Baskil'de 68 yerleşim bulundu.
sırala 
  Bilaluşağı köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
Kr: Billan [ Kürd billan "Bilaller" ]
k1928 K: Bilaluşağı
Kürd yerleşimi
  Işıklar x - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
Kr: Kozan [ Kürd "koyun ahırları?" ]
k1928 K: Bayrik [ Kürd "tanyeli" ]
  Suyatağı köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1960- DİE: Arapuşağı
■ Kale, Çevreköy, Aksakal, Sinan (Arapuşağı) mezralarından oluşan bileşik bir köydür. SN
  Kale x - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
k1928 K: Muşar
E1163 Mat 106: Mşar
Y150 Pt: Masara/Masora
■ Selçuklu sultanlarından İzzeddin Keykavus, kardeşi Alaeddin Keykubat'ı Ankara Kalesi'nde yakalayarak Malatya'nın doğusundaki Mukaddas Dağı (Eşraf Briha Dağı)'ndaki Mar Ahron manastırının altındaki Masara (Muşar) Kalesine hapsetmiştir. Dağ üzerindeki Surp Aharon Manastırı 20. yy başında mevcuttu. SN
  Çevreköy x - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
k1928 K: Torsan/Torsuşağı [ Kürd Tors "abdal" ]
hy1914 Kiep: Torsosu
  Tabanbükü köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1960- DİE: Şahhasan
k1928 K: Şeyxhasan [ Kürd/Tr "aş." ]
Alevi yerleşimi
■ © 09.03.1777 Malatya'nın, Muşar [Kumtarla-Baskil-Elazığ] nahiyesine tabi Şeyh Hasanlı köyündeki zaviyede sakin Şeyh Ebulvefa ve Şeyh Ahmed Tavil evladlarından... deyar heyran
  Aksakal mah Suyatağı - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
k1928 K: Mamıraş [ Kürd "Karaamca" ]
  Sinan mah Suyatağı - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
k1928 K: Arapuşağı [ "aş." ]
  Bozoğlak köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
k1928 K: BireteBüyük
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Çiğdemlik köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
k1928 K: Hasikli [ Kürd "Hasancıklar (aş.)" ]
  Kumtarla köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
k1928 K: Ataf
k1968 K2: Aydınlar (idari bölge)
1777, k1946 K, DİE: Muşar (idari bölge)
Alevi yerleşimi
■ Daha önce Muşar Kalesi (Suyatağı köyü Kale mahallesi) mevkiinde olan Muşar nahiye merkezi 20. yy başlarında buraya taşındı; 1968'de Aydınlar bucağı adı verildi. SN
■ © 09.03.1777 Malatya'nın, Muşar nahiyesine tabi Şeyh Hasanlı köyündeki [Tabanbükü-Baskil-Elazığ] zaviyede sakin Şeyh Ebulvefa ve Şeyh Ahmed Tavil evladlarından isimleri yazılı yirmi beş Seyid'in tekaliften muafiyetleri. deyar heyran
■ Alevi Türkmen/Tatar yerleşimi. Bu köye dair ilginç bir bilgi ise zamanında bu köye gelen Kırım Tatar kökenli sülalelerin de zamanla Alevi-Bektaşi geleneğine adapte olup bir nevi Alevileşmesidir. Türkiye genelindeki tek Alevi Tatar nüfus barındıran yerleşimdir. metonio
  Konalga köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
k1928 K: Zeykan/Zeygan [ Kürd "aş." ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Mahalleleri: Localar, Baltaşı, Galip, Hacıyusuf, Hor, Sal. SN
  Emirhan köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
k1928 K: Emirhan
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Mahalleleri: Fakiruşağı, Keçili, Sütlüce. SN
  Akuşağı köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
Kr: Akan [ Kürd/Tr Akan, Akuşağı "aş." ]
k1946 MYK: Akuşağı
■ Mahalleleri: Aşağı Geçit, Tepecik, Doruk, Gölgeli, Konuklu, Yukarıgeçit, Cebrail, Devrişler, Hacıtemur, İncikler, Yukarıçiğdem. SN
■ © 12.01.1861 Divriği kazasında Sarıçiçek adlı mahalde iskan etmekte olan Karaçorlu Aşireti ile Akuşağı tabir olunan aşiretlerin ... © 11.08.1883 Eğin kazasında mutavattın Akuşağı ve Atmalı ekradının[Kürd] ... © 05.04.1887 Eski yurtları Arabgir ve Erguvan'ı bırakarak Eğin kazasına yerleşip Divriği'ye bağlı köylerin ahalisine baskı ve zulüm yapan Zive Aşiretiyle Akuşağı ve Atmalı kürtleriyle birlikte oraya gelip şakilik yapmakta olan Dirican aşiretinden Kalo'nun... deyar heyran
  Gemici köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
Kr: Kıftan [ Kürd kiftan "kavgalılar" ]
k1928 K: Gemici
Kürd (Parçikan) yerleşimi
  Deliktaş köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
Kr: Sosikan [ Kürd sosikan "süsenli" ]
k1928 K: Sosi
  Alangören köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
