haritada ara :   km  
Bayburt Merkezde 127 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Adabaşı köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 1910h 📖 📖: İşbonos / İşbunos [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 16. yy. sonuna, 1592 yılına ait 46 numaralı tapu tahrir defterinde İşbonos olarak kaydedilmiştir. (Ünsal, Alper. (2020). 46 numaralı tapu tahrir defterine göre Bayburt ve çevresinde ekonomik ve sosyal hayat (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilecik.) (İşbonos için s. 335'e bakınız.) dohqo
■ Koord: 40° 22' 43'' D, 40° 19' 28'' K
Ağören köy - Bayburt Merkez (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Ağviran
■ Koord: 40° 9' 23'' D, 40° 40' 52'' K
Akçakuzu köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖: Kelenkes
■ Koord: 40° 18' 25'' D, 40° 23' 49'' K
Akduran köy - Bayburt Merkez (Maden bucağı) - Bayburt
1928 📖: Ereğli / Erkeli
■ Koord: 40° 6' 57'' D, 40° 29' 6'' K
Aksaçlı köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖: Xaşya
■ Koord: 40° 8' 3'' D, 40° 6' 13'' K
Akşar köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1960 📖: Akşar
E1600 1835a 📖 📖: Balaxor Պալախոռ [ Ermenice "kaya ağıl" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Erm bal için Acaryan IV.4 `yerinden oynatılamayan büyük kaya` tanımını verir. Türkiye’deki çok sayıda Balahor’un bir bölümü Yunanca Palaioxori (`eskiköy`) karşılığıdır, ancak Bayburt’ta Rumca yer adı makul değildir. SN
■ Beldenin adı Gürcüce olması muhtemeldir. Gürcüce balaxi (ბალახი) ot demektir. Balaxuri ise Otluca yer anlamı taşır. meriç
■ Koord: 40° 21' 8'' D, 39° 58' 28'' K
Alapelit köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 1946 📖 📖: Pazahbun/Pazahpun [ Ermenice pazapun "şahin yuvası" ]
■ Koord: 40° 18' 49'' D, 40° 30' 29'' K
Alıçlık köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a E1902 📖 📖: Kısdesi/Kisdisi [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 20' 13'' D, 40° 12' 24'' K
Ardıçgöze köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1928 📖: Korkisor [ Ermenice ]
■ Koord: 40° 29' 37'' D, 40° 20' 59'' K
Armutlu köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖: Armudlu
■ Koord: 40° 29' 4'' D, 40° 21' 40'' K
Arpalı belediye - Bayburt Merkez (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
E1901 📖: Niğ
1835a 📖: Niv [ Ermenice neğ? "dar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Kürd (Redkan) yerleşimi. Bıradaki Redkanlılar, yaklaşık yüzyıl önce Iğdır çevresinden göç etmişler. Belediye, muhtarlıklar hepsi onların elindedir. Mar(d)astan
■ 1642 yılında 50 Müslüman Türk hane, 23 Gayrimüslüm Ermeni hane, 9 Veled-i Abdullah kişi, 7 askeri görevli, 2 dini görevli ve bir muaf (kuvvetle muhtemelen engelli) nüfus bulunmaktadır. Kürtler bu beldeye* geç dönemde yerleştiler ve nüfusları azdır. 7 Haziran 2015 seçim sonuçları: MHP 547, HDP 9, SAADET 16, CHP 29, AKP 555 metonio
■ Koord: 40° 22' 1'' D, 40° 6' 17'' K
Arslandede köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 1910h 📖 📖: Kân
■ 1642 yılında 23 Gayrimüslim (Ermeni) hane, bir Müslüman hane ve bir Veled-i Abdullah kişi bulunuyordu. Bugün Türk köyüdür. metonio
■ Koord: 40° 22' 39'' D, 40° 28' 5'' K
Aşağıçimağıl köy - Bayburt Merkez (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Çimağıl Süfla
■ Köyün adı, Gürcüce olması muhtemeldir. Çimğa (ჭიმღა) Gürcü dilinde dere kenarında ki köye denilmektedir. Çimğavili de çoğul yapım eki almış halidir. meriç
■ Artvine daha yakın olan İspir ve Pazaryolu ilçelerinde bir tane bile Gürcüce eski ad yokken daha uzak olan Bayburt gibi bir yerde bir sürü yerin eski adının Gürcüce olma ihtimali benze zayıftır. Çimağıl (çim + ağıl) adının Türkçe bir toponim olduğu gayet açıktır. metonio
■ Koord: 40° 7' 50'' D, 40° 37' 49'' K
Aşağıkışlak köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖: Kışlak Süfla [ Türkçe "aşağı kışlak" ]
Kürt-Sünni/Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 8' 47'' D, 40° 7' 36'' K
Aşağıpınarlı köy - Bayburt Merkez (Demirözü bucağı) - Bayburt
1928 📖: Sisne aş.
