Bayındır'da 44 yerleşim bulundu.
sırala 
  Havuzbaşı mah - Bayındır (Çırpı bucağı) - İzmir
1890hk 📖 Havuzlar
  Arıkbaşı mah - Bayındır (Çırpı bucağı) - İzmir
1928 📖 Arıkbaşı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Köyün eski adının Osmaniye olduğu rivayet edilmekte ise de yazılı kayıt bulunamadı. SN
  Çırpı mah - Bayındır (Çırpı bucağı) - İzmir
1928 📖 Çırpı
  Hasköy mah - Bayındır (Çırpı bucağı) - İzmir
1928 📖 Hasköy
  Çiftçigediği mah - Bayındır (Çırpı bucağı) - İzmir
1928 📖 Çiftçigediği
  Kızılcaova mah - Bayındır (Çırpı bucağı) - İzmir
1928 📖 Kızılcaabad
1890hk 📖 Kızılcıkova
  Çınardibi mah - Bayındır - İzmir
1928 📖 Osmaniye
1911h 📖 Kavakalanı
Pomak yerleşimi
■ 1878 harbinden sonra Bulgaristan'dan gelen Pomak muhacirler iskân edilmiş ve 1893'te Osmaniye adı verilmiştir. SN
■ Bulgaristan Semine kasabasının Drenevo ve Dupnica köyünden gelenlerce kurulmuştur.Mevkii ismi Osmanlı idâresinin verdiği isim ve cumhuriyet devrinde verilen 3 isim bir arada. Manav
  Yakapınar mah - Bayındır (Çırpı bucağı) - İzmir
1928 📖 Uladı
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
  Dernekli mah - Bayındır (Çırpı bucağı) - İzmir
1928 📖 Dernekli
  Karaveliler mah - Bayındır (Çırpı bucağı) - İzmir
1928 📖 Karaveliler
  Canlı mah - Bayındır (Çırpı bucağı) - İzmir
1928 📖 Hamidiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Osmanlar mah - Bayındır (Çırpı bucağı) - İzmir
1928 📖 Osmanlar
  Çıplak mah - Bayındır (Çırpı bucağı) - İzmir
1863z 📖 Çıplak
■ Eski Çıplak köyü şimdiki yerleşimin 2 km kadar kuzeyinde, Elifli köyü yakınındadır. SN
■ © 23.02.1863 Tire Kazası'nın Çıplak köyü civarında Tercüman adlı yerde sakin Kıbrîsî Aşireti'nden Himmet'in ... deyar heyran
  Yeşilova mah - Bayındır - İzmir
1911h 📖 Karaboğaz
■ İsim değiştirme mantığı, Türkiye genelinde 20. yy trendlerine uygundur. SN
  Söğütören mah - Bayındır - İzmir
1928 📖 Karaburgaz [ Yun pyrgos "kule" ]
1467t 📖 Karabergos
Yörük yerleşimi
  Balcılar mah - Bayındır (Çırpı bucağı) - İzmir
1911h 📖 Burğur
  Elifli mah - Bayındır - İzmir
1911h 📖 Elifli
  Çamlıbel mah - Bayındır - İzmir
1928 📖 Çamlıbel
  Furunlu mah - Bayındır - İzmir
1890hk 📖 Furunlu
■ Eski Fırınlı köyü 2 km kadar kuzeyde ve tepededir. SN
  Karahalilli mah - Bayındır - İzmir
1928 📖 Karahalilli
1890hk 📖 Karal[l]ı
  Tokatbaşı mah - Bayındır - İzmir
1928 📖 Tokatbaşı
  Alankıyı mah - Bayındır - İzmir
Eski adı: -
  Bayındır ilçe - Bayındır - İzmir
1665 📖 Bayındır [ Tr "aş." ]
  Hisarlık mah - Bayındır - İzmir
1928 📖 Hisarlık
  Dereköy mah - Bayındır - İzmir
1928 📖 Dereköy
  Turan mah - Bayındır - İzmir
1915hb 📖 Tahtacılar
  Kızıloba mah - Bayındır - İzmir
1915hb 📖 Kızılkilise
■ İngiliz haritalarında Kızılcakilise olarak görülen yerin burası mı yoksa daha güneybatıdaki Kızılcaağaç köyü mü olduğu anlaşılamadı. SN
  Ergenli mah - Bayındır - İzmir
1928 📖 Ergenli
  Yusuflu mah - Bayındır - İzmir
1915hb 📖 Yusuflu
  Yakacık mah - Bayındır - İzmir
1928 📖 Yakacık
  Sarıyurt mah - Bayındır - İzmir
1915hb 📖 Sarımahalle
  Buruncuk mah - Bayındır - İzmir
1890hk 📖 Buruncuk
  Zeytinova mah - Bayındır - İzmir
1960 📖 Zeytinbağı
1911h 📖 Falaka / Falanka
  Çenikler mah - Bayındır - İzmir
1928 📖 Çenikler
  Pınarlıçayır mah - Bayındır - İzmir
■ Pınarlı köyünün Çayır mahallesi iken gelişmiştir. SN
  Karahayıt mah - Bayındır - İzmir
1928 📖 Karahayıt
  Karapınar mah - Bayındır - İzmir
1928 📖 Karapınar
  Pınarlı mah - Bayındır - İzmir
1928 📖 Burgaz [ Yun pírgos "kule" ]
  Kabaağaç mah - Bayındır - İzmir
1928 📖 Kabaağaç
  Gaziler mah - Bayındır - İzmir
Eski adı: -
  Alan mah - Bayındır - İzmir
1928 📖 Alan
  Kızılkeçili mah - Bayındır - İzmir
1928 📖 Kızılkeçili
  Lütuflar mah - Bayındır - İzmir
1928 📖 Lütuflar


Grafik harita göster     haritada ara : km