Bayburt_M' 123 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Kitre köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
1642avk: Kitre [ Gürc ]
■ Gürcüce?: Kitri (კიტრი) – hıyar. GEO
  Vavuk mz - Bayburt_M (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1642avk: Vavuk
■ Vavuk Dağı Geçidi günümüzde Gümüşhane/Bayburt sınırını oluşturduğu gibi, geçmişte de Roma imparatorluğunun ve Trabzon Rum devletinin doğu sınırı idi. SN
  Gökler köy - Bayburt_M - Bayburt
1928k: Gökler [ Tr "mavi gözlüler" ]
  Güneydere köy - Bayburt_M (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1928k: Sifker/Söfker [ Erm dzovger "gölcükler" ]
  Balkaynak köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb, 1928k: Hadrak [ Erm hadrag "kısımcık, bucak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Manas köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
1960k: Günedoğru
1835nb, 1928k: Menasi
■ Manası (Günedoğru köyü) Halkının tamamı Müslüman olan Manası köyünün 1835 yılı erkek nüfusu 20 kişi olup, bunun 7’si genç, 8’i çocuk ve 5’i yaşlı olarak kaydedilmişti. 1852 yılında köyün muhtarlığını Mehmed Emin adlı birisi yürütmekteydi. Manası köyü XIX.yüzyılda Museviye medresesi vakfı evkafı arasında yer almaktaydı. http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/ TEZLER_YOK_GOV_TR/bayburt_205824.pdf Yunus Özger'in doktora tezi kaynaktır. meraklitursu
  Pamuktaş köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb, 1928k: Ermene/İrmene
  Balahor bld - Bayburt_M - Bayburt
1960k: Akşar
1835nb, 1928k: Balaxor
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Beldenin adı Gürcüce olması muhtemeldir. Gürcüce balaxi (ბალახი) ot demektir. Balaxuri ise Otluca yer anlamı taşır. meriç
  Kırkpınar köy - Bayburt_M - Bayburt
1946k: Çıphınıs
1835nb, 1928k: Çıpxınıs [ Erm ]
■ Yalnızca Müslümanların yaşadığı Çıphınıs köyünün 1835 yılı erkek nüfusu 171 kişiydi. Bunlardan 74 kişi genç, 64 kişi çocuk ve 33 kişi de yaşlı olarak sınıflandırılmıştı. 1845 yılı tahririne göre 60 hane sayısıyla Bayburd’un en büyük köylerindendi. Çoğunluğun ziraat ile geçimini sağladığı köyde iki hizmetkâr ve bir de değirmenci vardı. Beş hane reisi de hiçbir nesneleri olmadığından başkalarının yardımıyla geçinmekteydi. İki su değirmeni ve bir de bezirhanenin olduğu köyün toplam arazisi 198 kilelikti. Ancak bu arazinin sadece 93 kilelik bölümü ekili durumdaydı. Daha çok küçükbaş hayvanın yetiştirildiği Çıphınıs’da 299 büyükbaş, 455 adet küçükbaş hayvanı bulunmaktaydı. Çıphınıs köyünde 1844 senesi elde edilen hâsılat 29.076 kuruş iken 1845 senesinde bu miktar oldukça artmış ve 41.665 kuruşa çıkmıştır. Köy halkı 1844 yılında 8.744,25 kuruş vergi ödemiştir. Köyde 24 adet arı kovanı vardı. Köyde şeyh Muhammed zaviyesi isimli bir zaviye bulunmaktaydı. Köyde eğitim öğretim faaliyetinin yürütüldüğü bir adet medrese bulunmaktaydı. Kaynakça: Yunus Özger'in Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü Doktora Tezi. http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/ TEZLER_YOK_GOV_TR/bayburt_205824.pdf meraklitursu
  Rüştü köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835nb: Ürüşdi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Oruçbeyli köy - Bayburt_M - Bayburt
1928k: Siptoros
E1902: SurpToros [ Erm "Aziz Toros (Theodoros)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Amasyalı Aziz Toros (Yunanca Theodoros) 306 yılında Euxaita/Mecitözü kentinde şehit edilmişti. Türbesi Anadolu'nun en önemli dini ziyaretlerinden biri idi. Ermeni coğrafyasının birçok yerinde Aziz Toros'a adanmış kiliseler vardır. SN
