Bayburt_M' 123 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Kitre köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
k1928 K: Kitre [ Gürc ]
■ Gürcüce?: Kitri (კიტრი) – hıyar. GEO
  Gökler köy - Bayburt_M - Bayburt
k1928 K: Gökler [ Tr "mavi gözlüler" ]
  Güneydere köy - Bayburt_M (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
k1928 K: Sifker/Söfker [ Erm dzovger "gölcükler" ]
  Balkaynak köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: Hadrak [ Erm hadrag "kısımcık, bucak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Dağçatı köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: Kondolot
  Manas köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
1960 DİE: Günedoğru
1835 , K: Menasi
  Pamuktaş köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , , K: Ermene/İrmene
  Balahor bld - Bayburt_M - Bayburt
1960 DİE: Akşar
1835 , K: Balaxor
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Beldenin adı Gürcüce olması muhtemeldir. Gürcüce balaxi (ბალახი) ot demektir. Balaxuri ise Otluca yer anlamı taşır. meriç
  Kırkpınar köy - Bayburt_M - Bayburt
k1946 MYK: Çıphınıs
1835 , K: Çıpxınıs [ Erm ]
  Rüştü köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
k1928 K: Rüşdi/Rüştü
1835 : Ürüşdi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Oruçbeyli köy - Bayburt_M - Bayburt
k1928 K: Siptoros
E1902 Epr: SurpToros [ Erm "Aziz Toros (Theodoros)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Amasyalı Aziz Toros (Yunanca Theodoros) 306 yılında Eukhaita/Mecitözü kentinde şehit edilmişti. Türbesi Anadolu'nun en önemli ziyaretlerinden biri idi. Ermeni coğrafyasının birçok yerinde Aziz Toros'a adanmış kiliseler vardır. SN
  Kemertaş köy - Bayburt_M (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1835 , K: Koşkuru/Goşkuri [ Gürc Koşkura (კოშკურა) "küçük kule" ]
  Güllüce köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835 , K: Zeğli [ Gürc Dzegli (ძეგლი) "anıt" ]
  Çamdere köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835 , K: Hakkéğ [ Erm kéğ "köy" ]
  Bayırtepe köy - Bayburt_M - Bayburt
k1928 K: Simküt
E1900-: SurpKüd [ Erm Սուրբ Գիւտ "Aziz Küd" ]
■ Aziz Küd (doğu lehçesinde Giwt) 5. yy'da 15 yıl gatoğigosluk makamında bulunmuştur. Bu köyle ilgisi anlaşılamadı. SN
  Sakızlı köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: Cilara
  Nişantaşı köy - Bayburt_M - Bayburt
k1928 K: Osdux
E1902 Vic, Epr: Otsdeğ [ Erm "yılanyeri" ]
E1603 Cel: Otsaküğ [ Erm "yılanköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Taşocağı köy - Bayburt_M (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
k1928 K: Ergi
E1902 Epr: Érgi [ Erm ergk', ergi "işlik, ocak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kurugüney köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: Xorsi/Xorsu [ Erm ]
  Saraycık köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902 Epr: Saracık
1835 : Saraycık
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Söğütlü köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902 Epr: Hınde [ Erm ]
1835 , K: Hindi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1750 tarihli kitabesi olan Hinde kilisesi halen özel mülkiyettedir. SN
■ Kilise mevcuttur. Kültür Bakanlıgı koruma altına almıştır ve restorasyon çalışmaları yapılacaktır. bayramoglu
  Kavacık köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: Kalbulas/Galbulas [ Erm ]
  Sancaktepe köy - Bayburt_M - Bayburt
k1928 K: Keleverek
E1902 Epr: Karaverag [ Erm Քար Աւերակ "taş ören" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ 1851 tarihli Meryemana kilisesi halen cami olarak kullanılmaktadır. SN
  Aksaçlı köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: Xaşya
  Arpalı bld - Bayburt_M (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
E1901 Vic: Niğ [ Erm neğ? "dar" ]
1835 , K: Niv
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kürd (Redkan) yerleşimi. Bıradaki Redkanlılar, yaklaşık yüzyıl önce Iğdır çevresinden göç etmişler. Belediye, muhtarlıklar hepsi onların elindedir. Mar(d)astan
