haritada ara :   km  
Bala'da 56 yerleşim bulundu.
sırala 
Beynam mahalle - Bala (Karaali bucağı) - Ankara
1796z 📖 : Beynam
Kürt-Sünni (Rişvan-Binam) yerleşimi
■ © 05.07.1796 Ankara'ya bağlı Bala kasabasının Beynam karyesinde Haydaroğlu Ali adlı şahsın yaptırdığı mescidin camiye tahviliyle Cuma ve bayram namazları kılmaya izin verilerek... deyar heyran
■ Koord: 39° 41' 20'' D, 32° 53' 49'' K
Gülbağı mahalle - Bala - Ankara
1928 📖 : Tıraş
■ Koord: 39° 20' 38'' D, 32° 55' 30'' K
Ahmetçayırı mahalle - Bala (Karaali bucağı) - Ankara
1928 📖 : Ahmetçayırı
■ Koord: 39° 28' 52'' D, 32° 55' 38'' K
Yöreli mahalle - Bala (Karaali bucağı) - Ankara
1928 📖 : Yöreli
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 39° 31' 10'' D, 32° 57' 19'' K
YeniyapanÇarşak mahalle - Bala - Ankara
1928 📖 : Yeniyapan Çarşak
■ Koord: 39° 23' 29'' D, 32° 58' 5'' K
Koçyayla mahalle - Bala - Ankara
1928 📖 : Ebilhas
Alevi (Abdal) yerleşimi
■ Türkmen/Abdal köyüdür. Keskin'in Hacıaliobası ve Denek (Uzunlar) köylerinden gelmişlerdir. Bozulus
■ Koord: 39° 27' 39'' D, 32° 59' 9'' K
Hanburun mahalle - Bala - Ankara
1901z 📖 : Hanburnu
Türkmen (Tabanlı) yerleşimi
■ © Gömlek No:1051 Tabanlı kazasının Hanburnu Çiftliği karyesinde mukim ehl-i islamın temettuat defteri. © 29.05.1901 Bala kazasına tabi Tabanlı nahiyesinin Hanburnu karyesi ahalisinden Mirzaoğlu Ali ve Ömer beylerin, Mecidiye karyesindeki arazi-i haliyeye müdahele ederek muhacirin iskan edileceği gerekçesiyle gasp etmeleri... deyar heyran
■ Koord: 39° 22' 21'' D, 33° 0' 50'' K
Derekışla mahalle - Bala - Ankara
K1997 📖 : Xecaniya [ Kürtçe xêçaniyan "aş." ]
1928 📖 : Derekışla
Kürt-Sünni (Atman) yerleşimi
■ © 04.03.1840 Cihanbeyli ve Şeyhbizinli ve Mikaili ve Geyikli[?] ve Etmanlı ve Türkanlı[Têrikan] ve Seyf[Sefkan] nam sekiz aşiretten Cihanbeyli aşireti beyi Halil Bey vasıtasıyla beher sene İstanbul'a gönderilmesi mutad olan yüzbin koyunun sevk ettirilmesine dair... deyar heyran
■ Etman- Atmalı – Atmani – Atmanki - Etmaneki - Atmaniki eş anlamlıdır. Manav
■ Koord: 39° 19' 48'' D, 33° 0' 55'' K
Yeniköy mahalle - Bala - Ankara
1928 📖 : Yeniköy
Alevi (Abdal) yerleşimi
■ Türkmen/Abdal mahallesidir. Keskin'in hacıaliobası ve denek(uzunlar) köylerinden gelmişlerdir. Bozulus
■ Koord: 39° 29' 17'' D, 33° 0' 57'' K
Abazlı mahalle - Bala - Ankara
1928 📖 : Abazlı
Türkmen yerleşimi
■ Şereflikoçhisar bölgesinden gelen Türkmenler tarafından kurulmuştur. Bozulus
■ Koord: 39° 32' 49'' D, 33° 1' 23'' K
Karahamzalı mahalle - Bala - Ankara
1928 📖 : Karahamzalı
Türkmen (Bayat-ı Atik) yerleşimi
■ Köy halkı Bozulus Türkmenlerinin Bayat-ı Atik cemaatindendir. 1800'lü Yılların başında Balâ'nın KüçükBayat köyünden bölünerek şimdiki yerlerine yerleşmişlerdir. Bozulus
■ Koord: 39° 13' 26'' D, 33° 1' 58'' K
Belçarşak mahalle - Bala - Ankara
1926h 📖 : Belçarşak
■ Koord: 39° 19' 40'' D, 33° 2' 59'' K
Tolköy mahalle - Bala (Karaali bucağı) - Ankara
