Belören'de 44 yerleşim bulundu.
sırala 
  Taşbaşı mah - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1928 📖 Taşbaşı
  Kayacılar mah - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1928 📖 Kayacılar
  Ayvalıca mah - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1928 📖 Ayvalıca
  Kuzören mah Sarıoğlan - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1928 📖 Kuzören
1914hk 📖 Kızören
  Kıldere mah - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1928 📖 Kildere
  Yeniköy mah - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1928 📖 Yeniköy
  Armutlu mah - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1928 📖 Armutlu
  Boyalı mah Sarıoğlan - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1914hk 📖 B. Boyalı
  Sarıoğlan mah - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1914hk 📖 Sarıoğlan
1706z 📖 Belviran
1928 📖 Belören (idari bölge)
■ Kasabanın eski adı olan Belören/Belviran 1960'lara dek idari birim adı olarak korunmuştur. SN
■ © 03.06.1706 Belviran kazasında ibrahim Seydi Zaviyesi'ne Ali tarfından vukubulan müdahalenin meni hakkında Konya Vali ve kadısına Belviran kadısına hitaben yazılan hükme dair--- © 23.01.1895 Konya'ya gönderilen Ruscuk muhacirleri, Bozkır kazasının Belviran nahiyesi dahilinde semi adlı mahalde iskan edildiklerinden, mezkur karyeye eski adının verilmesi. --- © Gömlek No:9815 Belviran kazası, Kürt karyesi temettuat defteri. --- © 29.07.1851 Belviran kazası Beliki karyesi ahalisinden Abdüllatif'in katili Mehmed'in küreğe konulması. deyar heyran
  Hamzalar mah - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1928 📖 Hamzalar
  Kızılçakır mah - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1928 📖 Kızılçakır
  Koçaş mah Sarıoğlan - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1914hk 📖 Koçaş aş. + yk.
  Karagüney mah - Güneysınır (Belören bucağı) - Konya
1926h 📖 Ağras [ Yun agrós "tarla" ]
  Kayaağzı mah - Güneysınır (Belören bucağı) - Konya
1911hk 📖 Kayaağzı
  Kızılöz mah - Güneysınır (Belören bucağı) - Konya
1926h 📖 Kızılöz
  İkikavak köy - Ilgaz (Belören bucağı) - Çankırı
1896s 📖 İkikavak
  Kızılibrik köy - Ilgaz (Belören bucağı) - Çankırı
1896s 📖 Kızılibrik
  Bucurayenice köy - Ilgaz (Belören bucağı) - Çankırı
1928 📖 Bucura Yenice
  Kayı köy - Ilgaz (Belören bucağı) - Çankırı
1896s 📖 Kayı [ Tr "aş." ]
  Aşıklar köy - Ilgaz (Belören bucağı) - Çankırı
1896s 📖 Aşıklar
  Çörekçiler köy - Ilgaz (Belören bucağı) - Çankırı
1896s 📖 Çörekçiler
  Kavaklı köy - Ilgaz (Belören bucağı) - Çankırı
1896s 📖 Kavaklı
  Güney köy - Ilgaz (Belören bucağı) - Çankırı
1896s 📖 Güney
  Kırışlar köy - Ilgaz (Belören bucağı) - Çankırı
1896s 📖 Karışlar
  Belören köy - Ilgaz (Belören bucağı) - Çankırı
1896s 📖 Belviran
  Yaylaören köy - Ilgaz (Belören bucağı) - Çankırı
1896s 📖 Bucura [ Yun ]
  Süleymanhacılar köy - Ilgaz (Belören bucağı) - Çankırı
1896s 📖 Süleymanhacılar
  Yenidemirciler köy - Ilgaz (Belören bucağı) - Çankırı
1928 📖 Bucura Demirciler
  Ömerli köy - Ilgaz (Belören bucağı) - Çankırı
1896s 📖 Ömerli
  Alpagut köy - Ilgaz (Belören bucağı) - Çankırı
1896s 📖 Alpağud
  Sağırlar köy - Ilgaz (Belören bucağı) - Çankırı
1896s 📖 Sağırlar
  Eskice köy - Ilgaz (Belören bucağı) - Çankırı
1928 📖 Bucura Eskice
  Yeniköy köy - Gölbaşı (Belören bucağı) - Adıyaman
Eski adı: Lordin [ Erm nordun "yeni konak" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Aynı köy Maraş Pazarcık'a bağlı Göçer mezrası veya mahallesi adıyla da kayıtlıdır. SN
  Kösüklü köy - Gölbaşı (Belören bucağı) - Adıyaman
1917h 📖 Kösüklü
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çatalağaç köy - Gölbaşı (Belören bucağı) - Adıyaman
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1870'lerde Çerkes muhacirler tarafından iskân edilmiştir. SN
■ Çerkesler köy dışına göçtükten sonra köye Türkmenler yerleşmiştir. Köyün iki mezrasında ise Atmalı aşiretinden Kürt-Aleviler yaşamaktadır. metonio
  Çelikköy köy - Gölbaşı (Belören bucağı) - Adıyaman
1914hk 📖 Çelik
Alevi yerleşimi
  Belören bld - Gölbaşı (Belören bucağı) - Adıyaman
1914hk 📖 Belveren
Sünni Türk yerleşimi
  AşağıNasırlı köy - Gölbaşı (Belören bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Nasırlı aş.
  Gedikli köy - Gölbaşı (Belören bucağı) - Adıyaman
1914hk 📖 Gedikli
Kürt (Sünni) (Hevêdi) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km