Bayburt'da 181 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Kavaklı köy - Demirözü - Bayburt
1835a: Poğik [ Erm p'oğig "boğazcık" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Pülür bld - Demirözü - Bayburt
1968: Gökçedere
E1902: Plur [ Erm բլուր "höyük" ]
1665: Pulur
■ © 11.03.1709 Erzurum Muhafızı İbrahim'in Bayburd kazasına tabi Pulur karyesinde Hacı Ferahşad Bey Camii Vakfı mütevellisi hakkında arzı. deyar heyran
  Serenli köy - Demirözü - Bayburt
1835a: Pekesi [ Erm ]
  Damlıca köy - Demirözü - Bayburt
1928: Kuleli Xayik [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  YukarıDikmetaş köy - Demirözü - Bayburt
1835a: Ağgi [ Erm ayki "üzüm bağı" ]
Alevi yerleşimi
  Kalecik köy - Demirözü - Bayburt
E1902: Xayég [ Erm ]
1835a: Xayik yk.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19.01.1959'da adı Kalecik olarak değiştirildi. SN
  Eymür köy - Demirözü - Bayburt
1835a: Eymür [ Tr Eymir/Eymür "aş." ]
  Devetaşı köy - Demirözü - Bayburt
1835a: İşxinsor
E474: İşxanitsor [ Erm "beyderesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Beşpınar bld - Demirözü - Bayburt
1835a: Lori yk. [ Erm lori "ıhlamur" ]
  Kitre köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
1642a: Kitre
■ Gürcüce?: Kitri (კიტრი) – hıyar. GEO
  Yazıbaşı köy - Demirözü - Bayburt
1835a: Lori aş. [ Erm lori "ıhlamur" ]
  Vavuk mz - Bayburt_M (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1642a: Vavux
■ Vavuk Dağı Geçidi günümüzde Gümüşhane/Bayburt sınırını oluşturduğu gibi, geçmişte de Roma imparatorluğunun ve Trabzon Rum devletinin doğu sınırı idi. SN
  Güvercindere köy - Demirözü - Bayburt
1946: Aşutka
1835a: Aşudka [ Erm aşodga "Aşot (öz.) köyü" ]
  Akyaka köy - Demirözü - Bayburt
1835a: Püşke [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çatalçeşme köy - Demirözü - Bayburt
1514: Xınzeverek yk. [ Erm xandzaverag "yanıkören" ]
  Gökler köy - Bayburt_M - Bayburt
1928: Gökler [ Tr "mavi gözlüler" ]
  Otlukbeli köy - Demirözü - Bayburt
1928: Otlukbeli
■ Erzincan Otlukbeli ilçesine adını veren asıl Otlukbeli köyü burasıdır. SN
  Demirözü ilçe - Demirözü - Bayburt
1928 y: Kısanta [ Yun ksanthê? "sarıca" ]
E1902: Ksanta
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Eski kaynaklarda Erm Ksantats Քսանթաց adı geçer; ancak bu sözcüğün Ermenice anlamı belirsizdir. SN
  Güneydere köy - Bayburt_M (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1928: Sifker / Söfker [ Erm dzovger "gölcükler" ]
  Karayaşmak köy - Demirözü - Bayburt
1835a: Karayaşmak
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Balkaynak köy - Bayburt_M - Bayburt
1835a: Hadrak [ Erm hadrag "kısımcık, bucak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çayıryolu bld - Bayburt_m (Demirözü bucağı) - Bayburt
1928 y: Sünür
E1609: Süner [ Erm սիւներ "sütunlar?" ]
Y17, Y553: Synoria / Sinorea
■ `Sinoria Büyük Ermenistan'ın sınırına yakındı, bu nedenle Theophanês imlasını Synoria ('hudutyeri') olarak değiştirmiştir.` (Strabon 12.28). Theophanês Romalı kumandan Pompeius'un dostu ve MÖ 63'teki Pontus seferinin vakanüvisidir. Sinora adının kökeni ve anlamı meçhuldür; ancak kent Pontus ile Armenia (daha sonra Roma İmparatorluğu ile Armenia) arasındaki sınır noktasında bulunduğu için Synoria (`sınır yeri`) olarak anılmıştır. 17. yy'da yazan Kemahlı Rahip Grigor bu yerden Ermenice `sütunlar` anlamına gelen Süner olarak söz eder. SN
  Güçlü köy - Demirözü - Bayburt
1835a: Zarani [ Erm ]
  Çağıllı köy - Demirözü - Bayburt
1835a: Xanzar [ Erm xandzar' "yanık" veya "odun kömürü ocağı" ]
  Manas köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
1960: Günedoğru
1835a, 1917h: Minasi / Manasi [ Erm "Minas (öz.) köyü" ]
■ Kırgız destanlarıyla kurulan irtibat hayal mahsulüdür. SN
  Balahor bld - Bayburt_M - Bayburt
1960: Akşar
1835a: Balaxor
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Beldenin adı Gürcüce olması muhtemeldir. Gürcüce balaxi (ბალახი) ot demektir. Balaxuri ise Otluca yer anlamı taşır. meriç
