Bergama'da 122 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Demircidere mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1891s: Demircidere
Alevi yerleşimi
  Aşağıbey mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1891s: Aşağıbey
Y451: Theodosioúpolis [ Yun "(imparator) Theodosios kenti" ]
■ Strabon ve Bizans Notitia'larında anılan Perperene/Theodosiopolis kentinin kalıntıları köyün yakınındadır. SN
  Pınarköy mah - Bergama - İzmir
1890hk: Bınarköy
Alevi yerleşimi
  Ovacık mah - Bergama - İzmir
1928k: Ovacık
1890hk: Kalerga [ Yun kaliérgia "ıslahat, ziraat" ]
Y-350: Teuthránia
■ Buradaki ovaya Kalerga Ovası ve ovaya hakim tepeye Kalerga Tepesi adı verilir. Antik Thuthrania öreni bu tepe üzerindedir. ■ Bilge Umar'ın modern döneme ait Kalerga adını `Luwiceye` dayandırması ibret vericidir. SN
  Narlıca mah - Bergama - İzmir
1928k: Narlıdere
Alevi yerleşimi
  Zeytindağ mah - Bergama (Zeytindağ bucağı) - İzmir
1928k: Reşadiye
1891s: Kilisa
1890hk: Kiliseköy
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Osmanlı devletinin son yıllarına dek Kilise nahiyesi merkez köyü idi. 1913'te Balkan Harbi dönemindeki ilk Türkçeleştirme kampanyasında Reşadiye adı verildi. SN
  Yukarıbey mah - Bergama (Kozak bucağı) - İzmir
1946k: Kozak (idari bölge)
1928k: Kozan (idari bölge)
  Tepeköy mah - Bergama - İzmir
1911ht: Karadere
Alevi yerleşimi
  Bozköy mah - Bergama - İzmir
1891s: Bozköy
  Kapıkaya mah - Bergama - İzmir
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
  Bergama ilçe - Bergama - İzmir
1333b: Bergama
Y-362: Pérgamon [ Luw parga "yüksek, tepe" ]
■ Yunanca isim, `yüksek yer` veya `tepe` anlamına gelen bir pre-Helenik isimden gelir. 1306'daki Türk fethinden hemen sonra Bergama biçimi kaydedilmiştir. SN
  Kaleardı mah - Bergama - İzmir
1928k: KaleardıCaber [ Tr caber "aş." ]
  Gaylan mah - Bergama - İzmir
1928k: Gaylan
1890hk: Burhan
  Sindel mah - Bergama - İzmir
1928k: Sindel [ Yun *Sindala? ]
■ Yedisi Batı Anadolu, ikisi Kayseri, biri Sinop ve biri Bayburt'ta olmak üzere toplam 11 adet Sindal, Sindel, Sindelli ve Sinderler bulunur. İsmin Yunanca Sindala vasıtasıyla eski bir Anadolu dilinden geldiği varsayılabilir. SN
  İsmailli mah - Bergama (Yuntdağ bucağı) - İzmir
1928k: İsmailli
1928k: Yuntdağı (idari bölge) [ Tr yunt "yabani at" ]
■ Yuntdağı nahiyesi daha önce Manisa'ya bağlı iken 1 Ocak 1948 tarihli BK kararnamesiyle İzmir Bergama'ya bağlandı. SN
  Örenli mah - Bergama - İzmir
1928k: Örenli
  Akçenger mah - Bergama (Turanlı bucağı) - İzmir
1928k: Akçengâr [ Tr Çengâr/Çenger "Çingene" ]
  Allianoi mv - Bergama - İzmir
Y200~: Alliánoi
■ Bergama yakınındaki antik sağlık merkezi 2. yy tabiplerinden Aelius Aristides'in eserinde anılır. Ören yeri yakın yıllarda Yortanlı Barajı gölü altında kaldı. SN
  Dağıstan mah - Bergama - İzmir
1928k: Mecidiye
1906hk: Dağistan
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Aziziye mah - Bergama - İzmir
1928k: Aziziye


Grafik harita göster     haritada ara : km