haritada ara :   km  
Baykan'da 57 yerleşim bulundu.
sırala 
Adakale köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
E1902 📖: Zorkan | Derzıni
1865h 📖: Deyr Zin [ Kürtçe "Zin manastırı" ]
K1597 📖: Derzîn
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy yakınındaki Derzin kalesi 12.-16. yy’larda Zirkî/Zirkan beyliğinin bir kolunun makamı idi. Kale içinde eski adının Deyr Azinar olduğu rivayet edilen büyük bir manastır harabesi vardır. 1895 olayları sırasında Ermeni nüfusu yok edildi. SN
■ Koord: 38° 7' 51'' D, 41° 52' 18'' K
Akbudak mezra (Obalı bağ) - Baykan - Siirt
K 📖: Çemê Çawiş [ Kürtçe "çavuşpınarı" ]
■ Koord: 38° 9' 37'' D, 41° 49' 25'' K
Akdiken mezra (Obalı bağ) - Baykan - Siirt
K 📖: Gayîna [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 6' 46'' D, 41° 45' 43'' K
Ardıçdalı köy - Baykan - Siirt
1928 📖: Xalikân [ Kürtçe ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 12' 23'' D, 41° 42' 35'' K
Atabağı belediye - Baykan - Siirt
1928 📖: Cumani/Comani
Kürt-Sünni (Babosî) yerleşimi
■ Koord: 38° 3' 42'' D, 41° 39' 42'' K
Ayranlı mezra (Narlıyurt bağ) - Baykan - Siirt
K 📖: Mûçura [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 13'' D, 41° 53' 9'' K
Bardaklı mezra (Çaykaya bağ) - Baykan - Siirt
1928 📖: Sılha [ Kürtçe "sulh" ]
■ Koord: 38° 4' 36'' D, 41° 45' 48'' K
Baykan ilçe - Baykan - Siirt
K 📖: Xana Hawêl
1928 📖: Baykan (idari bölge) [ Kürtçe "aş." ]
1865h 📖: Hawel / Havil
Kürt-Sünni yerleşimi
■ İlçeye adını veren asıl Baykan, şimdiki Yeşilçevre köyüdür. 1938’de ilçe oldu; ilçe merkezi 1949’da Havêl Hanları mevkiine taşındı. SN
■ Hawêl, ismini bir dönem merkezinde bulunan ''Xana Hawêlê'' den alır. Han da ismini Hawêl mirlerinden alır. Bu Hawêl büyük bir ihtimal ya şuan Şirvana bağlı olan Awêl/Awil den, ya da yakınında bulunan Werqanis a bağlı olan Hawêlok/Hiweyl dan gelmektedir... Bu iki yer de bir dönem mirlik merkezi olmuşlardır. Mastfirosh
■ Koord: 38° 9' 49'' D, 41° 47' 3'' K
Cefan mahalle (Baykan bağ) - Baykan - Siirt
K 📖: Eyncirnî [ Kürtçe "yalakpınar" ]
1928 📖: Poran|Ceffan [ Kürtçe "Caferler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 9' 25'' D, 41° 45' 45'' K
Çamtaşı köy - Baykan - Siirt
1928 📖: Arinç [ Ermenice ar'inç ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 12' 51'' D, 41° 45' 43'' K
Çaykaya köy - Baykan - Siirt
1928 📖: Malabado [ Kürtçe malabadê "Bad (öz.) evi" ]
■ Koord: 38° 4' 58'' D, 41° 45' 51'' K
Çelikli köy - Baykan - Siirt
1928 📖: Bakıyn
■ Koord: 38° 5' 19'' D, 41° 39' 32'' K
Çevrimtepe köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
K1597 1928 📖 📖: Girdikan [ Kürtçe "kocamanlar?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Zirkî/Zirkan beyliğinin bir kolunun başkenti idi. Mirler tarafından bu köyde kurulan Nasır Bey Medresesi önemli bir eğitim kurumu sayılır. SN
■ Koord: 38° 3' 26'' D, 41° 50' 42'' K
Çirık ölü yerleşim - Baykan - Siirt
1928 📖: Çirık
■ Koord: 38° 13' 3'' D, 41° 43' 33'' K
Çukurca köy - Baykan - Siirt
1928 📖: Çıri/Çirê
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Sünni-Şafii Zaza köyüdür. metonio
■ Koord: 38° 13' 30'' D, 41° 38' 54'' K
Çukurtaş mezra (Yeşilçevre bağ) - Baykan - Siirt
K 📖: Homend
■ Bayîkan (Yeşilçevre) köyü boşaltılmış olduğundan köy statüsü bu mezraya verilmiştir. SN
■ Koord: 38° 9' 52'' D, 41° 44' 2'' K
