Bayburt'da 180 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Kavaklı köy - Demirözü - Bayburt
1835nb, 1928k: Poğik [ Erm p'oğig "boğazcık" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Pülür bld - Demirözü - Bayburt
1968k: Gökçedere
E1902: Plur [ Erm բլուր "höyük" ]
1660eç, 1928k: Pulur
■ © 11.03.1709 Erzurum Muhafızı İbrahim'in Bayburd kazasına tabi Pulur karyesinde Hacı Ferahşad Bey Camii Vakfı mütevellisi hakkında arzı. deyar heyran
  Serenli köy - Demirözü - Bayburt
1835nb, 1928k: Pekesi [ Erm ]
  Damlıca köy - Demirözü - Bayburt
1928k: KuleliXayik [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  YukarıDikmetaş köy - Demirözü - Bayburt
1835nb, 1928k: Ağgi [ Erm ayki "üzüm bağı" ]
Alevi yerleşimi
  Kalecik köy - Demirözü - Bayburt
E1902: Xayég [ Erm ]
1835nb, 1928k: Xayik yk.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19.01.1959'da adı Kalecik olarak değiştirildi. SN
  Eymür köy - Demirözü - Bayburt
1835nb: Eymür [ Tr Eymir/Eymür "aş." ]
  Bayrampaşa köy - Demirözü - Bayburt
1835nb, 1928k: Hiğni [ Erm ]
  Devetaşı köy - Demirözü - Bayburt
1835nb, 1928k: İşxinsor
E474: İşxanidzor [ Erm "beyderesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Beşpınar bld - Demirözü - Bayburt
1835nb, 1928k: Lori yk. [ Erm lori "ıhlamur" ]
  Kitre köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
1642avk: Kitre [ Gürc ]
■ Gürcüce?: Kitri (კიტრი) – hıyar. GEO
  Yazıbaşı köy - Demirözü - Bayburt
1835nb, 1928k: Lori aş. [ Erm lori "ıhlamur" ]
  Vavuk mz - Bayburt_M (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1642avk: Vavuk
■ Vavuk Dağı Geçidi günümüzde Gümüşhane/Bayburt sınırını oluşturduğu gibi, geçmişte de Roma imparatorluğunun ve Trabzon Rum devletinin doğu sınırı idi. SN
  Güvercindere köy - Demirözü - Bayburt
1946k: Aşukka
1835nb, 1928k: Aşudka [ Erm aşodga "Aşot (öz.) köyü" ]
  Akyaka köy - Demirözü - Bayburt
1835nb, 1928k: Püşke [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çatalçeşme köy - Demirözü - Bayburt
1514t, 1928k: Xınzeverek yk. [ Erm xandzaverag "yanıkören" ]
  Gökler köy - Bayburt_M - Bayburt
1928k: Gökler [ Tr "mavi gözlüler" ]
  Otlukbeli köy - Demirözü - Bayburt
1928k: Otlukbeli
■ Erzincan Otlukbeli ilçesine adını veren asıl Otlukbeli köyü burasıdır. SN
  Demirözü ilçe - Demirözü - Bayburt
1928k: Kısanta [ Yun ksanthê? "sarıca" ]
E1902: Ksanta
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Eski kaynaklarda Erm Ksantats Քսանթաց adı geçer; ancak bu sözcüğün Ermenice anlamı belirsizdir. SN
  Işıkova köy - Demirözü - Bayburt
1835nb, 1928k: Cenci/Cinci
  Güneydere köy - Bayburt_M (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1928k: Sifker/Söfker [ Erm dzovger "gölcükler" ]
  Çiftetaş köy - Demirözü - Bayburt
1835nb, 1928k: Xardişi
  Karayaşmak köy - Demirözü - Bayburt
1835nb: Karayaşmak
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Balkaynak köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb, 1928k: Hadrak [ Erm hadrag "kısımcık, bucak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çayıryolu bld - Demirözü - Bayburt
1928k: Sünür
E1609: Süner [ Erm սիւներ "sütunlar?" ]
Y17, Y553: Synoria/Sinorea
■ `Sinoria Büyük Ermenistan'ın sınırına yakındı, bu nedenle Theophanês imlasını Synoria ('hudutyeri') olarak değiştirmiştir.` (Strabon 12.28). Theophanês Romalı kumandan Pompeius'un dostu ve MÖ 63'teki Pontus seferinin vakanüvisidir. Sinora adının kökeni ve anlamı meçhuldür; ancak kent Pontus ile Armenia (daha sonra Roma İmparatorluğu ile Armenia) arasındaki sınır noktasında bulunduğu için Synoria (`sınır yeri`) olarak anılmıştır. 17. yy'da yazan Kemahlı Rahip Grigor bu yerden Ermenice `sütunlar` anlamına gelen Süner olarak söz eder. SN
