Batman'da 334 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 4
sırala 
  Oymataş köy - Batman_M - Batman
k1946 MYK: Bediyan [ Kürd ]
hy1915: Bedyan
■ Eski köy mağara yerleşimidir. SN
  Balpınar bld - Batman_M - Batman
k1928 K: Girisiran [ Kürd girêsîran "sarmısaktepe" ]
E1900- HSH: Gıresiyan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Elmedin x - Batman_M - Batman
E1900-, k1928 HSH, K: Elmedin [ Ar/Süry el-medîn "kasaba" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ Beşiri (Batman) kazasının merkez kasabası iken 1926'da Batman çayının taşması sonucunda yok olmuştur. SN
  Kuyubaşı köy - Batman_M - Batman
Kr: Cegeluye
E1900-, k1928: Cigerlo/Ciyerlu [ Kürd ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Koyunlu köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
Kr Tan: Baqolinê
k1928 K: Bakolin
Kürd (Habezbeni) yerleşimi
  İkiztepe köy - Batman_M - Batman
k1946 MYK: Girbereşik [ Kürd girêberaşik "değirmentepe" ]
  Karayün köy - Batman_M - Batman
k1928 K: Koxikan [ Kürd ]
■ Kox(t)ikan Kümesler anlamına gelir. Aydın Ünlü
  Yediyol köy - Batman_M - Batman
k1928 K: Elkami
E1900- HSH: Halkami
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Batman il - Batman_M - Batman
k1928 K: Élih/İluh
E1900- HSH: Eluh
hy1915: Batmansu (neh)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Batman Su nehir adıyken 1950'de yeni kurulan ilçenin adı oldu. İlçe merkezi Eluh köyü idi. Batman adının kaynağı ve anlamı muğlaktır. ■ Batman merkez ve Beşiri'de 20. yy başında Ermeni yerleşimi olarak işaretlenenlerin bir kısmı Ermenice konuşan Keldani ve Êzidi yerleşimleri olmalıdır. Ayrıntılı bilgiye ulaşılamadı. SN
■ Petrol keşfinden sonra önemli bir yerleşim alanına dönüşen Batman ilçe merkezi Türkiye genelinde kütük nüfusu en hızlı artan ilçelerden biridir. metonio
  Gökçe köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
Kr Tan: Malamihê [ Kürd "Muhammed/Mahmud evi" ]
k1928 K: Malamihi
Kürd (Habezbeni) yerleşimi
  Yayladüzü köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
k1946 MYK: Göndük
k1928 K: Gundik [ Kürd gundik "köyceğiz" ]
Kürd (Habezbeni) yerleşimi
  Kantar köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
k1928 K: Kantar
Kürd (Habezbeni) yerleşimi
  Tepecik köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
Kr Tan: Hoska
k1928 K: Hoskan
Kürd (Habezbeni) yerleşimi
  Erköklü köy - Batman_M - Batman
k1928 K: Irmi
E1900- HSH: Ermi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bıçakçı köy - Batman_M - Batman
E1900- HSH: Kerik [ Kürd kerik ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Demiryolu köy - Batman_M - Batman
E1900-, k1928 HSH, K: Tilmerc [ Kürd til merc "çayırhöyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kışlak köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
Kr Tan: Zivingê
k1928 K: Zifink [ Kürd ziving "kışlak" ]
Kürd (Habezbeni) yerleşimi
  Doruk köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
Kr Tan: Qesrik
k1928 K: Kasır [ Ar/Kürd "saray" ]
Kürd (Habezbeni) yerleşimi
  Bağlıca köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
Kr Tan: Midêlbê
k1946 MYK: Midilip
k1928 K: Medîlib
Kürd (Habezbeni) yerleşimi
  Aydınkonak köy - Batman_M - Batman
k1928 K: Kürik
E1900- HSH: Korik [ Kürd ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kayapınar bld - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
Kr Tan: Aynkaf
k1928 K: Ayinkef [ Süry ˁîn kêfo "kayapınar" ]
T1526 k1928 NG, K: Habesbeni (idari bölge)
Mıhallemi (Habezbeni) yerleşimi
  Yolağzı köy - Batman_M - Batman
E1900-, k1928 HSH, K: Davudi/Davudiye
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Güvercin köy - Batman_M - Batman
k1946 MYK: Amso
  Bağözü köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
Kr Tan: Xiro
k1928 K: Xirro
Kürd (Habezbeni) yerleşimi
  Çayüstü köy - Batman_M - Batman
k1946 MYK: Bida
  Demirlipınar köy - Batman_M - Batman
k1928 K: Mozgelan [ Kürd mozgelan ]
  Recepler köy - Batman_M - Batman
k1928 K: RecebanSüfla + Ulya [ Kürd "Recepler (aş.)" ]
E1900- HSH: Racaban
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bayraklı köy - Batman_M - Batman
Eski adı: LiçigaGasık [ Kürd lîçikê qazik "kazlıgölcük" ]