1928 📖 : Tolköy
■ Köy halkından bir kaç aile bozulus türkmenlerinden olup geri kalan ailelerin tamamı farklı yerlerden gelerek yerleşik duruma geçmiştir. Yörede toplama köy olarak bilinir. Bozulus
■ Koord: 39° 38' 16'' D, 33° 3' 11'' K
Uğrusarı mahalle - Bala - Ankara
■ Koord: 39° 17' 17'' D, 33° 3' 39'' K
Avşar mahalle - Bala - Ankara
1928 📖 : Afşar [ Türkçe "aş." ]
■ Koord: 39° 27' 3'' D, 33° 3' 52'' K
Köseli mahalle - Bala (Karaali bucağı) - Ankara
1925h 📖 : Köseli
■ Koord: 39° 39' 51'' D, 33° 4' 44'' K
Yaylalıözü mahalle - Bala - Ankara
1928 📖 : Yaylalıözü
Kürt-Sünni (Têrikî) yerleşimi
■ © 13.05.1801 Haymana kazasında Türkanlı [Têrikan] Aşireti'nden Dumanoğlu Mustafa ve Çubukabad kazasında Êtmanlı Aşireti'nden Osman'ın Amasya Kalesi'ne sürgün edilmeleri. © 03.09.1826 Eşkıyadan Sadi oğlu'nun, Tirkanlı [Têrikan] aşireti beyi ile ittifak ederek Aksaray'a taarruz hududunda iken yetişilerek mühhezim edildiği ve rüesadan Dumanoğlu Cafer Bey ile beş bölükbaşının serlerinin gönderildiği hakkında Karaman Valisi Ali Paşa'dan Sadaret'e ariza. © 06.03.1847 Cihanbeyli Aşireti'nden ahz olunmuş olan neferatdan bazı firar ile Rişvan Aşireti'ne dehalet eden kesanın himayet olunacakları Tirkânlı [Têrikan] Aşireti Müdürü Dumanoğlu Mustafa Bey tarafından ifade olunduğundan men edilmesi. deyar heyran
■ Koord: 39° 21' 0'' D, 33° 5' 26'' K
Sofular mahalle - Bala - Ankara
1847z 📖 : Sofiler
■ © 04.08.1847 Hace-i Ordu-yı Hümayun'dan tezkereleriyle ihraç olunan üç neferin para ve eşyalarını Tabanlı kazasının Sofular karyesi ahalisinden Yusuf ve Terkanlı [Têrikan] Aşireti'nden Dumanoğlu Ahmedbey adlı şahısla birlekte sirkat eylediğine dair yapılan tahkikat ve muhakeme... deyar heyran
■ Koord: 39° 18' 4'' D, 33° 5' 39'' K
Kerişli mahalle - Bala (Karaali bucağı) - Ankara
1925h 📖 : Kirişli
■ Koord: 39° 41' 25'' D, 33° 6' 38'' K
Bala ilçe - Bala - Ankara
1891c 📖 : Kartal
1891c 📖 : Karaalı Balâ (başka yer)
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Bugün Gölbaşı ilçesinde olan Karaali Balâ `Yukarı Karaali` kasabasında 19. yy’da Balâ kazası kurulmuş, kaza merkezi daha sonra 19. yy sonunda Çerkes muhacirlerin iskan edildiği şimdiki yerine taşınmıştır. SN
■ Merkezde 6-7 hâne Çerkes iskân edilmiş, etrafta 15 tâne köy Kürd, 1 tâne Tatar, 29 tâne Türkmen, 2 tâne Abdal köyü bilinir. Manav
■ Balâ ilçe merkesi ile 21 köy halkı Bozulus Türkmenleri'dir. Oğuzların Bayındır boyundan oldukları rivayet edilir. Bozulus Türkmenlerinin en büyük boylarından biri olan Tabanlı boy beyliğine mensupturlar. İlçenin 2020 Yılı Belediye tüzüğünde 21 Bozulus Türkmeni köyü, 2 Türkmen Abdal köyü, 8 Türk köyü, 1 Kazan tatar türkü köyü, 15 Kürt köyü olmak üzere toplam 47 Köyü (mahallesi) bulunmaktadır. Bozulus
■ Koord: 39° 33' 14'' D, 33° 7' 22'' K
ErginYaylası mahalle - Bala - Ankara
■ Koord: 39° 37' 28'' D, 33° 7' 44'' K
Çiğdemli mahalle - Bala - Ankara
1928 📖 : Çiğdemli
Kürt-Sünni (Hêcibî/Tîrk) yerleşimi
