmalı köy - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1817h: Atmalı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Nüfusun çoğunluğu karayolu üzerinde bulunan Özbağlar mahallesine taşınmıştır. SN
■ Koord: 37° 42' 49'' D, 37° 59' 29'' K
Bahri köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1917h 📖: Bahri [ Kürtçe bahro "hisse" ]
Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Koord: 37° 30' 28'' D, 38° 6' 51'' K
Balka mezra - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1917h 📖: Balka
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Koord: 37° 34' 36'' D, 38° 5' 13'' K
Başlı köy - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1894s 📖: Başlı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 38' 11'' D, 38° 4' 10'' K
Bereketli köy - Besni - Adıyaman
1919h 📖: Bereketli [ Kürtçe berketan "yamaçlı" ]
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 37° 40' 48'' D, 37° 45' 4'' K
Berete köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 📖: Berete/Berti
Kürt-Sünni (Beritan) yerleşimi
■ Beritan Aşireti Beğdili boyuna bağlı bir Türkmen aşiretidir. Cemil
■ Koord: 37° 31' 5'' D, 37° 57' 22'' K
Besni ilçe - Besni - Adıyaman
S1190 📖: Bêth Hesnê [ Süryanice "kale yurdu" ]
E1136 1917h 📖 📖: Behesni
Kürt-Sünni/Türk yerleşimi
■ İlçenin kuzey/batı bölümünde Hevêdi, güney/doğu kesiminde Reşvan aşiretine mensup Kürt nüfus yaşar. Bazı yayınlarda 'Karakeçili Türkmen' olarak gösterilen Türk nüfusun büyük bölümü Ermeni kökenli, bir kısmı Urfa'dan göçmüş Bayat aşireti mensuplarıdır. Diğer bölgelerden son yıllarda yoğun Kürt göçü almıştır. SN
■ Hevedi aşireti ile ilgili en erken belge İbni Farqini'nin Silvan tarihidir. Buna göre Cizreli Suleyman Baz'ın 6 oğlundan biri Hevedi aşiretinin atası kabul ediliyor. Hevediler kendilerı için bu nedenle Sılemani/ Suleyman oğulları der. Şerefname'de Hevediler 10. yy'da Mervani beyliğini oluşturan 6 kürd aşiretinden biri olarak anılır. Besnili Haco
■ Besni ilçesinde eski Besni diye bilinen Aşağı Şehir bölgesi tamamen Türkmenlerin yerleştiği bir coğrafyadır. Besni'nin şimdiki yeri Orta Şehir diye anılır. Yukarı Şehir ise Sarhan Mahallesi'nin olduğu yerdir. Orta ve Yukarı Şehirler yine Yerli diye anılan Türkmenler'in yaşadığı yerlerdir. Celal Toprak
■ Koord: 37° 41' 34'' D, 37° 51' 39'' K
Beşir mezra - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1917h 📖: Beşir
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 36' 40'' D, 38° 1' 45'' K
Beşkoz köy - Besni - Adıyaman
1919h 📖: Beşkoz
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köy halkının tamamı halen Urfa'nın Kısas köyü kökenli Alevi-Türkmenlerdir. SN
■ Koord: 37° 43' 53'' D, 37° 46' 14'' K
Beşyol köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
<1968 📖: Sahandil
1917h 📖: Sahantil
■ Bir dönem Güneydoğunun büyük bir bölümüne hakim olan Reşvan beylerinin merkez yerleşimi idi. Reşvanlar Kürt kültürel egemenliği altında Türkmen ve dönme Ermeni kökenlilerin de dahil olduğu bir siyasi oluşumdur. SN
■ Koord: 37° 32' 49'' D, 38° 4' 31'' K
Boncuk köy - Besni - Adıyaman
hl 📖: Binçuk/Bincukan [ Kürtçe "kuşluk" ]
1928 📖: Boncuk
