Bergama'da 123 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Demircidere mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1891s 📖 Demircidere
Alevi yerleşimi
  Kaplan mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1928 📖 Kaplan
■ Bergama ilçesindeki iki Kaplan köyünden biri olup Kozak Kaplan olarak tanınır. SN
  Okçular mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1891s 📖 Okçular
  Aşağıbey mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1891s 📖 Aşağıbey
Y451 📖 Theodosiópolis [ Yun "Theodosios imp. kenti" ]
Y17 📖 Perperênê
■ Strabon ve Bizans Notitia'larında anılan Perperene/Theodosiopolis kentinin kalıntıları köyün yakınındadır. SN
  Abdülgani mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1891s 📖 Abdülgani
  Ayvatlar mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1891s 📖 Ayvatlar
  Hisar mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1891s 📖 Hisar
  Aşağıcuma mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1891s 📖 Cuma aş.
  Göbeller mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1891s 📖 Göbeller [ Yun ]
  Sağancı mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Sağancı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Aşağıkırıklar mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Kırıklar aş.
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Hacıhamzalar mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1891s 📖 Hacıhamzalar
  Pınarköy mah - Bergama - İzmir
1890hk 📖 Bınarköy
Alevi yerleşimi
  Yenikent mah - Bergama (Zeytindağ bucağı) - İzmir
1928 📖 Yeniköy
1902hk 📖 Çaçan
  Süleymanlı mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Süleymaniye
  Ovacık mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Ovacık
1890hk 📖 Kalerga [ Yun kaliérgia "ıslahat, ziraat" ]
Y-399 📖 Teuthránia [ AnaD ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Buradaki ovaya Kalerga Ovası ve ovaya hakim tepeye Kalerga Tepesi adı verilir. Antik Thuthrania öreni bu tepe üzerindedir. ■ Bilge Umar'ın modern döneme ait Kalerga adını `Luwiceye` dayandırması ibret vericidir. SN
  Narlıca mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Narlıdere
Alevi yerleşimi
  Terzihaliller mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1891s 📖 Terzihaliller
  Kurfallı mah - Bergama (Zeytindağ bucağı) - İzmir
1891s 📖 Kurfallı
  Tekkedere mah - Bergama (Zeytindağ bucağı) - İzmir
1891s 📖 Tekkedere
1890hk 📖 Tekkeköy
  Zeytindağ mah - Bergama (Zeytindağ bucağı) - İzmir
1928 📖 Reşadiye
1911h 📖 Kiliseli | Reşadiye
1890hk 📖 Kiliseköy
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Osmanlı devletinin son yıllarına dek Kilise nahiyesi merkez köyü idi. 1913 Balkan Harbi dönemindeki ilk Türkçeleştirme kampanyasında Reşadiye adı verildi. SN
  Çamköy mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Çamköy
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Yukarıbey mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1876a 📖 Kozak (kaza) [ Tr "çam fıstığı, kozalak" ]
■ Kozak adı verilen orman alanının başlıca yerleşimi ve merkez kasabası idi. SN
  Alacalar mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Alacalar
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Yukarıcuma mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1891s 📖 Cuma yk.
  Sarıdere mah - Bergama (Zeytindağ bucağı) - İzmir
1891s 📖 Sarıdere
  Tepeköy mah - Bergama - İzmir
1911h 📖 Karadere
Alevi yerleşimi
  Çalıbahçe mah - Bergama (Zeytindağ bucağı) - İzmir
1891s 📖 Çalıbahçe
  Bozköy mah - Bergama - İzmir
1891s 📖 Bozköy
  Bozyerler mah - Bergama - İzmir
1919h 📖 Bozköy
  Çakırlar mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Çakırlar
  Örlemiş mah - Bergama (Zeytindağ bucağı) - İzmir
1891s 📖 Örlemiş
  Yalnızev mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Yalnızev
  Eğrigöl mah - Bergama - İzmir
1891s 📖 Eğrigöl
  Güneşli mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1928 📖 Tekkeköy
  Küçükkaya mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Kadriye
  Yerlitahtacılar mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Yerli Tahtacılar
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
  Çamavlu mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1891s 📖 Çamavlu
  Kızıltepe mah - Bergama (Zeytindağ bucağı) - İzmir
1928 📖 Kızıltepe
  Kapıkaya mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Kapukaya Tahtacı
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
  Karaveliler mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1891s 📖 Karaveliler
  İncecikler mah - Bergama - İzmir
1928 📖 İncecikler
  Teğelti mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Teğelti
  Cevaplı mah - Bergama (Zeytindağ bucağı) - İzmir
1928 📖 Cevaplı
1902hk 📖 Celepli
  Karahıdırlı mah - Bergama - İzmir
1890hk 📖 Karahıdırlı
  Kıranlı mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1891s 📖 Kıranlı
