Bala'da 50 yerleşim bulundu.
sırala 
  Beynam mah - Bala (Karaali bucağı) - Ankara
1796z 📖 Beynam
■ © 05.07.1796 Ankara'ya bağlı Bala kasabasının Beynam karyesinde Haydaroğlu Ali adlı şahsın yaptırdığı mescidin camiye tahviliyle Cuma ve bayram namazları kılmaya izin verilerek... deyar heyran
  Gülbağı mah - Bala - Ankara
1928 📖 Tıraş
  Ahmetçayırı mah - Bala (Karaali bucağı) - Ankara
1928 📖 Ahmetçayırı
  Akörençarşak mah - Bala - Ankara
1928 📖 Akviran Çabak
  Yöreli mah - Bala (Karaali bucağı) - Ankara
1928 📖 Yöreli
Türkmen yerleşimi
  YeniyapanÇarşak mah - Bala - Ankara
1928 📖 Yeniyapan Çarşak
  Koçyayla mah - Bala - Ankara
1928 📖 Ebilhas
Alevi (Abdal) yerleşimi
  Hanburun mah - Bala - Ankara
1901z 📖 Hanburnu
Türkmen (Tabanlı) yerleşimi
■ © Gömlek No:1051 Tabanlı kazasının Hanburnu Çiftliği karyesinde mukim ehl-i islamın temettuat defteri. © 29.05.1901 Bala kazasına tabi Tabanlı nahiyesinin Hanburnu karyesi ahalisinden Mirzaoğlu Ali ve Ömer beylerin, Mecidiye karyesindeki arazi-i haliyeye müdahele ederek muhacirin iskan edileceği gerekçesiyle gasp etmeleri... deyar heyran
  Derekışla mah - Bala - Ankara
K1997 📖 Xecaniya [ Kr xêçaniyan "aş." ]
1928 📖 Derekışla
Kürt (Sünni) (Etmana ) yerleşimi
■ © 04.03.1840 Cihanbeyli ve Şeyhbizinli ve Mikaili ve Geyikli[?] ve Etmanlı ve Türkanlı[Têrikan] ve Seyf[Sefkan] nam sekiz aşiretten Cihanbeyli aşireti beyi Halil Bey vasıtasıyla beher sene İstanbul'a gönderilmesi mutad olan yüzbin koyunun sevk ettirilmesine dair... deyar heyran
■ Etman- Atmalı – Atmani – Atmanki - Etmaneki - Atmaniki eş anlamlıdır. Manav
  Yeniköy mah - Bala - Ankara
1928 📖 Yeniköy
Alevi (Abdal) yerleşimi
  Abazlı mah - Bala - Ankara
1928 📖 Abazlı
Türkmen yerleşimi
■ Şereflikoçhisar bölgesinden gelen Türkmenler tarafından kurulmuştur. Bozulus
  Karahamzalı mah - Bala - Ankara
1928 📖 Karahamzalı
Türkmen (Bayat-ı Atik) yerleşimi
  Belçarşak mah - Bala - Ankara
1926h 📖 Belçarşak
  Tolköy mah - Bala (Karaali bucağı) - Ankara
1928 📖 Tolköy
  Avşar mah - Bala - Ankara
1928 📖 Afşar [ Tr "aş." ]
  Köseli mah - Bala (Karaali bucağı) - Ankara
1925h 📖 Köseli
  Yaylalıözü mah - Bala - Ankara
1928 📖 Yaylalıözü
Türkmen (Türkan/Terikan) yerleşimi
■ © 13.05.1801 Haymana kazasında Türkanlı [Têrikan] Aşireti'nden Dumanoğlu Mustafa ve Çubukabad kazasında Êtmanlı Aşireti'nden Osman'ın Amasya Kalesi'ne sürgün edilmeleri. © 03.09.1826 Eşkıyadan Sadi oğlu'nun, Tirkanlı [Têrikan] aşireti beyi ile ittifak ederek Aksaray'a taarruz hududunda iken yetişilerek mühhezim edildiği ve rüesadan Dumanoğlu Cafer Bey ile beş bölükbaşının serlerinin gönderildiği hakkında Karaman Valisi Ali Paşa'dan Sadaret'e ariza. © 06.03.1847 Cihanbeyli Aşireti'nden ahz olunmuş olan neferatdan bazı firar ile Rişvan Aşireti'ne dehalet eden kesanın himayet olunacakları Tirkânlı [Têrikan] Aşireti Müdürü Dumanoğlu Mustafa Bey tarafından ifade olunduğundan men edilmesi. deyar heyran