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Köy bostan tarımının yapıldığı tek yer olduğu için Bınçük/ Kuşluk olarak adlandırılımış olmalı, Besnili Haco
■ Koord: 37° 38' 28'' D, 37° 47' 48'' K
Bostancık mezra - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1917h 📖: Bostancık
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 36' 11'' D, 38° 4' 59'' K
Boybeypınarı mahalle (Çakırhüyük bağ) - Besni - Adıyaman
1917h 📖: Boybeyikuyusu
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Koord: 37° 30' 32'' D, 37° 52' 1'' K
Burunçayır köy - Besni - Adıyaman
1928 📖: Burunçayır
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köyün bir kısmı Urfa merkeze bağlı Kısas köyüne göç etti. Besnili Haco
■ Koord: 37° 45' 1'' D, 37° 47' 42'' K
Camuşçu köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
hl 📖: Çemuçiyan [ Kürtçe "dağlar deresi?" ]
1928 📖: Çamuşçu [ Türkçe "mandacı?" ]
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Köy iki dağ arasındadır ve ismini coğrafi yapısından alıyor olmalı. Besnili Haco
■ Koord: 37° 35' 56'' D, 37° 50' 47'' K
Canhor mezra - Besni - Adıyaman
1919h 📖: Canhor
■ Koord: 37° 39' 20'' D, 38° 2' 17'' K
Çakırhüyük belediye - Besni (Çakırhöyük bucağı) - Adıyaman
E1136 1917h 📖 📖: Keysun
Y1057 📖: Kaisón [ Arapça Qays? "öz." ]
A892 📖: Kaysûm
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Türkmen/Kürt-Sünni yerleşimi
■ 11.-12. yy’larda Hırsız Vasil adlı Ermeni serüvencinin beylik merkezi olan meşhur Keysun kalesidir. Rumca «Kaisós» adı, Muaviye zamanında bu bölgeye `büyük güruhlar halinde` yerleştiği anlatılan Arap Banu Qays aşiretiyle ilgili olsa gerekir. SN
■ Koord: 37° 33' 40'' D, 37° 51' 17'' K
Çakmak mahalle (Kesmetepe bağ) - Besni - Adıyaman
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Koord: 37° 31' 47'' D, 37° 52' 4'' K
Çamlıca köy - Besni - Adıyaman
1849z 1919h 📖 📖: Çakallı [ Türkçe "aş." ]
■ © Tarih: 02/Z /1265 (Hicrî) Çakallı Aşireti'nden Topuzoğlu nam kürdün hayvanlarının mahsule zarar ...© Tarih: 29/Ra/1271 (Hicrî) Harput sancağında Behisni kazası civarında bulunan Çakallı ve Mihmanlı ve Kösepatlı aşiretleri, © Tarih: 19/Ş /1305 (Hicrî) Maraş'ın Pazarcık kazasına tabi seyyar Tahtalı, Atmalı, Kılıçlı ve Çakallı Aşiretlerinin iskanı ve yirmidokuz köy teşkili .. deyar heyran
■ Koord: 37° 43' 30'' D, 37° 58' 11'' K
Çaykaya köy - Besni - Adıyaman
1919h 📖: Kevcallı/Kevjalan [ Kürtçe kevjalan "yengeçler" ]
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 37° 40' 45'' D, 37° 43' 9'' K
Çilboğaz köy - Besni - Adıyaman
1919h 📖: Çilboğaz
Türkmen (Sarıkeçili) yerleşimi
■ Besni'nin Türkmen köylerinden biridir. Üçgöz ve Geçitli köyleriyle akrabadırlar. metonio
■ Koord: 37° 43' 5'' D, 37° 52' 12'' K
Çomak köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 📖: Çomak
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Koord: 37° 31' 28'' D, 37° 59' 29'' K
Çorak köy - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
hl 📖: Çilkan
1917h 📖: Çorak
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 37° 32' 2'' D, 37° 35' 30'' K
Dikilitaş köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 📖: Xozkişin aş.
