haritada ara :   km  
Barak'da 36 yerleşim bulundu.
sırala 
Akçaköy mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Ağcaköy
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Koord: 36° 49' 53'' D, 37° 52' 9'' K
Alaçalı mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖: Kılcan
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Abdürrezzak oymağına mensuptur.
■ Koord: 36° 49' 53'' D, 37° 46' 15'' K
Alagöz mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖: Alagöz
Kürt-Sünni (Pijan) yerleşimi
■ Köy halkı Pijan aşiretine mensup Kürtlerden oluşur Barak kültürü etkisi altında kalan bir köydür.
■ Koord: 36° 47' 37'' D, 37° 49' 58'' K
Arıkdere mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖: Germuş
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Torun oymagina mensuptur
■ Koord: 36° 49' 8'' D, 37° 50' 25'' K
Ayyıldız mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖: Noxu
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Abdürrezzak oymağına mensuptur.
■ Koord: 36° 47' 38'' D, 37° 46' 1'' K
Balaban mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Seğdümen
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Abdürrezzak oymağına mensuptur.
■ Koord: 36° 48' 43'' D, 37° 46' 10'' K
Beşkılıç mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖: Tiell Keri / Tilgiri [ Arapça "? höyük" ]
Türkmen (Bekmişli) yerleşimi
■ Koord: 36° 46' 10'' D, 37° 48' 12'' K
Çiftlik mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖: Çiftlikköyü
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Abdürrezzak oymağına mensuptur.
■ Koord: 36° 49' 37'' D, 37° 47' 42'' K
Eceler mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Melike [ Arapça/Türkçe "kraliçe" ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Kürdülü oymagina mensuptur
■ Koord: 36° 54' 59'' D, 37° 55' 30'' K
Ekinci mahalle - Nizip (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖: Cideyde [ Arapça "yenice" ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Koord: 36° 52' 23'' D, 37° 48' 19'' K
Elifoğlu mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Elifoğlu
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Koord: 36° 56' 49'' D, 37° 59' 20'' K
Erenyolu mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖: Tell Habeş [ Arapça tell habeş "Habeşhöyük" ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Kürdülü oymagina mensuptur
■ Koord: 36° 52' 24'' D, 37° 58' 27'' K
Gürçay mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Barak Girlavik
1917h 📖: Girlavik [ Kürtçe "oğultepe" ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Kürdülü oymagina mensuptur.
■ Koord: 36° 53' 0'' D, 38° 1' 47'' K
Karacurun mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Karacurun [ Arapça/Kürtçe curun "yalak" ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Koord: 36° 52' 14'' D, 37° 54' 14'' K
Karanfil mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Karanfil
1917h 📖: Çakıroğlu
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak Türkmen köyüdür, yakınındaki Yarımca köyü Kürttür. metonio
■ Koord: 36° 49' 47'' D, 37° 58' 23'' K
Karkamış ilçe - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1946 📖: Barak (idari bölge) [ Türkçe "aş." ]
1928 📖: Şeyxavi [ Arapça ]
1928 📖: Carablus (idari bölge) [ Yunanca hierápolis "tapınakkent" ]
As-1274 📖: Karkamiş (başka yer)
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ MÖ 1800 dolayında Ebla arşivlerinde, MÖ 722-705 dolayında Asur belgelerinde, MÖ 600 dolayında Tevrat’ta Karkemiş/Karxamiş adıyla anılan yer şimdi Suriye tarafında kalan Carablus kentidir. Osmanlı döneminde Barak nahiyesinin merkezi idi. Kentin ana bölümü Suriye’de kalınca, Türkiye’de kalan Şeyhavi mahallesi, önce Carablus, sonra Barak, en son Karkamış adı verilen idari birimin merkezi oldu. SN
■ Çoğunluğu Türk olan şehirde azınlık olarak Arap ve Kürtler de yaşamaktadır.
■ İlçe nüfusunun çoğunluğu Türk olsada azınlık olarak yaşayan Kürt ve Arap nüfusta mevcuttur.
■ Öncüler ve Şenlik köyleri Arap, Alagöz ve Yarımca köyleri Kürttür. Geri kalan bütün nüfus Türkmen kökenli olup tamamına yakını Barak topluluğuna mensuptur. metonio
■ Koord: 36° 50' 2'' D, 37° 59' 49'' K
Kelekli mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Şer'a
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Koord: 36° 54' 53'' D, 37° 59' 25'' K
Kepirler mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Kara'amud [ Türkçe "kara sütun" ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Koord: 36° 55' 42'' D, 37° 57' 31'' K
Kıraçgülü mahalle - Nizip (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Şinfak
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Koord: 36° 51' 39'' D, 37° 47' 27'' K
Kıvırcık mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖: Kıvırcık
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Kürdülü oymagina mensuptur
■ Koord: 36° 49' 55'' D, 37° 56' 56'' K
Kuruyazı mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Hasanuz
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Kürdülü oymagina mensuptur .
■ Koord: 36° 51' 55'' D, 37° 48' 57'' K
Öncüler mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Hülmenli
1917h 📖: Hülmen [ Arapça ]
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Eski Adı Arap Hülmen Karkamış ilçesinin iki Arap yerleşiminden biridir Diğeri ise Şenlik köyüdür.
■ Koord: 36° 46' 45'' D, 37° 51' 3'' K
Örmetaş mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖: Cisrin | Davudoğlu [ Arapça cisrîn "köprüler" ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Kürdülü oymagina mensuptur
■ Koord: 36° 53' 35'' D, 37° 56' 58'' K
Savaş mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖: Kç. Şemik [ Kürtçe şêmik "eşik" ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Koord: 36° 53' 57'' D, 37° 57' 29'' K
Soylu mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Silsile [ Arapça "zincir" ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Abdürrezzak oymağına mensuptur
■ Koord: 36° 50' 7'' D, 37° 54' 32'' K
Subağı mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖: Tell Sülmen [ Arapça "Sülmen höyük" ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Kürdülü oymagina mensuptur
■ Koord: 36° 51' 39'' D, 37° 52' 34'' K
Şenlik mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
Eski adı: Mahracan
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 36° 49' 37'' D, 37° 49' 12'' K
Teketaşı mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Ticar / Tüccar
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Kürdülü oymagina mensuptur
■ Koord: 36° 55' 4'' D, 37° 53' 12'' K
Tosunlu mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖: By. Şemik [ Kürtçe şêmik "eşik" ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Koord: 36° 54' 21'' D, 37° 58' 13'' K
Yarımca mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Yarımca
Kürt-Sünni (Şêxan) yerleşimi
■ Koord: 36° 50' 23'' D, 37° 59' 16'' K
Yaşar mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖: Koyunabad [ Türkçe koyunabad? ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Kürdülü oymagina mensuptur
■ Koord: 36° 52' 11'' D, 37° 56' 30'' K
Yazır mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖: Yazır [ Türkçe "aş." ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Koord: 36° 52' 46'' D, 37° 55' 45'' K
Yeşerti mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Kefrik [ Kürtçe/Süryanice "köycük" ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Torun oymagina mensuptur
■ Koord: 36° 51' 11'' D, 37° 50' 42'' K
Yolağzı mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Koord: 36° 53' 9'' D, 37° 51' 17'' K
Yurtbağı mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖: Merc Hamis [ Arapça merc xamîs "beşçayır" ]
Türkmen (Barak ) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Kürdülü oymagina mensuptur
■ Koord: 36° 51' 42'' D, 38° 0' 17'' K
Zöhrecik mahalle - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1917h 📖: Zührecik
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Koord: 36° 53' 26'' D, 37° 53' 28'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.