Bala'da 50 yerleşim bulundu.
sırala 
  Beynam mah - Bala (Karaali bucağı) - Ankara
1796d: Beynam
■ © 05.07.1796 Ankara'ya bağlı Bala kasabasının Beynam karyesinde Haydaroğlu Ali adlı şahsın yaptırdığı mescidin camiye tahviliyle Cuma ve bayram namazları kılmaya izin verilerek... deyar heyran
■ Köy Türkmenler tarafından kurulmuştur. Köy halkının soyu Karamanoğulları'na dayanmaktadır. Osmanlı Devri'nde Karaman'dan alınarak Bala yöresine iskan edilmişlerdir. Köy halkı günümüzde Türkmenler'den oluşmaktadır. Ankara'nın büyükşehir statüsüne geçmesiyle köy de mahalle statüsüne geçmiştir. Berk Ulusoy
  Gülbağı mah - Bala - Ankara
1928k: Tıraş
■ Köy halkı Bozulus Türkmenlerin'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Ahmetçayırı mah - Bala (Karaali bucağı) - Ankara
Türkmen (Tabanlı) yerleşimi
■ Köyün 1690 yılında Erzurum Horasan bölgesinden geldiği bilinmektedir. Türk
■ Köy halkı Türkmen değil, Kırım Tatarıdır. Düzeltilmeli. metonio
  Yöreli mah - Bala (Karaali bucağı) - Ankara
1928k: Yöreli
■ Köy halkı Bozulus Türkmenlerin'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  YeniyapanÇarşak mah - Bala - Ankara
■ Köy halkı Bozulus Türkmenlerin'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Koçyayla mah - Bala - Ankara
1928k: Ebilhas
  Hanburun mah - Bala - Ankara
1928k: Hanburnu
Kürd yerleşimi
■ © Gömlek No:1051 Tabanlı kazasının Hanburnu Çiftliği karyesinde mukim ehl-i islamın temettuat defteri. © 29.05.1901 Bala kazasına tabi Tabanlı nahiyesinin Hanburnu karyesi ahalisinden Mirzaoğlu Ali ve Ömer beylerin, Mecidiye karyesindeki arazi-i haliyeye müdahele ederek muhacirin iskan edileceği gerekçesiyle gasp etmeleri... deyar heyran
■ Köy 17. yüzyılda Bozulus Türkmenler'i tarafından kurulmuştur. Köy halkı günümüzde Bozulus Türkmenlerin'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Köy de daha önce hiç Kürd nüfus bulunmamıştır. Kaynak: Anadolu'da Türkmen Aşiretleri-Bozulus Türkmenleri 1540-1640 kitabıdır. Berk Ulusoy
  Derekışla mah - Bala - Ankara
Kr: Xecaniya [ Kürd xêçaniyan "aş." ]
1928k: Derekışla
Kürd (Etmana ) yerleşimi
■ © 04.03.1840 Cihanbeyli ve Şeyhbizinli ve Mikaili ve Geyikli[?] ve Etmanlı ve Türkanlı[Têrikan] ve Seyf[Sefkan] nam sekiz aşiretten Cihanbeyli aşireti beyi Halil Bey vasıtasıyla beher sene İstanbul'a gönderilmesi mutad olan yüzbin koyunun sevk ettirilmesine dair... deyar heyran
■ Etman- Atmalı – Atmani – Atmanki - Etmaneki - Atmaniki eş anlamlıdır. Manav
  Yeniköy mah - Bala - Ankara
1928k: Yeniköy
Kürd yerleşimi
  Abazlı mah - Bala - Ankara
1928k: Abazlı
yerleşimi
■ Köy halkı Toroslar'dan gelen Yörük Türkmenler'i tarafından kurulmuştur. Köy halkı günümüzde Yörük Türkmenler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Karahamzalı mah - Bala - Ankara
1928k: Karahamzalı
■ Köy halkı Bozulus Türkmenlerin'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Belçarşak mah - Bala - Ankara
1910ht: Belçarşak
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Tolköy mah - Bala (Karaali bucağı) - Ankara
1928k: Tolköy
■ Köy halkı Bozulus Türkmenlerin'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Avşar mah - Bala - Ankara
1928k: Afşar
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının kökeni 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Yaylalıözü mah - Bala - Ankara
1928k: Yaylalıözü
Kürd (Terîki) yerleşimi