1917h 📖: Dikilitaş
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Koord: 37° 30' 25'' D, 38° 4' 2'' K
Doğankaya köy - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1894s 📖: Şinikçi
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 37° 42' 5'' D, 38° 2' 19'' K
Dörtyol köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1980 📖: Karagöcek
1917h 📖: Xortlu/Xortikân [ Kürtçe "delikanlılar (aş.)" ]
Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Geçitli (Kantara) köyüne bağlı Karagöcek (Xortikan) mezrası idi. 2005’te Dörtyol adıyla köy oldu. SN
■ Koord: 37° 35' 26'' D, 38° 4' 6'' K
Eğerli köy - Besni - Adıyaman
hl 📖: Xerkan [ Kürtçe "aş." ]
1917h 📖: Cencere
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Hevedi kurt aşiretinin Herkan kabilesi tarafindan kurulmuş köy. Diger butun Hevedi köyleri gibi Irak Süleymaniyeden Besniye ilk yerlesen ve Uzunkuyu cevresi uzerine kurulu köy. Jan
■ Koord: 37° 38' 10'' D, 37° 43' 54'' K
Evcili mezra - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1917h 📖: Hürük
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 31' 40'' D, 38° 3' 59'' K
Geçitli köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1917h 📖: Kantara [ Türkçe "taşköprü" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Karakeçili Türkmenlerinin yaşamakta olduğu bir köydür. Köy de kürt nüfus yoktur. Cemil
■ Koord: 37° 33' 51'' D, 38° 3' 24'' K
Göndürme mezra - Besni - Adıyaman
1917h 📖: Göndürme
■ Koord: 37° 35' 56'' D, 37° 57' 5'' K
Gümüşlü köy - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1919h 📖: Beserî
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 37° 39' 10'' D, 38° 4' 40'' K
Güneykaş köy - Besni - Adıyaman
1946 📖: Gelbulasın
1919h 📖: Gelbilasun
Türkmen yerleşimi
■ Eski bir dilden devralınmış *Karmylassós benzeri bir ad varsayılmalıdır. SN
■ Koord: 37° 45' 11'' D, 37° 50' 10'' K
Hacıhalil köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 📖: Hacıhalil
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Koord: 37° 30' 10'' D, 38° 0' 44'' K
Harmanardı köy - Besni - Adıyaman
1928 📖: Tilek [ Kürtçe "höyücek" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Koord: 37° 42' 1'' D, 37° 54' 25'' K
Hasanlı köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 📖: Hasamlı/Hasamam [ Kürtçe Hasamam "Hasan amca?" ]
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Bazı kaynaklarda Hasanlı yazılır. SN
■ Koord: 37° 35' 44'' D, 37° 53' 0'' K
Hüyük mezra - Besni - Adıyaman
hl 📖: Kç. Çomak
1917h 📖: AşkarHöyüğü
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Kürtçe ismi Çomake pıçuk (Küçük Çomak). Besnili02
■ Koord: 37° 31' 52'' D, 37° 58' 40'' K
İncekoz mahalle (Kesmetepe bağ) - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
2000 📖: İnce/İnceköy
1835g 1928 📖 📖: Araplar
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Türkmen/Kürt-Sünni (Atman-Turuş) yerleşimi
■ Eski Arap köyüdür. Günümüzde Türkmen/Kürt karışık yerleşim metonio
■ Kesmetepe Kasabası Türkmen yerleşimidir. Kasabaya bağlı toplam da 6 mahalle bulunmaktadır. Çevre köylerden Kürt nüfus gelmiş olsa da Kasabanın asıl sahipleri Türkmenlerdir. Cemil
■ Koord: 37° 32' 54'' D, 37° 49' 39'' K
İznik mezra - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1917h 📖: Hiznik/İznik [ Kürtçe "yaslılar (aş.)" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni ( ) yerleşimi