■ Koord: 40° 9' 43'' D, 39° 58' 27'' K
Aydıncık köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1910h 📖: Malaniska
E1902 📖: Malasa
1835a 📖: Malansa
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 21' 15'' D, 40° 19' 18'' K
Balca köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1891b 📖: Perne
1835a 1928 📖 📖: Berne
■ Osmanlı döneminde nahiye idi. SN
■ Koord: 40° 10' 53'' D, 40° 10' 22'' K
Balkaynak köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖: Hadrak [ Ermenice hadrag "kısımcık, bucak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 21' 15'' D, 39° 54' 39'' K
Ballıkaya köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1910h 📖: Puki
1835a 📖: Pigeyi / Pukeyi [ Ermenice ]
■ Koord: 40° 22' 20'' D, 40° 23' 19'' K
Başçimağıl köy - Bayburt Merkez (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Çimağıl Ulya
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Köyün adı, Gürcüce olması muhtemeldir. Çimğa (ჭიმღა) Gürcü dilinde dere kenarında ki köye denilmektedir. Çimğavili de çoğul yapım eki almış halidir. meriç
■ Aslen Kars/Merkez/Çakmak köyünden gelmiştirler. metonio
■ Koord: 40° 6' 24'' D, 40° 33' 42'' K
Bayburt il - Bayburt Merkez - Bayburt
1484 📖: Payburd
E1075 📖: Papert
Y553 Y961 📖 📖: Baiberdôn
E474 📖: Paypert [Bayberd] Բայբերդ [ Ermenice "?? kalesi" ]
■ Xorenli Movses Tarih’inde Paypert, Prokopios’ta Baiberdon, Kedrenos’ta Paiperte adıyla anılır. Bay/Pay adının kökeni ve anlamı çözülememiştir. Pert kale demektir. Xorenli’ye göre kale Bagratuni hanedanının kurucusu Smpad tarafından inşa edildiği için daha önce Smpadapert adıyla anılırdı. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 1.098 Müslüman Türk, 296 Gayrimüslim (Ermeni ve Rum) bulunmaktaydı. Tahmini kasaba nüfusu ise 2.500-2.800 arasıdır. metonio
■ Koord: 40° 15' 24'' D, 40° 13' 25'' K
Bayırtepe köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1928 📖: Simküt
E1902 📖: Surp Küd Սուրբ Գիւտ [ Ermenice "Aziz Küd" ]
■ Aziz Küd (doğu lehçesinde Giwt) 5. yy’da 15 yıl gatoğigosluk makamında bulunmuştur. Bu köyle ilgisi anlaşılamadı. SN
■ Koord: 40° 17' 10'' D, 40° 2' 0'' K
Bayraktar köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1910h 1928 📖 📖: Baxsı/Baksı [ Türkçe baxsı "ozan" ]
■ Koord: 40° 23' 16'' D, 40° 34' 33'' K
Buğdaylı köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 1910h 📖 📖: Danzut [ Ermenice dantsud "armutlu" ]
■ Koord: 40° 19' 18'' D, 40° 16' 20'' K
Çakırbağ köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖: Abusta
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1642 yılında 17 Müslüman (Türk) hane, 6 Gayrimüslim (Ermeni) hane, 7 askeri görevli ve bir muaf kişi bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 23' 43'' D, 40° 29' 58'' K
Çalıdere köy - Bayburt Merkez (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Mışeverek / Müşevrek [ Ermenice mışaverag "duman ören?" ]
■ Koord: 40° 6' 3'' D, 40° 26' 40'' K
Çamdere köy - Bayburt Merkez (Demirözü bucağı) - Bayburt
E1902 📖: Haykeğ [ Ermenice "Ermeni köyü" ]
1835a 📖: Hakkîğ
■ Koord: 40° 9' 45'' D, 40° 0' 21'' K
Çamlıkoz köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1910h 📖: Axbunos [ Ermenice ağpırnots "pınarlı" ]
■ Koord: 40° 23' 2'' D, 40° 31' 50'' K
Çayırözü köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1960 📖: Çevirme
1714z 1910h 📖 📖: Ağünsos / Ağunsos [ Ermenice ]
■ © 26.09.1714 Bayburd, Ağnsoz karyesinde 875 akçelik timarın Kahraman'a tevcihi. deyar heyran
■ Koord: 40° 23' 13'' D, 40° 23' 8'' K