  Kemertaş köy - Bayburt_M (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1835nb, 1928k: Koşkuru/Goşkuri [ Gürc Koşkura (კოშკურა) "küçük kule" ]
  Güllüce köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835nb, 1928k: Zeğli [ Gürc Dzegli (ძეგლი) "anıt" ]
  Çamdere köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835nb, 1928k: Hakkéğ [ Erm kéğ "köy" ]
  Bayırtepe köy - Bayburt_M - Bayburt
1928k: Simküt
E1900~: SurpKüd [ Erm Սուրբ Գիւտ "Aziz Küd" ]
■ Aziz Küd (doğu lehçesinde Giwt) 5. yy'da 15 yıl gatoğigosluk makamında bulunmuştur. Bu köyle ilgisi anlaşılamadı. SN
  Sakızlı köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb, 1928k: Cilara
  Nişantaşı köy - Bayburt_M - Bayburt
1928k: Osdux
E1901: Otsdeğ [ Erm "yılanyeri" ]
E1603: Otsaküğ [ Erm "yılanköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Taşocağı köy - Bayburt_M (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1928k: Ergi
E1902: Érgi [ Erm ergk', ergi "işlik, ocak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kurugüney köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb, 1928k: Xorsi/Xorsu [ Erm ]
  Saraycık köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902: Saracık
1835nb: Saraycık
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Söğütlü köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902: Hınde [ Erm ]
1835nb, 1928k: Hindi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1750 tarihli kitabesi olan Hinde kilisesi halen özel mülkiyettedir. SN
■ Kilise mevcuttur. Kültür Bakanlıgı koruma altına almıştır ve restorasyon çalışmaları yapılacaktır. bayramoglu
  Kavacık köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb, 1928k: Kalbulas/Galbulas [ Erm ]
  Sancaktepe köy - Bayburt_M - Bayburt
1928k: Keleverek
E1902: Karaverag [ Erm Քար Աւերակ "taş ören" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ 1851 tarihli Meryemana kilisesi halen cami olarak kullanılmaktadır. SN
  Aksaçlı köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb, 1928k: Xaşya
  Arpalı bld - Bayburt_M (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
E1901: Niğ [ Erm neğ? "dar" ]
1835nb, 1928k: Niv
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kürd (Redkan) yerleşimi. Bıradaki Redkanlılar, yaklaşık yüzyıl önce Iğdır çevresinden göç etmişler. Belediye, muhtarlıklar hepsi onların elindedir. Mar(d)astan
■ Metonio sen çok terbiyesiz bir insansın. Kürt Ahmet'in torunu Tevil abi var, Niv'de muhtardır. Sürekli Iğdır ve Karsdan akrabaları ziyarete gelir. Burada Kürt yoksa adam neden var diye eklesin? Yalansa ortaya çıkmayacak mı? Kürtlerin buralarda dillerini koruması, asimile olmaması senin gibi türkçüleri kahrediyor. Daha da kahrol, Pülürek köyü, Ergi, Kısanta ve Bayburttaki tüm Kürtler kimliklerini hep koruyacaklar. Qazi
■ Çarpılacaksın ayıp :) metonio
  Göldere köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb, 1928k: Cemele
  AşağıKışlak köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb: Kışlak aş. [ Tr "aşağı kışlak" ]
Kürd/Türk yerleşimi
  Uğrak köy - Bayburt_M - Bayburt
1928k: Varzihan
E1902: Varzahan [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 10./11. yy'a ait anıtsal kilise ve manastırın kalıntıları köyün bitişiğindedir. 1828 Osmanlı-Rus harbinde ve tekrar 1895 katliamlarında tahrip edilmiştir. SN
  Sarıhan köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb, 1928k: Xaxo/Xaxu [ Erm ]