  Güçlü köy - Demirözü - Bayburt
1835nb, 1928k: Zarani [ Erm ]
  Çağıllı köy - Demirözü - Bayburt
1835nb, 1928k: Xanzar [ Erm xandzar' "yanık" veya "odun kömürü ocağı" ]
  Manas köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
1960k: Günedoğru
1835nb, 1928k: Menasi
■ Manası (Günedoğru köyü) Halkının tamamı Müslüman olan Manası köyünün 1835 yılı erkek nüfusu 20 kişi olup, bunun 7’si genç, 8’i çocuk ve 5’i yaşlı olarak kaydedilmişti. 1852 yılında köyün muhtarlığını Mehmed Emin adlı birisi yürütmekteydi. Manası köyü XIX.yüzyılda Museviye medresesi vakfı evkafı arasında yer almaktaydı. http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/ TEZLER_YOK_GOV_TR/bayburt_205824.pdf Yunus Özger'in doktora tezi kaynaktır. meraklitursu
  Pınarcık köy - Demirözü - Bayburt
1835nb, 1928k: Öksürüc [ Erm ]
  Pamuktaş köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb, 1928k: Ermene/İrmene
  Balahor bld - Bayburt_M - Bayburt
1960k: Akşar
1835nb, 1928k: Balaxor
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Beldenin adı Gürcüce olması muhtemeldir. Gürcüce balaxi (ბალახი) ot demektir. Balaxuri ise Otluca yer anlamı taşır. meriç
  Kırkpınar köy - Bayburt_M - Bayburt
1946k: Çıphınıs
1835nb, 1928k: Çıpxınıs [ Erm ]
■ Yalnızca Müslümanların yaşadığı Çıphınıs köyünün 1835 yılı erkek nüfusu 171 kişiydi. Bunlardan 74 kişi genç, 64 kişi çocuk ve 33 kişi de yaşlı olarak sınıflandırılmıştı. 1845 yılı tahririne göre 60 hane sayısıyla Bayburd’un en büyük köylerindendi. Çoğunluğun ziraat ile geçimini sağladığı köyde iki hizmetkâr ve bir de değirmenci vardı. Beş hane reisi de hiçbir nesneleri olmadığından başkalarının yardımıyla geçinmekteydi. İki su değirmeni ve bir de bezirhanenin olduğu köyün toplam arazisi 198 kilelikti. Ancak bu arazinin sadece 93 kilelik bölümü ekili durumdaydı. Daha çok küçükbaş hayvanın yetiştirildiği Çıphınıs’da 299 büyükbaş, 455 adet küçükbaş hayvanı bulunmaktaydı. Çıphınıs köyünde 1844 senesi elde edilen hâsılat 29.076 kuruş iken 1845 senesinde bu miktar oldukça artmış ve 41.665 kuruşa çıkmıştır. Köy halkı 1844 yılında 8.744,25 kuruş vergi ödemiştir. Köyde 24 adet arı kovanı vardı. Köyde şeyh Muhammed zaviyesi isimli bir zaviye bulunmaktaydı. Köyde eğitim öğretim faaliyetinin yürütüldüğü bir adet medrese bulunmaktaydı. Kaynakça: Yunus Özger'in Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü Doktora Tezi. http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/ TEZLER_YOK_GOV_TR/bayburt_205824.pdf meraklitursu
  Rüştü köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835nb: Ürüşdi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Oruçbeyli köy - Bayburt_M - Bayburt
1928k: Siptoros
E1902: SurpToros [ Erm "Aziz Toros (Theodoros)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Amasyalı Aziz Toros (Yunanca Theodoros) 306 yılında Euxaita/Mecitözü kentinde şehit edilmişti. Türbesi Anadolu'nun en önemli dini ziyaretlerinden biri idi. Ermeni coğrafyasının birçok yerinde Aziz Toros'a adanmış kiliseler vardır. SN
  Yelpınar köy - Demirözü - Bayburt
E1902: Pılrag [ Erm "höyücek" ]
1835nb, 1928k: Pülürek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi. 1918, 1919 yıllarında Redkan aşiretinden birçok aile Bayburt köylerine göç ettiler. Sonrasındaki yıllarda çoğu geri döndü ama Bayburt köylerinde kalan çok aile var. Qazi