■ Kürt Etmani ,Etmanikan aşireti. Dr Mikaîlî
■ Koord: 39° 29' 20'' D, 33° 8' 15'' K
Aşıkoğlu mahalle - Bala - Ankara
1928 📖 : Aşıkoğlu
1820~ : Dağ Karadalak
Türkmen (Danişmendli) yerleşimi
■ Halkının 1690 yılında Erzurum havalisinden göçtüğü, uzun süre Aydın ve Teke illerinde konar göçer yaşam sürdükten sonra buraya iskan edildiği anlatılır. SN
■ Köy Halkı Bozulus Türkmenleri'nin Danişmendli cemaatindendir. 1690-91 Yıllarında Celali isyanları sebebiyle Erzurum Horasan'dan göç dalgasıyla Balâ havalisine gelmiştir. 1699 Yılında Osmanlı Devleti'nin ferman emriyle Balâ havalisindeki nüfusu azaltmak için Aydın Söke'ye iskan ettirilmiştir. Osmanlı Devleti'nin Türkmenleri yerleşik hayata geçirme çabası sonucu 1820 yılında tekrar Balâ havalisine gelmişlerdir. Köyün eski adı DağKaradalak'tır. Bozulus
■ Koord: 39° 34' 41'' D, 33° 8' 23'' K
Ergin mahalle - Bala - Ankara
K 📖 : Gazerxan
Kürt-Sünni (Têrikî ) yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 42'' D, 33° 9' 19'' K
Çatalören mahalle - Bala - Ankara
1928 📖 : Çatalviran
Türkmen (Danişmendli) yerleşimi
■ Köy Halkı Bozulus Türkmenleri'nin Danişmendli cemaatindendir. 1690-91 Yıllarında Celali isyanları sebebiyle Erzurum Horasan'dan göç dalgasıyla Balâ havalisine gelmiştir. 1699 Yılında Osmanlı Devleti'nin ferman emriyle Balâ havalisindeki nüfusu azaltmak için Aydın Söke'ye iskan ettirilmiştir. Osmanlı Devleti'nin Türkmenleri yerleşik hayata geçirme çabası sonucu 1820 yılında tekrar Balâ havalisine gelmişlerdir. Köyün eskiadı Çatalvirankaradalak Bozulus
■ Koord: 39° 29' 11'' D, 33° 10' 26'' K
Aydoğan mahalle - Bala - Ankara
1928 📖 : Aydoğan
Kürt-Sünni (Têrikî ) yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 19'' D, 33° 10' 38'' K
YeniyapanŞeyhli mahalle - Bala - Ankara
1928 📖 : Yeniyapan Şeyxlı
Türkmen (Şeyhli) yerleşimi
■ Köy Halkı; Bozulus Türkmenleri'nin Bozulus Bayatları (Bayat-ı Şeyhli) cemaatindendir. 1690-91 Yıllarında Celali isyanları sebebiyle Erzurum Horasan'dan göç dalgasıyla Balâ havalisine gelmiştir. Bozulus
■ Koord: 39° 26' 25'' D, 33° 11' 0'' K
Karaburun mahalle - Bala - Ankara
■ Koord: 39° 21' 50'' D, 33° 11' 17'' K
Bahçekaradalak mahalle - Bala - Ankara
1928 📖 : Bahçe Karadalak
Türkmen (Danişmendli) yerleşimi
■ Köy Halkı Bozulus Türkmenleri'nin Danişmendli cemaatindendir. 1690-91 Yıllarında Celali isyanları sebebiyle Erzurum Horasan'dan göç dalgasıyla Balâ havalisine gelmiştir. 1699 Yılında Osmanlı Devleti'nin ferman emriyle Balâ havalisindeki nüfusu azaltmak için Aydın Söke'ye iskan ettirilmiştir. Osmanlı Devleti'nin Türkmenleri yerleşik hayata geçirme çabası sonucu 1820 yılında tekrar Balâ havalisine gelmişlerdir. Bozulus
■ Koord: 39° 30' 21'' D, 33° 11' 18'' K
Suyugüzel mahalle - Bala - Ankara
1926h 📖 : Suyugüzel
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 39° 18' 54'' D, 33° 12' 16'' K
Sırapınar mahalle - Bala - Ankara
1928 📖 : Sırapınar
