Bayat'da 55 yerleşim bulundu.
sırala 
  Mallıca köy - Bayat - Afyon
1924h: Mallıca
  Kuzören köy - Bayat - Afyon
1928: Kuzviran
  Bayat ilçe - Bayat - Afyon
1928: Bayat
  Akpınar köy - Bayat - Afyon
1928: Akpınar
  Muratkoru köy - Bayat - Afyon
1928 y: Holuz / Holoz [ Yun ]
  Derbent köy - Bayat - Afyon
1928: Derbent
  Kalınpelit köy - Bayat - Çorum
1576t: Kalınpelit
■ Sülükgölü adlı mahallesi mevcuttur. SN
  Bayan köy - Bayat - Çorum
1928: Bayan
  Emirşah köy - Bayat - Çorum
1928: Emirşah
  Yeşilçat köy - Bayat - Çorum
1928: Kuşu
  Çamlıgüney köy - Bayat - Çorum
1928: Zeyveli [ Tr zîve "zaviye" ]
Kürd yerleşimi
■ 1928 listesinde Zeyveli ve Zeyveli Kıbti olmak üzere iki yerleşim görünür. İkisinden biri şimdiki Kuruçay köyü olmalıdır. SN
  Kuruçay köy - Bayat - Çorum
1928: Kuruçay
Eski adı: Sivas Kuruçay
Kürd yerleşimi
  Ahacık köy - Bayat - Çorum
1576t: Axıcık [ Tr axı "kardeş" ]
  Ayvalıca köy - Bayat - Çorum
Kürd yerleşimi
  Karakaya köy - Bayat - Çorum
1928: Karakaya
  Tevekli köy - Bayat - Çorum
1928: Muva / Mova
■ Eski köy adının Muğa, Meva yazımlarına rastlanır. SN
  Yoncalı köy - Bayat - Çorum
1928: Lapa
  İleği köy - Bayat - Çorum
1928: İleği
  Kubbedin köy - Bayat - Çorum
1576t: Kutbeddin
  Beydili köy - Bayat - Çorum
1928: Beydili [ Tr Beydilli/Badıllı "aş." ]
  Horozoğlu mah Evci - Bayat - Çorum
1919hb: Horosoğlu
  Kunduzlu bld - Bayat - Çorum
1928: Kunduz
  Barak köy - Bayat - Çorum
1928: Barak
  Yeniköy mah Bayat - Bayat - Çorum
  Belören mah Bayat - Bayat - Çorum
1928: Belviran
  Evci köy - Bayat - Çorum
1928: Evci
1919hb: Müstecep
  Cevizli köy - Bayat - Çorum
1576t: Cevizli
Kürd yerleşimi
■ Evci/Müstecep köyüne bağlı mahalle iken ayrı köy statüsü aldı. SN
  Toyhane köy - Bayat - Çorum
1928: Toyhane
  Yatukçu mah Bayat - Bayat - Çorum
1928: Yatukçu
  Bayat ilçe - Bayat - Çorum
1928: Bayat
1928: Alagöz (idari bölge)
Alevi yerleşimi
■ Bayat adı muhtemelen daha eski olan Bahaeddin adından uyarlanmıştır. 20. yy ilk yarısında Alagöz nahiyesi merkez kasabası idi. Nahiyeye adını veren Alagöz köyü halen Kızılırmak ilçesindedir. SN
  Akseki köy - Bayat - Çorum
1530t: Aksekü
  Kürtler mah Akseki - Bayat - Çorum
Kürd yerleşimi
  Çerkeş köy - Bayat - Çorum
1576t: Çerkeş
  Saray köy - Bayat - Çorum
1907hk: Saray
Kürd yerleşimi
■ Vaktiyle Katar kazası idari merkezi idi. SN
■ Çorum Yukarısaray ve Aşağısaray köylerinde Kürt Canbegi ve Baziki aşiretleri yaşar. Mar(d)astan
  Çayköy köy - Bayat - Çorum
1928: Çayköy


Grafik harita göster     haritada ara : km