Bekirhan'da 19 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çarıklı köy - Batman_M (Bekirhan bucağı) - Batman
1928: Reşik [ Kürd "karaca" ]
  Yeniçağlar köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
1917h: Zilan [ Kürd "aş." ]
  Uzunçayır köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
1928: Melîkan / Milikan [ Kürd "evcikler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yanıkkaya köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
E1912: Rabat [ Tr "han" ]
S569: Şphrîn
Y553, Y610: Siphrios / İsphrios
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Harabesi görülen Rabat Kalesi Honigmann'a göre 6. yy'da Prokopios'un andığı Siphrios kalesidir. Barrington Atlas bu görüşü benimser. SN
  Ulaşlı köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
1917h: Şelmo
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Duygulu köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
1917h: Apikan [ Kürd "amcalar" ]
  Kavakdibi köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
1928: Melkişan
E1912: Mılkeşan [ Kürd "Melikşahlar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dere köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
K: Xerzan
E1900~a: Marge
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Xerzi) yerleşimi
■ Köyün yakınında eski bir kilisenin yıkıntıları duruyor. Bu yıkıntı taşlarına "Kilise Taşları" anlamına gelen "Kevirén Déré" deniyor. Köyde Xerzan (Erzen) Aşiretine bağlı Kürtler yaşıyor. Civarda Xerzi diye biliniyorlar. Aydın Ünlü
  Aşağıkıratlı köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
E1912: Baştiram [ Kürd "baş kilise" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yapraklı mah Bekirhan - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
1928: Pelki [ Kürd pelkê "yapraklı? bir tür ağaç?" ]
1917h: Peyik


Grafik harita göster     haritada ara : km