haritada ara :   km  
Belören'de 44 yerleşim bulundu.
sırala 
Taşbaşı mah - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1928 📖 Taşbaşı
Kayacılar mah - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1928 📖 Kayacılar
Ayvalıca mah - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1928 📖 Ayvalıca
Kuzören mah Sarıoğlan - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1928 📖 Kuzören
1914hk 📖 Kızören
Kıldere mah - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1928 📖 Kildere
Yeniköy mah - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1928 📖 Yeniköy
Armutlu mah - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1928 📖 Armutlu
Boyalı mah Sarıoğlan - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1914hk 📖 B. Boyalı
Sarıoğlan mah - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1914hk 📖 Sarıoğlan
1706z 📖 Belviran
1928 📖 Belören (idari bölge)
■ Kasabanın eski adı olan Belören/Belviran 1960'lara dek idari birim adı olarak korunmuştur. SN
■ © 03.06.1706 Belviran kazasında ibrahim Seydi Zaviyesi'ne Ali tarfından vukubulan müdahalenin meni hakkında Konya Vali ve kadısına Belviran kadısına hitaben yazılan hükme dair--- © 23.01.1895 Konya'ya gönderilen Ruscuk muhacirleri, Bozkır kazasının Belviran nahiyesi dahilinde semi adlı mahalde iskan edildiklerinden, mezkur karyeye eski adının verilmesi. --- © Gömlek No:9815 Belviran kazası, Kürt karyesi temettuat defteri. --- © 29.07.1851 Belviran kazası Beliki karyesi ahalisinden Abdüllatif'in katili Mehmed'in küreğe konulması. deyar heyran
Hamzalar mah - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1928 📖 Hamzalar
Kızılçakır mah - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1928 📖 Kızılçakır
Koçaş mah Sarıoğlan - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1914hk 📖 Koçaş aş. + yk.
Karagüney mah - Güneysınır (Belören bucağı) - Konya
1926h 📖 Ağras [ Yun agrós "tarla" ]
Kayaağzı mah - Güneysınır (Belören bucağı) - Konya
1911hk 📖 Kayaağzı
Kızılöz mah - Güneysınır (Belören bucağı) - Konya
1926h 📖 Kızılöz
Söğütçük köy - Ilgaz (Belören bucağı) - Çankırı
1928 📖 Alpa
İkikavak köy - Ilgaz (Belören bucağı) - Çankırı
1896s 📖 İkikavak
Kızılibrik köy - Ilgaz (Belören bucağı) - Çankırı
1896s 📖 Kızılibrik
Bucurayenice köy - Ilgaz (Belören bucağı) - Çankırı
1928 📖 Bucura Yenice
Kayı köy - Ilgaz (Belören bucağı) - Çankırı
1896s 📖 Kayı [ Tr "aş." ]
Aşıklar köy - Ilgaz (Belören bucağı) - Çankırı
1896s 📖 Aşıklar
Çörekçiler köy - Ilgaz (Belören bucağı) - Çankırı
1896s 📖 Çörekçiler
Kavaklı köy - Ilgaz (Belören bucağı) - Çankırı
1896s 📖 Kavaklı
Güney köy - Ilgaz (Belören bucağı) - Çankırı
1896s 📖 Güney
Kırışlar köy - Ilgaz (Belören bucağı) - Çankırı
1896s 📖 Karışlar
Belören köy - Ilgaz (Belören bucağı) - Çankırı
1896s 📖 Belviran
Yaylaören köy - Ilgaz (Belören bucağı) - Çankırı
1896s 📖 Bucura [ Yun ]
Süleymanhacılar köy - Ilgaz (Belören bucağı) - Çankırı
1896s 📖 Süleymanhacılar
Yenidemirciler köy - Ilgaz (Belören bucağı) - Çankırı
1928 📖 Bucura Demirciler
Ömerli köy - Ilgaz (Belören bucağı) - Çankırı
1896s 📖 Ömerli
Alpagut köy - Ilgaz (Belören bucağı) - Çankırı
1896s 📖 Alpağud
Sağırlar köy - Ilgaz (Belören bucağı) - Çankırı
1896s 📖 Sağırlar
Eskice köy - Ilgaz (Belören bucağı) - Çankırı
1928 📖 Bucura Eskice
Yeniköy köy - Gölbaşı (Belören bucağı) - Adıyaman
Eski adı: Lordin [ Erm nordun "yeni konak" ]
■ Aynı köy Maraş Pazarcık'a bağlı Göçer mezrası veya mahallesi adıyla da kayıtlıdır. SN
Kösüklü köy - Gölbaşı (Belören bucağı) - Adıyaman
1917h 📖 Kösüklü
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Çatalağaç köy - Gölbaşı (Belören bucağı) - Adıyaman
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kürt (Sünni)/Türkmen yerleşimi
■ 1870'lerde Çerkes muhacirler tarafından iskân edilmiştir. SN
■ Çerkesler köy dışına göçtükten sonra köye Türkmenler yerleşmiştir. Köyün iki mezrasında ise Atmalı aşiretinden Kürt-Aleviler yaşamaktadır. metonio
■ Köy aslında Çerkes köyüdür. Çerkesler'in göç etmesinden sonra köye Türkmenler yerleşti. İki küçük mezrasına da Kürtler yerleşti. Yani köy merkezinde Türkmenler yaşamaktadır. Celal Toprak
■ 1935 köy listesinde "Çatalağaç Karacaveran" yazıyor, K.Veran hakkında bilgiye ulaşılamadı. ishak levent
Çelikköy köy - Gölbaşı (Belören bucağı) - Adıyaman
1914hk 📖 Çelik
■ Kısmen Alevi (Türk) yerleşimi
■ Alevi ve Sünni Türkmenler'in beraber yaşadığı bir köydür. Soyları Bayat Boyu'na dayanmaktadır. Celal Toprak
Belören bld - Gölbaşı (Belören bucağı) - Adıyaman
1914hk 📖 Belveren
Türkmen (Karakoyunlu) yerleşimi
Aşağınasırlı köy - Gölbaşı (Belören bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Nasırlı zir
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
Gedikli köy - Gölbaşı (Belören bucağı) - Adıyaman
1914hk 📖 Gedikli
Kürt (Sünni) (Hevêdi) yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.