  Kırkpınar köy - Bayburt_M - Bayburt
1946: Çıphınıs
1835a: Çıpxınıs [ Erm ]
■ Yalnızca Müslümanların yaşadığı Çıphınıs köyünün 1835 yılı erkek nüfusu 171 kişiydi. Bunlardan 74 kişi genç, 64 kişi çocuk ve 33 kişi de yaşlı olarak sınıflandırılmıştı. 1845 yılı tahririne göre 60 hane sayısıyla Bayburd’un en büyük köylerindendi. Çoğunluğun ziraat ile geçimini sağladığı köyde iki hizmetkâr ve bir de değirmenci vardı. Beş hane reisi de hiçbir nesneleri olmadığından başkalarının yardımıyla geçinmekteydi. İki su değirmeni ve bir de bezirhanenin olduğu köyün toplam arazisi 198 kilelikti. Ancak bu arazinin sadece 93 kilelik bölümü ekili durumdaydı. Daha çok küçükbaş hayvanın yetiştirildiği Çıphınıs’da 299 büyükbaş, 455 adet küçükbaş hayvanı bulunmaktaydı. Çıphınıs köyünde 1844 senesi elde edilen hâsılat 29.076 kuruş iken 1845 senesinde bu miktar oldukça artmış ve 41.665 kuruşa çıkmıştır. Köy halkı 1844 yılında 8.744,25 kuruş vergi ödemiştir. Köyde 24 adet arı kovanı vardı. Köyde şeyh Muhammed zaviyesi isimli bir zaviye bulunmaktaydı. Köyde eğitim öğretim faaliyetinin yürütüldüğü bir adet medrese bulunmaktaydı. Kaynakça: Yunus Özger'in Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü Doktora Tezi. http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/ TEZLER_YOK_GOV_TR/bayburt_205824.pdf meraklitursu
  Rüştü köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835a: Ürüşdi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Oruçbeyli köy - Bayburt_M - Bayburt
1928: Siptoros
E1902: Surp Toros [ Erm "Aziz Toros (Theodoros)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Amasyalı Aziz Toros (Yunanca Theodoros) 306 yılında Euxaita/Mecitözü kentinde şehit edilmişti. Türbesi Anadolu'nun en önemli dini ziyaretlerinden biri idi. Ermeni coğrafyasının birçok yerinde Aziz Toros'a adanmış kiliseler vardır. SN
  Yelpınar köy - Demirözü - Bayburt
E1902: Pılrag [ Erm "höyücek" ]
1835a: Pülürek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi. 1918, 1919 yıllarında Redkan aşiretinden birçok aile Bayburt köylerine göç ettiler. Sonrasındaki yıllarda çoğu geri döndü ama Bayburt köylerinde kalan çok aile var. Qazi
  Alaca köy - Aydıntepe - Bayburt
1835a: Menge [ Erm manug/manga "yavru (özellikle bebek İsa) " ]
■ Manug, Manga veya Mangud adları genellikle kerametli kabul edilen bebek İsa (veya Meryem ile küçük İsa) tasvirinin bulunduğu kiliselere verilir. SN
  Kemertaş köy - Bayburt_M (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1835a: Koşkuru / Goşkuri [ Gürc Koşkura (კოშკურა) "küçük kule" ]
  Güllüce köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835a: Zeğli [ Gürc Dzegli (ძეგლი) "anıt" ]
  Çamdere köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835a: Hakkîğ [ Erm kéğ "köy" ]
  Pınargözü köy - Aydıntepe - Bayburt
1835a: Kılxons [ Erm kılxonts "başlar" ]
  Bayırtepe köy - Bayburt_M - Bayburt
1928: Simküt
E1902: Surp Küd Սուրբ Գիւտ [ Erm "Aziz Küd" ]
■ Aziz Küd (doğu lehçesinde Giwt) 5. yy'da 15 yıl gatoğigosluk makamında bulunmuştur. Bu köyle ilgisi anlaşılamadı. SN
  Nişantaşı köy - Bayburt_M - Bayburt
1928: Osdux
E1599, E1901: Otsdeğ [ Erm "yılanyeri" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Taşocağı köy - Bayburt_M (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1928: Ergi
E1902: Érgi [ Erm ergk gen. ergi "işlik, ocak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Saraycık köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902: Saracık
1835a: Saraycık
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çatıksu köy - Aydıntepe - Bayburt
1835a: Vahşen
E1603: Vahanşén [ Erm "Vahan (öz.) köyü" ]
■ Kemahlı Rahip Grigor, vekayinamesinde bu köyde bulunan Vahanşen manastırında 1600 yıllarında geçirdiği günleri anlatır. SN
  Söğütlü köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902: Hindé Հինտէ [ Erm ]
1835a: Hindi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1750 tarihli kitabesi olan Hinde SurpAsdvadzadzin kilisesi halen özel mülkiyettedir. SN
