Baskil'de 70 yerleşim bulundu.
sırala 
  Bilaluşağı köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
Kr: Billan [ Kürd billan "Bilaller" ]
1928k: Bilaluşağı
Kürd yerleşimi
  Işıklar x - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
Kr: Kozan [ Kürd "koyun ahırları?" ]
1928k: Bayrik [ Kürd "tanyeli" ]
  Suyatağı köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1960-: Arapuşağı
■ Kale, Çevreköy, Aksakal, Sinan (Arapuşağı) mezralarından oluşan bileşik bir köydür. SN
  Kale x - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928k: Muşar
E1136: Mşar
■ Selçuklu sultanlarından İzzeddin Keykavus, kardeşi Alaeddin Keykubat'ı Ankara Kalesi'nde yakalayarak Malatya'nın doğusundaki Mukaddas Dağı (Eşraf Briha Dağı)'ndaki Mar Ahron manastırının altındaki Masara (Muşar) Kalesine hapsetmiştir. Dağ üzerindeki Surp Aharon Manastırı 20. yy başında mevcuttu. SN
  Tabanbükü köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1960-: Şahhasan
1928k: Şeyxhasan [ Kürd/Tr "aş." ]
Alevi yerleşimi
■ © 09.03.1777 Malatya'nın, Muşar [Kumtarla-Baskil-Elazığ] nahiyesine tabi Şeyh Hasanlı köyündeki zaviyede sakin Şeyh Ebulvefa ve Şeyh Ahmed Tavil evladlarından... deyar heyran
  Aksakal mah Suyatağı - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928k: Mamıraş [ Kürd "Karaamca" ]
  Sinan mah Suyatağı - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928k: Arapuşağı [ "aş." ]
  Bozoğlak köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928k: B. Birete
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Çiğdemlik köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928k: Hasikli [ Kürd "Hasancıklar (aş.)" ]
  Kumtarla köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928k: Ataf
1968k: Aydınlar (idari bölge)
1777d, 1946k: Muşar (idari bölge)
Alevi yerleşimi
■ Daha önce Muşar Kalesi (Suyatağı köyü Kale mahallesi) mevkiinde olan Muşar nahiye merkezi 20. yy başlarında buraya taşındı; 1968'de Aydınlar bucağı adı verildi. SN
■ © 09.03.1777 Malatya'nın, Muşar nahiyesine tabi Şeyh Hasanlı köyündeki [Tabanbükü-Baskil-Elazığ] zaviyede sakin Şeyh Ebulvefa ve Şeyh Ahmed Tavil evladlarından isimleri yazılı yirmi beş Seyid'in tekaliften muafiyetleri. deyar heyran
■ Alevi Türkmen/Tatar yerleşimi. Bu köye dair ilginç bir bilgi ise zamanında bu köye gelen Kırım Tatar kökenli sülalelerin de zamanla Alevi-Bektaşi geleneğine adapte olup bir nevi Alevileşmesidir. Türkiye genelindeki tek Alevi Tatar nüfus barındıran yerleşimdir. metonio
  Konalga köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928k: Zeykan/Zeygan [ Kürd "aş." ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Mahalleleri: Localar, Baltaşı, Galip, Hacıyusuf, Hor, Sal. SN
  Emirhan köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928k: Emirhan
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Mahalleleri: Fakiruşağı, Keçili, Sütlüce. SN
  Akuşağı köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
Kr: Akan [ Kürd/Tr Akan, Akuşağı "aş." ]
1946k: Akuşağı
■ Mahalleleri: Aşağı Geçit, Tepecik, Doruk, Gölgeli, Konuklu, Yukarıgeçit, Cebrail, Devrişler, Hacıtemur, İncikler, Yukarıçiğdem. SN
■ © 12.01.1861 Divriği kazasında Sarıçiçek adlı mahalde iskan etmekte olan Karaçorlu Aşireti ile Akuşağı tabir olunan aşiretlerin ... © 11.08.1883 Eğin kazasında mutavattın Akuşağı ve Atmalı ekradının[Kürd] ... © 05.04.1887 Eski yurtları Arabgir ve Erguvan'ı bırakarak Eğin kazasına yerleşip Divriği'ye bağlı köylerin ahalisine baskı ve zulüm yapan Zive Aşiretiyle Akuşağı ve Atmalı kürtleriyle birlikte oraya gelip şakilik yapmakta olan Dirican aşiretinden Kalo'nun... deyar heyran
  Gemici köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
Kr: Kıftan [ Kürd kiftan "kavgalılar" ]
1928k: Gemici
Kürd (Parçikan) yerleşimi
  Deliktaş köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
Kr: Sosikan [ Kürd sosikan "süsenli" ]
1928k: Sosi
  Alangören köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928k: Kurlot [ Kürd Lot uşağı "aş." ]
1914hk: Lotuşağı
  Karoğlu köy - Baskil - Elazığ
1928k: Karoğlu
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Kuşsarayı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1946k: Bekirhüseyin [ Kürd Bekîrhuseyinan "Bekir Hüseyinler" ]
S1226: Ebro/Hebro
1928k: İzoli/İzolu (idari bölge) [ Kürd îzolî "aş." ]
