Bayburt'da 179 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Kavaklı köy - Demirözü - Bayburt
1835 , K: Poğik [ Erm p'oğig "boğazcık" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Elmalı köy - Demirözü - Bayburt
1835 : Elmalı
  Pülür bld - Demirözü - Bayburt
k1968 K2: Gökçedere
E1902 Epr I.405: Plur [ Erm բլուր "höyük" ]
eç1660 k1928 , K: Pulur
■ © 11.03.1709 Erzurum Muhafızı İbrahim'in Bayburd kazasına tabi Pulur karyesinde Hacı Ferahşad Bey Camii Vakfı mütevellisi hakkında arzı. deyar heyran
  Serenli köy - Demirözü - Bayburt
1835 , K: Pekesi [ Erm ]
  Damlıca köy - Demirözü - Bayburt
k1928 K: KuleliXayik [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  YukarıDikmetaş köy - Demirözü - Bayburt
1835 , K: Ağgi [ Erm ayki "üzüm bağı" ]
Alevi yerleşimi
  Kalecik köy - Demirözü - Bayburt
1958 RG: YukarıHayık
E1902 Epr: Xayég [ Erm ]
1835 , K: XayikUlya
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19.01.1959'da adı Kalecik oalrak değiştirildi. SN
  Eymür köy - Demirözü - Bayburt
1835 : Eymür [ Tr Eymir/Eymür "aş." ]
  Bayrampaşa köy - Demirözü - Bayburt
1835 , K: Hiğni [ Erm ]
  Devetaşı köy - Demirözü - Bayburt
1835 , K: İşxinsor
E390: İşxanidzor [ Erm "beyderesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Ermenice adı 4. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. SN
  Beşpınar bld - Demirözü - Bayburt
1835 , K: LoriUlya [ Erm lori "ıhlamur" ]
  Kitre köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
k1928 K: Kitre [ Gürc ]
■ Gürcüce?: Kitri (კიტრი) – hıyar. GEO
  Yazıbaşı köy - Demirözü - Bayburt
1835 , K: LoriSüfla [ Erm lori "ıhlamur" ]
  Güvercindere köy - Demirözü - Bayburt
k1946 MYK: Aşukka
1835 , K: Aşudka [ Erm aşodga "Aşot (öz.) köyü" ]
  Akyaka köy - Demirözü - Bayburt
1835 , K: Püşke [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çatalçeşme köy - Demirözü - Bayburt
1514, k1928: XınzeverekUlya [ Erm xandzaverag "yanıkören" ]
  Gökler köy - Bayburt_M - Bayburt
k1928 K: Gökler [ Tr "mavi gözlüler" ]
  Otlukbeli köy - Demirözü - Bayburt
k1928 K: Otlukbeli
■ Erzincan Otlukbeli ilçesine adını veren asıl Otlukbeli köyü burasıdır. SN
  Demirözü ilçe - Demirözü - Bayburt
k1928 K: Kısanta [ Yun ksanthê? "sarıca" ]
E1902 Epr: Ksanta
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Eski kaynaklarda Erm Ksantats Քսանթաց adı geçer; ancak bu sözcüğün Ermenice anlamı belirsizdir. SN
  Işıkova köy - Demirözü - Bayburt
1835 , K: Cenci/Cinci
  Güneydere köy - Bayburt_M (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
k1928 K: Sifker/Söfker [ Erm dzovger "gölcükler" ]
  Çiftetaş köy - Demirözü - Bayburt
1835 , K: Xardişi
  Karayaşmak köy - Demirözü - Bayburt
1835 , K: Karayaşmak
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Balkaynak köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: Hadrak [ Erm hadrag "kısımcık, bucak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çayıryolu bld - Demirözü - Bayburt
k1928 K: Sünür
E1609 Cel: Süner [ Erm սիւներ "sütunlar?" ]
Y17 Str, Pr: Synoria/Sinorea
■ `Sinoria Büyük Ermenistan'ın sınırına yakındı, bu nedenle Theophanês imlasını Synoria ('hudutyeri') olarak değiştirmiştir.` Strab 12.28. Theophanês Romalı kumandan Pompeius'un dostu ve MÖ 63'teki Pontus seferinin vakanüvisidir. Sinora adının kökeni ve anlamı meçhuldür; ancak kent Pontus ile Armenia (daha sonra Roma İmparatorluğu ile Armenia) arasındaki sınır noktasında olduğu için Synoria olarak anılmıştır. 17. yy'da yazan Kemahlı Rahip Grigor bu yerden Ermenice `sütunlar` anlamına gelen Süner olarak söz eder. SN
  Dağçatı köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: Kondolot
  Güçlü köy - Demirözü - Bayburt
1835 , K: Zarani [ Erm ]
  Çağıllı köy - Demirözü - Bayburt
1835 , K: Xanzar [ Erm xandzar' "yanık" veya "odun kömürü ocağı" ]
  Manas köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
