Beşikdüzü'de 30 yerleşim bulundu.
sırala 
  Dolanlı mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928 y: Aroz [ Yun ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Oğuz mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928: Türkelli
1830: Nefsi Oğuz
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ 19. yy'da Oğuz nahiyesi merkez köyü idi. SN
  Resullü mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928: Resullü
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Yenicami mah - Beşikdüzü - Trabzon
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Ardıçatak mah - Beşikdüzü - Trabzon
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Ambarlı mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928: Ambarlı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Kalegüney mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928: Kalegüney
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Şahmelik mah - Beşikdüzü - Trabzon
1830: Şahmelik
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Bizans veya Geç Roma dönemine ait kalesi vardır. SN
  SeyitAhmet mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928: Seyitahmet
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Kutluca mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928: Xuplu
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Denizli mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928: Denizli
Türkmen (Çepni) yerleşimi
  Akkese mah - Beşikdüzü - Trabzon
1830, 1914h: Akkilise
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Aksaklı mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928: Aksaklı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Sayvancık mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928 y: İstil [ Yun stili "dikilitaş, direk" ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Korkutan mah - Beşikdüzü - Trabzon
1960: Ağılbağı
1928: Korkudan
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Yeşilköy mah - Beşikdüzü - Trabzon
1914h: Abdallı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ 14.3.1953 tarihli kararla Abdallı olan adı Yeşilköy olarak değiştirildi. SN
  Takazlı mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928: Takazlı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Nefsişarlı mah - Beşikdüzü - Trabzon
1830: Nefsişarlı [ Şarlı (Beşikdüzü) nahiye ve kaza merkezinin eski yerleşim ye ]
  Bozlu mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928: Bozlu
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Beşikdüzü ilçe - Beşikdüzü - Trabzon
1914h: Büyükliman
1830, 1914h: Şarlı (idari bölge)
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Eski Şarlı nahiyesinin merkez yerleşimi kasaba yukarısındaki Nefsişarlı mahallesidir. Sahil yerleşimi 19. yy sonlarında gelişmiştir. 1940 yılında resmiyete geçen Beşikdüzü adı yakındaki Beşik Dağı'na izafeten verilmiştir. SN
  Bayır mah - Beşikdüzü - Trabzon
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Gürgenli mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928 y: Kadaxor [ Yun katoxôra "aşağıköy" ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Ağaçlı mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928: Kancuma
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Adacık mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928: Adacık
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Zemberek mah - Beşikdüzü - Trabzon
1830: Zemberek
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Çeşmeönü mah Beşikdüzü - Beşikdüzü - Trabzon
1928: Yuvabolu
1830: Yavebol
1681, 1914h y: Yavabolu | Görele
Y75: Liviópolis [ Yun "Livius/Livia kenti" ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Beşikdüzü bölgesinin fetih öncesi dönemdeki merkezi olan kale, Augustus'un eşi olan imparatoriçe Livia onuruna adlandırılmış olabilir. Köyün Türkçe adı Yobol şeklinde telaffuz edilir. Bir dönem Görele (şimdiki Eynesil) kazası merkezi idi. SN
  Hünerli mah - Beşikdüzü - Trabzon
1830: Kefli
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Vardallı mah Beşikdüzü - Beşikdüzü - Trabzon
1830: Vardallı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km