  Alaca köy - Aydıntepe - Bayburt
1835nb, 1928k: Menge [ Erm manug/manga "yavru (özellikle bebek İsa) " ]
■ Manug, Manga veya Mangud adları genellikle kerametli kabul edilen bebek İsa (veya Meryem ile küçük İsa) tasvirinin bulunduğu kiliselere verilir. SN
  Kemertaş köy - Bayburt_M (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1835nb, 1928k: Koşkuru/Goşkuri [ Gürc Koşkura (კოშკურა) "küçük kule" ]
  Güllüce köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835nb, 1928k: Zeğli [ Gürc Dzegli (ძეგლი) "anıt" ]
  Çamdere köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835nb, 1928k: Hakkéğ [ Erm kéğ "köy" ]
  Pınargözü köy - Aydıntepe - Bayburt
1835nb, 1928k: Kılxons [ Erm kılxonts "başlar" ]
  Bayırtepe köy - Bayburt_M - Bayburt
1928k: Simküt
E1900~: SurpKüd [ Erm Սուրբ Գիւտ "Aziz Küd" ]
■ Aziz Küd (doğu lehçesinde Giwt) 5. yy'da 15 yıl gatoğigosluk makamında bulunmuştur. Bu köyle ilgisi anlaşılamadı. SN
  Sakızlı köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb, 1928k: Cilara
  Başpınar köy - Aydıntepe - Bayburt
1835nb, 1928k: DiğerArmutlu
  Nişantaşı köy - Bayburt_M - Bayburt
1928k: Osdux
E1901: Otsdeğ [ Erm "yılanyeri" ]
E1603: Otsaküğ [ Erm "yılanköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Sorkunlu köy - Aydıntepe - Bayburt
1835nb, 1928k: Toransos
  Taşocağı köy - Bayburt_M (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1928k: Ergi
E1902: Érgi [ Erm ergk', ergi "işlik, ocak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kurugüney köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb, 1928k: Xorsi/Xorsu [ Erm ]
  Saraycık köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902: Saracık
1835nb: Saraycık
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Suludere köy - Aydıntepe - Bayburt
1835nb, 1928k: Erginis/Erkinis [ Erm ]
  Çatıksu köy - Aydıntepe - Bayburt
1835nb, 1928k: Vahşen
E1603: Vahanşén [ Erm "Vahan (öz.) köyü" ]
■ Kemahlı Rahip Grigor, vekayinamesinde bu köyde bulunan Vahanşen manastırında 1600 yıllarında geçirdiği günleri anlatır. SN
  Söğütlü köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902: Hınde [ Erm ]
1835nb, 1928k: Hindi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1750 tarihli kitabesi olan Hinde kilisesi halen özel mülkiyettedir. SN
■ Kilise mevcuttur. Kültür Bakanlıgı koruma altına almıştır ve restorasyon çalışmaları yapılacaktır. bayramoglu
  Yazlık köy - Aydıntepe - Bayburt
1928k: DiğerDanzut [ Erm dantsud "armutlu" ]
  Kavacık köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb, 1928k: Kalbulas/Galbulas [ Erm ]
  YukarıKırzı köy - Aydıntepe - Bayburt
E1902: VeriKrzi [ Erm kzir/kzri "hasırotu, hazeran" ]
1835nb: Kirzi yk.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sancaktepe köy - Bayburt_M - Bayburt
1928k: Keleverek
E1902: Karaverag [ Erm Քար Աւերակ "taş ören" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ 1851 tarihli Meryemana kilisesi halen cami olarak kullanılmaktadır. SN
  Aksaçlı köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb, 1928k: Xaşya
  Arpalı bld - Bayburt_M (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
E1901: Niğ [ Erm neğ? "dar" ]
1835nb, 1928k: Niv
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kürd (Redkan) yerleşimi. Bıradaki Redkanlılar, yaklaşık yüzyıl önce Iğdır çevresinden göç etmişler. Belediye, muhtarlıklar hepsi onların elindedir. Mar(d)astan