k1928 K: Kurlot [ Kürd Lot uşağı "aş." ]
hy1914 Kiep: Lotuşağı
  Karoğlu köy - Baskil - Elazığ
k1928 K: Karoğlu
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Kuşsarayı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
k1946 MYK: Bekirhüseyin [ Kürd Bekîrhuseyinan "Bekir Hüseyinler" ]
S1226 Frc: Ebro/Hebro
k1928 K: İzoli/İzolu (idari bölge) [ Kürd îzolî "aş." ]
■ Ünlü Süryani tarihçi ve din adamı Ebu'l-Ferec 1226 yılında bu köyde doğmuştur. Batı kaynaklarında doğduğu köye izafeten Bar Hebraeus (`Hebro oğlu`) adıyla anılır. Vekâyinamesi ortaçağ Arap ve Ortadoğu tarihine ilişkin en önemli kaynaklardan biridir. SN
  Paşakonağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
Eski adı: Guryan [ Kürd guriyan "uyuzlar" ]
  Söğütdere köy - Baskil - Elazığ
k1928 K: SimikanHerdi [ Kürd herdêsimikan "Simikan (aş.) arazileri" ]
  Kadıköy köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
Kr: Kadiyan [ Kürd "kadılar (öz.)" ]
k1928 K: Kadıköy
■ Kayan olarak da bilinir. İzollu aşiret lideri Hacı Kaya Sebati Duman'ın köyü olduğundan bu isimle de anılmaktadır. Berat Doğan
  Akdemir köy - Baskil - Elazığ
k1928 K: Şeyxan [ Kürd şêxan "şeyhler" ]
  Şituşağı köy - Baskil - Elazığ
Kr: Şitan [ Kürd "aş." ]
k1928 K: Şituşağı
  Yeniocak köy - Baskil - Elazığ
Kr: Gulikan [ Kürd "aş." ]
k1928 K: GuliUşağı
  Yalındam köy - Baskil - Elazığ
k1946 MYK: Erkağun
k1928 K: Arkaun
  Beşbölük köy - Baskil - Elazığ
k1928 K: Dudikan [ Kürd "aş." ]
  İçlikaval köy - Baskil - Elazığ
k1928 K: SimikanZeyve [ Kürd zeviyasimikan "Simikan (aş.) tarlası" ]
  Şahindere köy - Baskil - Elazığ
k1928 K: Milikan [ Kürd "aş." ]
  Koçyolu köy - Baskil - Elazığ
k1928 K: Atikan [ Kürd "eskiler (aş.)" ]
  Pınarlı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
Kr: Kani [ Kürd kanê "pınar" ]
k1928 K: Pınarlı
  Habipuşağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
k1928 K: Habipuşağı
■ Keban Baraj Gölü altında kalan eski İzoli (Tomisa, Kale) kasabasının mahallesidir. SN
  Baskil ilçe - Baskil - Elazığ
k1928 K: Baskil
■ İlçe geneline kayıtlı nüfusun %60ı Kürt, %40ı Türk asıllıdır. Kürtler genellikle Balyan, Drejan, Herdi, İzol, Parçikan ve Şeyhan gibi aşiretlere mensup iken Türklerin geneli Avşar, Bayat, Beğdili ve Kayı boylarına mensuptur. İlçe halkının büyük bir kısmı Kuzey Irak kökenli Kürt ve Türkmenlerden oluşmaktadır. metonio
  Tavşanuşağı köy - Baskil - Elazığ
Kr: Doşanan [ Kürd "sağmallar (aş.)" ]
k1928 K: Tavşanuşağı
  Doğancık köy - Baskil - Elazığ
Kr: Milyan
k1928 K: MilliUşağı [ Kürd "aş." ]
  Kemuşağı mah Tatlıpayam - Baskil - Elazığ
k1928 K: Kemuşağı
  Hacımustafa köy - Baskil - Elazığ
Eski adı: Kurmumyan [ Kürd "mumlar oğlu (aş.)" ]
  Düğüntepe köy - Baskil - Elazığ
k1946 MYK: Girdikan
k1928 K: Kurdikan [ Kürd "bey-oğlu?" ]
  Tatlıpayam köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
k1928 K: Sersük [ Kürd "çarşıbaşı" ]
  Meydancık köy - Baskil - Elazığ
Kr: Bezkan [ Kürd "aş." ]
k1928 K: Meydancık
  Kayabeyli köy - Baskil - Elazığ
k1928 K: Rışvanuşağı [ Kürd reşvan "karalar (aş.)" ]
Kürd yerleşimi
  Eskiköy köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
Kr: Dıkavnan [ Kürd "aş." ]
1848 K: Eskiköy
■ © 21.03.1848 Harput kazasının Perçikan Aşireti dahilinde kain Şevval Uşağı oymağından Mahmud ile Eskiköy karyesi sekenelerinden Hüseyin deyar heyran
  Yaylanlı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
Kr: Koçikan [ Kürd koçikan "aş." ]
k1946 MYK: Koçikuşağı
  Demirlibahçe köy - Baskil - Elazığ
k1946 MYK: Mollasorik [ Kürd melesorik "kızılmolla" ]
  Aladikme köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
k1928 K: Bozolar [ Kürd "bozlar" ]
  Karaali köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
k1928 K: Çaykaraali [ Tr "aş." ]
■ © 18.08.1915 Mamuretülaziz'in Çaykaraali nahiyesinin Selvi karyesinden Hüseyin oğlu Zaza Yakub'un cezalandırılması. deyar heyran
  Sarıtaş köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
Kr: Şavalan [ Kürd "aş." ]
k1928 K: ŞevalUşağı [ Kürd/Tr "aş." ]
■ Türk yerleşimi. Kürtçe konuşan köylüler de bulunmaktadır. anaksimandros55
  Karakaş köy - Baskil - Elazığ
k1928 K: Karakaş


Grafik harita göster     haritada ara : km