Bandırma'da 38 yerleşim bulundu.
sırala 
  Misakça mah - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1902hk 📖 Musatça
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Bu Köydeki Rumlar Yunanca'nın "Tsakonika" lehçesini konuşuyorlardı. Utku Oziz
  Şirinçavuş mah - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1928 📖 ÇirkinÇavuş
1795h 📖 Çavuşköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Beyköy mah - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Beyköy
  Bezirci mah - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Bezirci
  Çarıkköy mah - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Çarıkköy
  Orhaniye mah - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Orhaniye
  Edincik mah - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1902hk 📖 Edincik
1487a 📖 Aydıncık
■ 20. yy başında 700 hane Türk, 300 hane Ermeni, 23 hanede 150 kişi Rum nüfusu vardı. Ermeni cemaati Kilikya ve İran göçmeni idi. Eprigyan Ermeni mezarlığında Miladi 1300'lerden kalma mezar taşları bulunduğunu bildirir (Epr I.795). SN
  Çinge mah - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Çinge
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Gölyaka mah - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Simavlı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Mübâdele ile Dramanın Kurita (?) köyünden Pomaklar iskân edildi. Manav
  Çepni mah - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Çepni [ Tr "aş." ]
  Doğanpınar mah - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Çürüden
  Külefli mah - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Külefli [ Tr külaf "külah" ]
1902hk 📖 Kulaklı | Külaflı
  Çalışkanlar mah Bandırma - Bandırma - Balıkesir
1928 📖 Memun
1902hk 📖 Me'emun
  Bereketli mah - Bandırma - Balıkesir
1928 📖 Bereketli
Pomak yerleşimi
  Bandırma ilçe - Bandırma - Balıkesir
1795h 📖 Panormo [ Yun Pánormos "korunaklı liman" ]
1665 📖 Pandırma / Bandırma
■ Antik Kyzikos kentinin doğusundaki körfezin adı muhtemelen daha geç dönemde kurulan limana verilmiştir. Sicilya'daki Palermo kenti (Yunanca Pánormos) ile aynı adı taşır. SN
  Kayacık mah Bandırma - Bandırma - Balıkesir
1890hk 📖 Kayacık
  YeniSığırcı mah - Bandırma - Balıkesir
1928 📖 Sığırcı Mecidiye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Doğruca mah - Bandırma - Balıkesir
1928 📖 Deblegi
  Ömerli mah - Bandırma - Balıkesir
1890hk 📖 Ömerköy
  Hisartepe mv - Bandırma - Balıkesir
Y-454 📖 Daskyleíon [ AnaD ]
■ MÖ 6.-5. yy'da Anadolu'nun önemli kentlerinden biri ve Pers valilik makamı olan Daskyleion şehrinden geriye az iz kalmıştır. SN
  Dutliman mah - Bandırma - Balıkesir
1795h 📖 Skamnies [ Yun sykaminiés "dutlar" ]
1567 📖 Dud-iliman
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1905'te 720 Rum nüfusu ve Ayios Georgios kilisesi vardı. SN
  Kuşcenneti mah - Bandırma (Aksakal bucağı) - Balıkesir
1928 📖 Eski Sığırcı
1890hk 📖 Sığırcık
■ 1959'da açılan Kuş Cenneti Milli Parkının adı verilmiştir. SN
  Ergili mah - Bandırma (Aksakal bucağı) - Balıkesir
1902hk 📖 Ergili
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Köyde Manav azınlık da bulunmakta. metonio
  Akçapınar mah - Bandırma - Balıkesir
1604 📖 Akçapınar
■ 17. yy başında Rum yerleşimi. 1603-1604'de Yeniçeri ocağına devşirme gönderilmiş. Muhtar Hüseyin Kocabıyık köyün ağırlıklı olarak Manav olduğunu ayrıca Rumeli Muhacirleri ve Çerkezlerin de olduğunu belirtiyor. Utku Oziz
  Eskiziraatlı mah - Bandırma - Balıkesir
1928 📖 Eski Ziraatlı
  Yeniziraatli mah - Bandırma - Balıkesir
1928 📖 Yeni Ziraatli
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Erikli mah - Bandırma - Balıkesir
1902hk 📖 Erekli
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Yeşilçomlu mah - Bandırma (Aksakal bucağı) - Balıkesir
1946 📖 Çomlu
1928 📖 Çonğlu
1902hk 📖 Şomna
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle adı Yeşilçomlu olarak değiştirildi. SN
  Karaçallık mah - Bandırma (Aksakal bucağı) - Balıkesir
1911h 📖 Karaçallık
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Çerkes yerleşimi. "Güney Marmara Çerkes Sürgünü" nde sürülen 14 köyden bir tanesidir.(13 Haziran 1923) Perit Taymaz
  Aksakal mah - Bandırma (Aksakal bucağı) - Balıkesir
1902hk 📖 Aksakal
  Doğa mah - Bandırma (Aksakal bucağı) - Balıkesir
1902hk 📖 Doğa
■ 1935'ten sonra üretilmiş bir sözcük olan olan 'doğa' (`tabiat`) burada sözkonusu olamaz. SN
  Kirazlı mah - Bandırma (Aksakal bucağı) - Balıkesir
1902hk 📖 Köseresul
  Yenice mah - Bandırma - Balıkesir
1795h 📖 Yeniköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Sahilyenice adıyla da bilinir. 20. yy başında nüfusu balıkçılıkla geçinen Rumlardı. SN
  Emre mah - Bandırma - Balıkesir
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Adige'lerin (Çerkeslerin) Şapsığ boyuna bağlı sülaleler yerleşiktir. Kuvay-i Seyyare komutanı Ethem Bey'in (Pşav Ethem ya da yaygın bilinen ismiyle Çerkez Ethem'in) doğduğu köydür. Perit Taymaz
  YeniYenice mah - Bandırma - Balıkesir
1902hk 📖 Yeniköy


Grafik harita göster     haritada ara : km