Batman'da 357 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 4
sırala 
  Oymataş köy - Batman_M - Batman
1941ha: Bedyan
■ Eski köy mağara yerleşimidir. SN
  Yeniköy köy - Batman_M - Batman
1941ha: -
  Balpınar bld - Batman_M - Batman
E1912, 1928: Gıresiyan / Girisiran [ Kürd girêsîran "sarmısaktepe" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Elmedin x - Batman_M - Batman
E1912: Elmedin [ Ar/Süry el-medîn "kasaba" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Beşiri (Batman) kazasının merkez kasabası iken 1926'da Batman çayının taşması sonucunda yok olmuştur. SN
  Kuyubaşı köy - Batman_M - Batman
S1900~: Cigerlo / Ciyerlu [ Kürd ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Batman neh - Aa - Batman
1665: Batman (nehri, köprüsü) [ Tr batman "yak. altı kg. eşdeğeri tartı birimi" ]
Y553: Nymphios [ Yun ]
■ Türkçe Batman adı, nehir üzerindeki Batman Köprüsünden (Malabadi Köprüsü) alınmıştır. Bir tartı birimi olan batman adının köprüye veriliş nedeni açık değildir. SN
  Koyunlu köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928: Bakolin [ Kürd baqolinê ]
Kürd (Habezbeni) yerleşimi
  İkiztepe köy - Batman_M - Batman
1946: Girbereşik [ Kürd girêberaşik "değirmen tepe" ]
  Karayün köy - Batman_M - Batman
1928: Koxikan [ Kürd ]
■ Kox(t)ikan Kümesler anlamına gelir. Aydın Ünlü
  Yediyol köy - Batman_M - Batman
1928: Elkami
E1912: Halkami
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Batman il - Aa - Batman
E1902: Eluh / İluh
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Batman esasen Malabadi Köprüsü'nün ve dolayısıyla Batman nehrinin adıdır. Beşiri kazası merkezi 1926'daki sel felaketinde yok olan Elmedin köyünden Eluh'a taşındı. 1950'de Beşiri ilçesi ikiye bölününce Batı yarısına Batman adı verildi. Doğu yarısı Beşiri adıyla ayrı ilçe oldu. ■ Batman merkez ve Beşiri'de 20. yy başında Ermeni yerleşimi olarak işaretlediğimiz yerlerin bir kısmı Ermenice konuşan Keldani ve Êzidi yerleşimleri olmalıdır. Ayrıntılı bilgiye ulaşılamadı. SN
■ Petrol keşfinden sonra önemli bir yerleşim alanına dönüşen Batman ilçe merkezi Türkiye genelinde kütük nüfusu en hızlı artan ilçelerden biridir. metonio
  Gökçe köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928: Malamihî [ Kürd Malamihê "Muhammed/Mahmud evi" ]
Kürd (Habezbeni) yerleşimi
  Yayladüzü köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928: Gundik [ Kürd "köyceğiz" ]
Kürd (Habezbeni) yerleşimi
  Kantar köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928: Kantar
Kürd (Habezbeni) yerleşimi
  Erköklü köy - Batman_M - Batman
E1912: Ermi / İrmi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bıçakçı köy - Batman_M - Batman
1941ha: Kerik / Kirik [ kerik ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Demiryol köy - Batman_M - Batman
E1912, 1928: Tell Merc [ Kürd til merc "çayırhöyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
  Kışlak köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928: Zivinge [ Kürd zivînge "kışlak" ]
Kürd (Habezbeni) yerleşimi
  Doruk köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
K: Qesrik [ Kürd "konacık" ]
1928: Kasr
Kürd (Habezbeni) yerleşimi
■ Kürtçe ve Arapça konuşan Habezbeni aşiretinin ileri gelenlerinin köyüdür. Aşiret Kayapınar bendesi ile çevre köylere hakimdir. SN
  Bağlıca köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928: Mideylib [ Kürd midêlbê ]
Kürd (Habezbeni) yerleşimi
  Aydınkonak köy - Batman_M - Batman
E1912, 1928: Korik / Kürik [ Kürd ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kayapınar bld - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928: ˁAynkef [ Süry ˁîn kêfo "kayagöze" ]
1526t: Habesbeni (idari bölge) [ Süry "erkekler manastırı" ]
Arap/Kürd (Habezbeni) yerleşimi
  Yolağzı köy - Batman_M - Batman
E1912, 1928: Davudi / Davudiye
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
  Güvercin köy - Batman_M - Batman
1946: Amso
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bağözü köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928: Xirro [ Kürd xiro ]
Kürd (Habezbeni) yerleşimi
  Demirlipınar köy - Batman_M - Batman
1928: Mozgelan [ Kürd "arı" ]
  Recepler köy - Batman_M - Batman
1928: Receban aş. + yk. [ Kürd "Recepler (aş.)" ]
E1912: Racaban