Çayıryolu köy - Bayburt Merkez (Demirözü bucağı) - Bayburt
1928 📖: Sünür
E1600 📖: Süner Սիւներ [ Ermenice "sütunlar?" ]
Y17 Y553 📖 📖: Synoria / Sinorea
■ `Sinoria Büyük Ermenistan’ın sınırına yakındı, bu nedenle Theophanês imlasını Synoria (’hudutyeri’) olarak değiştirmiştir.` (Strabon 12.28). Theophanês Romalı kumandan Pompeius’un dostu ve MÖ 63’teki Pontus seferinin vakanüvisidir. Sinora adının kökeni ve anlamı meçhuldür; ancak kent Pontus ile Armenia (daha sonra Roma İmp. ile Armenia) arasındaki sınır noktasında bulunduğu için Synoria (`sınır yeri`) olarak anılmıştır. 17. yy’da yazan Kemahlı Rahip Grigor bu yerden Ermenice `sütunlar` anlamına gelen Süner olarak söz eder. SN
■ Sünür Akkoyunlu Devleti'nin kurucularının atası Kutlu Bey'in köyüdür. Mezarı buradadır. meraklitursu
■ Koord: 40° 15' 17'' D, 39° 54' 42'' K
Çerçiköy köy - Bayburt Merkez (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1642a 📖: Çerçi
■ Koord: 40° 20' 36'' D, 39° 51' 49'' K
Çiçekli mahalle (Arpalı bağ) - Bayburt Merkez - Bayburt
E1902 📖: Pançırga/Pınçırga Բանջրկայ [ Ermenice "sebzelik" ]
1835a 📖: Pinçirge
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 20' 15'' D, 40° 7' 31'' K
Çiğdemtepe köy - Bayburt Merkez - Bayburt
E1902 📖: Tomna / Tomnan
1835a 📖: Tomla / Tumla aş.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 19' 59'' D, 40° 8' 7'' K
Çorak köy - Bayburt Merkez (Demirözü bucağı) - Bayburt
1928 📖: Çorak
■ Koord: 40° 15' 14'' D, 39° 58' 24'' K
Dağçatı köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖: Kondolot [ Ermenice ]
■ Koord: 40° 24' 14'' D, 39° 54' 44'' K
Dağtarla köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖: Ortugi [ Ermenice ortuği "bağyolu" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Koord: 40° 20' 32'' D, 40° 25' 19'' K
Danişment köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖: Danişmend
■ Koord: 40° 15' 12'' D, 40° 9' 13'' K
Darıca köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1910h 📖: Danzut
1835a 📖: Tanzut Ulya [ Ermenice dantsud "armutlu" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Koord: 40° 25' 44'' D, 40° 31' 33'' K
Değirmencik köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖: Mam
■ Koord: 40° 21' 37'' D, 40° 14' 42'' K
Demirışık köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖: Çepe / Cebe
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk (Çepni) yerleşimi
■ 1642 yılında 6 Müslüman (Çepni) hane ve 2 askeri görevli bulunuyordu. metonio
■ Koord: 40° 6' 51'' D, 40° 16' 8'' K
Demirkaş köy - Bayburt Merkez (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Burnaz
■ 1642 yılında 9 Müslüman (Türk) hane, 3 askeri görevli ve 2 dini görevli bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 5' 16'' D, 40° 20' 45'' K
Dikmetaş köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a E1902 📖 📖: Hayik/Hayek aş. [ Ermenice "ermeniler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 25-30 hane Ermeni ve 15 hane Müslüman nüfusu ve 1848 yapımı kilisesi vardı. SN
■ Koord: 40° 21' 42'' D, 40° 15' 39'' K
Dövmekaya köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 1910h 📖 📖: Bergici
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Koord: 40° 17' 26'' D, 40° 27' 35'' K
Erenli köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1928 📖: Tutizar [ Ermenice tuti dzar "dut ağacı" ]
■ 1642 yılında 19 Müslüman hane, bir askeri görevli ve bir muaf kişi bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 15' 6'' D, 40° 16' 48'' K