Damlacık mezra (Çukurca bağ) - Baykan - Siirt
■ Koord: 38° 14' 51'' D, 41° 39' 29'' K
Dedebakırı köy - Baykan - Siirt
1865h 1928 📖 📖: Mize/Mizi
■ Koord: 38° 7' 19'' D, 41° 39' 38'' K
Demirışık köy - Baykan - Siirt
K 📖: Taroni [ Kürtçe "bayırlı" ]
■ Koord: 38° 11' 33'' D, 41° 50' 5'' K
Derince köy - Baykan - Siirt
K 📖: Şikarim
■ Koord: 38° 12' 15'' D, 41° 48' 6'' K
Dilektepe köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1928 📖: Minar
1865h 📖: Minarek
■ 1930’lara dek bugünkü Baykan ilçesine tekabül eden nahiyenin merkez köyü idi. SN
■ Koord: 38° 4' 53'' D, 41° 49' 53'' K
Dokuzçavuş köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1928 📖: Direban [ Kürtçe dêreban ]
■ Koord: 38° 4' 31'' D, 41° 50' 39'' K
Dumanlı mezra (Ünlüce bağ) - Baykan - Siirt
K 📖: Taxtireş [ Kürtçe "kara kürsü" ]
■ Koord: 38° 8' 25'' D, 41° 50' 3'' K
Eğridal mezra (Karakaya bağ) - Baykan - Siirt
K 📖: Zoqamir [ Kürtçe "bey Zok'u" ]
1865h 📖: Zok [ Kürtçe zoq "çıkıntı?" ]
■ Koord: 38° 6' 1'' D, 41° 42' 25'' K
Engin köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
Eski adı: Engız [ Ermenice ınguyz "ceviz" ]
■ Şimdiki yerin 2 km kuzeyinde bulunan eski köy 1990’larda terkedilmiş ve yerleşim yeri karayolu kenarına taşınmıştır. SN
■ Koord: 38° 3' 33'' D, 41° 46' 50'' K
Eri mezra (Yeşilçevre bağ) - Baykan - Siirt
1977rh 📖: Erî
■ Koord: 38° 8' 40'' D, 41° 44' 11'' K
Geçit mezra (Çaykaya bağ) - Baykan - Siirt
K 📖: Bimlê [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 6' 25'' D, 41° 45' 23'' K
Gümüşkaş köy - Baykan - Siirt
1928 📖: Siyanis
Kürt-Sünni (Melkişo) yerleşimi
■ Koord: 38° 9' 6'' D, 41° 40' 28'' K
Günbuldu köy - Baykan - Siirt
1928 📖: Millo [ Kürtçe "aş." ]
■ Koord: 38° 12' 21'' D, 41° 47' 13'' K
Gündoğdu köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1928 📖: Gundo [ Kürtçe "köy" ]
■ Koord: 38° 5' 25'' D, 41° 48' 6'' K
Harran mezra (Çamtaşı bağ) - Baykan - Siirt
■ Koord: 38° 12' 18'' D, 41° 45' 54'' K
İkizler köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
K1902 📖: Kikan [ Kürtçe kikan "ikizler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 6' 38'' D, 41° 48' 59'' K
İnegöl mezra - Baykan - Siirt
1928 📖: Nevalaşan
■ Koord: 38° 9' 37'' D, 41° 41' 37'' K
Karakaya köy - Baykan - Siirt
1869s 1928 📖 📖: Kelhok [ Kürtçe "kalecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 4' 50'' D, 41° 43' 32'' K
Karataş mezra (Çaykaya bağ) - Baykan - Siirt
1928 📖: Kevrakevır [ Kürtçe "kara taş" ]
■ Koord: 38° 6' 11'' D, 41° 44' 5'' K
Kasımlı köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
K 📖: Werqanis
1928 📖: Varekanis [ Kürtçe "? yaylası" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 14.4.1953 tarihli kararla Varakanıs olan adı Kasımlı olarak değiştirildi. SN
■ 14.4.1953 tarihli kararla Werqanis olan adı Kasımlı olarak değiştirildi. Werqanis Warê Qasim: "Kasımın yaylası"...(Kurdî) Mastfirosh
■ Koord: 38° 8' 57'' D, 41° 54' 28'' K
Köklü mezra (Obalı bağ) - Baykan - Siirt
K 📖: Ginî [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 8' 19'' D, 41° 46' 52'' K
Kumluca mezra (Çevrimtepe bağ) - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1928 📖: Şûşan [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 2' 32'' D, 41° 52' 44'' K
Meşelik köy - Baykan - Siirt
1928 📖: Madran