  Koyuneli mah - Bergama (Zeytindağ bucağı) - İzmir
1891s 📖 Koyuneli
  Bergama ilçe - Bergama - İzmir
1333 📖 Bergama [ Yun ]
Y-454 📖 Pérgamon [ AnaD parga "yüksek, tepe" ]
■ Yunanca isim, `yüksek yer` veya `tepe` anlamına gelen bir pre-Helenik isimden türemiştir. MÖ 3. ve 2. yy'larda Batı Anadolu'ya hakim olan Bergama krallığı, MÖ 133'te Roma hakimiyetine girdi. 1306'da Karasi Beyliğince fethedildi. ■ 1690'lardan 1830'lara dek Bergama, Ege Bölgesinin büyük bir bölümünde az veya çok bağımsız bir beylik olarak hüküm süren Karaosmanoğlu hanedanının makamı idi. SN
  Armağanlar mah - Bergama - İzmir
1890hk 📖 Harmanlar
  Gökçeyurt mah - Bergama - İzmir
1960 📖 Yenigöde
1928 📖 Yanıgöde
  Kaleardı mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Kaleardı Caber [ Tr Caber "aş." ]
  Gaylan mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Gaylan
1890hk 📖 Burhan
  Sindel mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Sindel [ Yun *Sindala? ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Yedisi Batı Anadolu, ikisi Kayseri, biri Sinop ve biri Bayburt'ta olmak üzere toplam 11 adet Sindal, Sindel, Sindelli ve Sinderler bulunur. İsmin Yunanca Sindala vasıtasıyla eski bir Anadolu dilinden geldiği varsayılabilir. SN
  Atçılar mah - Bergama (Yuntdağ bucağı) - İzmir
1928 📖 Atçılar
  HamzalıSüleymaniye mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Süleymaniye
  Yoğurtdöken mah - Bergama - İzmir
1911h 📖 Yoğurtdöken
  Balaban mah - Bergama (Yuntdağ bucağı) - İzmir
1890hk 📖 Balabanlı
  Avunduruk mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Avunduruk
  Avunduk mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Avunduruk
  Maruflar mah - Bergama - İzmir
1890hk 📖 Maruflar
  İsmailli mah - Bergama (Yuntdağ bucağı) - İzmir
1928 📖 İsmailli
1928 📖 Yuntdağı (idari bölge) [ Tr yunt "yabani at" ]
■ Yuntdağı nahiyesi daha önce Manisa'ya bağlı iken 1 Ocak 1948 tarihli BK kararnamesiyle İzmir Bergama'ya bağlandı. SN
  Seklik mah - Bergama (Yuntdağ bucağı) - İzmir
1928 📖 Seklik
  Mahmudiye mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Mahmudiye
  Çürükbağ mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Çürükbağlar
  Kaşıkçı mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Kaşıkçı
  Yukarıkırıklar mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Kırıklar yk.
  Çobanlar mah - Bergama (Turanlı bucağı) - İzmir
1928 📖 Çobanlar
  Piriveliler mah - Bergama (Turanlı bucağı) - İzmir
1928 📖 Piriveliler
  Üçtepe mah - Bergama (Turanlı bucağı) - İzmir
1928 📖 Üçtepe
  Bayramcılar mah - Bergama (Yuntdağ bucağı) - İzmir
1890hk 📖 Bayramcılar
  YuntdağıHacılar mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Hacılar
  Öksüzler mah - Bergama (Yuntdağ bucağı) - İzmir
1928 📖 Öksüzler
  Tavukçukuru mah - Bergama (Yuntdağ bucağı) - İzmir
1928 📖 Tavukçukuru
  Örenli mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Örenli
  Yortanlı mah - Bergama (Turanlı bucağı) - İzmir
1928 📖 Yortanlı
  Hacılar mah - Bergama (Turanlı bucağı) - İzmir
1890hk 📖 Hacılar
  Tırmanlar mah - Bergama (Turanlı bucağı) - İzmir
1928 📖 Tırmanlar
  Ahmetbeyler mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Ahmetbeyler
  Bekirler mah - Bergama (Yuntdağ bucağı) - İzmir
1928 📖 Bekirler
  Çitköy mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Çitköy
  Kocahaliller mah - Bergama (Yuntdağ bucağı) - İzmir
1928 📖 Kocahaliller
  Ferizler mah - Bergama - İzmir
1915hb 📖 Firuzlar
  Akçenger mah - Bergama (Turanlı bucağı) - İzmir
1928 📖 Akçengâr [ Tr çengâr "çingene" ]
  Allianoi mv - Bergama - İzmir
Y535 📖 Alia / Alliánoi
■ Bergama yakınındaki antik sağlık merkezi 2. yy tabiplerinden Aelius Aristides'in eserinde anılır. Ören yeri yakın yıllarda Yortanlı Barajı gölü altında kaldı. SN
  Kocaköy mah - Bergama (Yuntdağ bucağı) - İzmir
1928 📖 Kocaköy
  Dağıstan mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Mecidiye
1902hk 📖 Dağistan
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Doğancı mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Doğancı
  Paşaköy mah - Bergama - İzmir
1928 📖 Paşaköy
  Çeltikçi mah - Bergama (Turanlı bucağı) - İzmir
1928 📖 Çeltikçi
  Katrancı mah - Bergama (Turanlı bucağı) - İzmir
1928 📖 Katrancı
  Rahmanlar mah - Bergama (Yuntdağ bucağı) - İzmir
1928 📖 Rahmanlar
  Karalar mah - Bergama (Turanlı bucağı) - İzmir
1928 📖 Karalar
  Çaltıkoru mah - Bergama (Göçbeyli bucağı) - İzmir
1928 📖 Çaltıkoru
  Dereköy mah - Bergama (Turanlı bucağı) - İzmir
1928 📖 Dereköy
  Gültepe mah - Bergama (Turanlı bucağı) - İzmir
1928 📖 Karalarbaşı Tahtacı
1919h 📖 Tahtacı Aşireti
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
  Oruçlar mah - Bergama (Turanlı bucağı) - İzmir
1928 📖 Oruçlar
  Ayaskent mah - Bergama (Göçbeyli bucağı) - İzmir
1928 📖 Ayas
1902hk 📖 Ayaz
  Topallar mah - Bergama (Turanlı bucağı) - İzmir
1928 📖 Topallar


Grafik harita göster     haritada ara : km