1960 DİE: Günedoğru
1835 , K: Menasi
  Pınarcık köy - Demirözü - Bayburt
1835 , K: Öksürüc [ Erm ]
  Pamuktaş köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , , K: Ermene/İrmene
  Balahor bld - Bayburt_M - Bayburt
1960 DİE: Akşar
1835 , K: Balaxor
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Beldenin adı Gürcüce olması muhtemeldir. Gürcüce balaxi (ბალახი) ot demektir. Balaxuri ise Otluca yer anlamı taşır. meriç
  Kırkpınar köy - Bayburt_M - Bayburt
k1946 MYK: Çıphınıs
1835 , K: Çıpxınıs [ Erm ]
  Rüştü köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
k1928 K: Rüşdi/Rüştü
1835 : Ürüşdi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Oruçbeyli köy - Bayburt_M - Bayburt
k1928 K: Siptoros
E1902 Epr: SurpToros [ Erm "Aziz Toros (Theodoros)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Amasyalı Aziz Toros (Yunanca Theodoros) 306 yılında Eukhaita/Mecitözü kentinde şehit edilmişti. Türbesi Anadolu'nun en önemli ziyaretlerinden biri idi. Ermeni coğrafyasının birçok yerinde Aziz Toros'a adanmış kiliseler vardır. SN
  Yelpınar köy - Demirözü - Bayburt
E1902 Epr I.405: Pılrag [ Erm "höyücek" ]
1835 , K: Pülürek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Alaca köy - Aydıntepe - Bayburt
1835 , K: Menge [ Erm manug/manga "yavru (özellikle bebek İsa) " ]
■ Manug, Manga veya Mangud adları genellikle kerametli kabul edilen bebek İsa (veya Meryem ile küçük İsa) tasvirinin bulunduğu kiliselere verilir. SN
  Kemertaş köy - Bayburt_M (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1835 , K: Koşkuru/Goşkuri [ Gürc Koşkura (კოშკურა) "küçük kule" ]
  Güllüce köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835 , K: Zeğli [ Gürc Dzegli (ძეგლი) "anıt" ]
  Çamdere köy - Bayburt_M (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835 , K: Hakkéğ [ Erm kéğ "köy" ]
  Pınargözü köy - Aydıntepe - Bayburt
1835 , K: Kılxons [ Erm kılxonts "başlar" ]
  Bayırtepe köy - Bayburt_M - Bayburt
k1928 K: Simküt
E1900-: SurpKüd [ Erm Սուրբ Գիւտ "Aziz Küd" ]
■ Aziz Küd (doğu lehçesinde Giwt) 5. yy'da 15 yıl gatoğigosluk makamında bulunmuştur. Bu köyle ilgisi anlaşılamadı. SN
  Sakızlı köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: Cilara
  Nişantaşı köy - Bayburt_M - Bayburt
k1928 K: Osdux
E1902 Vic, Epr: Otsdeğ [ Erm "yılanyeri" ]
E1603 Cel: Otsaküğ [ Erm "yılanköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Sorkunlu köy - Aydıntepe - Bayburt
1835 , K: Toransos
  Taşocağı köy - Bayburt_M (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
k1928 K: Ergi
E1902 Epr: Érgi [ Erm ergk', ergi "işlik, ocak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kurugüney köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: Xorsi/Xorsu [ Erm ]
  Saraycık köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902 Epr: Saracık
1835 : Saraycık
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Suludere köy - Aydıntepe - Bayburt
1835 , K: Erginis/Erkinis [ Erm ]
  Çatıksu köy - Aydıntepe - Bayburt
1835 , K: Vahşen
E1603 Cel: Vahanşén [ Erm "Vahan (öz.) köyü" ]
■ Kemahlı Rahip Grigor vekayinamesinde bu köyde bulunan Vahanşen manastırında 1600 yıllarında geçirdiği günleri anlatır. SN
  Söğütlü köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902 Epr: Hınde [ Erm ]
1835 , K: Hindi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1750 tarihli kitabesi olan Hinde kilisesi halen özel mülkiyettedir. SN
■ Kilise mevcuttur. Kültür Bakanlıgı koruma altına almıştır ve restorasyon çalışmaları yapılacaktır. bayramoglu
  Yazlık köy - Aydıntepe - Bayburt
k1928 K: DiğerDanzut [ Erm dantsud "armutlu" ]
  Kavacık köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: Kalbulas/Galbulas [ Erm ]
  YukarıKırzı köy - Aydıntepe - Bayburt
E1902 Epr: VeriKrzi [ Erm kzir/kzri "hasırotu, hazeran" ]
1835 , K: KirziUlya