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bayraklı köy - Batman_M - Batman
K: Liçiga Gasık [ Kürd lîçikê qazik "kazlı gölcük" ]
  Akça köy - Batman_M - Batman
E1912, 1928: Tilmiz
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
  Doluca köy - Batman_M - Batman
E1912, 1928: Merinan / Mirînan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Taşçı köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928: Basyat
Kürd (Hesar) yerleşimi
  Sapanlı köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928: Babinnîr [ Ar "nir? kapısı" ]
Kürd (Hesar) yerleşimi
  Çarıklı köy - Batman_M (Bekirhan bucağı) - Batman
1928: Reşik [ Kürd "karaca" ]
  Kösetarla köy - Batman_M - Batman
E1912: Kıredi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yeşilöz köy - Batman_M - Batman
K: Çemê Reşo [ Kürd "kara pınar" ]
  Kırmataş mz - Batman_M - Batman
1941ha: Şikestin [ Kürd "kırıktaş" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kömürcü köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
K2011: Silêbinê
1928: Silipîn
Kürd (Hesar) yerleşimi
  Balbaşı köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1917h: Heriv / Herib
Arap yerleşimi
  Kayabağı köy - Batman_M - Batman
E1912, 1928: Basorik
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
  Uğrak mz - Batman_M - Batman
1917h: Zeydiya [ Kürd "aş." ]
  Binatlı köy - Batman_M - Batman
E1912, 1928: Bileyder
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
  Düvecik köy - Kozluk - Batman
K: Malagir [ Kürd "tepe evi" ]
■ 7. yy'da İran-Bizans sınırını oluşturan Nymphios/Batman ırmağı üstünde önemli bir İran kalesi olarak anılan Xlomarion olmalıdır. SN
  Yağmurlu köy - Batman_m - Batman
K: Narik
1917h: Nareki [ Erm ]
  Samanyolu köy - Kozluk - Batman
1917h: Kanîk [ Kürd "pınarcık" ]
  Hisar bld - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
K2011: Hesar
1928: Hisar
Kürd (Hesar) yerleşimi
  Doğankavak köy - Beşiri - Batman
1928: Hadhadik
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi.
  ? mz - Kozluk - Batman
1917h: Bacax
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Günümüzde hala Palamut olarak anılır. Utku Oziz
  Ödemiş mz - Batman_M - Batman
1941ha: Darabî [ Kürd "söğüt" ]
  Yeniçağlar köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
1917h: Zilan [ Kürd "aş." ]
  Örmegöze köy - Beşiri - Batman
E1912, 1928: Bâharzik / Bâharzük [ Süry ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Güneşli köy - Batman_M (Beyçayırı bucağı) - Batman
1928: Liçik [ Erm/Kürd "gölcük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Demirbilek köy - Batman_M - Batman
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Raman) yerleşimi
  Doğancık köy - Kozluk - Batman
1917h: Xoşa
  Acar köy - Sason - Batman
1917h: Herendî
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Hürriyet gazetesinin 7 Nisan 1964 tarihli haberine göre `Aslen Ermeni olup Süryani mezhebine bağlı olan köy halkı toptan Müslüman olmuştur. Kilisenin camiye çevirildiği köyde erkek çocuklar topluca sünnet edilecektir.` SN
■ Kürtleşmiş/İslamlaşmış Ermeni yerleşimi metonio
  Hasanlar mz - Sason - Batman
K2014: Hesenan [ Kürd "Hasanlar" ]
  Otluca köy - Beşiri (Beyçayırı bucağı) - Batman
1928: Mergirecal [ Kürd mêrgêrecal "erkân çayırı?" ]
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Cevizlik köy - Sason - Batman
K2014: Cevzik
1928: Daragûzi [ Kürd "ceviz ağacı" ]
Arap yerleşimi
  Geçit köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
K2011: Himêdiye
1928: Hamîdî [ Kürd "öz." ]
Kürd (Hesar) yerleşimi
  Danalı köy - Beşiri - Batman
1928: Zercil [ Süry zergel ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 1967'ye dek Süryani köyü idi. Mar Kuryakos manastırı vardır. SN
  Heybeli köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1917h: Danzi [ Erm dantsi "armutlu" ]
Arap yerleşimi
  Parmakkapı köy - Kozluk - Batman
K: Heskut [ Erm hasgud "başaklı" ]
  Kavaklı köy - Sason - Batman
1917h: Helîn
Arap yerleşimi
  Bilek köy - Beşiri (Beyçayırı bucağı) - Batman
E1912, 1928: Bolınd/Bilind [ Kürd bilind "yüksek" ]
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Ortaçay köy - Kozluk - Batman
1917h: -
  İnpınar köy - Beşiri - Batman
1928: Haznamîr [ Kürd "bey hazinesi?" ]
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi.