■ Kilise mevcuttur. Kültür Bakanlıgı koruma altına almıştır ve restorasyon çalışmaları yapılacaktır. bayramoglu
  Yazlık köy - Aydıntepe - Bayburt
1928: DiğerDanzut [ Erm dantsud "armutlu" ]
  YukarıKırzı köy - Aydıntepe - Bayburt
E1902: Veri Krzi [ Erm kzir/kzri "hasırotu, hazeran" ]
1835a: Kirzi yk.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sancaktepe köy - Bayburt_M - Bayburt
1928: Keleverek
E1902: Karaverag Քար Աւերակ [ Erm "taş ören" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ 1851 tarihli Meryemana kilisesi halen cami olarak kullanılmaktadır. SN
  Arpalı bld - Bayburt_M (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
E1901: Niğ
1835a: Niv [ Erm neğ? "dar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kürd (Redkan) yerleşimi. Bıradaki Redkanlılar, yaklaşık yüzyıl önce Iğdır çevresinden göç etmişler. Belediye, muhtarlıklar hepsi onların elindedir. Mar(d)astan
■ Metonio sen çok terbiyesiz bir insansın. Kürt Ahmet'in torunu Tevil abi var, Niv'de muhtardır. Sürekli Iğdır ve Karsdan akrabaları ziyarete gelir. Burada Kürt yoksa adam neden var diye eklesin? Yalansa ortaya çıkmayacak mı? Kürtlerin buralarda dillerini koruması, asimile olmaması senin gibi türkçüleri kahrediyor. Daha da kahrol, Pülürek köyü, Ergi, Kısanta ve Bayburttaki tüm Kürtler kimliklerini hep koruyacaklar. Qazi
■ Çarpılacaksın ayıp :) metonio
  Şalcılar köy - Aydıntepe - Bayburt
hl: Habişge
1928: Xapuşki
E1902: Xap'uşgi [ Erm "Habeşli" ]
  AşağıKışlak köy - Bayburt_M - Bayburt
1835a: Kışlak Süfla [ Tr "aşağı kışlak" ]
Kürd/Türk yerleşimi
  Uğrak köy - Bayburt_M - Bayburt
1928: Varzihan
E1902: Varzahan [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 10./11. yy'a ait anıtsal kilise ve manastırın kalıntıları köyün bitişiğindedir. 1828 Osmanlı-Rus harbinde ve tekrar 1895 katliamlarında tahrip edilmiştir. SN
  Sarıhan köy - Bayburt_M - Bayburt
1835a: Xaxo / Xaxu [ Erm ]
■ Bir sülale Şêxbizin Kürdü hariç köydeki tüm sülaleler Türktür. metonio
  Günbuldu köy - Aydıntepe - Bayburt
1642a y: Files / Filis [ Yun phyles? "oymaklar" ]
  Çiçekli köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902: Pançırga [ Erm բանջրկայ "sebzelik" ]
1835a: Pinçirge
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çiğdemtepe köy - Bayburt_M - Bayburt
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yolaltı köy - Bayburt_M - Bayburt
1928: Zağzik [ Erm ]
  Mutlu köy - Bayburt_M - Bayburt
1835a: Variçna [ Erm ]
  Güder köy - Bayburt_M - Bayburt
1928: Güder
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  Aydıntepe ilçe - Aydıntepe - Bayburt
1946: Hart
1835a: Xart
Y553: Xartôn
  YukarıKışlak köy - Bayburt_M - Bayburt
1835a: Kışlak Ulya [ Tr "yukarı kışlak" ]
  AşağıKırzı köy - Aydıntepe - Bayburt
E1902: Vari Krzi [ Erm kzir/kzri "hasırotu, hazeran" ]
1835a: Kirzi aş.
  Balca köy - Bayburt_M - Bayburt
1835a: Berne
  Yeniköy köy - Bayburt_M - Bayburt
1928: Yeniköy
Eski adı: Mağara
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Aslen Tunceli/Pülümür'den gelmiştirler. metonio
  Yanoba köy - Aydıntepe - Bayburt
1928: Aşuri [ Erm ]
■ Karş. Erm. aşora `bir tür yaban buğdayı, einkorn`. Kürtçe aşûrî `süryani` bu coğrafyada mümkün görünmüyor. SN
  İncili köy - Aydıntepe - Bayburt
1835a: Ardusta [ Erm ]
  Gökpınar köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902: Arüdzga [ Erm "aslancık" ]
1835a: Aruzga
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Alıçlık köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902: Kisdisi
1835a: Kesdesi [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Dumlu köy - Aydıntepe - Bayburt
1835a: Xanege
  Yapracık köy - Aydıntepe - Bayburt
1928: Sindelli
■ Bir görüşe göre Gürcüce Tzindeli `eskice`. Ancak Bergama, Manisa-Akhisar, Salihli, Kayseri-Develi, Kayseri-Yeşilhisar, Sinop ve başka yerlerde toplam on bir adet Sindal, Sindel, Sindelli ve Sinderler bulunur. SN
■ Köyün adı Gürcüce'dir. Tzindeli (წინდელი) Gürcüce eskice anlamına gelir. [? - SN] meriç


Grafik harita göster     haritada ara : km