■ Bir sülale Şêxbizin Kürdü hariç köydeki tüm sülaleler Türktür. metonio
  Çiçekli köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902: Pançırga [ Erm բանջրկայ "sebzelik" ]
1835nb, 1928k: Pinçirge
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çiğdemtepe köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902: Tomna/Tomnan
1835nb, 1928k: Tomla/Tumla aş.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yolaltı köy - Bayburt_M - Bayburt
1928k: Zağzik [ Erm ]
  Mutlu köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb, 1928k: Variçna [ Erm ]
  Güder köy - Bayburt_M - Bayburt
1928k: Güder
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  YukarıKışlak köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb: Kışlak yk. [ Tr "yukarı kışlak" ]
  Balca köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb, 1928k: Berne
  Yeniköy köy - Bayburt_M - Bayburt
1928k: Yeniköy
Eski adı: Mağara
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Aslen Tunceli/Pülümür'den gelmiştirler. metonio
  Gökpınar köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902: Ar'üdzga [ Erm "aslancık" ]
1835nb, 1928k: Aruzga
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Alıçlık köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902: Kisdisi [ Erm ]
1835nb, 1928k: Kesdesi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Karlıca köy - Bayburt_M (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1835nb, 1928k: Cumavank [ Erm+Tr "Cuma (camii) manastırı" ]
■ 1835 sayımına göre Bayburt Ulucamii vakfı olan köyün, tuhaf adını bu vesileyle edinmiş olması mümkündür. SN
  Yaylalar köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb, 1928k: Lipana [ Erm lipana "kündürük" ]
Alevi yerleşimi
  Kopuz köy - Bayburt_M - Bayburt
1928k: Kopuz
E1902: Xups [ Erm xubk/Xubıs "yukarılar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski bir Ermeni yerleşimidir. Rivayete göre Deli adlı bir zorba tarafından yakılan eski köy yerine 1700 yılı dolayında bu mevkide yeniden inşa edilmiştir. Halaskâr İsa'ya adanmış olan kilisesi 1851'de Gedikpaşalı Kalust Babikyan adlı hayırsever tarafından vakfedilmişti. Köy adının Türkçe bir saz adı olan kopuz'la alakası yoktur. SN
  Sırakayalar köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb, 1928k: Çıtanos [ Erm ]
  Değirmencik köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb: Mam
■ Gürcüce Mama (მამა) aziz/baba demektir. meriç
  Erenli köy - Bayburt_M - Bayburt
1928k: Tutizar [ Erm tuti dzar' "dutağacı" ]
  Dikmetaş köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902: Xayég
1835nb, 1928k: Xayik aş.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 25-30 hane Ermeni ve 15 hane Müslüman nüfusu ve 1848 yapımı kilisesi vardı. SN
  Demirışık köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb, 1928k: Çepe/Cebe
Alevi (Türkmen) (Çepni) yerleşimi
■ Köy halkı 150-200 yıl önce Gümüşhane/Kürtün'den gelmiştir ve Güvenç Abdal ocağına bağlıdır. metonio
  Buğdaylı köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb, 1928k: Tanzud [ Erm dantsud "armutlu" ]
  Taşkesen köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902: Xandzaverag [ Erm "yanıkören, göynükviran" ]
1835nb, 1928k: Xınzeverek aş.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Tepetarla köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb, 1928k: Karaveran [ Erm k'araverag "taşviran" ]
  Gümüşsu köy - Bayburt_M - Bayburt
E1900: Ağtsnik [ Erm ]
1835nb, 1928k: Axsünik aş. + yk.