Gençosman köy - Bayburt Merkez (Maden bucağı) - Bayburt
2000 📖: Alınyurt
1835a E1902 📖 📖: Giv
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 15 hane Ermeni ve 10 hane İslam nüfus ile Meryemana kilisesi vardı. SN
■ Koord: 40° 8' 48'' D, 40° 19' 26'' K
Gezköy köy - Bayburt Merkez (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Gez
■ Eski köy yakınında karayolu boyunda yeni yerleşim kurulmuştur. SN
■ 1642 yılına ait avârız defterinde Gez köyünde 6 Müslüman hane bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 12' 22'' D, 40° 20' 22'' K
Gökçeli köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1928 📖: Gökçeli [ Türkçe ]
■ Koord: 40° 25' 22'' D, 40° 20' 4'' K
Gökler köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1928 📖: Gökler [ Türkçe "mavi gözlüler" ]
■ Koord: 40° 25' 20'' D, 39° 53' 31'' K
Gökpınar köy - Bayburt Merkez - Bayburt
E1902 📖: Arüdzga [ Ermenice "aslancık" ]
1835a 📖: Aruzga
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 13' 32'' D, 40° 12' 22'' K
Göldere köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖: Cemele
■ Koord: 40° 7' 45'' D, 40° 6' 30'' K
Göloba köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖: Vartanas [ Ermenice vartanants ]
■ Koord: 40° 28' 47'' D, 40° 19' 44'' K
Güder köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1928 📖: Güder
Kürt-Sünni (Şêxbizin) yerleşimi
■ Koord: 40° 7' 28'' D, 40° 8' 35'' K
Güllüce köy - Bayburt Merkez (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Zeğli [ Gürcüce dzegli ძეგლი "anıt" ]
■ Koord: 40° 7' 44'' D, 40° 0' 16'' K
Gümüşsu köy - Bayburt Merkez - Bayburt
E1902 📖: Ağtsnik [ Ermenice ]
1835a 1977rh 📖 📖: Axsünk aş. + yk.
■ Ağtsnik Ermenicede Siirt-Kurtalan bölgesinin adıdır. İlgisi varsa anlaşılamadı. SN
■ Koord: 40° 13' 44'' D, 40° 16' 35'' K
Güneydere köy - Bayburt Merkez (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1928 📖: Sifker / Söfker [ Ermenice dzovger "gölcükler" ]
■ Koord: 40° 22' 53'' D, 39° 53' 52'' K
Güzelce köy - Bayburt Merkez (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Mandafar / Mındafar
■ Anadolu Türkmen ağızlarında kullanımı bırakılmış bir sözcük olup "Bahtiyar"ın bozulmuş halidir [? -- SN]. Benzer isim Sivas/Gölova'da da bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 6' 33'' D, 39° 59' 14'' K
Hacıoğlu köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1928 📖: Hacıoğlu
■ 1642 tarihli avârız defterinde 18 Müslüman hane, 5 askeri görevli, 1 din görevlisi ve 1 muaf bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 7' 30'' D, 40° 13' 22'' K
Harmanözü köy - Bayburt Merkez - Bayburt
E1902 📖: Mahaçur
1835a 📖: Mehcur [ Ermenice meğrçur? "bal suyu" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ 1642 yılında 11 Müslüman (Türkmen) hane ve 11 askeri görevli bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 10' 2'' D, 40° 17' 43'' K
Helvaköy köy - Bayburt Merkez (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Helva [ Türkçe ]
■ Xelva (ხელვა) Gürcü bozkır/step anlamı taşır. meriç
■ 1835 yılında 24 hanede 91 Müslüman (Türk) erkek (tahmini 180 nüfus) bulunmaktaydı. metonio
■ Koord: 40° 9' 25'' D, 40° 29' 23'' K
Heybetepe köy - Bayburt Merkez (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Rumeli [ Türkçe ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1642 yılında yalnızca 6 Gayrimüslim (Ermeni) hane bulunuyordu. metonio
■ Koord: 40° 13' 24'' D, 40° 21' 32'' K
Iğdır köy - Bayburt Merkez (Maden bucağı) - Bayburt
1928 📖: İğdir [ Türkçe "aş." ]