  Akça köy - Batman_M - Batman
E1900-, k1928 HSH, K: Tilmiz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Doluca köy - Batman_M - Batman
k1928 K: Mirînan
E1900- HSH: Merenan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Taşçı köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
Kr Tan: Basyatê
k1928 K: Basyat
Kürd (Hesar) yerleşimi
  Yenice köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
k1946 MYK: Nünüp
k1928 K: Nunib
Mıhallemi (Habezbeni) yerleşimi
  Sapanlı köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
Kr: Babnirê
k1928 K: Babinnîr [ Ar "nir? kapısı" ]
Kürd (Hesar) yerleşimi
  Çarıklı köy - Batman_M (Bekirhan bucağı) - Batman
k1928 K: Reşik [ Kürd reşik/reşkan "karalar (aş.)" ]
  Kösetarla köy - Batman_M - Batman
E1900- HSH: Kıredi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yeşilöz köy - Batman_M - Batman
Eski adı: Çemêreşo [ Kürd "Karapınar" ]
  Kömürcü köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
Kr Tan: Silêbinê
k1928 K: Silipîn
Kürd (Hesar) yerleşimi
  Balbaşı köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
k1928 K: Herib
Arap yerleşimi
  Kayabağı köy - Batman_M - Batman
E1900-, k1928 HSH, K: Basorik
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Binatlı köy - Batman_M - Batman
E1900-, k1928 HSH, K: Bileyder
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Yağmurlu köy - Kozluk - Batman
Eski adı: Narik [ Kürd "narlık" ]
  Hisar bld - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
Kr Tan: Hesar
k1928 K: Hisar
Kürd (Hesar) yerleşimi
  Doğankavak köy - Beşiri - Batman
k1928 K: Hadhadik
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi.
  Ödemiş mz - Batman_M - Batman
hy1941 US: Darabi [ Kürd "söğüt" ]
  Karpuzlu köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
k1928 K: Salibî [ Kürd "haçlı" ]
  Yeniçağlar köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
k1928 K: Zilan [ Kürd "aş." ]
  Örmegöze köy - Beşiri - Batman
k1928 K: Bâharzik
E1900- HSH: Bâhazrik [ Süry ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Güneşli köy - Batman_M (Beyçayırı bucağı) - Batman
k1928 K: Liçik [ Erm/Kürd "gölcük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Demirbilek köy - Batman_M - Batman
Kr Tan: Meymuniye
Kürd (Raman) yerleşimi
  Kaletepe köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
k1946 MYK: Dahlik [ Kürd dahlik "çalılık" ]
  Acar köy - Sason - Batman
k1928 K: Herend
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Hürriyet gazetesinin 7 Nisan 1964 tarihli haberine göre `Aslen Ermeni olup Süryani mezhebine bağlı olan köy halkı toptan Müslüman olmuştur.` Kilisenin camiye çevirildiği köyde erkek çocuklar topluca sünnet edilecektir. SN
■ Kürtleşmiş/İslamlaşmış Ermeni yerleşimi metonio
  Hasanlar mz - Sason - Batman
hl : Hasanan [ Kürd "Hasanlar" ]
  Otluca köy - Beşiri (Beyçayırı bucağı) - Batman
hy1941 US: Meğrecal
k1928 K: Mergirecal [ Kürd mêrgêrecal "erkân çayırı?" ]
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Geçit köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
Kr Tan: Himêdiye
k1928 K: Hamidi [ Kürd Hemîdî "öz." ]
Kürd (Hesar) yerleşimi
  Danalı köy - Beşiri - Batman
k1928 K: Zercil [ Süry zergel ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 1967'ye dek Süryani köyü idi. Mar Kuryakos manastırı vardır. SN
  Taşlıdere köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
k1946 MYK: Holi
k1928 K: Holo/Holu [ Erm hol "açık alan, düzlük" ]
■ Kürdce hol `alan, meydan, açıklık` sözcüğü Ermeniceden alıntıdır. SN
  Heybeli köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
k1928 K: Tanzi [ Erm dantsi "armutlu" ]
Arap yerleşimi
  Yeniyurt mz - Sason - Batman
hl : Memikan [ Kürd "Memolar" ]
  Parmakkapı köy - Kozluk - Batman
Kr: Heskut [ Erm hasgud "ekinli" ]
  Kavaklı köy - Sason - Batman
hl : Helena
Arap yerleşimi
  Bilek köy - Beşiri (Beyçayırı bucağı) - Batman
k1928 K: Bolınd [ Kürd bilind "yüksek" ]
E1900- HSH: Bolınd
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  İnpınar köy - Beşiri - Batman
k1928 K: Haznamîr [ Kürd "bey hazinesi?" ]
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi.