  Sarımeşe köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb, 1928k: Havnos [ Erm havnots "kuşluk, şahinlik" ]
  Kozluk köy - Bayburt_M - Bayburt
1928k: Kirtasor [ Erm krtatsor "Kürt deresi?" ]
  Harmanözü köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb, 1928k: Mahacur/Mehcur [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  Sığırcı köy - Bayburt_M (Maden bucağı) - Bayburt
1835nb, E1902: Sığırcı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Uğurgeldi köy - Bayburt_M - Bayburt
E1900: Parx/Paraxots [ Erm paraxots "Barax'lar (?)" ]
1835nb, 1928k: Parakos
EYu: Baraxôn [ Yun "Barax'lar (?)" ]
■ Roma İmparatorluk döneminden itibaren Yun Baraxôn, Erm Parx adıyla kaydedilmiştir. SN
  Aydıncık köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902: Malasa
1835nb, 1928k: Malansa
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Alınyurt köy - Bayburt_M (Maden bucağı) - Bayburt
1835nb, 1928k: Giv
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Koçbayırı köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb, 1928k: Pürge/Pürke [ Erm purk բուրգ "kule, hisar" ]
  Göloba köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb, 1928k: Vartanas [ Erm vartanants ]
  Uluçayır köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902: Almışga [ Erm ]
1835nb, 1928k: Almışga
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yerlice köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb, 1928k: Tavukvank [ Erm t'avugvank' "fundalıkmanastır" ]
  Demirkaş köy - Bayburt_M (Maden bucağı) - Bayburt
1835nb, 1928k: Burnaz
  Yedigöze köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb, 1928k: Dacirek [ Erm dacrag "kilisecik" ]
  Heybetepe köy - Bayburt_M (Maden bucağı) - Bayburt
1835nb, 1928k: Rumeli
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Armutlu köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb: Armutlu
■ Sadece Müslümanların bulunduğu Armutlu köyünün 1835 yılı erkek nüfusu 27 kişi olup, bunun 7’si genç, 13’ü çocuk ve 7’si de yaşlı olarak kaydedilmişti. Bugün aynı isimle anılmakta olan köy 1845 yılında 8 haneden müteşekkildi. Hane reislerinden 7’si ziraatla uğraşırken biri de başkalarının yardımıyla geçinmekteydi. Köyün muhtarı Memiş oğlu Timur idi. Köyde işlenen toplam 12,75 kilelik arazi olup, bunun 6,75 kileliği ekili, 6 kileliği de nadastı. Hane sahiplerinin 1844 senesinde elde ettikleri 2.035 kuruşluk kazanç, 1845’de 2.335 kuruşa çıkmıştı. Aynı yıl köylünün ödemekle yükümlü olduğu vergi miktarı 675 kuruştu. 36 adet büyükbaş ve 79 adet küçükbaş hayvanın yetiştirildiği köyde 4 adet de arı kovanı vardı. Yunus Özger'in doktora tezi kaynaktır http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari /TEZLER_YOK_GOV_TR/bayburt_205824.pdf meraklitursu
  Kurbanpınar köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb, 1928k: Hepür/Hopur [ Erm ]
  Örence köy - Bayburt_M (Maden bucağı) - Bayburt
E1902: Averag [ Erm "ören" ]
1835nb, 1928k: Everek
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Üzengili köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb, 1928k: Aşxanas [ Erm ]
  Pelitli köy - Bayburt_M - Bayburt
1928k: Cılansor [ Erm ]
  Çayırözü köy - Bayburt_M - Bayburt
1960k: Çevirme
1835nb, 1928k: Ağünsos/Ağunsos [ Erm ]
■ © 26.09.1714 Bayburd, Ağnsoz karyesinde 875 akçelik timarın Kahraman'a tevcihi. deyar heyran
  Salkımsu köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb, 1928k: Hörme/Hürme
  Ballıkaya köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb, 1928k: Pigeyi/Pukeyi
  Akçakuzu köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb, 1928k: Kelenkes
  Maden köy - Bayburt_M (Maden bucağı) - Bayburt
1928k: Maden
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Karşıgeçit köy - Bayburt_M - Bayburt
1928k: Milehi [ Erm Mlehi "Mleh (öz.) köyü" ]
  Dağtarla köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb: Ortugi/Ortugu [ Erm ortuği "bağyolu" ]
  Polatlı köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb, 1928k: Kormas
  Taht köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb: Taht
  Kop köy - Bayburt_M (Maden bucağı) - Bayburt
1835nb: Kop [ Erm gop "maden veya taş ocağı" ]
  Kıratlı köy - Bayburt_M (Maden bucağı) - Bayburt
1835nb, 1928k: Harorti [ Erm "babaoğul" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Çalıdere köy - Bayburt_M (Maden bucağı) - Bayburt
1835nb, 1928k: Mışeverek/Müşeverek [ Erm mışaverag "sisliören?" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km