■ Eski köy terk edilmiş, aşağıda karayolu boyunda birkaç ev yapılmıştır. SN
■ Koord: 40° 12' 5'' D, 40° 41' 56'' K
Kabaçayır köy - Bayburt Merkez - Bayburt
■ Koord: 40° 11' 51'' D, 40° 10' 6'' K
Karlıca köy - Bayburt Merkez (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Cumavank [ Ermenice "? manastırı" ]
■ 1835 sayımına göre Bayburt Ulucamii vakfı olan köyün, tuhaf adını bu vesileyle edinmiş olması mümkündür. SN
■ 1642 yılında 12 Müslüman (Türk) hane, 3 askeri görevli ve bir dini görevli bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 25' 51'' D, 40° 13' 8'' K
Karşıgeçit köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1910h 📖: Mlehi [ Ermenice "Mleh (öz.) köyü" ]
■ Koord: 40° 23' 8'' D, 40° 24' 28'' K
Kavacık köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖: Kalbulas / Galbulas
■ Koord: 40° 16' 40'' D, 40° 5' 2'' K
Kavakyanı köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1910h 📖: Mîşanğas
1835a 📖: Muşankas [ Ermenice ]
■ Kuruluşu 1500 yılların öncesine dayanan oldukça büyük bir köydü. 1642 senesinde Muşankas karyesi, mevkufat ve avarız defterleri kaydına göre, İspir’e bağlı 137 köy arasında sadece Müslümanların yaşadıkları 39 köyden biridir. Bu tarihte hane sayısı 4 idi. Sakinleri Müslümanlardan oluşan köyün 19.yüzyıl ortalarında erkek nüfus 91 kişi idi. Muşankas köyü 1872 yılında İspir kazasından ayrılarak Bayburt kazasına bağlandı. manahozçepardi
■ Koord: 40° 17' 23'' D, 40° 30' 46'' K
Kemertaş köy - Bayburt Merkez (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Koşkuru / Goşkuri [ Gürcüce koşkura კოშკურა "küçük kule" ]
■ Koord: 40° 18' 45'' D, 40° 0' 10'' K
Kıratlı köy - Bayburt Merkez (Maden bucağı) - Bayburt
1916h 📖: Kanlıkaya|Harorti
1835a 📖: Harorti [ Ermenice "babaoğul" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ 1642 yılında yalnızca 3 Gayrimüslim (Ermeni) hane bulunuyordu. Daha sonra köyü Çepni Aleviler iskân etti. 1835 yılında 6 Müslüman hanede 24 erkek (tahmini 50 nüfus) bulunuyordu. metonio
■ Koord: 40° 10' 3'' D, 40° 26' 26'' K
Kırkpınar köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1946 📖: Çıphınıs
1835a 📖: Çıpxınis [ Ermenice ]
■ Müslim, Karye-i Çıbhınus, tabii kaza-yı mezbur. NFS 02713. s 96-99. Yalnızca Müslümanların yaşadığı Çıphınıs köyünün 1835 yılı erkek nüfusu 171 kişiydi. Bunlardan 74 kişi genç, 64 kişi çocuk ve 33 kişi de yaşlı olarak sınıflandırılmıştı. 1845 yılı tahririne göre 60 hane sayısıyla Bayburd’un en büyük köylerindendi. 1835-1848 yılları arasında tutulan nüfus kayıtlarında köyde Ebubekir, Ömer, Ali, Salih, Halil, Kasım, Hüseyin, İsmail, Abdurrahman, Tahir, Sadullah, Mahmud, Şaban, Eyyüb, Kurban, Recep, Musa, Resul, Mustafa, Mehmed, Yusuf, İsmail, İshak, Hasan, Hüseyin gibi Müslüman isimleri yanında Bayram, Kahrıman, Timur, Hurşid gibi Orta Asya kökenli Türkçe / Farsça isimlere de rastlanıyor. Kırkpınar'ın isminin kökeni köydeki pınarların döküldüğü yerin adının "Kırklar" olmasındandır. Yetkililer köye Kırklar adındansa Kırkpınar adını vermeyi uygun görmüş. meraklitursu
■ Koord: 40° 16' 50'' D, 39° 58' 31'' K
Kitre köy - Bayburt Merkez (Demirözü bucağı) - Bayburt
1642a 📖: Kitre
■ Koord: 40° 18' 36'' D, 39° 51' 55'' K
Koçbayır köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1928 📖: Pörge
1835a 📖: Pürge / Pürke [ Ermenice porig gen. porga "çukurca" ]
■ Koord: 40° 27' 38'' D, 40° 19' 33'' K
Konursu köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1928 📖: Konursu
1891c 📖: Kokiris
Y553 📖: Kokárizôn
E474 📖: Gugayaric [Kukayaric] Կուկայառիճ [ Ermenice "Gürcü aric'i (?)" ]