  Sofular mah - Bala - Ankara
1847z 📖 Sofiler
■ © 04.08.1847 Hace-i Ordu-yı Hümayun'dan tezkereleriyle ihraç olunan üç neferin para ve eşyalarını Tabanlı kazasının Sofular karyesi ahalisinden Yusuf ve Terkanlı [Têrikan] Aşireti'nden Dumanoğlu Ahmedbey adlı şahısla birlekte sirkat eylediğine dair yapılan tahkikat ve muhakeme... deyar heyran
  Kerişli mah - Bala (Karaali bucağı) - Ankara
1925h 📖 Kirişli
  Bala ilçe - Bala - Ankara
1891c 📖 Kartal
1891c 📖 Karaalı Balâ (başka yer)
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Bugün Gölbaşı ilçesinde olan Karaali Balâ `Yukarı Karaali` kasabasında 19. yy'da Balâ kazası kurulmuş, kaza merkezi daha sonra 19. yy sonunda Çerkes muhacirlerin iskan edildiği şimdiki yerine taşınmıştır. SN
■ Merkezde 6-7 hâne Çerkes iskân edilmiş, etrafta 15 tâne köy Kürd, 1 tâne Tatar, 29 tâne Türkmen, 2 tâne Abdal köyü bilinir. Manav
  Erdemli yayla - Bala - Ankara
K 📖 Yayla Kêsikê
■ Kesikköprü köyünün yaylasıdır. SN
  Çiğdemli mah - Bala - Ankara
1928 📖 Çiğdemli
Kürt (Sünni) (Hêcibî/Tîrk) yerleşimi
■ Kürt Etmani ,Etmanikan aşireti. Dr Mikaîlî
  Aşıkoğlu mah - Bala - Ankara
1928 📖 Aşıkoğlu
1820~ : Dağ Karadalak
Türkmen (Danişmendli) yerleşimi
■ Halkının 1690 yılında Erzurum havalisinden göçtüğü, uzun süre Aydın ve Teke illerinde konar göçer yaşam sürdükten sonra buraya iskan edildiği anlatılır. SN
  Ergin mah - Bala - Ankara
K 📖 Gazerxan
Kürt (Sünni) (Têrki) yerleşimi
  Çatalören mah - Bala - Ankara
1928 📖 Çatalviran
Türkmen (Danişmendli) yerleşimi
  Aydoğan mah - Bala - Ankara
1928 📖 Aydoğan
Kürt (Sünni) (Têrki) yerleşimi
  YeniyapanŞeyhli mah - Bala - Ankara
1928 📖 Yeniyapan Şeyxlı
Türkmen (Şeyhli) yerleşimi
  Bahçekaradalak mah - Bala - Ankara
1928 📖 Akviran Karadalak
Türkmen (Danişmendli) yerleşimi
  Suyugüzel mah - Bala - Ankara
1926h 📖 Suyugüzel
Türkmen yerleşimi
  Sırapınar mah - Bala - Ankara
1928 📖 Sırapınar
  Üçem mah - Bala - Ankara
1928 📖 Üçem
Türkmen (Danişmendli) yerleşimi
  Davdanlı mah - Bala - Ankara
K1997 📖 Davdanan [ Kr "aş." ]
1928 📖 Davdanlı
Kürt (Sünni) (Davdana) yerleşimi
  Büyükboyalık mah - Bala - Ankara
1928 📖 B. Boyalık
Türkmen yerleşimi
  Küçükboyalık mah - Bala - Ankara
1928 📖 K. Boyalık
Türkmen yerleşimi
  Küçükbayat mah - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
1928 📖 Bayad [ Tr "aş." ]
Türkmen (Tabanlı) yerleşimi
  Çatalçeşme mah - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
1928 📖 Çatalçeşme
Türkmen yerleşimi
  Bağyaka mah - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
1928 📖 Şehriyan
Türkmen (Tabanlı) yerleşimi
  Eğribasan mah - Bala - Ankara