■ © 13.05.1801 Haymana kazasında Türkanlı [Têrikan] Aşireti'nden Dumanoğlu Mustafa ve Çubukabad kazasında Êtmanlı Aşireti'nden Osman'ın Amasya Kalesi'ne sürgün edilmeleri. © 03.09.1826 Eşkıyadan Sadi oğlu'nun, Tirkanlı [Têrikan] aşireti beyi ile ittifak ederek Aksaray'a taarruz hududunda iken yetişilerek mühhezim edildiği ve rüesadan Dumanoğlu Cafer Bey ile beş bölükbaşının serlerinin gönderildiği hakkında Karaman Valisi Ali Paşa'dan Sadaret'e ariza. © 06.03.1847 Cihanbeyli Aşireti'nden ahz olunmuş olan neferatdan bazı firar ile Rişvan Aşireti'ne dehalet eden kesanın himayet olunacakları Tirkânlı [Têrikan] Aşireti Müdürü Dumanoğlu Mustafa Bey tarafından ifade olunduğundan men edilmesi. deyar heyran
■ Köy 17. yüzyılda Bozulus Türkmenler'i tarafından kurulmuştur. Köy halkı günümüzde Bozulus Türkmenlerin'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Köy de daha önce hiç Kürd nüfus bulunmamıştır. Kaynak: Anadolu'da Türkmen Aşiretleri-Bozulus Türkmenleri 1540-1640 kitabıdır. Berk Ulusoy
  Sofular mah - Bala - Ankara
1847d: Sofiler
■ © 04.08.1847 Hace-i Ordu-yı Hümayun'dan tezkereleriyle ihraç olunan üç neferin para ve eşyalarını Tabanlı kazasının Sofular karyesi ahalisinden Yusuf ve Terkanlı [Têrikan] Aşireti'nden Dumanoğlu Ahmedbey adlı şahısla birlekte sirkat eylediğine dair yapılan tahkikat ve muhakeme... deyar heyran
  Kerişli mah - Bala (Karaali bucağı) - Ankara
1928k: Kerişli
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Bala ilçe - Bala - Ankara
1895: Balâhisar (başka yer) [ Tr "yukarıhisar" ]
■ İlçeye adını veren Balâ Hisarı bugünkü Karaali kasabasıdır. Şimdiki ilçe merkezi 19. yy sonunda Çerkes muhacirlerce iskân edildi. SN
■ Merkezde 6-7 hâne Çerkes iskân edilmiş, etrafta 15 tâne köy Kürd, 1 tâne Tatar, 29 tâne Türkmen, 2 tâne Abdal köyü bilinir. Manav
■ Balâ ilçesi 16. yüzyılda Bozulus Türkmenleri'nin beyi İmirzalıoğlu Şeyh Ali Mirza tarafından kurulmuştur. Bozulus Türkmenleri köken itibariyle Bayındır Boyu'na dayanmakta ve Akkoyunlu İmparatorluğu'nu kuran Türkmenler olarak bilinmektedirler. 19. yüzyılda ilçeye Kafkasya'dan Çerkesler, Kırım'dan Tatarlar ve Hemedan Dağları'ndan ise Kurmanç Kürdler'i göç etmişlerdir. Berk Ulusoy
  Erdemli yayla - Bala - Ankara
Kürd (Kulikî / Sawikî ) yerleşimi
■ Kesikköprü köyünün yaylasıdır. SN
  Çiğdemli mah - Bala - Ankara
1928k: Çiğdemli
Kürd (Hêcibî/Tîrk) yerleşimi
  Aşıkoğlu mah - Bala - Ankara
■ Köy halkı Bozulus Türkmenlerin'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Ergin mah - Bala - Ankara
Kr: Gazerxan
Kürd (Têrki) yerleşimi
  Çatalören mah - Bala - Ankara
1928k: Çatalviran
■ Köy halkı Bozulus Türkmenlerin'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Aydoğan mah - Bala - Ankara
1928k: Aydoğan
Kürd (Têrki) yerleşimi
  YeniyapanŞeyhli mah - Bala - Ankara
■ Köy halkı Bozulus Türkmenlerin'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Bahçekaradalak mah - Bala - Ankara
■ Köy halkı Bozulus Türkmenlerin'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Suyugüzel mah - Bala - Ankara
1910ht: Suyugüzel
Kürd yerleşimi
■ Köy 17. yüzyılda Bozulus Türkmenler'i tarafından kurulmuştur. Köy halkı günümüzde Bozulus Türkmenlerin'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Köy de daha önce hiç Kürd nüfus bulunmamıştır. Kaynak: Anadolu'da Türkmen Aşiretleri-Bozulus Türkmenleri 1540-1640 kitabıdır. Berk Ulusoy
  Sırapınar mah - Bala - Ankara
1928k: Sırapınar