■ 1877-78 harbi sonrasında Van'dan gelmiş göçerlerin iskan edildiği bir köy. Besnili Haco
■ Koord: 37° 33' 59'' D, 37° 55' 19'' K
İzollu köy - Besni - Adıyaman
2000 📖: Güzelyurt
1869s 📖: İzolî [ Kürtçe "aş." ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1877-78 harbi sonrasında Van'dan gelmiş göçer aşiretinin iskanıyla kurulmuş yerleşim. 2004’te Akdurak’tan ayrılarak ayrı köy statüsüne kavuştu. Türkücü Latif Doğan bu köylüdür. SN
■ Koord: 37° 31' 34'' D, 37° 55' 57'' K
Kapaklı mezra - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1917h 📖: Çorman
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 35' 54'' D, 38° 1' 14'' K
Karaağaç mezra - Besni - Adıyaman
1919h 📖: Şamuşağı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 40' 20'' D, 37° 54' 44'' K
Karagüveç köy - Besni - Adıyaman
1928 📖: Kıtış/Kıdış
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ 16. yy'da Adıyaman yöresine yerleşen Hevêdî Kürtleri Besni ilçesinde 23, Gölbaşı ilçesinde 3 köyde yaşar. SN
■ 1570 yıllarında Hevedi asireti cemaati Besni, Araban ve Rumkale’de yaşamakta olup, iki büyük şubeye ayrılmıştır. Birincisi Derviş Kethüda’ya, ikincisi Ekrâd-u Balanlu olarak bilinen ve İlyas Kethüda’ya bağlı olan cemaatlerdir. Derviş Kethüda’ya bağlı olanlar Besni’nin Cinciye , Uzunkuyu, Bayırca ve Tatarlu köylerine, Rumkale’nin Araban nahiyesine bağlı Ebu Sa’d, Kadı, Terbizek, Kabaağaç ve Elvan köylerine dağılmış bulunmaktadır. Balanlu olarak bilinen Hevedi cemaatleri ise Besni’nin Kitiş, Ardıl ve Cilik köyleri ile Sahra ve Hamikî mezralarına yayılmışlardır. Besnili Haco
■ Koord: 37° 36' 35'' D, 37° 45' 24'' K
Karahalil mezra - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1919h 📖: Karahalil
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 39' 4'' D, 38° 3' 21'' K
Karakeçi mezra - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1917h 📖: Karakeçi [ Türkçe "aş." ]
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Koord: 37° 33' 1'' D, 38° 5' 54'' K
Karalar köy - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
1928 📖: Kerkan [ Kürtçe "sağırlar" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 37° 30' 28'' D, 37° 38' 15'' K
Kargalı köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
hl 📖: Kırğıliyan
1917h 📖: Kargalı
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 37° 34' 50'' D, 37° 48' 44'' K
Kesecik köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 📖: Marguza / Merguze
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Koord: 37° 34' 46'' D, 38° 2' 51'' K
Kesmetepe belediye - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1917h 📖: Mihmanlı/Mehmaniyan
Kürt-Sünni/Türk yerleşimi
■ Koord: 37° 32' 43'' D, 37° 50' 27'' K
Kızılcamustafa mezra - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1894s 📖: Kızılcamustafa
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 37' 33'' D, 38° 5' 6'' K
Kızılhisar köy - Besni - Adıyaman
1919h 📖: Kızılhisar
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 37° 43' 37'' D, 37° 54' 9'' K
Kızılin köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1917h 📖: Kızılin
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 37° 25' 48'' D, 38° 7' 28'' K