  Göldere köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: Cemele
  AşağıKışlak köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: KışlakSüfla [ Tr "aşağı kışlak" ]
Kürd/Türk yerleşimi
  Uğrak köy - Bayburt_M - Bayburt
k1928 K: Varzihan
E1902 Epr: Varzahan [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 10./11. yy'a ait anıtsal kilise ve manastırın kalıntıları köyün bitişiğindedir. 1828 Osmanlı-Rus harbinde ve tekrar 1895 katliamlarında tahrip edilmiştir. SN
  Sarıhan köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: Xaxo [ Erm xaxu ]
■ Bir sülale Şêxbizin Kürdü hariç köydeki tüm sülaleler Türktür. metonio
  Çiçekli köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902 Epr: Pançırga [ Erm բանջրկայ "sebzelik" ]
1835 , K: Pinçirge
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çiğdemtepe köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902 Epr II.44: Tomna/Tomnan
1835 , K: Tomla/TumlaSüfla
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yolaltı köy - Bayburt_M - Bayburt
k1928 K: Zağzik [ Erm ]
  Mutlu köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: Variçna [ Erm ]
  Güder köy - Bayburt_M - Bayburt
k1928 K: Güder
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  YukarıKışlak köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: KışlakUlya [ Tr "yukarı kışlak" ]
  Danişment köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 : Danişment [ Tr ]
  Balca köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: Berne
  Yeniköy köy - Bayburt_M - Bayburt
k1928 K: Yeniköy
Eski adı: Mağara
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Aslen Tunceli/Pülümür'den gelmiştirler. metonio
  Gökpınar köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902 Epr: Ar'üdzga [ Erm "aslancık" ]
1835 , K: Aruzga
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Alıçlık köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902 Epr: Kisdisi [ Erm ]
1835 , K: Kesdesi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Karlıca köy - Bayburt_M (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1835 , K: Cumavank [ Erm+Tr "Cuma (camii) manastırı" ]
■ 1835 sayımına göre Bayburt Ulucamii vakfı olan köyün, tuhaf adını bu vesileyle edinmiş olması mümkündür. SN
  Bayburt il - Bayburt_M - Bayburt
Y553 Pr: Baiberdôn
E474 MKh, Last: Bayberd/Baberd [ Erm pert "in-kale" ]
■ Khorenli Movses Tarih'inde Paydpert (`tahtakale`?) şekli geçer. Evliya Çelebi kadar güvenilir bir kaynak olan Khorenli'ye göre kale Bagratlı bey hanedanının kurucusu Smpad tarafından inşa edildiği için daha Smpadapert adıyla anılırdı. SN
  Yaylalar köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: Lipana [ Erm lipana "kündürük" ]
Alevi yerleşimi
  Kopuz köy - Bayburt_M - Bayburt
k1928 K: Kopuz
E1902 Epr II.212: Xups [ Erm xubk/Xubıs "yukarılar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski bir Ermeni yerleşimidir. Rivayete göre Deli adlı bir zorba tarafından yakılan eski köy yerine 1700 yılı dolayında bu mevkide yeniden inşa edilmiştir. Halaskâr İsa'ya adanmış olan kilisesi 1851'de Gedikpaşalı Kalust Babikyan adlı hayırsever tarafından vakfedilmişti. Köy adının Türkçe bir saz adı olan kopuz'la alakası yoktur. SN
  Sırakayalar köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: Çıtanos [ Erm ]
  Yeşilyurt köy - Bayburt_M - Bayburt
1960 DİE: Yalındam
k1946 MYK: Manastır
  Değirmencik köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: Mam
■ Gürcüce Mama (მამა) aziz/baba demektir. meriç
  Erenli köy - Bayburt_M - Bayburt
k1928 K: Tutizar [ Erm tuti dzar' "dutağacı" ]
  Konursu bld - Bayburt_M - Bayburt
k1928 K: Konursu
  Dikmetaş köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902 Epr II.130: Xayég
1835 , K: XayikSüfla
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 25-30 hane Ermeni ve 15 hane Müslüman nüfusu ve 1848 yapımı kilisesi vardı. SN