  Alıçlı mz - Beşiri - Batman
hy1941 US: Tapu
k1928 K: Tapî
  Kumluca köy - Hasankeyf - Batman
k1928 K: Merdis
hy1915: Mardes
  Ziyaret köy - Kozluk - Batman
k1928 K: Ziyaret
  Yücebağ bld - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
k1928 K: Cacas
E1900- HSH: Cocents [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap yerleşimi
  Çevrimova köy - Beşiri - Batman
Kr İA: Barısle
k1928 K: Barsil
E1900- HSH: Bârısil [ Süry ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Cevizlik köy - Sason - Batman
hl : Cevzik
k1928 K: Daraguzi [ Kürd "cevizağacı" ]
Arap yerleşimi
  Yolveren köy - Batman_M - Batman
Kr Tan: Çineran
k1928 K: Çineri
Êzidi (Raman) yerleşimi
  Ayrancı köy - Beşiri - Batman
k1928 K: Dérakura/Dérakera [ Süry dayrô kuryakos "Kyriakos kilisesi" ]
■ Adını Mor Kyriakos manastırından alır. SN
  Binekli köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
k1928 K: Sinor [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
  Çevrecik köy - Kozluk - Batman
Kr: KaniyaBerê [ Kürd "değirmenpınar" ]
  Aydınlı köy - Gercüş - Batman
Kr Tan: Qamarinê
k1928 K: Kamarin
Kürd (Hesar) yerleşimi
  Uğrak köy - Beşiri - Batman
k1928 K: Taxiri [ Kürd taxirî "Tahirli" ]
  Koçkaya köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
k1928 K: Heştir [ Kürd hêştir "katır veya deve" ]
Kürd yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.
  ? mz - Sason - Batman
k1928 K: Pivi
E1900- HSH: Pıvi
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kınalı köy - Sason - Batman
k1928 K: Ağdi [ Erm "tuzla" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Gâlaşar ve Harkur/Harkork adlı mezraları vardır. SN
  Soğanlı köy - Sason - Batman
hl : Xınsorik [ Erm "elmacık" ]
E1900- HSH: Xıntsorik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yeniköy köy - Sason - Batman
hl : Malamergi [ Kürd "çayırevleri" ]
  Bozdoğan mz - Sason - Batman
hl : Zendüz
E1900- HSH: Zındus
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ambarlı mz - Sason - Batman
hl : Kırdamok [ Erm ]
  Ziyaret mz - Sason - Batman
hl : Ağakünüt [ Erm yeğeknud? "sazlı" ]
  Sarıgan mz - Sason - Batman
E1900- Hew 82: Saregan
E1900- HSH: Tsarekank [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Karayün mz - Sason - Batman
k1928 K: Tingit
E1900- HSH: Tınked [ Erm "Tın deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yağlıca mz - Sason - Batman
E1900- HSH: Kist'ağ [ Erm "yarımmahalle?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Sason - Batman
k1928 K: Xınzorte
E1900- HSH: Xıntsorta [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Sason - Batman
k1928 K: Hırut + Hıtni
E1900- HSH: Hrud + Hıtni [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Sason - Batman
k1928 K: Kakşin
E1900- HSH: Kaşkışenk [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Sason - Batman
k1928 K: Menişküt
E1900- HSH: Manışgud [ Erm "menekşeli" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Sason - Batman
k1928 K: Mitink
E1900- HSH: Mıktink [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Sason - Batman
k1928 K: Dodinik
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.


Grafik harita göster     haritada ara : km