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sancaktepe köy - Bayburt_M - Bayburt
k1928 K: Keleverek
E1902 Epr: Karaverag [ Erm Քար Աւերակ "taş ören" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ 1851 tarihli Meryemana kilisesi halen cami olarak kullanılmaktadır. SN
  Aksaçlı köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: Xaşya
  Arpalı bld - Bayburt_M (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
E1901 Vic: Niğ [ Erm neğ? "dar" ]
1835 , K: Niv
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kürd (Redkan) yerleşimi. Bıradaki Redkanlılar, yaklaşık yüzyıl önce Iğdır çevresinden göç etmişler. Belediye, muhtarlıklar hepsi onların elindedir. Mar(d)astan
■ Atma Ziya. metonio
  Şalcılar köy - Aydıntepe - Bayburt
hl: Habişge
k1928 K: Xapuşki
E1902 Epr: Xap'uşgi [ Erm "Habeşli" ]
  Göldere köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: Cemele
  AşağıKışlak köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: KışlakSüfla [ Tr "aşağı kışlak" ]
Kürd/Türk yerleşimi
  Uğrak köy - Bayburt_M - Bayburt
k1928 K: Varzihan
E1902 Epr: Varzahan [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 10./11. yy'a ait anıtsal kilise ve manastırın kalıntıları köyün bitişiğindedir. 1828 Osmanlı-Rus harbinde ve tekrar 1895 katliamlarında tahrip edilmiştir. SN
  Sarıhan köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: Xaxo [ Erm xaxu ]
■ Bir sülale Şêxbizin Kürdü hariç köydeki tüm sülaleler Türktür. metonio
  Günbuldu köy - Aydıntepe - Bayburt
k1928 K: Files [ Yun phyles "oymaklar" ]
  Çiçekli köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902 Epr: Pançırga [ Erm բանջրկայ "sebzelik" ]
1835 , K: Pinçirge
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çiğdemtepe köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902 Epr II.44: Tomna/Tomnan
1835 , K: Tomla/TumlaSüfla
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yolaltı köy - Bayburt_M - Bayburt
k1928 K: Zağzik [ Erm ]
  Mutlu köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: Variçna [ Erm ]
  Güder köy - Bayburt_M - Bayburt
k1928 K: Güder
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  Aydıntepe ilçe - Aydıntepe - Bayburt
k1946 MYK: Hart
1835 , K: Xart
  YukarıKışlak köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: KışlakUlya [ Tr "yukarı kışlak" ]
  Danişment köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 : Danişment [ Tr ]
  AşağıKırzı köy - Aydıntepe - Bayburt
E1902 Epr: VariKrzi [ Erm kzir/kzri "hasırotu, hazeran" ]
1835 , K: KirziSüfla
  Balca köy - Bayburt_M - Bayburt
1835 , K: Berne
  Yeniköy köy - Bayburt_M - Bayburt
k1928 K: Yeniköy
Eski adı: Mağara
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Aslen Tunceli/Pülümür'den gelmiştirler. metonio
  Gümüşdamla köy - Aydıntepe - Bayburt
1835 , K: Zargidi [ Erm ]
  Yanoba köy - Aydıntepe - Bayburt
k1928 K: Aşuri [ Erm aşuri "arpaköy" ]
  İncili köy - Aydıntepe - Bayburt
1835 , K: Ardusta [ Erm ]
  Gökpınar köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902 Epr: Ar'üdzga [ Erm "aslancık" ]
1835 , K: Aruzga
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Alıçlık köy - Bayburt_M - Bayburt
E1902 Epr: Kisdisi [ Erm ]
1835 , K: Kesdesi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Dumlu köy - Aydıntepe - Bayburt
1835 , K: Xanege
  Çayırköprü köy - Aydıntepe - Bayburt
1835 , K: Vağında [ Erm ]
  Yapracık köy - Aydıntepe - Bayburt
k1928 K: Sindelli
■ Bergama Sindel köyüne bakınız. SN
■ Köyün adı Gürcüce'dir. Tzindeli (წინდელი) Gürcüce eskice anlamına gelir. [? - SN] meriç
  Karlıca köy - Bayburt_M (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1835 , K: Cumavank [ Erm+Tr "Cuma (camii) manastırı" ]
■ 1835 sayımına göre Bayburt Ulucamii vakfı olan köyün, tuhaf adını bu vesileyle edinmiş olması mümkündür. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km