■ Köy halkı Bozulus Türkmenlerin'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Üçem mah - Bala - Ankara
1928k: Üçem
■ Köy 17. yüzyılda Bozulus Türkmenler'i tarafından kurulmuştur. Köy halkı günümüzde Bozulus Türkmenlerin'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Ankara'nın büyükşehir statüsüne ulaşması ile köy de mahalle statüsüne geçmiştir. Berk Ulusoy
  Davdanlı mah - Bala - Ankara
Kr: Davdanan [ Kürd "aş." ]
1928k: Davdanlı
Kürd (Davdana) yerleşimi
  Büyükboyalık mah - Bala - Ankara
1928k: B. Boyalık
■ Köy halkı Bozulus Türkmenlerin'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Küçükboyalık mah - Bala - Ankara
1928k: K. Boyalık
■ Köy halkı Bozulus Türkmenlerin'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Küçükbayat mah - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
1928k: Bayad [ Tr "aş." ]
■ Köy halkı Bozulus Türkmenlerin'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Çatalçeşme mah - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
1928k: Çatalçeşme
■ Köy halkı Bozulus Türkmenlerin'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Bağyaka mah - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
1928k: Şehriyan
■ Köy halkı Bozulus Türkmenlerin'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Eğribasan mah - Bala - Ankara
Y334: Ariassós? [ Luw ]
Kürd (Hêcibî ) yerleşimi
■ 334 tarihli Itinerarium Burdigalense'nin Ankara-Aksaray yolunda dördüncü menzil olarak belirttiği Ariassós olmalıdır. Ariassós adı Türkçede Eyresun/Eyresan biçimini verir. SN
■ © 11.05.1951 Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinin Tatarhüyük ve Eğribasan köylerinin Bala ilçesi Merkez bucağına bağlanması. deyar heyran
  Keklicek mah - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
1928k: Keklicek
■ Köy halkı Bozulus Türkmenlerin'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Yukarıhacıbekir mah - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
Kr: AxleraJor
1910ht: Hacıbekir yk.
Kürd (Hêcibî ) yerleşimi
■ © 28.04.1802 Karaman eyaleti dahilinde Koçhisar nahiyesinin Paşadağı civarında bulunan Rişvan ve Hecyanlı Kürd aşiretlerinin yüz elli binden fazla koyun ve keçileri bulunduğu haber alındığından hepsinin sayılarak yapağı resmi alınması. deyar heyran
  Sarıhöyük mah - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
1910ht: Şedithöyük
Y565: Áspona
■ Köy halkı Bozulus Türkmenlerin'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Tatarhöyük mah - Bala - Ankara
Kürd yerleşimi
■ 11.05.1951 Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinin Tatarhüyük ve Eğribasan köylerinin Bala ilçesi Merkez bucağına bağlanması. deyar heyran
  Küçükcamili mah - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
1928k: K. Cami
Kürd (Sawikî ) yerleşimi
■ © 27.08.1922 Eşkiyaya yiyecek yardımında bulunmaktan dolayı 5 yıl kürek cezasınamahkum olan Bala'nın Cami-i Sağir köyünden Battal'ın geri kalan cezasının affı. deyar heyran
  Küçükbıyık mah - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
Kr: GundêHectehîr [ Kürd "Hacı Tahir köyü" ]
1928k: K. Bıyık
Kürd (Hêcibî / Kîkan) yerleşimi
  Tepeköy mah - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
Kr: Kulika [ Kürd "aş." ]
Kürd (Kulikî /Sawikî ) yerleşimi
  Büyükbıyık mah - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
Kr: Emera [ Kürd omeran "Ömerler" ]
1928k: B. Bıyık
Kürd (Hêcibî ) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km