Kızılkaya köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1917h 📖: Soko|Kızılkaya
Kürt-Sünni (Beski) yerleşimi
■ Koord: 37° 29' 50'' D, 38° 1' 42'' K
Kızılpınar köy - Besni - Adıyaman
hl 📖: Qizilkan
Türkmen yerleşimi
■ Alevi ve Sünni Türklerin bir arada yaşadığı bir köydür. metonio
■ Köy halkının çoğunluğu Sünni Türkmendir. Lakin az miktarda Türkmen alevisi de bulunmaktadır. Cemil
■ Koord: 37° 43' 46'' D, 37° 46' 41'' K
Kocapirli mezra - Besni - Adıyaman
hl 📖: Xoşberiya/ Xoşbiran [ Kürtçe "tatlı kuyu" ]
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 37° 38' 32'' D, 37° 44' 34'' K
Konuklu köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1917h 📖: Yusufoğlu/Yusufan
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Koord: 37° 36' 0'' D, 37° 55' 59'' K
Körtanlı mezra - Besni - Adıyaman
hl 📖: Holik [ Kürtçe ]
1917h 📖: Kürdhanlı
■ Koord: 37° 35' 22'' D, 37° 38' 7'' K
Köseceli belediye - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
hl 📖: Koçaliyan
1917h 📖: Köseceli
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kürt-Sünni/Alevi-Kürt veya Zaza (Hevêdi) yerleşimi
■ Karakeçili aşireti olduğu ileri sürülürse de buna dair bir belge/veri yok, köyde hala Ermeni olduğu söylenen aileler var. Besnili Haco
■ Koord: 37° 33' 27'' D, 37° 43' 44'' K
Kurugöl köy - Besni - Adıyaman
1928 📖: Mamadikli/Mamadikan [ Kürtçe/Türkçe "Küçükmehmetler (aş.)" ]
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 37° 38' 40'' D, 37° 45' 42'' K
Kurugöl mezra - Besni - Adıyaman
1977rh 📖: Kurugöl
■ Koord: 37° 32' 0'' D, 37° 54' 26'' K
Kutluca köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1917h 📖: Fal [ Kürtçe "ıssız yer" ]
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Reşvan aşireti ve 84 harbi sonrasında Vandan gelen ve bölgede adlarına muhacir denılen toplulukların yerleştiği bır köy, Aynı şekilde benzer nedenlerle kurulmuş ve köyün tam karşısında Halfetıye bağlı Vaney (Vanlı) köyü bulunur, Besnili Haco
■ Köyün yerlileri Avşar Türkmenidir, Kürtler köye daha sonradan yerleşmişlerdir ve 30-35 hane civarındadırlar. [Bu bilgi yerlilerce teyit edilmedi - SN] metonio
■ Koord: 37° 35' 34'' D, 37° 58' 36'' K
Kuzevleri köy - Besni - Adıyaman
hl 📖: Mala Kûzê [ Kürtçe "kuz evleri" ]
1919h 📖: Keşişpınar
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 37° 45' 7'' D, 37° 41' 37'' K
Kuzevleri mezra - Besni - Adıyaman
Türkmen yerleşimi
■ Sünni ve alevi Türkmen yerleşimidir. Cemil
■ Koord: 37° 44' 43'' D, 37° 42' 51'' K
Levzin mahalle (Çakırhöyük bağ) - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1917h 📖: Lavzin [ Kürtçe "geçici yerleşim" ]
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Kürdçe Levzin "acele yer, sabit olmayan yer". Besnili Haco
■ Koord: 37° 33' 34'' D, 37° 54' 25'' K
Nohudanlı mezra - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 📖: Şeyhbelen
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Koord: 37° 30' 15'' D, 37° 59' 30'' K
Oyalı mahalle (Besni bağ) - Besni - Adıyaman
1946 📖: Hamziyan [ Kürtçe "Hamzalar" ]
Türkmen yerleşimi
■ Alevi/Sünni Türkmen karışık yerleşimdir. metonio
■ Koord: 37° 43' 7'' D, 37° 48' 45'' K
Oyratlı köy - Besni - Adıyaman
1917h 📖: Hoyratlı
Türk yerleşimi
■ Koord: 37° 37' 55'' D, 37° 50' 29'' K
Ören köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1914hk 📖: Kızıl ˁAyntab