■ Köy Halkı; Bozulus Türkmenleri'nin Tabanlı cemaatindendir. 1690-91 Yıllarında Celali isyanları sebebiyle Erzurum Horasan'dan göç dalgasıyla Balâ havalisine gelmiştir. Bozulus
■ Koord: 39° 27' 36'' D, 33° 12' 54'' K
Üçem mahalle - Bala - Ankara
1928 📖 : Üçem
Türkmen (Danişmendli) yerleşimi
■ Köy halkı Bozulus Türkmenleri'nin Tabanlı ve Danişmendli cemaatine mensupturlar. 1690-91 Yıllarında Celali isyanları sebebiyle Erzurum Horasan'dan göç dalgasıyla Balâ havalisine gelmiştir. Ünlü manken oyuncu Kenan İmirzalıoğlu bu köyde doğmuştur. Bozulus
■ Koord: 39° 33' 35'' D, 33° 12' 55'' K
Davdanlı mahalle - Bala - Ankara
K1997 📖 : Davdanan [ Kürtçe "aş." ]
1928 📖 : Davdanlı
Kürt-Sünni (Davdana) yerleşimi
■ Koord: 39° 42' 23'' D, 33° 13' 29'' K
Büyükboyalık mahalle - Bala - Ankara
1928 📖 : By. Boyalık
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 39° 34' 5'' D, 33° 14' 10'' K
Küçükboyalık mahalle - Bala - Ankara
1928 📖 : Kç. Boyalık
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 39° 34' 25'' D, 33° 14' 20'' K
Küçükbayat mahalle - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
1928 📖 : Bayad [ Türkçe "aş." ]
Türkmen (Tabanlı) yerleşimi
■ Köy Halkı Bozulus Türkmenleri'nin Bozulus Bayatları (Bayat-ı Atik) cemaatindendir. 1690-91 Yıllarında Celali isyanları sebebiyle Erzurum Horasan'dan göç dalgasıyla Balâ havalisine gelmiştir. Bozulus
■ Koord: 39° 38' 17'' D, 33° 14' 57'' K
Çatalçeşme mahalle - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
1928 📖 : Çatalçeşme
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Türkmen yerleşimi Bozulus
■ Koord: 39° 35' 15'' D, 33° 15' 11'' K
Şehriban mahalle - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
1968 📖 : Bağyaka
1928 📖 : Şehriban
Türkmen (Tabanlı) yerleşimi
■ Şehriban adı iade edilmiştir. SN
■ Köy Bozulus Türkmenlerindendir. Bozulus
■ Koord: 39° 36' 39'' D, 33° 15' 19'' K
Eğribasan mahalle - Bala - Ankara
1926h 📖 : Eğribasan | Bokludere
Y334 📖 : Ariassós / Aliassós? [ Anadolu Dilleri Aliaşşa ]
Kürt-Sünni (Hêcibî ) yerleşimi
■ 334 tarihli Itinerarium Burdigalense’nin Ankara-Aksaray yolunda dördüncü menzil olarak belirttiği Ariassós olmalıdır. Ariassós adı Türkçede Eyresun/Eyresan biçimini verir. SN
■ © 11.05.1951 Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinin Tatarhüyük ve Eğribasan köylerinin Bala ilçesi Merkez bucağına bağlanması. deyar heyran
■ Koord: 39° 17' 38'' D, 33° 15' 39'' K
Keklicek mahalle - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
1928 📖 : Keklicek
Türkmen (Tabanlı) yerleşimi
■ Köy Halkı Bozulus Türkmenleri'nin Bozulus Bayatları (Bayat-ı Cedid) cemaatindendir. 1690-91 Yıllarında Celali isyanları sebebiyle Erzurum Horasan'dan göç dalgasıyla Balâ havalisine gelmiştir. Köyün eski adı BüyükBayat'tır. Bozulus
■ Koord: 39° 39' 1'' D, 33° 15' 59'' K
Yukarıhacıbekir mahalle - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
K1997 📖 : Axlera Jor
1926h 📖 : Hacıbekir yk.
