Baskil'de 68 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kale x - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1777 📖 Muşar
E1136 📖 Mşar
Y150 📖 Masara / Masora
■ Selçuklu sultanlarından İzzeddin Keykavus, kardeşi Alaeddin Keykubat'ı Ankara Kalesi'nde yakalayarak Malatya'nın doğusundaki Mukaddas Dağı (Eşraf Briha Dağı)'ndaki Mar Ahron manastırının altındaki Masara (Muşar) Kalesine hapsetmiştir. Dağ üzerindeki Surp Aharon Manastırı 20. yy başında mevcuttu. SN
  Bilaluşağı köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
K 📖 Billan [ Kr "Bilaller" ]
1928 📖 Bilaluşağı
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Çevreköy x - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928 📖 Torsan / Torsuşağı [ Kr "abdallar" ]
1914hk 📖 Torsosu
  Aksakal mah Suyatağı - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1916h 📖 Mamreş [ Kr "kara amca" ]
■ Tors (Abdal) ve Mamraş (Kara Amca) kardeştirler. Engin Örüm
  Suyatağı köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
<1960 📖 Sinan
1916h 📖 Arapuşağı
Y961 📖 Rhapsákion
■ Kale, Çevreköy, Aksakal, Sinan (Arapuşağı) köylerinin büyük bölümünün baraj gölü altında kalması sonucu oluşturulan bileşik köydür. Eski Arapuşağı köyü 863 yılında imp. I. Basilios'un seferi münasebetiyle anılan Rhapsákion kalesidir. SN
  Tabanbükü köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1777z 📖 Şeyxhasanlı [ Kr/Tr "aş." ]
Alevi yerleşimi
■ © 09.03.1777 Malatya'nın, Muşar [Kumtarla-Baskil-Elazığ] nahiyesine tabi Şeyh Hasanlı köyündeki zaviyede sakin Şeyh Ebulvefa ve Şeyh Ahmed Tavil evladlarından... deyar heyran
  Işıklar mz - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
K 📖 Kozan [ Kr "koyun ağılları" ]
1928 📖 Bayrik [ Kr bêrik "meracık" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 10. yy'a ait Mar Aharon Süryani manastırının etkileyici kalıntısı köyün batı yanındaki Baret dağının zirvesindedir. SN
  İmikuşağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖 İmikan [ Kr "aş." ]
1928 📖 İmikuşağı
  Altınuşağı köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928 📖 Altınuşağı
  Hüyük köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928 📖 Höyük
  Bozoğlak köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928 📖 B. Birete
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Çiğdemlik köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Hasikli [ Kr "Hasancıklar (aş.)" ]
  Kumtarla köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928 📖 Ataf
1968 📖 Aydınlar (idari bölge)
1777z 📖 Muşar (idari bölge)
Alevi yerleşimi
■ Daha önce Muşar Kalesi (Suyatağı köyü Kale mahallesi) mevkiinde olan Muşar nahiye merkezi 20. yy başlarında buraya taşındı; 1968'de Aydınlar bucağı adı verildi. SN
■ © 09.03.1777 Malatya'nın, Muşar nahiyesine tabi Şeyh Hasanlı köyündeki [Tabanbükü-Baskil-Elazığ] zaviyede sakin Şeyh Ebulvefa ve Şeyh Ahmed Tavil evladlarından isimleri yazılı yirmi beş Seyid'in tekaliften muafiyetleri. deyar heyran
■ Alevi Türkmen/Tatar yerleşimi. Bu köye dair ilginç bir bilgi ise zamanında bu köye gelen Kırım Tatar kökenli sülalelerin de zamanla Alevi-Bektaşi geleneğine adapte olup bir nevi Alevileşmesidir. Türkiye genelindeki tek Alevi Tatar nüfus barındıran yerleşimdir. metonio
  Konalga köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928 📖 Zeykan / Zeygan [ Kr "aş." ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Mahalleleri: Localar, Baltaşı, Galip, Hacıyusuf, Hor, Sal. SN
  Emirhan köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928 📖 Emirhan