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 37° 28' 4'' D, 38° 6' 46'' K
Pınarbaşı köy - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
1917h 📖: Kilisecik
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Eskıden Ermeni manastırı varmıs burda ve Ermeni soykırımı ıle beraber Suvarlı Hevedı göcerlerı buraya yerleşmiş. 30 ya da 40 hanelık bır mezra. Besnili Haco
■ Koord: 37° 34' 14'' D, 37° 39' 9'' K
Sarıçiçek mezra - Besni - Adıyaman
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 37° 37' 4'' D, 37° 57' 16'' K
Sarıkaya köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
hl 📖: Serkani [ Kürtçe "pınarbaşı" ]
1917h 📖: Hementil
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (İzoli?) yerleşimi
■ Koord: 37° 32' 16'' D, 38° 7' 11'' K
Sarıyaprak köy - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
hl 📖: Şeynan [ Kürtçe ]
1917h 📖: Sarıyaprak
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Hevedi aşiretinin Suvarlidan sonraki en buyuk köyu. Köy hevedi asiretinin iki buyuk kabilesi Mala Musê reş ve Mala Xane tarafindan Uzunkuyu'dan gelerek kurulmustur. Yezidi inançlarının etkisi olan tek Hevedi köyüdür.
■ Koord: 37° 35' 16'' D, 37° 44' 1'' K
Satıluşağı mezra - Besni - Adıyaman
1917h 📖: Satıllı
■ Koord: 37° 37' 31'' D, 37° 53' 48'' K
Sayören köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1917h 📖: Sayviran
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün kurucuları Şanlıurfa kökenli Karakeçili Türkmenleridir, daha sonra köy Bozova Kormi köyünden ve Birecik Duderi'den Kürt göçü almıştır. metonio
■ Köyün tamamı akrabadır ve köyde yabancı yoktur. Sünni Kürt köyüdür. Besnili02
■ Koord: 37° 29' 13'' D, 38° 9' 1'' K
Sugözü köy - Besni - Adıyaman
hl 📖: Dikevn [ Kürtçe "eski köy" ]
1919h 📖: Eskiköy
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Besni ilçesinin kuzey kısmına egemen olan Hevêdi aşiretinin en eski yerleşimi olduğu söylenir. SN
■ Koord: 37° 39' 58'' D, 37° 47' 21'' K
Suvarlı belediye - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
hl 📖: Hevêdana Gir
1917h 📖: Suvarlı [ "aş." ]
1869s 📖: Hevidi (idari bölge) [ Kürtçe hewêdî "aş." ]
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Osmanlı döneminde Beni'nin kuzey kesimini kapsayan Hevidi nahiyesi merkezi idi. SN
■ 1844 tarihli nüfus sayımında Hevîdî cemaatinin yaşadıkları yerler “Hevîdî Nahiyesi”ne veya başka bir ifade ile “Hevîdî Aşireti Nahiyesi”ne dönüştürülmüş ve nahiye kapsamına 19 köy alınmıştır. Bunlar; Birişme, Boncuk, Cencere, Eskiköye tabi Birişme (ayrı bir köy), Gedikli, Karakuyu, Kevcâllı, Berekâtlı, Eskiköy, Kızoğlan, Kitiş, Kocapîrlî, Mâmadik, Nâsırlı, Sarıyaprak, Sîvârlı (Suvarlu), Sugözü, Uzunkuyu ve Zirce köyleridir. Besnili Haco
■ Koord: 37° 32' 19'' D, 37° 37' 52'' K
Şambayat belediye - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1825z 📖: Şam Bayadı [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Türk/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bayat Türkmen aşiretinin Şam kolu anlamındadır. Suriyeden göçen Türkmenler tarafından 17. yy sonlarında iskân edilmiştir. SN
■ Koord: 37° 41' 0'' D, 38° 2' 46'' K
Taşlıyazı köy - Besni - Adıyaman
1928 📖: Terbizek [ Ermenice tarbısag "saraycık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Koord: 37° 43' 5'' D, 37° 56' 57'' K