1926h 📖 Eğribasan | Bokludere
Y334 📖 Ariassós / Aliassós? [ AnaD Aliaşşa ]
Kürt (Sünni) (Hêcibî ) yerleşimi
■ 334 tarihli Itinerarium Burdigalense'nin Ankara-Aksaray yolunda dördüncü menzil olarak belirttiği Ariassós olmalıdır. Ariassós adı Türkçede Eyresun/Eyresan biçimini verir. SN
■ © 11.05.1951 Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinin Tatarhüyük ve Eğribasan köylerinin Bala ilçesi Merkez bucağına bağlanması. deyar heyran
  Keklicek mah - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
1928 📖 Keklicek
Türkmen (Tabanlı) yerleşimi
  Yukarıhacıbekir mah - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
K1997 📖 Axlera Jor
1926h 📖 Hacıbekir yk.
Kürt (Sünni) (Hêcibî ) yerleşimi
■ © 28.04.1802 Karaman eyaleti dahilinde Koçhisar nahiyesinin Paşadağı civarında bulunan Rişvan ve Hecyanlı Kürd aşiretlerinin yüz elli binden fazla koyun ve keçileri bulunduğu haber alındığından hepsinin sayılarak yapağı resmi alınması. deyar heyran
  Aşağıhacıbekir mah - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
K1997 📖 Axlera Jêr [ Kr "aşağı Ağlar (?)" ]
1928 📖 Hacıbekir
Kürt (Sünni) (Hêcibî ) yerleşimi
  Sarıhöyük mah - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
1926h 📖 Şedithöyük
Y565 Y610 📖 📖 Áspona [ AnaD ]
Türkmen (Tabanlı) yerleşimi
  Tatarhöyük mah - Bala - Ankara
1926h 📖 Tatar Şedithöyük
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 11.05.1951 Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinin Tatarhüyük ve Eğribasan köylerinin Bala ilçesi Merkez bucağına bağlanması. deyar heyran
  Kesikköprü mah - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
1928 📖 Kesikköprü
Y961 📖 Saniana [ AnaD ]
■ Kızılırmak üzerinde iki Kesikköprü vardır. Diğeri Kırşehir merkezdedir. SN
  Küçükcamili mah - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
1928 📖 K. Cami
Kürt (Sünni) (Sawikî ) yerleşimi
■ © 27.08.1922 Eşkiyaya yiyecek yardımında bulunmaktan dolayı 5 yıl kürek cezasınamahkum olan Bala'nın Cami-i Sağir köyünden Battal'ın geri kalan cezasının affı. deyar heyran
  Büyükcamili mah - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
1928 📖 B. Cami
Kürt (Sünni) (Sawikî) yerleşimi
  Bektaşlı mah - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
K1997 📖 Rostika
1928 📖 Bektaşlı
Kürt (Sünni) (Hêcibî ) yerleşimi
  Küçükbıyık mah - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
K1997 📖 Gundê Hecitehîr [ Kr "Hacı Tahir köyü" ]
1928 📖 K. Bıyık
  Tepeköy mah - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
K 📖 Kulika [ Kr "aş." ]
1925h 📖 Aşağı Kürthöyük
  Büyükbıyık mah - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
K1997 📖 Emera [ Kr omeran "Ömerler" ]
1928 📖 B. Bıyık
Kürt (Sünni) (Hêcibî ) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km