■ Ünlü Süryani tarihçi ve din adamı Ebu'l-Ferec 1226 yılında bu köyde doğmuştur. Batı kaynaklarında doğduğu köye izafeten Bar Hebraeus (`Hebro oğlu`) adıyla anılır. Vekâyinamesi ortaçağ Arap ve Ortadoğu tarihine ilişkin en önemli kaynaklardan biridir. SN
  Paşakonağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
Eski adı: Guryan [ Kürd guriyan "uyuzlar" ]
  Söğütdere köy - Baskil - Elazığ
1928k: SimikanHerdi [ Kürd herdêsimikan "Simikan (aş.) arazileri" ]
  Kadıköy köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
Kr: Kadiyan [ Kürd "kadılar (öz.)" ]
1928k: Kadıköy
■ Kayan olarak da bilinir. İzollu aşiret lideri Hacı Kaya Sebati Duman'ın köyü olduğundan bu isimle de anılmaktadır. Berat Doğan
  Akdemir köy - Baskil - Elazığ
1928k: Şeyxan [ Kürd şêxan "şeyhler" ]
  Şituşağı köy - Baskil - Elazığ
Kr: Şitan [ Kürd "aş." ]
1928k: Şituşağı
  Yeniocak köy - Baskil - Elazığ
Kr: Gulikan [ Kürd "aş." ]
1928k: GuliUşağı
  Yalındam köy - Baskil - Elazığ
1946k: Erkağun
1928k: Arkaun
  Beşbölük köy - Baskil - Elazığ
1928k: Dudikan [ Kürd "aş." ]
  İçlikaval köy - Baskil - Elazığ
1928k: SimikanZeyve [ Kürd zeviyasimikan "Simikan (aş.) tarlası" ]
  Şahindere köy - Baskil - Elazığ
1928k: Milikan [ Kürd "aş." ]
  Koçyolu köy - Baskil - Elazığ
1928k: Atikan [ Kürd "eskiler (aş.)" ]
  Pınarlı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
Kr: Kani [ Kürd kanê "pınar" ]
1916ht: Pınarlı
  Habipuşağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928k: Habipuşağı
■ Eski İzoli (Tomisa) kalesi bu köyün doğu yakınındadır. SN
  Kömürhan mv - Baskil - Elazığ
1916ht: Kömürhan
Y17: Tómisa
Ur: Tumişki
■ Baraj gölü altında kalan eski yerleşimin adı yeni inşa edilen Fırat köprüsünde korunmuştur. ■ Antik çağda Kapadokya ülkesi ile Armenia arasında sınır noktasını teşkil eden Tomisa kalesi köprünün 3 km kadar batısında, Geli mezrası yakınındadır. Urartu kralı II. Sardur (MÖ 764-735) yazıtında anılan Tumişki aynı yer olmalıdır. SN
  Baskil ilçe - Baskil - Elazığ
1928k: Baskil
■ İlçe geneline kayıtlı nüfusun %60ı Kürt, %40ı Türk asıllıdır. Kürtler genellikle Balyan, Drejan, Herdi, İzol, Parçikan ve Şeyhan gibi aşiretlere mensup iken Türklerin geneli Avşar, Bayat, Beğdili ve Kayı boylarına mensuptur. İlçe halkının büyük bir kısmı Kuzey Irak kökenli Kürt ve Türkmenlerden oluşmaktadır. metonio
■ İlçe Halkının %72 si Türk %28 i Kürt asıllıdır. Buradaki Kürtlerin tamamına yakını Osmanlı Zamanında Sürgün Edilmiş Kürtlerdir. Genellikle Drejan İzol ve Parçikan Aşiretindendir. Kaya
  Tavşanuşağı köy - Baskil - Elazığ
Kr: Doşanan [ Kürd "sağmallar (aş.)" ]
  Doğancık köy - Baskil - Elazığ
Kr: Milyan
1928k: MilliUşağı [ Kürd "aş." ]
  Kemuşağı mah Tatlıpayam - Baskil - Elazığ
1928k: Kemuşağı
  Hacımustafa köy - Baskil - Elazığ
Eski adı: Kurmumyan [ Kürd "mumlar oğlu (aş.)" ]
  Düğüntepe köy - Baskil - Elazığ
1946k: Girdikan
1928k: Kurdikan [ Kürd "bey-oğlu?" ]
■ Kurdikan (Kurdikî veya eski kaynaklarda geçtiği haliyle Girdikan) önemli bir Kürt aşiretidir. Alan
  Tatlıpayam köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928k: Sersük [ Kürd "çarşıbaşı" ]
  Meydancık köy - Baskil - Elazığ
Kr: Bezkan [ Kürd "aş." ]
1928k: Meydancık
  Kayabeyli köy - Baskil - Elazığ
1928k: Rışvanuşağı [ Kürd reşvan "karalar (aş.)" ]
Kürd yerleşimi
  Eskiköy köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
Kr: Dıkavnan [ Kürd "aş." ]
1848d: Eskiköy
■ © 21.03.1848 Harput kazasının Perçikan Aşireti dahilinde kain Şevval Uşağı oymağından Mahmud ile Eskiköy karyesi sekenelerinden Hüseyin deyar heyran
  Yaylanlı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
Kr: Koçikan [ Kürd koçikan "aş." ]
  Demirlibahçe köy - Baskil - Elazığ
1946k: Mollasorik [ Kürd melesorik "kızılmolla" ]
  Aladikme köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928k: Bozolar [ Kürd "bozlar" ]
  Karaali köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928k: Çaykaraali [ Tr "aş." ]
■ © 18.08.1915 Mamuretülaziz'in Çaykaraali nahiyesinin Selvi karyesinden Hüseyin oğlu Zaza Yakub'un cezalandırılması. deyar heyran
  Sarıtaş köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
Kr: Şavalan [ Kürd "aş." ]
1928k: ŞevalUşağı [ Kürd/Tr "aş." ]
■ Türk yerleşimi. Kürtçe konuşan köylüler de bulunmaktadır. anaksimandros55


Grafik harita göster     haritada ara : km