Balya'da 45 yerleşim bulundu.
sırala 
  Farsak mah - Balya - Balıkesir
Eski adı: -
■ Köy halkının soyu Oğuz Türkmen Oymakları'ndan Varsak/Farsak Oymağı'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Kaşıkçı mah - Balya - Balıkesir
1902hk: Kaşıkçılar
■ Köy halkı Karakeçili Aşireti'ne mensup olan Yörükler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Kayı Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Akbaş mah - Balya - Balıkesir
1604: Akbaş
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 1603-04 tarihli devşirme kayıtlarında Hıristiyan köyü olarak anılır. SN
■ 17. yy başında Rum yerleşimi. 1603-1604'de Yeniçeri ocağına devşirme gönderilmiş. Utku Oziz
  Göktepe mah - Balya - Balıkesir
yerleşimi
  Kocabük mah - Balya - Balıkesir
1902hk: Kocabük
■ Köy halkı Tahtacı denilen Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Çepni Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Değirmendere mah - Balya (Danişment bucağı) - Balıkesir
Y1922: Gâvurköy
1902hk: Linyit Maden
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Köy halkı Tahtacı denilen Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Çepni Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Yazlık mah - Balya - Balıkesir
1928 y: Hort [ Yun xortos "yeşillik, sebzelik" ]
  Balya ilçe - Balya - Balıkesir
1902hk y: Balya Madeni
Y17: Palaía [ Yun "eski?" ]
1530t: Balya (idari bölge)
■ Strabon (yeri bilinmeyen) Andeira ile bu yer arasında 26 km uzunluğunda yer altı mağarası olduğunu belirtir. SN
■ © 14.10.1837 Saruhan sancağında çadırlarda oturan Cabbarlı aşiretinden bazı kimseler Biga sancağının Balya kazasında bulunan Arablı aşiretinden Hacı Pehlivan oğlu Halil ile zevcesini katl ve altı hanenin emval ve eşyalarını gasp eylediklerinden... deyar heyran
  Kayapınar mah - Balya (Danişment bucağı) - Balıkesir
1911h: Kayapınar
■ Köy halkı Yörükler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Narlı mah - Balya - Balıkesir
■ Köy halkı Balıkesir'in yerlisi olan Manav Türkmenler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Orhanlar mah - Balya (Danişment bucağı) - Balıkesir
1911h: Orhanlar
■ Köyün kurucuları Manav Türkmenler'idir. Günümüzde köy halkı ekseriyetle Manav Türkmenler'inden oluşmakla birlikte Balkanlar'dan gelen Muhacir Türkler ile göçebe Yörükler'de bulunmaktadır. Berk Ulusoy
  Semiz mah - Balya - Balıkesir
1902hk: Semiz
■ Köy halkı Karakeçili Aşireti'ne mensup olan Yörükler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Kayı Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Danişment mah - Balya (Danişment bucağı) - Balıkesir
1911h: Danişmend
■ Köy halkı Balıkesir'in yerlisi olan Oğuz Türkmenler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Ören mah - Balya (Danişment bucağı) - Balıkesir
■ 13.01.1956 tarihli ararnameyle adı değiştirildi. SN
  Kayalar mah - Balya (Ilıca bucağı) - Balıkesir
1928: Kayalar
■ Köy halkı Balıkesir'in yerlisi olan Manav Türkmenler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Karlık mah - Balya (Ilıca bucağı) - Balıkesir
1928: Karlık
■ Köy halkı Yörük Türkmenler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Karacahisar mah - Balya (Ilıca bucağı) - Balıkesir
1928: Karacahisar
■ Köy halkı Yörükler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Söbücealan mah - Balya (Ilıca bucağı) - Balıkesir
1928: Söbücealan
■ Köy halkı Çerkesler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yenikavak mah - Balya (Ilıca bucağı) - Balıkesir
1928: Kavak
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Mahalle halkı Gürcüler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Hisaralan mah - Balya (Şamlı bucağı) - Balıkesir
1838z: Hisaralanı
■ © 28.08.1838 Balya Maden-i Hümayunu kazası dahilinde Hisaralanı denilen mahalde iskan olunan Haremeyn-i Şerifeyn yörükanından Sultan Cemaati Aşireti'nden Hacı İbrahim'in yaptırdığı camiin... deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km