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Mahalleleri: Fakiruşağı, Keçili, Sütlüce. SN
  Hacımehmetli köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Hacımehmetli
  AşağıKuluşağı köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kulik / Kuliyan aş. [ Kr "aş." ]
  Konacık köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Ötetalan
  Akuşağı köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
K 📖 Akan [ Kr "aş." ]
1861z 📖 Akuşağı [ Tr "aş." ]
■ Mahalleleri: Aşağıgeçit, Tepecik, Doruk, Gölgeli, Konuklu, Yukarıgeçit, Cebrail, Devrişler, Hacıtemur, İncikler, Yukarıçiğdem. SN
■ © 12.01.1861 Divriği kazasında Sarıçiçek adlı mahalde iskan etmekte olan Karaçorlu Aşireti ile Akuşağı tabir olunan aşiretlerin ... © 11.08.1883 Eğin kazasında mutavattın Akuşağı ve Atmalı ekradının[Kürd] ... © 05.04.1887 Eski yurtları Arabgir ve Erguvan'ı bırakarak Eğin kazasına yerleşip Divriği'ye bağlı köylerin ahalisine baskı ve zulüm yapan Zive Aşiretiyle Akuşağı ve Atmalı kürtleriyle birlikte oraya gelip şakilik yapmakta olan Dirican aşiretinden Kalo'nun... deyar heyran
  Gemici köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖 Kıftan [ Kr kiftan "kavgalılar" ]
1928 📖 Gemici
Kürt (Sünni) (Parçikan) yerleşimi
  Resulkahya köy - Baskil - Elazığ
1928 📖 Resulkahya
  Deliktaş köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖 Sosikan [ Kr "uğur böceği" ]
Eski adı: Talanuşağı
1928 📖 Sosi
  Alangören köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kurlot [ Kr Lot uşağı "aş." ]
1914hk 📖 Lotuşağı
  Karoğlu köy - Baskil - Elazığ
1928 📖 Karoğlu
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  YukarıKuluşağı köy - Baskil - Elazığ
1928 📖 Kulik / Kuliyan yk. [ Kr "aş." ]
  Kızıluşağı köy - Baskil - Elazığ
1928 📖 Kızıluşağı
  Kuşsarayı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1946 📖 Bekirhüseyin [ Kr Bekîrhuseyinan "Bekir Hüseyinler" ]
S1226 📖 Ebro / Hebro
1928 📖 İzolî / İzolu (idari bölge) [ Kr "aş." ]
■ Süryani tarihçi ve din adamı Ebu'l-Ferec 1226 yılında bu köyde doğmuştur. Batı kaynaklarında doğduğu köye izafeten Bar Hebraeus (`Hebro oğlu`) adıyla anılır. Vekâyinamesi Ortaçağ Arap ve Ortadoğu tarihine ilişkin en önemli kaynaklardan biridir. SN
  Paşakonağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1916h 📖 Kurdîkan [ Kr "aş." ]
  Söğütdere köy - Baskil - Elazığ
1928 📖 Simokâni Herdi [ Kr "muhacir Simolar (aş.)" ]
  Kadıköy köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖 Kadiyan/Kayan [ Kr "kadılar (öz.)" ]
1928 📖 Kadıköy
■ İzollu aşiret lideri Hacı Kaya Sebati Duman'ın köyü olduğundan bu isimle de anılmaktadır. [SN - ?] Berat Doğan
  Akdemir köy - Baskil - Elazığ
1928 📖 Şeyxan [ Kr şêxan "şeyhler" ]
  Şituşağı köy - Baskil - Elazığ
K 📖 Şitan [ Kr "aş." ]
1928 📖 Şituşağı
  Yalındam köy - Baskil - Elazığ
1946 📖 Erkağun
1928 📖 Arkaun
  Beşbölük köy - Baskil - Elazığ
1928 📖 Dudikan [ Kr "aş." ]
  İçlikaval köy - Baskil - Elazığ
1928 📖 Simikan Zeyve [ Kr zeviya simikan "Simikan (aş.) tarlası" ]
  Gedebük köy - Baskil - Elazığ
1916h 📖 Gedebük
  Yeniocak köy - Baskil - Elazığ
K 📖 Gulikan [ Kr "aş." ]
1928 📖 Guliuşağı
  Yıldızlı köy - Baskil - Elazığ
1928 📖 Meşeşabanlı
1928 📖 Battaluşağı
  Şahindere köy - Baskil - Elazığ
1928 📖 Milikan [ Kr "aş." ]
  Pınarlı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖 Kani [ Kr kanê "pınar" ]
1916h 📖 Pınarlı
  Hacıuşağı köy - Baskil - Elazığ
1928 📖 Hacıuşağı
  Koçyolu köy - Baskil - Elazığ
1928 📖 Atikan [ Kr "eskiler (aş.)" ]
  Harabekayış köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Harabekayış
  Habipuşağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Habipuşağı
■ Eski İzoli (Tomisa) kalesi bu köyün doğu yakınındadır. SN
  Şahaplı köy - Baskil - Elazığ
1925h 📖 Şahaplı
  Kömürhan mv - Baskil - Elazığ
1916h 📖 Kömürhan
Y17 Y1372 📖 📖 Tómisa [ AnaD ]
U 📖 Tumişki
■ Baraj gölü altında kalan eski yerleşimin adı yeni inşa edilen Fırat köprüsünde korunmuştur. ■ Antik Çağ'da Kapadokya ülkesi ile Armenia arasında sınır noktasını teşkil eden Tomisa kalesi köprünün 3 km kadar batısında, Geli mezrası yakınındadır. Urartu kralı II. Sardur (MÖ 764-735) yazıtında anılan Tumişki aynı yer olmalıdır. SN
  Baskil ilçe - Baskil - Elazığ
1928 📖 Baskil
■ İlçe Halkının %72 si Türk %28 i Kürt asıllıdır. Buradaki Kürtlerin tamamına yakını Osmanlı Zamanında Sürgün Edilmiş Kürtlerdir. Genellikle Drejan İzol ve Parçikan Aşiretindendir. Kaya
■ İlçe geneline kayıtlı nüfusun %60ı Kürt, %40ı Türk asıllıdır. Kürtler genellikle Balyan, Drejan, Herdi, İzol, Parçikan ve Şeyhan gibi aşiretlere mensup iken Türklerin geneli Avşar, Bayat, Beğdili ve Kayı boylarına mensuptur. İlçe halkının büyük bir kısmı Kuzey Irak kökenli Kürt ve Türkmenlerden oluşmaktadır. metonio
  Tavşanuşağı köy - Baskil - Elazığ
K 📖 Doşanan
1928 📖 Tavşanuşağı [ Kr doşan "sağmal (aş.)" ]
  Doğancık köy - Baskil - Elazığ
K 📖 Milyan
1928 📖 Milliuşağı [ Kr "aş." ]
  Topaluşağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Topaluşağı [ Tr "aş." ]
  Kemuşağı mah Tatlıpayam - Baskil - Elazığ
1928 📖 Kemuşağı
  Hacımustafa köy - Baskil - Elazığ
1916h 📖 Kurmemiyan [ Kr "mumlar oğlu (aş.)" ]
  Düğüntepe köy - Baskil - Elazığ
1946 📖 Girdikan
1928 📖 Kurdîkan [ Kr "aş." ]
■ Kurdikan (Kurdikî veya eski kaynaklarda geçtiği haliyle Girdikan) önemli bir Kürt aşiretidir. Alan
  Tatlıpayam köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Sersük [ Kr "çarşıbaşı" ]
  Meydancık köy - Baskil - Elazığ
K 📖 Bezkan [ Kr "aş." ]
1916h 📖 Meydancık
  Kayabeyli köy - Baskil - Elazığ
1928 📖 Rışvanuşağı [ Kr reşvan "karalar (aş.)" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Keluşağı köy - Baskil (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Keluşağı
  Çavuşlu köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Vérdixam
1916h 📖 Dukuşağı
  Kutlugün köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Şeyxali [ Kr/Tr "öz." ]
  Eskiköy köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖 Dıkavnan [ Kr "aş." ]
1848z 📖 Eskiköy
■ © 21.03.1848 Harput kazasının Perçikan Aşireti dahilinde kain Şevval Uşağı oymağından Mahmud ile Eskiköy karyesi sekenelerinden Hüseyin deyar heyran
  Yaylanlı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖 Koçikan [ Kr "göçerler" ]
1946 📖 Koçikuşağı
  Demirlibahçe köy - Baskil - Elazığ
1946 📖 Mollasorik [ Kr "kızılmolla? kızıl kol?" ]
  Hacıhüseyinler köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1925h 📖 Hacıhüseyinler
  Aladikme köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Bozolar [ Kr "bozlar" ]
  Karaali köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1915z 📖 Çaykaraali [ Tr "aş." ]
■ © 18.08.1915 Mamuretülaziz'in Çaykaraali nahiyesinin Selvi karyesinden Hüseyin oğlu Zaza Yakub'un cezalandırılması. deyar heyran
  Karagedik köy - Baskil - Elazığ
1928 📖 Ham yk.
  Sarıtaş köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖 Şavalan [ Kr "aş." ]
1928 📖 Şevaluşağı [ Kr/Tr "aş." ]
■ Türk yerleşimi. Kürtçe konuşan köylüler de bulunmaktadır. anaksimandros55
  Karakaş köy - Baskil - Elazığ
1928 📖 Karakaş


Grafik harita göster     haritada ara : km