■ Koord: 40° 23' 42'' D, 40° 15' 28'' K
Kopköy köy - Bayburt Merkez (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Kop [ Ermenice gop "çukur, taş ocağı" ]
■ Kısmen Avşar yerleşimi. Sürgün edilen Avşarlardan bir kısım bu köye iskân edilmiştir. Meşhur THM sanatçısı Nurettin Dadaloğlu da bunlardandır. İbrahim Ahıskalı
■ Koord: 40° 2' 59'' D, 40° 25' 41'' K
Kopuz köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1928 📖: Kopuz
E1902 📖: Xups/Xubs [ Ermenice "ören(ler)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şêxbizin) yerleşimi
■ Eski bir Ermeni yerleşimidir. Rivayete göre Deli adlı bir zorba tarafından yakılan eski köy yerine 1700 yılı dolayında bu mevkide yeniden inşa edilmiştir. Halaskâr İsa’ya adanmış olan kilisesi 1851’de Gedikpaşalı Kalust Babikyan adlı hayırsever tarafından vakfedilmişti. Köy adının Türkçe bir saz adı olan kopuz’la alakası yoktur. SN
■ 1642 yılında 20 Gayrimüslim (Ermeni) hane ve 3 Müslüman (Türk) hane bulunuyordu. Ermenilerden boşalan köye Haymana'lı Şeyhbızın Kürtleri yerleşti. Bugün köyün büyük çoğunluğu Kürtlerden oluşuyor. Eski kayıtlarda Kopuz/Kupuz diye geçiyor. metonio
■ Koord: 40° 8' 43'' D, 40° 13' 33'' K
Kozluk köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1928 📖: Kirtasor [ Ermenice krtatsor "kürt deresi" ]
■ Koord: 40° 28' 35'' D, 40° 17' 5'' K
Kurbanpınarı köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖: Hepür / Hopur [ Ermenice ]
■ Koord: 40° 17' 0'' D, 40° 21' 41'' K
Kurugüney köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖: Xorsi / Xorsu [ Ermenice ]
■ Koord: 40° 7' 1'' D, 40° 3' 5'' K
Maden köy - Bayburt Merkez (Maden bucağı) - Bayburt
1928 📖: Maden
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 40° 10' 59'' D, 40° 24' 16'' K
Manas köy - Bayburt Merkez (Demirözü bucağı) - Bayburt
1960 📖: Günedoğru
1835a 1917h 📖 📖: Minasi / Manasi [ Ermenice "Minas (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Kırgız destanlarıyla kurulan irtibat hayal mahsulüdür. SN
■ Koord: 40° 16' 34'' D, 39° 55' 41'' K
Masat köy - Bayburt Merkez (Maden bucağı) - Bayburt
2000 📖: Yıldırım
1916h 📖: Masat Komu
1835a E1902 📖 📖: Masad/Masat
■ Koord: 40° 12' 1'' D, 40° 32' 40'' K
Mutlu köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖: Variçna [ Ermenice ]
■ Koord: 40° 12' 51'' D, 40° 8' 20'' K
Nişantaşı köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1928 📖: Osdux
E1600 E1902 📖 📖: Otsdeğ [ Ermenice "yılanlı, yılan yeri" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Halen Yılantaşı adı verilen bir doğal kaya oluşumu vardır. Köyün 2.5 km kadar kuzeyinde Örenvaxşin (Erm. Vağşén `eski köy`) adı verilen harap yerleşim bulunur. Aynı yerdeki Terek Kayaları adlı oluşum Erm tereg `çekmece` sözcüğünü hatırlatır. SN
■ Koord: 40° 21' 24'' D, 40° 2' 44'' K
Ortaçimağıl köy - Bayburt Merkez (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Çimağıl Vüsta
■ Köyün adının Gürcüce olması muhtemeldir. Çimğa (ჭიმღა) Gürcü dilinde dere kenarında ki köye denilmektedir. Çimğavili de çoğul yapım eki almış halidir. meriç
■ Koord: 40° 6' 22'' D, 40° 35' 59'' K
Oruçbeyli köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1928 📖: Siptoros
E1902 📖: Surp Toros [ Ermenice "aziz Toros (Theodoros)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Amasyalı Aziz Toros (Yunanca Theodoros) 306 yılında Euxaita/Mecitözü kentinde şehit edilmişti. Türbesi Anadolu’nun en önemli dini ziyaretlerinden biri idi. Ermeni coğrafyasının birçok yerinde Aziz Toros’a adanmış kiliseler vardır. SN