■ Metonio sen çok terbiyesiz bir insansın. Kürt Ahmet'in torunu Tevil abi var, Niv'de muhtardır. Sürekli Iğdır ve Karsdan akrabaları ziyarete gelir. Burada Kürt yoksa adam neden var diye eklesin? Yalansa ortaya çıkmayacak mı? Kürtlerin buralarda dillerini koruması, asimile olmaması senin gibi türkçüleri kahrediyor. Daha da kahrol, Pülürek köyü, Ergi, Kısanta ve Bayburttaki tüm Kürtler kimliklerini hep koruyacaklar. Qazi
■ Çarpılacaksın ayıp :) metonio
  Şalcılar köy - Aydıntepe - Bayburt
hl: Habişge
1928k: Xapuşki
E1902: Xap'uşgi [ Erm "Habeşli" ]
  Göldere köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb, 1928k: Cemele
  AşağıKışlak köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb: Kışlak aş. [ Tr "aşağı kışlak" ]
Kürd/Türk yerleşimi
  Uğrak köy - Bayburt_M - Bayburt
1928k: Varzihan
E1902: Varzahan [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 10./11. yy'a ait anıtsal kilise ve manastırın kalıntıları köyün bitişiğindedir. 1828 Osmanlı-Rus harbinde ve tekrar 1895 katliamlarında tahrip edilmiştir. SN
  Sarıhan köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb, 1928k: Xaxo/Xaxu [ Erm ]
■ Bir sülale Şêxbizin Kürdü hariç köydeki tüm sülaleler Türktür. metonio
  Günbuldu köy - Aydıntepe - Bayburt
1642avk, 1928k: Files/Filis [ Yun phyles? "oymaklar" ]
  Çiçekli köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902: Pançırga [ Erm բանջրկայ "sebzelik" ]
1835nb, 1928k: Pinçirge
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çiğdemtepe köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902: Tomna/Tomnan
1835nb, 1928k: Tomla/Tumla aş.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yolaltı köy - Bayburt_M - Bayburt
1928k: Zağzik [ Erm ]
  Mutlu köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb, 1928k: Variçna [ Erm ]
  Güder köy - Bayburt_M - Bayburt
1928k: Güder
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  Aydıntepe ilçe - Aydıntepe - Bayburt
1946k: Hart
1835nb, 1928k: Xart
  YukarıKışlak köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb: Kışlak yk. [ Tr "yukarı kışlak" ]
  AşağıKırzı köy - Aydıntepe - Bayburt
E1902: VariKrzi [ Erm kzir/kzri "hasırotu, hazeran" ]
1835nb: Kirzi aş.
  Balca köy - Bayburt_M - Bayburt
1835nb, 1928k: Berne
  Yeniköy köy - Bayburt_M - Bayburt
1928k: Yeniköy
Eski adı: Mağara
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Aslen Tunceli/Pülümür'den gelmiştirler. metonio
  Gümüşdamla köy - Aydıntepe - Bayburt
1835nb, 1928k: Zargidi [ Erm ]
  Yanoba köy - Aydıntepe - Bayburt
1928k: Aşuri [ Erm aşuri "arpaköy" ]
  İncili köy - Aydıntepe - Bayburt
1835nb, 1928k: Ardusta [ Erm ]
  Gökpınar köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902: Ar'üdzga [ Erm "aslancık" ]
1835nb, 1928k: Aruzga
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Alıçlık köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902: Kisdisi [ Erm ]
1835nb, 1928k: Kesdesi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Dumlu köy - Aydıntepe - Bayburt
1835nb, 1928k: Xanege
  Çayırköprü köy - Aydıntepe - Bayburt
1835nb, 1928k: Vağında [ Erm ]
  Yapracık köy - Aydıntepe - Bayburt
1928k: Sindelli
■ Bir görüşe göre Gürcüce Tzindeli `eskice`. Ancak Bergama, Manisa-Akhisar, Salihli, Kayseri-Develi, Kayseri-Yeşilhisar, Sinop ve başka yerlerde toplam on bir adet Sindal, Sindel, Sindelli ve Sinderler bulunur. SN
■ Köyün adı Gürcüce'dir. Tzindeli (წინდელი) Gürcüce eskice anlamına gelir. [? - SN] meriç


Grafik harita göster     haritada ara : km