haritada ara :   km  
Baziki'de 41 yerleşim bulundu.
sırala 
Kızlar mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1530t 📖 : Kızlarviranı
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 15' 49'' D, 38° 16' 14'' K
Sağırlı mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 : Kormi
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 14' 1'' D, 38° 17' 37'' K
İkiz mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1530t 📖 : İkizce
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 12' 16'' D, 38° 17' 53'' K
Şanlıavşar mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 : Kanlıavşar [ Türkçe Kanğlı Avşar "aş." ]
1530t 📖 : Kalınavşar? [ Türkçe "aş." ]
■ Kısmen Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Kejan aşiretinden Kürtler de yaşıyor. metonio
■ Koord: 37° 12' 58'' D, 38° 18' 34'' K
Budaklı mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 : Budaklı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 12' 47'' D, 38° 20' 28'' K
Tozluca mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 : Tozluca
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 11' 11'' D, 38° 21' 23'' K
Boztepe mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 : Boztepe
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 10' 35'' D, 38° 21' 49'' K
Aylan mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 : Sıçancık
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 9' 5'' D, 38° 22' 48'' K
Zivanlı mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1530t 📖 : Zivanlı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 12' 54'' D, 38° 23' 15'' K
Denizbacı mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 : Denizbacı [ Türkçe baç "vergi ödeme yeri, gümrük" ]
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 37° 8' 22'' D, 38° 23' 24'' K
Büyükhan mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 : Çarmelik
Türkmen (Cerit) yerleşimi
■ Koord: 37° 6' 58'' D, 38° 23' 51'' K
Akmağara mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 37° 10' 24'' D, 38° 24' 39'' K
Gerdek mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 : Gerdek
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 14' 49'' D, 38° 24' 53'' K
Tunalı mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1960 📖 : Dokuzağaç
1917h 📖 : Tunalı
1530t 📖 : Tonˁali
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 37° 18' 16'' D, 38° 26' 22'' K
Çakmaklı mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 : Salluca-i Gülük
■ Kısmen Türkmen yerleşimi
■ Koord: 37° 22' 48'' D, 38° 27' 27'' K
Kayagözü mezra - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 : Salluca-i Sorikan [ Kürtçe sorikan "kızıllar" ]
1530t 📖 : Sabluca [ Türkçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 21' 37'' D, 38° 28' 32'' K
Karakaş mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 : Karakaş
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 37° 18' 50'' D, 38° 28' 41'' K
Bağlıca mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 : Bağlıca
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 23' 52'' D, 38° 28' 56'' K
Kılçık mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 : Akviran Kılçık
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 16' 44'' D, 38° 29' 16'' K
Ortaören mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1530t 📖 : Ortaviran
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 12' 33'' D, 38° 29' 20'' K
Konaklı mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 : Burc-i Reşid
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 14' 30'' D, 38° 29' 25'' K
İğdeli ölü yerleşim - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 : Şaşkan [ Kürtçe "aş." ]
1914hk 📖 : Şarşekan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 28' 26'' D, 38° 29' 36'' K
Arpalı mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 : Xaşik
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 13' 13'' D, 38° 30' 51'' K
Bozova ilçe - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 : Hüvek
A 📖 : Tell Huwek [ Arapça ]
1915h 📖 : Yaylak (idari bölge)
1530t 📖 : Baziki / Bozâbad (idari bölge) [ Kürtçe Bazik/Bozik "doğanca (aş.)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Gerek Bozabad/Bozova, gerek Yaylak idari birim adıdır. Daha önce Baziki köyünde (bugünkü Yaylak beldesi) bulunan kaza merkezi 1930’da Hüvek kasabasına taşındı. Burası da bir süre Yaylak adıyla anıldı ise de, karışıklığa yer vermemek için 1942’de Bozova adı benimsendi. SN
■ Koord: 37° 21' 46'' D, 38° 31' 31'' K
Pirhalil mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 : Pirhalil
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 14' 29'' D, 38° 31' 57'' K
Bulancak mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 : Acem Harabesi
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 17' 27'' D, 38° 32' 11'' K
Taşlıdere mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 : Biris
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 18' 33'' D, 38° 33' 1'' K
Çatak mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1530t 📖 : Çatak yk.
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Aşağı Çatak köyü baraj altında kalmıştır. SN
■ Koord: 37° 22' 54'' D, 38° 33' 17'' K
Taşan mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1530t 📖 : Taşan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy halkı Oğuzlardan İğdir boyuna mensup Türkmenlerdir. Mustafa
■ Koord: 37° 13' 40'' D, 38° 33' 43'' K
Gökören mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 : Gökviran
Kürt-Sünni (Mersavi) yerleşimi
■ Koord: 37° 15' 9'' D, 38° 33' 46'' K
Avlak mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 : Güvend
Müslüman Arap yerleşimi
■ Bozova ilçesine bağlı tek Arap yerleşimidir. SN
■ Geri kalan yerleşimlerin çoğu Kürt, önemli bir kısmı Türkmendir. metonio
■ Koord: 37° 19' 8'' D, 38° 34' 18'' K
Seyitören mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 : Seyidviran
Kürt-Sünni (Mersavi) yerleşimi
■ Koord: 37° 17' 23'' D, 38° 34' 49'' K
Dikili ölü yerleşim - Hilvan (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 : Lidar
E1136 📖 : Ltar
Kürt-Sünni yerleşimi
■ MÖ 4. binyıl veya daha öncesine ait höyük ve Ortaçağ kalesi bulunan Lidar köyü Atatürk Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
■ Koord: 37° 32' 53'' D, 38° 35' 27'' K
Karpuzlu mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 16' 51'' D, 38° 35' 46'' K
Kesmetaş mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
Eski adı: Kuruca Utman
1530t 📖 : Kurucaviran
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 18' 26'' D, 38° 36' 4'' K
Buğluca mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 : Bazin
Eski adı: Küçük Sittikale
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 15' 17'' D, 38° 37' 14'' K
Baltaş mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 17' 0'' D, 38° 37' 39'' K
Tatarhöyük mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1530t 📖 : Tataröyüğü
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Türkmen-Kürt karışıktır. metonio
■ Koord: 37° 23' 21'' D, 38° 38' 2'' K
Hisarlar mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1946 📖 : BüyükSıttıkale
1928 📖 : Sittikale aş.+ yk.
1530t 📖 : Kalei Sitte [ Arapça "6 kale" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 15' 19'' D, 38° 38' 7'' K
Karaca mahalle - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 : Çokreş [ Kürtçe "kara dirsek?" ]
Kürt-Sünni/Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Türkmen'dir. Köy bağlı olan Boyunsuz mezrası Kürttür. Kemal Yıldırım
■ Koord: 37° 24' 10'' D, 38° 39' 37'' K
Boyunsuz mezra - Bozova (Baziki bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 : Boyunsuz
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 25' 2'' D, 38° 40' 51'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.