■ Koord: 40° 14' 58'' D, 39° 59' 32'' K
Ozansu köy - Bayburt Merkez (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Taxsini [ Ermenice ]
■ Koord: 40° 5' 2'' D, 39° 59' 52'' K
Örence köy - Bayburt Merkez (Maden bucağı) - Bayburt
E1902 📖: Averag [ Ermenice "ören" ]
1835a 📖: Everek
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1642 yılında 28 Gayrimüslim (Ermeni) hane, 8 Müslüman hane ve 3 Veled-i Abdullah kişi bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 7' 9'' D, 40° 22' 40'' K
Pamuktaş köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖: Ermene / İrmene
■ Koord: 40° 24' 42'' D, 39° 58' 0'' K
Pelitli köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1910h 1928 📖 📖: Cilansor [ Ermenice ]
■ Koord: 40° 28' 17'' D, 40° 23' 7'' K
Petekkaya köy - Bayburt Merkez (Maden bucağı) - Bayburt
1916h 1928 📖 📖: Muğnut/Munut [ Ermenice mğnud ]
■ Koord: 40° 10' 27'' D, 40° 38' 41'' K
Polatlı köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 1910h 📖 📖: Kürmas / Görmas [ Ermenice ]
■ Koord: 40° 19' 15'' D, 40° 25' 31'' K
Rüştü köy - Bayburt Merkez (Demirözü bucağı) - Bayburt
1928 📖: Rüşdi / Rüştü
1835a 📖: Ürüşdi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Şuan Bitlis Güroymak Boryan (Oduncular) köyünde yaşayan Redkanlılar, Erivan göçünden sonra bir dönem bu köye yerleştirilmişler. E devlet soy ağacında dedelerin doğum yeri Bayburt Rüştü'dür. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 13' 10'' D, 39° 58' 36'' K
Sakızlı köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖: Cilara
■ 1642 yılında yalnızca bir Müslüman hane bulunuyordu. metonio
■ Koord: 40° 10' 44'' D, 40° 2' 38'' K
Salkımsu köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖: Hörme / Hürme
■ Koord: 40° 16' 1'' D, 40° 23' 15'' K
Sancaktepe köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1928 📖: Keleverek
E1902 📖: Karaverag Քար Աւերակ [ Ermenice "taş ören" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1851 tarihli Meryemana kilisesi halen cami olarak kullanılmaktadır. SN
■ 1642 yılında yalnızca 25 Gayrimüslim (Ermeni) hane bulunuyordu. Bugün tamamı Azerbaycan göçmeni Terekemedir. metonio
■ Koord: 40° 10' 42'' D, 40° 5' 45'' K
Saraycık köy - Bayburt Merkez - Bayburt
E1902 📖: Saracık
1835a 📖: Saraycık
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1642 yılında 15 Gayrimüslim (Ermeni) hane, 7 Müslüman hane, 4 askeri görevli ve bir dini görevli bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 8' 6'' D, 40° 3' 18'' K
Sarıhan köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖: Xaxo / Xaxu [ Ermenice ]
■ Bir sülale Şêxbizin Kürdü hariç köydeki tüm sülaleler Türktür. metonio
■ Koord: 40° 4' 16'' D, 40° 7' 49'' K
Sarımeşe köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖: Havnos [ Ermenice havnots "kuşluk, şahinlik" ]
■ Koord: 40° 26' 45'' D, 40° 16' 53'' K
Seydiyakup köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖: Seydiyakup
■ Koord: 40° 25' 23'' D, 40° 16' 24'' K
Sığırcı köy - Bayburt Merkez (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Sığırcı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1642 yılında 12 Gayrimüslim (Ermeni) hane, 10 Müslüman hane ve 2 Veled-i Abdullah kişi bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 3' 46'' D, 40° 18' 28'' K
Sırakayalar köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1835a 📖: Çıtanos [ Ermenice ]
■ Koord: 40° 5' 34'' D, 40° 14' 8'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.