Tekağaç köy - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1928 📖: Kötüre [ Kürtçe koturê "güvercinli?" ]
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Koord: 37° 37' 40'' D, 38° 2' 50'' K
Tetirli mahalle (Köseceli bağ) - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
hl 📖: Tetriyan
1917h 📖: Tetirli
Türkmen/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Tetirli yada Tatriyan. Köy Urfa kökenli Türkmen Bayat aşireti ve Hevedi köylerinden gelen Kürt nüfusdan oluşur. Jan
■ Köy halkı Bayat boyuna mensup Türkmenlerden oluşur. Köye gelen kürtler rençberdir. Yani yazın tarla da çalıştırılan ırgatlardır. Gerçi makinalar geliştiği için ve köy eskisi kadar artık göç vermediğinden rençberlerin gelmesine de gerek kalmıyor. Köy halkı tamamen Türkmendir. Cemil
■ Koord: 37° 32' 49'' D, 37° 44' 56'' K
Tokar köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1917h 📖: Tokar
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Kürd yerleşimi, Kürdçe ismi Toqıyan Besnili Haco
■ Koord: 37° 35' 8'' D, 38° 1' 26'' K
Toklu köy - Besni - Adıyaman
1917h 📖: Birişme [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 37° 38' 4'' D, 37° 48' 29'' K
Topkapı köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1917h 📖: İznikan/Hiznikan [ Kürtçe "yaslılar (aş.)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Sarıkaya köyüne bağlı İznikan mezrası iken 2005’te Topkapı adıyla köy oldu. SN
■ Koord: 37° 31' 16'' D, 38° 5' 26'' K
Uzunkuyu köy - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
hl 📖: Bîrê Ûskan [ Kürtçe "Yusuflar kuyusu" ]
1917h 📖: Uzunkuyu
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Hevedi aşireti Osmanli kaynaklarinda Kürd yani Ekrad Taifesi olarak tanımlanmis ve aşiretin, Behisni dışında, merkezi olarak Diyarbekir (Silvan ve Kulp), bunun yaninda gunumuzdeki Besni Hevedi bölgesinin o dönemde Malatya, Maraş ve Ayıntab bölgelerine yayilan kesimi, Kilis, Rakka, Cizre (Mardin Sancağı) ve Halep Eyaletine (Afrin ve Kürddağı) bölgelerindeki varlığı kayıt edilmiştir, Hevedilerin en geç 1519 yılından itibaren Besni ve havalisinde yaşadıkları görülmektedir. Besnili Haco
■ Koord: 37° 37' 29'' D, 37° 42' 24'' K
Üçgöz köy - Besni - Adıyaman
1917h 📖: Sofraz
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Türkmen yerleşimi
■ Roma İmp. dönemine ait Sofraz Tümülüsü mevcuttur. SN
■ Köy halkı 15-20 hane yerli olmayan Kürt hariç tamamen Türkmendir. metonio
■ Koord: 37° 38' 27'' D, 37° 57' 56'' K
Yayıklı köy - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
hl 📖: Rustekan
1917h 📖: Zîrce [ Türkçe "alçakça" ]
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 37° 35' 10'' D, 37° 42' 33'' K
Yazıbademce mezra - Besni - Adıyaman
2000 📖: Payamca [ Türkçe payam "badem" ]
1917h 📖: Yazıpayamca/Yazıbademce [ Türkçe "ova bademce" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 32' 30'' D, 38° 2' 8'' K
Yazıbeydilli köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1917h 📖: Beğdilli [ Türkçe Beğdili "aş." ]
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Köy ismini bir Türk oymağından alıyor ama köyde çok eskiden beri yaşayanlar Kürdler. Besnili Haco
■ Koord: 37° 32' 27'' D, 37° 57' 29'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.