Balya'da 45 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yaylacık köy - Balya - Balıkesir
1906 Kiep: Yaylacık
  Bengiler köy - Balya - Balıkesir
1906 Kiep: Bengiler
  Habibler köy - Balya - Balıkesir
1906 Kiep: Habibler
  Dereköy köy - Balya - Balıkesir
1906 Kiep: Deliler
  Doğanlar köy - Balya - Balıkesir
1906 Kiep: Doğanlar
  Akbaş köy - Balya - Balıkesir
1906 Kiep: Akbaş
  Müstecap köy - Balya - Balıkesir
1906 Kiep: Müstaceb
  Çalova köy - Balya - Balıkesir
1906 Kiep: Çal Oba
  Kocabük köy - Balya - Balıkesir
1906 Kiep: Kocabük
  Çakallar köy - Balya - Balıkesir
1906 Kiep: Çakallar
  Değirmendere köy - Balya (Danişment bucağı) - Balıkesir
1922: Gâvurköy
1906 Kiep: Linyit-maden
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yazlık köy - Balya - Balıkesir
1928 K: Hort [ Yun xortos "ot, çayır" ]
  Balya ilçe - Balya - Balıkesir
1837: Balya [ Yun Pálaia "eski" ]
1906 Kiep: BalyaMaden
■ Yunanca sözcük bir tamlamanın ilk unsuru olabilir. Bir Anadolu dilinden Yunancaya uyarlanmış sayılması için bir neden yoktur. SN
■ © 14.10.1837 Saruhan sancağında çadırlarda oturan Cabbarlı aşiretinden bazı kimseler Biga sancağının Balya kazasında bulunan Arablı aşiretinden Hacı Pehlivan oğlu Halil ile zevcesini katl ve altı hanenin emval ve eşyalarını gasp eylediklerinden... deyar heyran
  Kadıköy köy - Balya - Balıkesir
1906 Kiep: Kadıköy
  Patlak köy - Balya - Balıkesir
1906 Kiep: Batak
  Semiz köy - Balya - Balıkesir
1906 Kiep: Semiz
  Ören köy - Balya (Danişment bucağı) - Balıkesir
1946 MYK: Danişmentören
■ 13.01.1956 tarihli ararnameyle adı değiştirildi. SN
  Yenikavak köy - Balya (Ilıca bucağı) - Balıkesir
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Hisaralan köy - Balya (Şamlı bucağı) - Balıkesir
1838: Hisaralanı
■ © 28.08.1838 Balya Maden-i Hümayunu kazası dahilinde Hisaralanı denilen mahalde iskan olunan Haremeyn-i Şerifeyn yörükanından Sultan Cemaati Aşireti'nden Hacı İbrahim'in yaptırdığı camiin... deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km