  Alıçlı mz - Beşiri - Batman
1941ha: Tapu
1928: Tapî
  Kumluca köy - Hasankeyf - Batman
1941ha: Mardes
1928: Merdis
  Ziyaret köy - Kozluk - Batman
1928: Ziyaret
  Çevrimova köy - Beşiri - Batman
E1912, 1928: Bârısil / Barsil [ Süry ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
  Yeniköy köy - Sason - Batman
K2014: Malamergi [ Kürd "mera evleri" ]
1917h: -
  Koçak mz - Sason - Batman
K2014: Çemê Baranê [ "yağmur göze" ]
  Yolveren köy - Batman_M - Batman
K2011: Çineran
1928: Çineri
Êzidi (Raman) yerleşimi
  Yeniyurt mz - Sason - Batman
K2014: Memikan [ Kürd "Mehmetçikler" ]
1917h: -
  Ayrancı köy - Beşiri - Batman
1928: Dérakura / Dérakera [ Süry dayrô kuryakos "Kyriakos kilisesi" ]
■ Adını Mor Kyriakos Süryani manastırından alır. SN
  Binekli köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1917h: Sinor [ Kürd "hudut" ]
Kürd yerleşimi
  Çevrecik köy - Kozluk - Batman
1917h: Kaniya Berî [ Kürd "değirmen pınarı" ]
  Eskice köy - Kozluk - Batman
1917h: Kifîfa
  Aydınlı köy - Gercüş - Batman
K2011: Qamarinê
1928: Kamarin
Kürd (Hesar) yerleşimi
  Uğrak köy - Beşiri - Batman
1928: Taxiri [ Kürd taxirî "Tahirli" ]
  Koçkaya köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1917h: Hîştirim [ Kürd hêştir "katır, deve" ]
Kürd yerleşimi
  Konak mz - Gercüş - Batman
1928: Kasrik [ Kürd qesrik "konacık" ]
Kürd (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
  Suçeken köy - Batman_M - Batman
1928: Şikeftan [ Kürd "mağaralar" ]
Kürd (Raman) yerleşimi
  Kuşçukuru köy - Beşiri - Batman
1941ha: Kelhok [ Kürd "divan" ]
■ 20. yy başında Êzidi yerleşimi. Şimdi Êzidi yerleşimi
  Kaşyayla köy - Sason (Yücebağ bucağı) - Batman
1946: Gidorni
1928: Gıdornik [ Erm "parçalı" ]
Kürd yerleşimi
  Mağaralı mz - Gercüş - Batman
K2011: Berxadirej [ Kürd "uzun mağara" ]
1941ha: Beredirşi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Beşiri ilçe - Beşiri - Batman
1928: Qubîn
1788h: Beşiri (idari bölge) [ Süry ]
■ Beşiri ilçesinde 20. yy başında `Ermeni yerleşimi` olarak işaretlediklerimizin bazıları Süryani veya Êzidî yerleşimi olmalıdır. Kaynaklar ihtilaflıdır. ■ İlçenin eski merkezi olan Elmedîn kasabası 1926 yılında Batman çayının taşması sonucunda yok olmuş ve yeni ilçe merkezi Qubîn köyüne taşınmıştır. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
  ? mz - Sason - Batman
E1912: Xıntsorda [ Erm "elmaveren" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Kozluk - Batman
1928: Dodinik [ Erm tıtenik "dutluca" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.


Grafik harita göster     haritada ara : km