Kürt-Sünni (Hêcibî ) yerleşimi
■ © 28.04.1802 Karaman eyaleti dahilinde Koçhisar nahiyesinin Paşadağı civarında bulunan Rişvan ve Hecyanlı Kürd aşiretlerinin yüz elli binden fazla koyun ve keçileri bulunduğu haber alındığından hepsinin sayılarak yapağı resmi alınması. deyar heyran
■ Koord: 39° 20' 3'' D, 33° 16' 18'' K
Aşağıhacıbekir mahalle - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
K1997 📖 : Axlera Jêr [ Kürtçe "aşağı Ağlar (?)" ]
1928 📖 : Hacıbekir
Kürt-Sünni (Hêcibî ) yerleşimi
■ Koord: 39° 24' 12'' D, 33° 16' 51'' K
Sarıhöyük mahalle - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
1926h 📖 : Şedithöyük
Y565 Y610 📖 📖 : Áspona [ Anadolu Dilleri ]
Türkmen (Tabanlı) yerleşimi
■ Koord: 39° 18' 28'' D, 33° 17' 27'' K
Tatarhöyük mahalle - Bala - Ankara
1926h 📖 : Tatar Şedithöyük
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 11.05.1951 Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinin Tatarhüyük ve Eğribasan köylerinin Bala ilçesi Merkez bucağına bağlanması. deyar heyran
■ Koord: 39° 17' 47'' D, 33° 17' 36'' K
Pür mahalle - Bala - Ankara
■ Koord: 39° 18' 30'' D, 33° 19' 55'' K
Erdemli yayla - Bala - Ankara
K 📖 : Yayla Kêsikê
■ Kesikköprü köyünün yaylasıdır. SN
■ Koord: 39° 27' 9'' D, 33° 23' 12'' K
Kesikköprü mahalle - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
1928 📖 : Kesikköprü
Y961 📖 : Saniana [ Anadolu Dilleri ]
■ Kızılırmak üzerinde iki Kesikköprü vardır. Diğeri Kırşehir merkezdedir. SN
■ Koord: 39° 23' 45'' D, 33° 24' 10'' K
Maden mahalle - Bala - Ankara
■ Koord: 39° 21' 24'' D, 33° 24' 44'' K
Küçükcamili mahalle - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
1928 📖 : Kç. Cami
Kürt-Sünni (Sawikî ) yerleşimi
■ © 27.08.1922 Eşkiyaya yiyecek yardımında bulunmaktan dolayı 5 yıl kürek cezasınamahkum olan Bala'nın Cami-i Sağir köyünden Battal'ın geri kalan cezasının affı. deyar heyran
■ Koord: 39° 19' 36'' D, 33° 24' 47'' K
Büyükcamili mahalle - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
1928 📖 : By. Cami
Kürt-Sünni (Sawikî) yerleşimi
■ Koord: 39° 18' 50'' D, 33° 25' 14'' K
Bektaşlı mahalle - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
K1997 📖 : Rostika
1928 📖 : Bektaşlı
■ Koord: 39° 17' 45'' D, 33° 26' 0'' K
Küçükbıyık mahalle - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
K1997 📖 : Gundê Hecitehîr [ Kürtçe "Hacı Tahir köyü" ]
1928 📖 : Kç. Bıyık
Kürt-Sünni (Hêcibî/Kîkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 17' 27'' D, 33° 26' 37'' K
Tepeköy mahalle - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
K 📖 : Kulika [ Kürtçe "aş." ]
1925h 📖 : Aşağı Kürthöyük
■ Koord: 39° 20' 42'' D, 33° 26' 46'' K
Eskikışla mahalle - Bala - Ankara
■ Koord: 39° 17' 8'' D, 33° 27' 48'' K
Hacıabdullah mahalle - Bala - Ankara
■ Koord: 39° 16' 4'' D, 33° 28' 35'' K
Büyükbıyık mahalle - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
K1997 📖 : Emera [ Kürtçe omeran "Ömerler" ]
1928 📖 : By. Bıyık
Kürt-Sünni (Hêcibî ) yerleşimi
■ Koord: 39° 15' 22'' D, 33° 28' 53'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.