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Sünni-Şafii Zaza köyüdür. metonio
■ Koord: 38° 12' 47'' D, 41° 41' 32'' K
Narlıyurt köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1928 📖: Dizlak
Kürt-Sünni (Hevêdî) yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 58'' D, 41° 52' 59'' K
Obalı köy - Baykan - Siirt
K 📖: Nérban [ Kürtçe nêrban "tekegüden" ]
■ Koord: 38° 9' 15'' D, 41° 48' 33'' K
Ormanpınar köy - Baykan - Siirt
1928 📖: Bilvanis [ Ermenice ]
■ Menzil dergahının kurucusu Gavs-ı Bilvanisi adıyla tanınan Abdülhakim el-Hüseyni aslen bu köylüdür. SN
■ Koord: 38° 11' 6'' D, 41° 44' 31'' K
Oymaklar mezra (Çevrimtepe bağ) - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
K 📖: Serşkeft [ Kürtçe "mağarabaşı" ]
■ Koord: 38° 3' 29'' D, 41° 53' 9'' K
Sarıdana köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1977rh 📖: Mezri
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 19'' D, 41° 54' 0'' K
Sarısalkım köy - Baykan - Siirt
1928 📖: Nevala Nari [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 6' 51'' D, 41° 37' 31'' K
Sıralı mezra (Narlıyurt bağ) - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1977rh 📖: Bazkân [ Kürtçe "aş." ]
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 42'' D, 41° 52' 2'' K
Topraklı mezra (Adakale bağ) - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1865h 1928 📖 📖: Canpiroz [ Kürtçe canpîroz ]
■ Koord: 38° 9' 12'' D, 41° 51' 45'' K
Toptepe mezra (Adakale bağ) - Baykan - Siirt
K 📖: Mezrê [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 8' 12'' D, 41° 53' 9'' K
Tütenocak köy - Baykan - Siirt
1865h 1928 📖 📖: Köx [ Ermenice/Türkçe "köy" ]
■ Bir dönem Baykan ilçe merkezi idi. SN
■ Koord: 38° 6' 2'' D, 41° 40' 48'' K
Uğurlu mezra (Narlıyurt bağ) - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1928 📖: Sadî [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni (Hevêdî) yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 42'' D, 41° 53' 34'' K
Ulaştı köy - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
hl 📖: Dadan
1865h 📖: Dodan / Dudan [ Kürtçe "aş." ]
■ Koord: 38° 7' 7'' D, 41° 47' 32'' K
Ulukapı mezra (Çevrimtepe bağ) - Baykan (Dilektepe bucağı) - Siirt
1928 📖: Taxik [ Kürtçe "mahallecik" ]
■ Koord: 38° 2' 57'' D, 41° 53' 46'' K
Uzunkavak mezra (Narlıyurt bağ) - Baykan - Siirt
Kürt-Sünni (Hevêdi) yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 13'' D, 41° 54' 45'' K
Ünlüce köy - Baykan - Siirt
K 📖: Tûti [ Kürtçe tûtê "dutlu" ]
■ Koord: 38° 6' 55'' D, 41° 51' 28'' K
Veyselkarani belediye - Baykan - Siirt
1928 📖: Ziyaret
A1070 📖: Uveys-i Karânî
■ Kasabada bulunan Veysel Karani (Üveys el-Karani) türbesi nedeniyle önemli bir ziyaret mahallidir. 11. yy ortalarında İranlı Batıni yazar Nasır-ı Husrev bu türbeyi anar. Kasaba adı 26.03.2013 tarihli Resmi Gazetede çıkan kararnameyle Veyselkarani olarak değiştirildi. ■ 1914 öncesinde bu kasabada da bazı Ermeni nüfus bulunduğu anlaşılıyor. SN
■ Koord: 38° 7' 54'' D, 41° 42' 52'' K
Yarımca köy - Baykan - Siirt
1865h 📖: Arbo / Erbo
■ Koord: 38° 11' 21'' D, 41° 52' 10'' K
Yeşilçevre köy - Baykan - Siirt
K 📖: Bayikan / Baykan [ Kürtçe "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ İlçeye adını veren Bayikan aşiretinin merkez yerleşimidir. SN
■ Koord: 38° 8' 39'' D, 41° 44' 43'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.