Bayındır'da 44 yerleşim bulundu.
sırala 
  Arıkbaşı mah - Bayındır (Çırpı bucağı) - İzmir
1928k: Arıkbaşı
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Köyün eski adının Osmaniye olduğu rivayet edilmekte ise de yazılı kayıt bulunamadı. SN
  Canlı mah - Bayındır (Çırpı bucağı) - İzmir
1928k: Hamidiye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Çıplak mah - Bayındır (Çırpı bucağı) - İzmir
1863d, 1968k: Çıplak
■ Eski Çıplak köyü şimdiki yerleşimin 2 km kadar kuzeyinde, Elifli köyü yakınındadır. SN
■ © 23.02.1863 Tire Kazası'nın Çıplak köyü civarında Tercüman adlı yerde sakin Kıbrîsî Aşireti'nden Himmet'in ... deyar heyran
  Yeşilova mah - Bayındır - İzmir
1911ht: Karaboğaz
■ İsim değiştirme mantığı, Türkiye genelinde 20. yy trendlerine uygundur. SN
  Söğütören mah - Bayındır - İzmir
1928k: Karaburgaz [ Yun pyrgos "kule" ]
1467t: Karabergos
yerleşimi
  Elifli mah - Bayındır - İzmir
1911ht: Elifli [ Yun ]
  Furunlu mah - Bayındır - İzmir
1890hk: Furunlu
■ Eski Fırınlı köyü 2 km kadar kuzeyde ve tepededir. SN
  Alankıyı mah - Bayındır - İzmir
Eski adı: -
  Bayındır ilçe - Bayındır - İzmir
1660eç: Bayındır [ Tr "aş." ]
  Çınardibi mah - Bayındır - İzmir
1928k: Osmaniye
1911ht: Kavakalanı
Pomak yerleşimi
■ 1878 harbinden sonra Bulgaristan'dan gelen Pomak muhacirler iskân edilmiş ve 1893'te Osmaniye adı verilmiştir. SN
■ Bulgaristan Semine kasabasının Drenevo ve Dupnica köyünden gelenlerce kurulmuştur. Mevkii ismi Osmanlı idâresinin verdiği isim ve cumhuriyet devrinde verilen 3 isim bir arada. Manav
  Kızıloba mah - Bayındır - İzmir
1915hb: Kızılkilise
■ Eski haritalarda Kızılcakilise olarak görülen yerin burası mı yoksa daha güneybatıdaki Kızılcaağaç köyü mü olduğu anlaşılamadı. SN
  Zeytinova mah - Bayındır - İzmir
1960k: Zeytinbağı
1911ht, 1928k: Falaka/Falanka
  Pınarlıçayır mah - Bayındır - İzmir
■ Pınarlı köyünün Çayır mahallesi iken gelişmiştir. SN
  Pınarlı mah - Bayındır - İzmir
1928k: Burgaz [ Yun pyrgos "kule" ]
  Gaziler mah - Bayındır - İzmir
Eski adı: -
  Alan mah - Bayındır - İzmir
1928k: Alan


Grafik harita göster     haritada ara : km