  Demirışık köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , , K: Çepe/Cebe
Alevi (Türkmen) (Çepni) yerleşimi
■ Köy halkı 150-200 yıl önce Gümüşhane/Kürtün'den gelmiştir ve Güvenç Abdal ocağına bağlıdır. metonio
  Buğdaylı köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: Tanzud [ Erm dantsud "armutlu" ]
  Taşkesen köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902 Epr: Xandzaverag [ Erm "yanıkören, göynükviran" ]
1835 , K: XınzeverekSüfla
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Tepetarla köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: Karaveran [ Erm k'araverag "taşviran" ]
  Sarımeşe köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: Havnos [ Erm havnots "kuşluk, şahinlik" ]
  Kozluk köy - Bayburt_M - Bayburt
k1928 K: Kirtasor [ Erm krtatsor "Kürt deresi?" ]
  Harmanözü köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: Mahacur/Mehcur [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  Sığırcı köy - Bayburt_M (Maden bucağı) - Bayburt
1835 , Epr: Sığırcı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Uğurgeldi köy - Bayburt_M - Bayburt
E1900: Parx/Paraxots [ Erm paraxots "Barax'lar (?)" ]
1835 , K: Parakos
EYu: Baraxôn [ Yun "Barax'lar (?)" ]
■ Roma İmparatorluk döneminden itibaren Yun Baraxôn, Erm Parx adıyla kaydedilmiştir. SN
  Aydıncık köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902 Epr: Malasa
1835 , K: Malansa
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Alınyurt köy - Bayburt_M (Maden bucağı) - Bayburt
1835 , , K: Giv
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Koçbayırı köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: Pürge/Pürke [ Erm purk բուրգ "kule, hisar" ]
  Göloba köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: Vartanas [ Erm vartanants ]
  Uluçayır köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902 Epr: Almışga [ Erm ]
1835 , K: Almışga
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yerlice köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: Tavukvank [ Erm t'avugvank' "fundalıkmanastır" ]
  Gezköy köy - Bayburt_M (Maden bucağı) - Bayburt
1835 , K: Gez
  Yedigöze köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: Dacirek [ Erm dacrag "kilisecik" ]
  Ardıçgöze köy - Bayburt_M - Bayburt
k1928 K: Korkisor [ Erm ]
  Heybetepe köy - Bayburt_M (Maden bucağı) - Bayburt
1835 , K: Rumeli
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Armutlu köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 : Armutlu
  Kurbanpınar köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: Hepür/Hopur [ Erm ]
  Örence köy - Bayburt_M (Maden bucağı) - Bayburt
E1902 Epr I.333: Averag [ Erm "ören" ]
1835 , K: Everek
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Üzengili köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: Aşxanas [ Erm ]
  Pelitli köy - Bayburt_M - Bayburt
k1928 K: Cılansor [ Erm ]
  Çayırözü köy - Bayburt_M - Bayburt
1960 DİE: Çevirme
1835 , K: Ağünsos/Ağunsos [ Erm ]
■ © 26.09.1714 Bayburd, Ağnsoz karyesinde 875 akçelik timarın Kahraman'a tevcihi. deyar heyran
  Akçakuzu köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: Kelenkes
  Karşıgeçit köy - Bayburt_M - Bayburt
k1928 K: Milehi [ Erm Mlehi "Mleh (öz.) köyü" ]
  Dağtarla köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: Ortugi/Ortugu [ Erm ortuği "bağyolu" ]
  Polatlı köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: Kormas
  Taht köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 : Taht
  Kop köy - Bayburt_M (Maden bucağı) - Bayburt
1835 : Kop [ Erm kop "maden ocağı" ]
  Kıratlı köy - Bayburt_M (Maden bucağı) - Bayburt
1835 , K: Harorti [ Erm "babaoğul" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Çalıdere köy - Bayburt_M (Maden bucağı) - Bayburt
1835 , K: Mışeverek/Müşeverek [ Erm mışaverag "sisliören?" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km